Politeía

Quis custodiet ipsos custodes?

Tăierea moţului pensiilor speciale ale magistraţilor (3)

Prezentată de @Cetăţean şi @Băşcăliosul, bărbierii din Politeia.

Pentru o recapitulare aveti Tăierea moţului – 1 si Tăierea moţului – 2

Motto: Magistratura ceauşistă se joacă cu noi de-a Baba-oarba şi mitraliera restrictivă de drepturi. Orbecăind, ocheşte statutul constituţional-restrictiv, inexistent în comunism, şi loveşte în plin pensiile speciale, parvenite pe cale ombilicală dintr-o vechime burtometrică. În statul de drept, posterior, îşi revendică răsplata oarbă întemeiată pe marea condamnare, cu executare la locul de muncă şi domiciliu forţat. Mitraliera restrictivă de drepturi trage cu cartuşe oarbe, dar transmisibile ca boala ereditară. Nici poştaşul nu mai sună de ori: executarea se produce cu cardul alimentat de o naţiune orbită de culmea contributivităţii.

18. Ali-Baba magistraturii e statutul ceauşist curat-murdar al judecătorilor şi procurorilor.

Alba-neagra de bulibăşeală îşi are originea curat-murdară în perioada comunistă. Alături de cei 40 de asimilhoţi şi 10 negri mititei, Baba magistraturii simulează statutul constituţional restrictiv de drepturi, deplânse de CCR prin decizia 873/2010, dar pe care nu le-au avut nicicum în perioada comunistă şi nici câţiva ani după 1989. Recompensarea cu pensii speciale a activităţii prestate de judecători şi procurori în acea perioadă, în temeiul statutului constituţional restrictiv de drepturi –(apărut abia după intrarea în vigoare a constituţiei din 1991) a instituit o malformaţie congenitală de proporţii. Propunerea noastră de tăiere a moţului rezolvă simultan şi extirparea chistului urcat la ţeasta botezaţilor, după principiul „Peştele iliescian de la cap se închistează şi din această cauză dă din coadă, din generaţie în generaţie”.

Vechimea acumulată de Baba magistraturii -din acea perioadă ciumată- nu are nicio noimă în raport cu oferta constituţională intrată ulterior în vigoare; constituie doar premisa acordării pensiei de asigurări sociale (normală, comună, contributivă, din bugetul public de asigurări, în condiţiile legii universal valabile), pe baza stagiului de cotizare prin care au contribuit la fel ca toată suflarea românească din câmpul muncii.

Pensia contributivă -după vechimea în magistratura comunistă- nu oferă motive de contestare, este cuvenită şi nu se pune problema să fie afectată; însă ea nu poate fi confundată cu pensia de serviciu acordată pentru aceeaşi perioadă ceauşistă, deoarece nu corespunde caracteristicilor şi argumentelor CCR, inclusiv când afirmă  că pensia de serviciu „reprezintă o compensaţie pentru situaţiile dificile în care au lucrat aceste persoane”. Extinderea compensării dificultăţilor post-ceauşiste şi asupra perioadei dinainte de1989, în condiţiile în care nu a fost marcată de restricţiile invocate de CCR, face ca pensia specială atribuită vechimii din perioada comunistă să se potrivească exact ca Baba anterioară şi mitraliera posterioară restrictivă de drepturi.

Condiţiile supraomeneşti (văzute şi onorate de CCR în decizia 873/2010) nu se regăsesc în perioada ceauşistă, iar cine doreşte pensie specială- în locul celei cuvenite de drept pentru stagiul de cotizare- nu are decât să efectueze activitate numai în funcţia de judecător sau procuror, până când ajunge să (a)cumuleze vechimea efectivă de 25 de ani. Însă aceşti 25 de ani nu îi poate cumula oricum şi de oricând, ci numai din momentul numirii în temeiul constituţiei post-ceauşiste. Vechimea în magistratură reprezintă un artificiu ieftin, dar care costă scump, de deturnare a asimilaţilor şi chiar a neasimilaţilor, în scopul teleportării ei în locul ocupat de judecători şi procurori în condiţiile statutului apărut abia după 1991.

Vechimea în magistratura comunistă e mult mai tristă, n-are nimic de-a face cu statutul lui Ion Botezătorul, doar mitraliază cu drepturi fictive şi lacrimogene.

Baborniţa magistraturii, cu trecutul ei glorios, se crede atrăgătoare şi vrea cu banii înainte…  de a se naşte constituţia care îi apără onoarea nereperată. Şi trage în neştire cu mitraliera restrictivă de drepturi, dar, orbită de demnitate, nu vede cartuşele oarbe, golite de conţinutul invocat orbeşte.

19. S-o luăm băbeşte!

Orice fost, actual sau viitor jude/proc.- beneficiar de umplutură în magistratură, prin asimilarea altor funcţii prestate, dar diferite de jude/proc- dacă a activat după intrarea în vigoare a constituţiei din 1991, are în mod evident şi o perioadă de trecere prin „purgatoriul” statutului de adevărat magistrat,  efectiv ca jude/proc , cât a fost uns şi chiar şi-a exercitat numai o astfel de funcţie. Pentru această perioadă neagră, de purgaţie, îl vom numi în continuare: „jude/proc. pur-negru-real”.

Orice fost jude/proc în perioada comunistă (şi eventual încă un timp după 1990, până au intrat în vigoare şi s-au aplicat prevederile constituţionale, inclusiv privind numirea în funcţie, după constituţia 1991 şi legile organice derivate din ea)- indiferent dacă a mai activat sau nu ulterior sub regimul constituţional în statul de drept- îl considerăm tot jude/proc pur, adică fără nicio altă perioadă de asimilare, şi îl vom numi: „jude/proc pur-sânge-imaginar”; un fel de cal alb cu stea roşie în frunte, care îşi imaginează că ar fi fost negru, inclusiv de mânie din cauza persecuţiei cu rstricţii dintr-un statut… inexistent la acea vreme.

Aici am bate şaua, ca să priceapă înţărcabilii vorba asimilată: „Calul de dar nu se caută la dinţi… ca să nu vezi că de fapt e cotoroanţa magistraturii comuniste”.

Ambele categorii de purităţi magistrale, pentru a obţine pensia specială (de serviciu), au aceeaşi problemă esenţială: umblă cu magistratura vopsită… în negru de statut- aplaudat printre lacrimi de soborul CCR în timpul botezului- dar care nu-i altceva decât umplutură dintr-un statut mincinos prin asimilare, plin cu restricţii goale. Aceşti recompensaţi nu sunt pensionaţi după stagiul de cotizare şi nici după vârsta de pensionare (ambele condiţii fiind necesare doar prin dispoziţiile legii pensiilor muritorilor de rând) ci după vechimea în magistratură.  Da’de unde, până unde şi, mai ales, până când? Tăierea moţului răspunde la aceste întrebări incomode categoriilor de umplutură.

Creaturile magistraturii nu au de unde să adune perioada de statut jude/proc. pur-negru-real şi de  asta apelează la coabitarea cu asimilarea altor funcţii, însă asimilaţii sunt albi din naştere şi orfani de statutul constituţional restrictiv de drepturi. Din moment ce însăşi Baba magistraturii, (mal)formată din jude/proc. pur-sânge-imaginari, e succesoarea moştenirii concepute din perioada ceauşistă, ce să mai spunem de asimilaţii cu activităţi prestate tot în comunism, care nici măcar n-au ocupat funcţiile de jude/proc? S-au născut tot pentru business şi sunt cel puţin la fel de greu de digerat fără statut, ca orice asimilat din toate timpurile.

20. CCR nu se opune tăierii moţului asimilaţilor; dimpotrivă, lansează o invitaţie la petrecere.

Decizia CCR nr. 873/2010: „Curtea reţine că aspectele de ordin financiar din expunerea de motive a Guvernului nu pot constitui veritabile argumente în sprijinul constituţionalităţii dispoziţiilor legii criticate, însă pot reprezenta un punct de plecare în analizarea de către legiuitor a oportunităţii eliminării dreptului persoanelor asimilate de a beneficia de pensia de serviciu a magistraţilor, în măsura în care nu li se impune respectarea aceluiaşi statut restrictiv de drepturi.”

La fel susţinem şi noi. Cui nu i-a fost  impusă respectarea aceluiaşi statut, restrictiv de drepturi, îi tăiem moţul şi îi recomandăm frecţia trecătoare: de la specialităţi, la pensia contributivă.

Cu alte cuvinte, CCR zice: „Stimaţi legiuitori, dacă vreţi să le-o tăiaţi asimilaţilor, n-avem nimic împotrivă, chiar dacă în cazul acestora vorbim tot de pensie de serviciu a magistraţilor, deoarece asimilaţilor nu l-ea fost impus acelaşi statut restrictiv de drepturi. Am avut în cap ideea să încercăm separarea apelor din cristelniţă, dar ni s-a părut mai umanitar s-o lăsăm baltă în coadă de peşte şi să-i dăm domnului legiuitor libertatea de a lua din ceea ce tot el a dat. Asta numai dacă vă prindeţi… de nadă sau ca laptele pentru proaspeţii botezaţi. Domnului ne rugăm, să ne ierte că am păcătuit cu gândul preacurviei constituţionale, fiindcă nu v-am dat mură şi nafură-n gură -despre cum să reparaţi legea criticată, odată cu adaptarea ei parlamentară la condiţiile deciziei noastre de pomină- taman pe considerentul că dacă nu se prinde domnul, poate prelungeşte somnul. Aşa să-i ajute interesele! Ne cerem iertare şi pentru numărul mare de lingăi din parlament, mai exact, lingăi ai magistraturii răspândiţi prin comisiile juridice şi birouri permanente reunite în gândul nesimţirii, aghezmuiţi cu gândurile bune ale parvenirii de azi, ale magistraturii lor de mâine şi chiar ale pensiilor lor speciale de poimâine. Ăştia sunt de fapt şi de drept născuţii prematur şi avortonii magistraturii viitorului în prezent; au preferat să scoată de la reparaţie dispoziţiile art.1 litera c din Legea 119/2010, asumată de guvern. Domnului să ne rugăm, ca toţi aceşti dezinteresaţi să vadă cu ochi buni tăierea moţului de la bărbierii din Politeia! Amînaţi asimilaţi tăiaţi!”

La fel de bine CCR a avut posibilitatea să admită de la început sesizarea ICCJ, dar parţial şi condiţionat, utilizând aceeaşi formulă cu „măsura”, ca în multe alte cazuri: „constată că dispoziţiile art. 1 lit. c) din Legea 119/2010 privind stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor sunt neconstituţionale numai în măsura în care, prin eliminarea dreptului persoanelor de a beneficia de  pensia de serviciu a magistraţilor, nu se impune respectarea statutului restrictiv de drepturi.” CCR a optat pentru calea discutabilă, dar nu în totalitate condamnabilă, de a constata neconstituţionalitatea textului integral- „în corpore magistratum, botezat la bulibăşeală”- şi să-i lase parlamentului opţiunea să discearnă eliminarea sugerată în privinţa asimilaţilor.

21. Scopul şi durata vizitei, vă rugăm! Trei, Doamne, şi toate trei… definitorii la petrecere.

Conform extrasulul din decizia 873/2010, judecătorii CCR au realizat că salvarea pensiilor pe considerentul statutului constituţional-restrictiv stă greu copăcel. E şubredă, incompletă, vulnerabilă, şi mai ales contradictorie faţă de menţinerea pensiilor pentru asimilaţii străini de acelaşi statut, pe toată perioada activităţii în funcţia asimilată, exterioară perioadei efective de jude/proc şi adunată -prin înşelăciune- la vechimea în magistratură.

Judecătorii CCR admit că pensia specială a asimilaţilor poate fi eliminată, iar cauza este însăşi perioada de asimilat-parvenit şi care face posibilă descompunerea vechimii din magistratura albă-neagră de umplutură în 2 părţi distincte: perioada albă (fără statut) şi, respectiv, neagră (numai cu statut constituţional-restrictiv).

Această delimitare se impune, justifică şi clarifică măsura tăierii pensiilor speciale, propusă de noi:

-N-ai statut, Kaputt! Ai perioadă insuficientă de statut, Kaputt! Resursele vechimii în magistratură sunt oricum corespunzătoare pentru pensia asigurată din sistemul public.

CCR a motivat şi în alte decizii distinţia netă între jude-proc. reali şi asimilaţii menţionaţi la art.86 din Legea 303/2004, doar în scopul umplerii vechimii în magistratură:

Decizia CCR nr. 332/2006: „Examinând excepţia de neconstituţionalitate, Curtea reţine că Legea nr. 303/2004 prevede dreptul la pensia de serviciu numai pentru judecători si procurori, iar nu si pentru categoriile de persoane cărora art. 86 le recunoaşte vechimea în magistratură pentru perioada in care au indeplinit functiile enumerate in acest text. Categoriile de persoane prevăzute la art. 86 din Legea nr. 303/2004 nu se află în aceeaşi situaţie juridică cu judecătorii şi procurorii prin simplul fapt că nu îndeplinesc aceleaşi funcţii.”

Recunoaşterea vechimii în magistratură pentru perioada în care cei enumeraţi la art. 86 au îndeplinit alte funcţii, în afara celei de jude/proc, nu a semnificat automat dreptul asimilaţilor la pensia de serviciu şi nici metamorfozarea acelor perioade (privind situaţii juridice diferite) în vechime cu statutul de jude/proc, chiar dacă ulterior au reuşit să acceadă în aceste funcţii.

Ulterior, prin complicitatea legiutorului şi modificarea/completarea legii 303/2004 (pe traseul arătat în episodul anterior) au trecut pârleazul spre pensiile speciale mai mulţi profitori de ocazie prin asimilare, dar asta nu le-a schimbat situaţia juridică diferită din perioada cât nu au activat efectiv în funcţia de jude/proc, nici lor şi nici altor categorii de asimilaţi, strecuraţi în decursul timpului, mai devreme sau mai târziu.

Perioada albă, de activitate prestată în funcţii neguvernate de statutul constituţional-restrictiv, fiind esenţial distinctă de perioada neagră (singura compatibilă cu pensia de serviciu), din delimitarea lor, în conformitate cu eliminarea pensiilor asimilaţilor şi în concordanţă cu sugestia CCR din pragraful extras, se desprind trei  mari elemente definitorii pentru operaţia de tăiere a moţului pensiilor speciale:

A. Momentul de la care începe să curgă vechimea efectivă în funcţia de jude/proc. şi nu pentru vechimea în magistratura ospitalieră de-a valma. Numai după intrarea în vigoare a constituţiei din 1991 a devenit posibilă instituirea statutului invocat de CCR, dar momentul de la care s-a declanşat clepsidra vechimii este cel al numirii prin decret în funcţia de judecător sau procuror.

CCR a identificat statutul constituţional restrictiv de drepturi după numerotarea din constituţia revizuită în 2003, din  art. 125 alin 3 (jude) şi respectiv art. 132 alin 3 (proc), cu aceeaşi formulare: „Funcţia de judecător/procuror este incompatibilă cu orice altă funcţie publică sau privată, cu excepţia funcţiilor didactice din învăţământul superior.”, dar ambele texte au redactarea identică (nerevizuite în 2003), păstrată după constituţia din 1991, la art. 124 alin 2 pt judecători, respectiv art. 131 alin 2 pentru procurori. CCR a avut o jenă să le amintească trecutul, s-a eschivat de la  recunoaşterea momentului de la care este posibilă măsurarea timpului „statutar”  şi, astfel, a evitat să inducă vreun semn de întrebare privind existenţa Babei magistraturii, ştirbită taman de statulul aflat la baza justificării pensiilor speciale în discuţie.

B. Durata „vizitei” numai în funcţia de jude-proc, întrucât ar fi de-a dreptul infantilă menţinerea şi acordarea pensiei speciale pentru o perioadă de activitate oricât de mică sau ridicol de insuficientă, de parcă s-ar compensa activitatea extratereştrilor aflaţi în trecere printr-o instanţă din câmpul muncii absurdului. Din simpla corelare a parcursului normal pentru un absolvent al facultăţii de drept (la vârsta normală de 25 ani) cu vârsta anormală de pensionare de 60 de ani (cu anticipaţe de 5 ani faţă de muritorii de rând) rezultă deja o diferenţa de 35 de ani. O vechime destul de normală pentru pensia specială – corespunzătoare activităţii desfăşurate numai în funcţia de jude/proc. drept  „compensaţie pentru situaţiile dificile”- pe durata determinată. Cu vechimea de scurtă durată şi în rest asimilată, magistratura a ajuns în stadiul de ascunzătoare şi cale de căpătuială pentru întârziaţi, neadaptaţi cu studiile la timp sau repetenţi, specializaţi în procurarea de diplome pe bandă.

Vechimea generală de 25 de ani, prevăzută din 1992 încoace ca vechime în magistratură este deja cu 10 ani mai mică decât s-ar potrivi oamenilor normali, dar suntem convinşi că nici menţinerea acesteia nu va satisface poftele de normalitate ale parveniţilor, care numai de activitate efectivă în funcţia de jude/proc n-au posibilităţi şi chef. O mulţime de neterminaţi, inclusiv în privinţa studiilor într-un timp rezonabil, se adaptează din mers la „primenirea” sistemului judiciar.

C. Baba magistraturii comuniste are un regim cel mult de asimilat get-beget şi nu-şi mai găseşte locul în vechimea pentru pensiile speciale, întrucât nu mai întruneşte condiţiile invocate de CCR.

Operaţiunea de tăiere a moţului, prin textul propus de noi în completarea legii 119/2010, respectă condiţiile CCR, ţine cont de toate distincţiile între perioadele albe-negre (fără şi respectiv cu statut constituţional-restrictiv), defineşte punctele A,B,C , (aici sunt şi raspunsurile la întrebările sus amintite „mai ales până când?”), dar mai oferă o serie de avantaje, nu doar economice, ci organizatorice şi de administrare a actului de justiţie.

Repetăm textul propus în episodul „Moţ-1”, de completare a tăierii pentru:  „pensiile de serviciu ale judecătorilor şi  procurorilor care nu indeplinesc condiţia vechimii de 25 de ani, realizată numai prin exercitarea efectivă a acestor funcţii, continuu sau cumulate, din perioada sau perioadele pentru care au fost numiţi după intrarea în vigoare a Constituţiei României din 1991.

Adică:  „25 de ani”- vechimea  „numai” în funcţiile de judecător şi pocuror, fie continuu în oricare din ele, fie alternativ (când un judecător devine procuror sau viceversa, în perioade „cumulate” pt. determinarea vechimii), din momentul „numirii” (prin decret prezidenţial; a existat o singură excepţie, prin Hotărârea Parlamentului HP nr. 6/16.06.1992 de numire a 46 judecători la CSJ ), în temeiul art. 124 din constituţia din 1991 (şi al legii 92/1992, publicată în MO nr. 197 din 13.08.1992)

Legea 92/1992 de organizare judecătorească a fost aplicată prima dată în 28.06.1993, ca temei legal de numire (a 212 judecători în tribunale şi curţi de apel şi a 145 procurori în parchetele de ambele niveluri) prin decretul nr. 107 (publicat în MO 141/30.06.1993).

Despre ce fel de judecători şi procurori, cu statutul lor constituţional-restrictiv, mai vorbesc în ultima vreme oamenii (de bine)? Statutul derivă din constituţia 1991, cadrul legal de aplicare a normelor constituţionale l-a constituit Legea 92/1992, legea făcut posibilă constituirea CSM, fără de care nu puteau fi numiţi judecătorii şi procurorii în revoluţionarul stat de drept:

Legea 92/1992, art. 51 (devenit ulterior art.47): „Judecătorii şi procurorii, cu excepţia celor stagiari, sunt numiţi prin decret al Preşedintelui României, la propunerea Consiliului Superior al Magistraturii”.( text preluat identic din art. 133 alin 1, constituţia 1991).

Constituţia şi mama statutului au impus în primul rând numirea prin decret în funcţiile de judecător şi procuror. Fără această condiţie nu se poate vorbi despre niciun statut constituţional, nici permisiv, nici restrictiv, fiindcă lipseşte subiectul de drept atunci când îl localizăm într-o perioadă dinainte de a se naşte, cu atât mai puţin înainte de constituţia paternităţii, când mama statutului lui avea o inexistenţă desăvârşită şi onoarea pătată în statutul de Baba magistraturii.

22. Pentru unul ciuma-i mumă, pentru altul… proastă glumă!

Vă prezentăm doi foşti judecători, numiţi după 1991 la câte o judecătorie, la aceeaşi dată, chiar prin acelaşi decret, ieşiţi la pensie în aceeaşi lună a anului 2010 (la doar o zi distanţă între decretele de eliberare din funcţie).  Comparaţi elementele datorită cărora primul s-a ales cu pensie de serviciu la 60 de ani, după 25 de ani îmbrânciţi cu umplutură prin asimilare, pe când al doilea are pensie normală la 65 de ani, după 47 de ani de muncă pe brânci! Ambii au fost trataţi- ca judecători timp de aproape 17 ani-după aceeaşi perioadă de activitate, compensată peste puterea miraculoasă a aceluiaşi statut constituţional restrictiv de drepturi.

a) Lungu Dumitru, judecător, Judecătoria Oneşti. HCSM  14/21.01.2010 Vârsta de pensionare: 60 ani. Vechimea în “magistratură”= 25 ani (aşa zice CSM, după temeiul legal) din care: 1 an+5 luni jusisconsult, 11 luni jurist, 5 ani +4 luni secretar de primărie şi 16 ani +5 luni judecător (numire D220/10.06.1996 , eliberare D223/22.02.2010). Vechime în muncă: 24ani +1 lună; atât cât se vede. A obţinut pensie specială, după vechimea în „magistratură”, temei legal: art. 82 alin. 2 din legea 303/2004. (modif/compl. prin OUG 100/2007, aprobată prin Lg 97/2008; textul se vede în HCSM 14/2010 sau în „Moţ-2” la pct. 14, litera „d”)

b) Bădiţă Gheorghe , judecător, Judecătoria Novaci. HCSM  63/18.01.2010. Vârsta de pensionare: 65 ani +1 lună. Vechimea în magistratură= 16 ani + 8 luni în funcţia de judecător (numire, D220/10.06.1996-idem Lungu D-tru, eliberare D231/23.02.2010 ). Vechime în muncă: 47 ani +3 luni ; A obţinut pensie contributivă, după stagiul de cotizare şi vârsta de pensionare, în temeiul art. 41 din legea 19/2000 (condiţii minime: cotiz. 32 ani +6 luni;vârsta de pensionare: 63 ani şi 9 luni).

Concluzii. Secretarul de primărie -unul din cei 10 negri mititei- oricum ar da-o, între ian. 1990 şi ian. 2010 a avut 20 de ani de viaţă, iar pentru a atinge vechimea în magistratură necesară obţinerii pensiei speciale,  a mai adunat (peste cei 16 ani şi 5 luni de judecător) două feluri de asimilări de umplutură, dinainte de ian. 1990 şi după.

Magistratura primară de secretariat s-a desfăşurat ca Prefectura lui Bulă, când numără steagurile lui Nea Iancu, deoarece 5 ani + 4 luni de secretariat, adunaţi la cei 16 ani+5 luni judcător, fac 21 de ani+9 luni. Or, asta depăşeşte deja cu 1 an şi 9 luni cei 20 de ani de viaţă post-traumatică (de după ian. 1990). Cu ceilalţi 2 ani şi 4 luni (jurist consult+jurist), atestă o perioadă comunistă de cel puţin 4 ani şi o lună, peste cei 20 de ani. Pensia specială i-a fost oferită judelui Lungu Dumitru datorită perioadelor decisive de secretariat, alături de celelalte umpluturi prin asimilare (A-înainte de 1990: 4 ani +1 lună; B-după 1990: 3 ani şi 8 luni) în total de aproape 8 ani (7 ani şi 9 luni). Fără perioadele asimilate, în care  n-a avut nici urmă de statut constituţional-restrictiv, ar fi rămas cu aceeaşi vechime de aproape 17 ani şi cu pensie de muritor ca judele Bădiţă Gheorghe.

Colac peste pupaţi piaţa magistraturii, secretarul-jude de Oneşti a mai beneficiat de o ofertă specială din partea guvernului Tăriceanu 2 prin OUG 195/2008 (din 25 noiembrie), cadou la spartul târgului de guvernare, prin care a fost conceput alt negru mititel, în stare embrionară: “perioada cuprinsa intre promovarea examenului de absolvire si numirea de catre Consiliul Superior al Magistraturii in functia de judecator sau procuror stagiar, precum si perioada in care o persoana a avut calitatea de judecator sau procuror stagiar” s-au metamorfozat în vechime in functia de judecator sau procuror. Embrionul negru-mititel a creat un cordon ombilical pentru o altă generaţie de pensionari speciali, cu simptome de respiraţie naţională neîndestulată… la numărul de ani din magistratura improvizaţiei. Metoda de concepţie in vitro-veritas cu statut neconceput, dar început, ca Făt-Frumos din lacrima curată şi căzută la botezul de cumetrie din cauze restrictive de drepturi!

Cu acest supliment embrionar de ultimă generaţie, de 2 ani şi 9 luni, Lungu a prelungit cei 13 ani şi 8 luni efectivi în funcţia de judecător (dintre decretele de numire şi eliberare prin pensionare), pînă la 16 ani şi 5 luni, câţi apar în HCSM. În total, aproape 11 ani de umplutură, din care doi negri mititei, pentru o pensie specială obţinută la 60 de ani, în timp ce aceeaşi perioadă în funcţia de judecător şi o vechime în spate de 47 de ani i-au oferit ceiluilat judecător, legal, doar o pensie de asigurări sociale, la 65 de ani. Nu-ţi vine să-ţi bagi toate neamurile asimilării în magistratură?

Bădiţa Gheorghe, cu numele lui predestinat, era la lucru când s-a-mpărţit norocu’ pe perioade de asimilare-umplutură. Ca judecător a ratat pensia de serviciu, însă e un caz rarissim, întrucât aproape toată lumea magistraturii are condiţii să profite de înmulţirea în timp a categoriilor de  asimilaţi de pretutindeni. Asemănăturile sunt luate la însămânţarea, cultivarea şi recoltarea vechimii în magistratură pe arătură. Categorii de profesii asimilate să fie, muşterii se găsesc cu duiumul!  Lărgirea bazei de asimilare nu a fost deloc dezinteresată şi nu e prost magistratul fără vechime care cere, ci legiuitorul care dă… să fie primit! Dialogurile de mai jos sunt edificatoare.

23. Baba magistraturii, în culmea condamnarii comunismului… la răsplată cu vârf îndesat.

În constituţia Republicii Socialiste Romînia din 1965 nu avea cum să existe vreo prevedere restrictivă de drepturi pentru judecători sau procurori, pentu simplul motiv că nimeni nu-şi permitea să se împrăştie în mai multe locuri în acelaşi timp, cu atât mai puţin să-şi dorescă mai multe afaceri. Nu era ca în statul de drept la căpătuială, în schimb judecătorii şi procurorii erau la discreţia organelor de partid locale şi judeţene, mai ales ca instrumentar perfecţionat în executarea comenzilor comuniste diverse. Când veţi avea timp, aruncaţi o privire printre cei vreo 400 de magistraţii dresaţi şi bine recompensaţi (aici) , ca să ştim despre cine mai vorbim.

În schimb din legile organice nr. 58/1968 pentru organizarea judecatorească, respectiv nr. 60/1968 pentru organizarea şi funcţionarea Procuraturii Republicii Socialiste România , se pot observa câteva norme edificatoare în privinţa egalităţii de tratament în faţa legii, inclusiv în raport cu rigorile codului muncii.

Art. 81: „Dispozitiile codului muncii si celelalte prevederi ale legislatiei muncii sint aplicabile judecatorilor”

Art. 82: Judecatorii beneficiaza de aceleasi drepturi pe care le au, potrivit legislatiei muncii, angajatii cu contracte de munca pe durate nedeterminate”

Principiul contributivităţii a stat la baza contractului cu statul pentru orice muritor, astfel încât generaţiile următoare de pensionari să nu se căpătuiască prin statutul de tâlhar la drumul mare spre asimilare. Dacă statul de drept, constituit în 1991, a creat statulul special al judecătorilor şi procurorilor, atunci să i se dea cezarului ce-i al cezarului şi nu al Babei magistraturii!

a) Gura spoveditului adevăr grăieşte.  Vă prezentăm câteva mostre de dialoguri din CSM (şedinţe din secţia judecători şi plen). Judecători pensionaţi au cerut reînvestirea în funcţie.

Lidia Barbulescu: Cand v-ati pensionat? Paval Calin: La 1 august 2006. L.B: Nu e bine la pensie? P.C: Parca mai bine era in activitate.

Lidia Barbulescu: Cati ani ati fost judecator?;Voiu Elena Doina: „14 ani si ceva”;L.B: De ce v-ati pensionat?; V.E.D. : Legea care a aparut… Sa beneficiez de dispozitiile legii…” (Sedinţă plen) L.B: Ce v-a determinat sa va pensionati? V.E.D. : Aparitia legii desi eu doream sa raman in magistratura

Lidia Barbulescu: De ce v-ati pensionat? Felicia Maria Matei: Am profitat de noile dispozitii ale legii. Am fost consilier juridic multi ani.

Redate după şedinţele din 19 oct. 2008 (aici)

b) O explicaţie pentru ultimele cuvinte din motto.

De 18 ani încoace, prin puzderia de facilităţi magistrale se află şi prevederile art. 99 din Lg 92/1992 (preluat pentru continuitate, în familia magistaturii, de art 79, alin 5 , Lg 303/2004) :

“Magistraţii în activitate sau pensionari, precum şi soţul sau soţia şi copiii aflaţi în întreţinerea acestora beneficiază în mod gratuit de asistenţă medicală, medicamente şi proteze.”

Ştiţi care este culmea contributivităţii ?

Când un magistrat cu pensie specială îţi râde în nas cu o proteză plătită de tine.

Written by Theophyle

03/09/2010 la 2:15 pm

288 răspunsuri

Subscribe to comments with RSS.

 1. Ziua buna tuturor! lectura placuta ! 🙂

  Cetatean

  03/09/2010 at 2:19 pm

  • Salut @Cetatean, o lucrare deosebita 🙂

   Multe Multumiri lui @Băşcăliosul si tie 🙂

   Theophyle

   03/09/2010 at 2:21 pm

 2. Bravos bascaliosul si cetatean . Asta e opinie civica .
  Sa le astupi gura cu aceiasi arma . LEGEA .
  Pe cind cele trei articole pe masa domnului presedinte , a domnului prim ministru si pe masa ministrului justitiei ?
  Nu ar fi rau sa ajunga si pe masa doamnei MM .

  Ștefan A.

  03/09/2010 at 2:22 pm

  • Stefane, tu ce crezi, cei de la Cotroceni dorm? 😉

   Cetatean

   03/09/2010 at 2:27 pm

 3. Rog a se avea in vedere, dupa lectura integrala, fraza:

  Numai după intrarea în vigoare a constituţiei din 1991 a devenit posibilă instituirea statutului invocat de CCR, dar momentul de la care s-a declanşat clepsidra vechimii este cel al numirii prin decret în funcţia de judecător sau procuror.

  Vreti sa aflati daca un cunoscut de-al Dumneavoastra, magistrat actualmente pensionat, este afectat de taierea motului?

  Repede alergati si aflati data numirii lui in magistratura, prin decret prezidential, in conditiile postarioare constitutiei din 1991.

  Daca va iese sub 25 de ani vechime, pregatiti-i un cadou de taierea motului!!! 😆

  Daca va va spuune de vechimea ceausista cu care el isi face cei minim 25 de ani, recomandati-i acest episod! 😉 Va dormi foarte nelinistit!

  Cetatean

  03/09/2010 at 2:26 pm

  • Deci , securist , militian, activist de partid in epoca de aur cu ulterioare studii superioare de drept (ca asa erau indicatile pretioase PCR).
   Dupa 1989, ceva activitate ca consultant legal , avocat si uite hop pensia mareata . 🙂
   Doar in democratia „originala” unde mafia se protejeaza legal dar in acelasi timp invoca taierea salarilor ca masura anticriza sint posibile anumite aberatii .

   Ștefan A.

   03/09/2010 at 2:32 pm

   • Stefane, exista militieni tortionari care au pensie de magistrat pentr ca au trecut oleaca prin statutul de procuror si si-au adus vechimea de militoan tortionar ca sa cumuleze cei 25 de ani.

    Cetatean

    03/09/2010 at 2:38 pm

  • Salutare!
   Stefan, unii n-au de ce să se şcolească, fiindcă pot să se smolească… un pic, într-un fel de practică la locul de muncă; trec prin poarta raiului din CSM, stau niţel în purgatoriu şi ies negri ca de când lumea.

   Baba magistraturii oferă şi alte servicii, mai curat-murdare: un jude/proc ceauşist nici nu mai intra în robă după 1989, activează pe unde poate şi la momentul cand ii iese socoteala anilor pretinde doar pensia speciala. Cu ce? Cu orice sau cu nimic nou.
   Ce tangenţă au cu restricţiile de drepturi? Niciuna. A avut libertate deplina, indiferent cu ce afaceri s-a ocupat după 1989.

   Băşcăliosul

   03/09/2010 at 2:57 pm

 4. @ Theophyle, imbratisarile noastre si nu ai deloc pentru ce 🙂

  A venit vremea ca Sandeii sa citeasca si ei Constitutia:

  art. 16 „(2) Nimeni nu este mai presus de lege.

  Nici macar magistratii pensionari.

  Cetatean

  03/09/2010 at 2:29 pm

  • Din nefericire sunt putin ocupat pentru viitoarele 2 ore, ma intorc rapid la discutii, 😆

   Theophyle

   03/09/2010 at 2:31 pm

 5. Noi vom fi aici!

  Cetatean

  03/09/2010 at 2:37 pm

 6. […] post: Tăierea moţului pensiilor speciale ale magistraţilor (3) This entry is filed under Romania – Blogs, Theo-Phyl. You can follow any responses to this entry […]

 7. Salutare!
  Cetatean, Mr B, felicitari!
  Si la cat mai multe taieri!

  Creanga

  03/09/2010 at 2:45 pm

  • Să trăieşti, Creangă, şi s-o vezi tăiată… numai la alţii! 🙂

   Băşcăliosul

   03/09/2010 at 3:00 pm

 8. Creanga, salut! Cu cit par obtinem din taiere, deschidem o fabrica de peruci! 😆

  Cetatean

  03/09/2010 at 2:49 pm

 9. Oricum, conceptul de „pensie speciala” conduce la notiunea de caste.
  Si a aparut cf. principiului „cine imparte, parte-si face, Parlamentul fiind dominat de juristi (majoritar ceausisti pleshcari).
  O data precedentul creat, au aparut si celelalte caste („specialii” din aviatie, din Parlament, din armata/SRI/politie/SPP etc.).
  De ce nu si inginerii nuclearisti, de ex. ?
  Ei ce cusur au, sunt mai fraieri ? 😆
  Trebuie sapat in continuare la radacina „pensiei speciale”, pana se usuca complet.
  Poate fi admis doar criteriul contributivitatii (lege unica, pt. toata lumea).
  Oricum, magistratii au salarii cu mult peste medie, asa ca si punctajul va fi pe masura. E suficient, cred.
  Si decent.
  Restul (magistrati vopsiti etc.) inseamna doar NESIMTIRE.

  Tzepelica

  03/09/2010 at 3:31 pm

 10. @TDS
  Batrane, daca esti p`aci, vezi ca ti-am raspuns dincolo.
  Nici nu e foarte complicat, n`asha ? 😆

  Tzepelica

  03/09/2010 at 3:32 pm

  • Draga raspundacule,
   Pare foarte simplu de rezolvat in doi ani ce spui tu.
   Singura problema tine doar de cadre: Videanu si Udrea.
   Se face ! Doar Videanu nu mai e iar Udrea va pleca in 6 luni. N’acha ?

   Un tanar de stanga

   03/09/2010 at 3:37 pm

   • Draga replicarule,
    problema tine de vointa politica si ceva competenta.
    Dar :
    – baietii destepti, asa cum bine stii, au toate culorile politice, inclusiv PDL; cine sa dea in ei ?
    – in locu` lu` Adriean il avem pe Ariton (ala cu betonu`, mai tare ca marmura…); 🙂
    – Nutzi nu pleaca (ai vazut patruped blanos care sa plece de la macelarie ?) decat mai sus.
    Io asa crez, da` mai vorbim si peste sase luni, n`asha ? 😆

    Tzepelica

    03/09/2010 at 3:45 pm

    • C’esh copil ?
     Baietii destepti din energie au contracte beton pe zeci de ani si nu ii darima nimeni.

     Pe Nutzi o vor arunca pe scari iar in locul ei vor pune pe Agaton cel cu palmierii si cu Draculea park.
     Ma si mir ca un baiat asa inteligent ca tine nu vede mai departe de virful nasului 🙂

     Un tanar de stanga

     03/09/2010 at 3:49 pm

     • Te repezi ca fata mare…
      Contractele baietilor destepti sunt facute in 2003, pe 10 ani.
      Daca se infiinteaza cele 2 companii (chestie taraganata de Adriean), contractele cu Hidro trebuie refacute/renegociate cu noile companii. Simplu, nu ?

      Tzepelica

      03/09/2010 at 3:52 pm

     • Hai, mai baieti, lasati-o in fasole, postarea e prea frumoasa si prea s-a muncit la ea ca sa va bateti in subsol pentru Nutzi si Videanu… parerea mea 😉

      Cetatean

      03/09/2010 at 3:52 pm

 11. Materialul este excelent. Din pacate vad o mare problema, inclusiv daca aceste materiale ajung si la presedintie si la guvern si la parlament. Sa presupunem ca se va gasi vointa necesara si se barbieresc toate aceste pensii (pensii este un termen mult prea pompos sau prea moale pentru acest act care este pur si simplu un jaf la drumul mare). Pai ce vor face toti acestia? Vor da in judecata statul. Iar cazul va fi judecat de? Pai tot de aceeasi coledzi de breasla. S-a mai intimplat. Ei, cum vedeti verdictul dat de magistrati in cazul magistrati versus Statul Roman?

  Aha

  03/09/2010 at 3:40 pm

  • Aha, nu au pe ce motiv sa dea statul in judecata. Nu au temei legal.

   Cetatean

   03/09/2010 at 3:50 pm

  • 1.Problema este simplă. Textul propus e noi în comletarea legii care a taiat deja toate celelate pensii speciale, din moment ce ar fi contestat la CCR are 3 căi mari şi late: nu trece, trece parţial (cu eventuale modificări) sau trece complet. Fără un text admis în final de CCR nici nu se pune problema să se opereze vreo tăiere (presupun că va fi atacat). deocamdată trebuie completată legea , eventual şi de preferat, printr-o asumare a raspunderii guvernului(e mai operativă, eficientă şi îi pune pe parlamentari într-o postură nu prea agreabilă daca s-ar opune cu o moţiune de cenzură)

   2.Noi deja aratăm că decizia CCR 873/2010, chiar dacă a constatat neconstituţionalitatea art. 1 lit. c din legea 119/2010, nu a exclus tăierea pensiilor asimilaţilor, iar textul propus de noi cu contrazice cu nimic această decizie, din contră, repară ceea ce parlamentarii n-au îndrăznit, când au avut posibilitatea să adapteze textul la condiâiile deciziei CCR.

   3.Efectele intrării în vigoare a acestui text ar fi diferite pentru magistraţii deja pensionaţi sau care intenţionează să se pensioneze:
   a)pt pensionaţi cu PS
   – unii o vor pierde iremediabil
   -unii nu vor mai încasa PS câţiva ani buni, până când vor îndeplini condiţiile de vechime efectivă
   -unii se vor întoarce să-şi mai completeze vechimea
   -cei mai apropiaţi de limita de vârstă de pensionare(70 ani) nu mai au timp să-şi întregească vechimea
   b)pt cei cu intenţia de a se pensiona special.
   -unii se vor răzgândi, vor mai aştepta câţiva ani (se vor răzgândi şi asimilaţii care n-au for niciodată jude/proc, dar şi-au făcut planul să „viziteze” un pic o instanţă sau un parchet; )
   -alţii îşi vor da seama că nu mai pot prinde pensia specială şi se vor consola cu cea normală.

   Toţi cei de mai sus suportă două consecinţe comune, dar nu le spun.

   3. Povestile cu procese la CEDO sunt pentru speriat copiii. Ce să câstige si când? Peste 4-6 ani? Adică e mai rentabil să le plăteşti fără să de codeşti? Penalităţi? E o glumă. Mai întâi să vedem cu ce pot să câştige procesul la CEDO.

   Băşcăliosul

   03/09/2010 at 4:14 pm

 12. Tzepelica, pina sa apara legea 119/2010, toate categoriile astea erau niste caste:

  a) pensiile militare de stat;
  b) pensiile de stat ale politistilor si ale functionarilor publici cu statut special din sistemul administratiei penitenciarelor;

  d) pensiile de serviciu ale personalului diplomatic si consular;
  e) pensiile de serviciu ale functionarilor publici parlamentari;
  f) pensiile de serviciu ale deputatilor si senatorilor;
  g) pensiile de serviciu ale personalului aeronautic civil navigant profesionist din aviatia civila;
  h) pensiile de serviciu ale personalului Curtii de Conturi.

  Observi ca lipseste exact punctul c, care a fost declarat de CCR neconstitutional, pentru ca afecta pensiile magistratilor.

  Diferenta dintre ceilalti si magistrati este ca magistratii „puri” (fara perioada de asimilare”)nu sunt o casta, pentru ca au statut constitutional marcat de interdictii si restrictii (vezi art, 125 si 132 din Constitutie), pe cind astialalti aveau statut legal, dat prin lege organcia, nu prin Constitutie.

  Care e diferenta? „Între magistraţi şi ceilalţi este o diferenţă fundamentală: ei au statut constituţional, iar ceilalţi au statut legal. Când ai statut legal, înfiinţat prin lege, fie ea chiar şi organică, poţi umbla la el oricând” şi “Când este statut constituţional, nu poţi nici adăuga, nici completa, nici modifica, nici desfiinţa prin lege pentru că e prevăzut în Constituţie” (Ion Predescu, CCR).

  Insa statutul constitutional are si el exigentele lui: durata mandatului de magistrat pur (25 de ani) si maniera de dobindire a acestuia (prin decret prezidential): vezi punctul 21 A si B din postare.

  Cine nu indeplineste aceste conditii, nu are drept la pensie speciala.

  Cetatean

  03/09/2010 at 3:50 pm

  • Statut constitutional ?
   Pai ni s-a tot promis ca aiureala aia facuta de Iorgovan si numita Constitutie va fi refacuta.
   Asa cum ni s-a promis si chestia cu reducerea nr. de parlamentari.
   Si?
   Promisiuni au ramas si promisiuni vor ramane, pt. urmasii urmasilor nostri.
   Comedie mare…parol, moncher ! 🙂

   Tzepelica

   03/09/2010 at 4:00 pm

 13. Tzepelica, pina nu se vor scoate din Constitutie incompatibilitatile si restrictiile pentru magistrati, prevazute ca garantie a separarii puterii judecatoresti de celalte puteri (art. 1325 si 123: „Funcţia de judecător/procuror este incompatibilă cu orice altă funcţie publică sau privată, cu excepţia funcţiilor didactice din învăţământul superior.”) si ca garantie a independentei Justitiei, (gindeste-te cum ar fi ca un magistrat sa aiba si drept de initiativa legislativa si sa isi faca propria lege – las ca unii au avut grija sacroiasca niste legi speciale pentru Sandei!) nu se poate elimina pensia de serviciu a magistratilor.

  Nu cred ca ai vrea ca magistratii sa nu aiba restrictii si sa ajunge, de pilda, un magistrat presedinte sau prim ministru. Incompatibilitatile si restrictiile impun separatia si echilibrul puterilor in stat.

  Nu pensia de serviciu in sine e problema, ci abuzurile facute ca sa ajunga sa o inhate cei care nu indeplinesc conditiile legale pentru a o avea!

  Cetatean

  03/09/2010 at 4:08 pm

  • Ba chiar pensia speciala e o problema.
   Ai impresia ca altii, cu alte profesiuni, isi pot permite, chiar daca au pe hartie libertatea asta, sa se implice in „n” functii publice/private ?
   Sa fim seriosi, legea pensiilor trebuie sa fie UNICA si sa se aplice pe baza acelorasi principii pt. toti salariatii.
   Cine are salariul mare (si magistratii il au, slava Domnului !) va avea si un punctaj/pensie mai mare.
   Unicul criteriu valabil poate fi cel al contributivitatii.
   In felul asta se limpezesc apele imediat si pt. asta trebuie militat.
   Magistratii nu pot pretinde ca sunt mai „speciali”/importanti decat alte profesii.

   Tzepelica

   03/09/2010 at 4:18 pm

 14. sorry pt micile greseli de scriere, viteza mi-a luat degetele.

  Cetatean

  03/09/2010 at 4:10 pm

 15. Tzepelica, noi, astia care nu suntem magistarti, putem candida la ce functie vrem, indeplinind anumite conditii.

  Magistratii NU POT, pentru ca le intrezice Constitutia.

  De aceea zis si CCR in 873:

  „Instituirea pensiei de serviciu pentru magistraţi „nu reprezintă un privilegiu, ci este justificată în mod obiectiv, ea constituind o compensaţie parţială a inconvenientelor ce rezultă din rigoarea statutului special căruia trebuie să i se supună magistraţii” . Astfel, acest statut special stabilit de Parlament prin lege este mult mai sever, mai restrictiv, impunând magistraţilor „obligaţii şi interdicţii pe care celelalte categorii de asiguraţi nu le au. Intr-adevăr acestora le sunt interzise activităţi ce le-ar putea aduce venituri suplimentare, care să le asigure posibilitatea efectivă de a-şi crea o situaţie materială de natură să le ofere după pensionare menţinerea unui nivel de viaţă cât mai apropiat de cel avut în timpul activităţii.”

  Cetatean

  03/09/2010 at 4:22 pm

  • O singura intrebare.
   De ce magistratilor tre` „sa li se ofere după pensionare menţinerea unui nivel de viaţă cât mai apropiat de cel avut în timpul activităţii” si celorlalte categorii (medici, profesori, ingineri etc.), nu ?
   De ce aceasta discriminare ?

   Din pacate, pauza mea s-a terminat, tre` sa ies.
   Va felicit pt. postare dar imi mentin parerea ca taierea motului poate fi doar un prim pas catre aplicarea unei legi unice TUTUROR PENSIONARILOR, lege bazata pe criteriul contributivitatii.
   Numai bine !

   Tzepelica

   03/09/2010 at 4:28 pm

   • Aici ai pus degetul pe rana: „De ce magistratilor tre` “sa li se ofere după pensionare menţinerea unui nivel de viaţă cât mai apropiat de cel avut în timpul activităţii” si celorlalte categorii (medici, profesori, ingineri etc.), nu ?”.

    CCR a judecat ca asta e „spiritul” Constitutiei, intrucit litera ei nu spune nimic expressis verbis.

    „Analizând toate aceste statute speciale, reglementate atât la nivel constituţional, cât şi la nivel legal, şi ţinând cont de faptul că art.124 alin.(3) din Constituţie nu conţine expressis verbis o obligaţie a existenţei pensiei de serviciu a magistraţilor, Curtea urmează să analizeze conţinutul acestui principiu constituţional” (873/2010).

    Iorgovam a murit, deci nu stim care e „spiritul” Constitutiei. CCR a spus ca asta, trebuie sa o luam de buna.

    Cetatean

    03/09/2010 at 4:52 pm

  • Pai mister cetatean , un avocat poate avea si un SRL , SA ,s.a.m.d . Nu poate fi si parlamentar ? Pina la urma , ajunge si la pensia speciala . 🙂
   Un procuror, un judecator sau membru a unui colegiu de judecata , inteleg ca nu pot avea alte activitati .
   O intrebare pentru voi . Un procuror (plin , adjunct sau cum se cheama ) poate face parte din un complet de judecata ?

   Ștefan A.

   03/09/2010 at 4:44 pm

   • Stefane, procurorul nu judeca. Sensul intrebarii tale care e, mai precis?

    Cetatean

    03/09/2010 at 4:54 pm

    • In Italia , procurorul are si obligatia de a partecipa in complete de judecata ( in procese care nu au legatura cu eventualele cercetari in curs a procurorului) . Adica in unele procese poate sustine acuzarea si in alte poate face parte din completul judecant . Nu poate fi presedinte a completului .Pentru acest motiv se duce o dura campanie de separare a carierelor in magistratura .Ori procuror , ori judecator . Cu posibilitatea de a trece din o zona in alta o singura data in cariera de magistrat .
     Ma gindeam ca si in Romania e la fel . Ma gindeam ca si in Romania e la fel .

     Ștefan A.

     03/09/2010 at 5:07 pm

     • Merge aiurea blogul ! 🙂

      Ștefan A.

      03/09/2010 at 5:09 pm

      • Stefane, vad!

       Cetatean

       03/09/2010 at 5:11 pm

   • Stefan, primele două afrmaţii sunt corecte si, da, poate ajunge parlamentar si apoi trece o luna jude/proc (sau nu mai are nevoie, daca a fost deja… dus cu mitraliera babei) si prinde PS.

    Cu a treia, cred că vrei să sesizezi deosebirea între judecător şi procuror, în sensul că ultimul nu s-ar asemăna cu primul şi chiar aşa este :judecătorul este inamovibil (nu poate fi mutat/înlăturat), iar procuorul, fiindcă nu-i inamovibil, e independent cum sunt eu Papa de lîngă tine, dar se laudă că s-ar bucura de stabilitate, ceea ce face gluma ceva mai bună.
    În schimb, procurorul se poate face judecător şi îşi rezolva toate problemele de pensionare specială, chiar dacă CCR nu l-ar fi tras de păr în statulul comun cu al judecătorului.

    Băşcăliosul

    03/09/2010 at 5:12 pm

    • Asta doream sa aflu bascaliosul . Daca procurorul poate ajunge judecator. In USA si alte state nu este posibil .In Italia , da . 🙂

     Ștefan A.

     03/09/2010 at 5:18 pm

 16. salut din nou

  o poza pusa pe blogary 🙂

  razvan

  03/09/2010 at 4:46 pm

 17. HAHAHAHA! :LOL;

  Cetatean

  03/09/2010 at 4:50 pm

 18. Da e foarte tare.

  Turnofftheglory

  03/09/2010 at 4:52 pm

 19. merge cam greu blogu’, cred ca diversi tovarasi vizati de postare sunt online 😉

  razvan

  03/09/2010 at 4:52 pm

 20. Tzepelica,

  1. De ce „sa li se ofere după pensionare menţinerea unui nivel de viaţă cât mai apropiat de cel avut în timpul activităţii”?

  Să le se ofere, dar numai „dacă timpul activităţii” e numai pe funcţia de jude/proc, iar timpul nu e o zi, un an, ci 25 de ani! Dacă profitorii sunt corcituri sau asimilaşi, palizi din cauza lipsei activităţii sub regimul constituţional-restrictiv trâmbiţat de CCR, să ne scutească, dar nu despre aceştia e vorba în propoziţie! Provizoratul, stagiul de scurtă durată şi insuficienţa respiratorie sunt pentru neputinţă cronică.

  2. „taierea motului poate fi doar un prim pas catre aplicarea unei legi unice”
  Nu poate fi doar un prim pas pentru unii, fiindcă CCR a bătut în cuie statutul restrictiv de apărare a pensiilor speciale.

  În schimb, pentru multi, ar fi deja un pas decisiv pentru a primi numai pensie din sistemul public de asigurări, dupa legea 19/2000.

  Băşcăliosul

  03/09/2010 at 4:54 pm

 21. razva si @all, confirm blogul merge greu.

  Sa ne bucuram, are Theophyle trafic! 😆

  Cetatean

  03/09/2010 at 4:55 pm

 22. Daca se umbla in setari se taraie si blogul.

  Turnofftheglory

  03/09/2010 at 5:00 pm

 23. TOG, dupa atacul marca „un partid se saraci si cistiti” care a fost si asupra Blogary, Theophyle si-a securizat blogul, am inteles eu.

  Cetatean

  03/09/2010 at 5:03 pm

 24. Test

  Cetatean

  03/09/2010 at 5:13 pm

  • Ce , te crezi @ neamtu tiganu ? 🙂

   Ștefan A.

   03/09/2010 at 5:20 pm

 25. Mai Stefane, da’ ce, cuvintul „test” a monopolul neamtului? El verifica sa vada daca are acces pe blog, eu verificam sa vad daca blogul merge normal! 😉

  Cetatean

  03/09/2010 at 5:23 pm

  • Si partidul testeaza periodic cadrele prin rotatie in guvern ! 😆

   Ștefan A.

   03/09/2010 at 5:25 pm

 26. Testul partidului are o limita: alegerile din 2012.

  Cetatean

  03/09/2010 at 5:32 pm

 27. Cetăţean,
  CCR a încercat să justifice cuantumul pensiei speciale, aşa cum rezultă din extrasul postat.Poate fi 80% din ultimul venit, chiar mai mult datorită umpluturii cu asimulitură până la exces de magistratură, de te cruceşti. Asta nu schimbă cu nimic problema condiţiilor de pensionare aflate la opţiunea legiutorului sau condiţia-condiţiilor invocată de CCR prin statutul constituţional-restrictiv.

  Ca să simplificăm problema, ar fi suficient ca prin lege să se treacă la un cuantul 200% din ultimul venit, numai să-i vedem odată pe cei cu statut constituţional curat- timp de 25 ani- ca să fie şi CCR încântată! 🙂

  Băşcăliosul

  03/09/2010 at 5:33 pm

  • vechime 25 de ani . In teorie si dupa cei 7 ani de acasa , un judecator sau procuror ar fi trebuit sa inceapa activitatea juritica prin 1985 . Citind articolele voastre (in realitatea democratiei originale) in vechimea asta de 25 de ani , au intrat cu gramada o multime de vechimi care nu au nici in clin nici in mineca cu magistratura . Care avocat , care militian , care ofiter securitate , s.a.m.d.
   FOARTE ORIGINALA CHESTIA ASTA IN JUSTITIA IMACULATA SI INCORUPTIBILA A ROMANIEI ! 😆

   Ștefan A.

   03/09/2010 at 5:41 pm

   • Stefane, independetna Justitiei nu sta in nivelul salariilor si in cuantumul pensiei, desi mai nou toti vor sa ne convinga de asta.

    daca nu se baga pensia speciala spuneaqu ca judeca strimb ca nu au pensie speciala?

    Independenta Justitiei sta in Constitutia democratica, legi drepte si verticalitatea judecatorului in fata CSM si a puterii politice.

    CSM se tot plinge ca pentru calitatea actului in Justitie de vina sunt celelalte puteri in stat. Aiurea! De vina sunt in primul rind coruptii din sistem. Birna si paiul, chestie elementara.

    Cetatean

    03/09/2010 at 5:53 pm

    • Cetatean . In urma acestor declaratii , CSM va hotarii ca profesorii nu au drept la pensie ! 😆

     Ștefan A.

     03/09/2010 at 5:59 pm

     • Bineinteles ca si CCR va fi de acord ! 🙂
      ICCR (sau cum se cheama ) va vota in UNANIMITATE o astfel de decizie . 🙂

      Ștefan A.

      03/09/2010 at 6:03 pm

    • Foarte bune articole ! Felicitari !
     Vedeti ce vechime de judecator au pensionarii care lucreaza la CCR !
     Daca procurorii si judecatorii ar fi incadrati in grupa speciala de munca , s-ar rezolva multe probleme .
     Este inadmisibil sa primesti pensie de judecator pe vechime de asimilat !

     ANA

     10/09/2010 at 2:27 pm

 28. Rezultatele Grosch vor fi date abia in 14 septembrie. Stupefiant. Trebuia sa fie pe 2.

  Turnofftheglory

  03/09/2010 at 5:40 pm

  • TOG
   Ai auzit de pcr ? 😉 Poate tu nu stai bine la acest capitol . 🙂

   Ștefan A.

   03/09/2010 at 5:43 pm

  • TOG…ce sa zic? Greu mai cumpanesc, cred ca fabrica 300 si ceva de doze cu 300 si ceva de embleme, le trimit in 300 si ceva de puncte de desfacere ale lumii, si pe 14 centralizeaza rezultatele, care doza s-a vindut mai bine.. 😦

   Cetatean

   03/09/2010 at 5:49 pm

   • Pe dracu cetatean . 🙂 Nu fac astia 300 doze cu 300 embleme diferite . Este nevoie de supervizarea/aprobarea celor de la centru. Si asta cere timp .Dupa care se face un test campion cu citeva mii de doze cu doar citeva embleme. La faza asta , se foloseste puternic analiza comerciala ( doze gratis dar este ceruta parerea clientului privind aspectul „confectiei” ). Doar dupa o astfel de testare , produsul cu ambajajul definitiv intra pe piata .

    Ștefan A.

    03/09/2010 at 5:56 pm

 29. Mister B, problema procentului de 80% e simpla, dupa parerea mea: stabilirea lui tine de libertatea legiuitorului. Prin lege organica s-a dat, prin lege organica se mareste sau se ia. Si eu cred ca CCR a avut in vedere exact justificarea acelui 80%, adica „menţinerea unui nivel de viaţă cât mai apropiat de cel avut în timpul activităţii.”

  Daca procentul ar fi fost, sa zicem, 95%, CCr ar fi putut cu indreptatire scrie „menţinerea unui nivel de viaţă cvasi-egal cu cel avut în timpul activităţii.”, iar daca ar fi fost 65% (observi ca urc si scad cu 15%, precum tentativa de taoere a pensiilor) ar fi putut spune: „menţinerea unui nivel de viaţă decent raportat la cel avut în timpul activităţii.”

  In citatul oferit de mine, CCR a glosat pe marginea cifrei, insa, asa cum ai spus tu, a incercat sa justifice de ce e 80% si nu 65% sau 95%. Insa nu asta e problema, evident, nu cuantumul, care e stabilit prin lege organica si care poate varia.

  Adevarata problema e atunci cind, fie cuantumul oricit d emare sau de mic, se reped la pensia de serviciu si indivizi care nu au dreptul la ea, pentru ca nu au cei 25 de ani stabiliti prin legea organica.

  Din partea mea, acorda-li-s-ar fie si 200%, dar sa indeplineasca respectivii cerinta vechimii in temeiul constitutiei din 1991, nu sa umble cu cioara vopsita!

  Daca pretul pentru o justitie corecta si impartiala in aceasta tara cu democratie originala si cu presedinti care au avut 3 mandate e cuantumul pensiei de 200% pentru magistrati, fie! Si asa e un pret mic, caci dreptatea nu are pret. O stiu victimele Revolutiei si ale mineriadelor. Insa acei 200% raportat la media ultimelor venituri salariale pe 12 luni sa fie acordate corect, si sa nu scoata sandeii vechimi de asimilati din joben!

  Cetatean

  03/09/2010 at 5:47 pm

  • M-am răzgândit:
   Mai bine 300%, dar să nu fie pentru activitatea la fără frecvenţă şi fără număr ci 25 de ani pentru ceea ce pretinde CCR, numai cu statut constituţional-restrictiv, c-aşa-i în statul de drept şi asa a plusat CCR, adică… de când a apărut statutul constituţional-restrictiv în statul de drept. 🙂

   Băşcăliosul

   03/09/2010 at 5:58 pm

   • Si asta 300 % calculat la suma salariului de baza + vechimea in munca + toate sporurile adiacente salariului . Din toate aceste voci a venitului , cite sint impozitate cu 16 % ? 😆

    Ștefan A.

    03/09/2010 at 6:01 pm

    • Magistraţii au avut scutiri de la plata impozitului pe venit până la 40%, chiar dacă impozitarea era progresivă până în 2005-pentru „Meritul judiciar, clasa prăpădiţilor”.
     După 2005 inclusiv, cu 16 % s-a simplificat oricum sacrificiul.

     Băşcăliosul

     03/09/2010 at 6:07 pm

     • 😆 😆
      Ce tari sintem in doua sectoare fundamentale . Justitie si fisc ! 🙂

      Ștefan A.

      03/09/2010 at 6:10 pm

      • Banul e ochiul dracului, pardon, al magistratului alb-negru.

       Cetatean

       03/09/2010 at 6:12 pm

    • Acum, ca e PDl la putere, e 16%.
     Daca vine PSD si decide impozititarea salariilor si pemnsiilor magistratilor cu 40%?

     Cit de speciala mai ramine pensia speciala?

     Cetatean

     03/09/2010 at 6:09 pm

     • Păi, tot ar rămâne cu o pensie specială de peste 300% din cea contributivă, dar nu-ţi face griji, scutirile vor fi în floarea magistraturii!

      Băşcăliosul

      03/09/2010 at 6:20 pm

 30. A propos de unele „caste” care au drepturi mai speciale, ultra speciale.

  Iata cum, cu un ochi la statutul constitutional al magistratilor, care NU AU VOIE sa faca greva politistii vor sa declanseze o greva, desi e ILEGAL.

  http://www.hotnews.ro/stiri-esential-7755345-25-000-membri-sindicatului-politistilor-ameninta-greva-nemultumiti-scaderea-salariilor.htm

  „Presedintele Sindicatului National al Politistilor, Marian Gruia, spune ca 25.000 de membri de sindicat din cei aproximativ 50.000 au semnat pentru incetarea activitatii atata timp cat le vor fi diminuare salariile: „Ei solicita blocarea sistemului, chiar daca este ilegal – dar a functionat pentru unii, pentru magistrati – si spun ca au ajuns la limita subzistentei”.

  Liderul sindical a declarat, vineri, la conferinta internationala organizata cu Federatia Sindicatelor Europene ale Politistilor, ca situatia in care se afla politistii romani este singulara in Europa, iar acestia au ajuns la limita supravieturii, fiind hotarati sa opreasca activitatea „pe modelul magistratilor”. In opinia liderului sindical, Uniunea Europeana trebuie sesizata cu privire la aceasta situatie, deoarece Guvernul nu mai poate gestiona sistemul de ordine publica.”

  Concret, magistratii NU pot face greva. Asta e una dintre restrictiile ce decurg din statutul lor restrictiv de dreoturi. Va reamintiti anul trecut ca au facut greva ilegala (desi ei o numeai pompos „protest”) ca sa primeasca sporuri salariale (mai mult, au dat statul in judecata si au cistigat sporurile :mrgreen:, noroc ca CCR a oprit practica asta inainte sa se extinda prea tare. Atunci s-au atins recorduri de viteza la judecarea unui proces: o zi!) si ca, minune, exact atunci au expirat si unele termene prescriindu-se anumite infractiuni ale anumitor indivizi importanti. Nu insinuez nimic, doar semnalez.

  Insa daca magistratii au facut greva ilegala, incalcind una dintre interdictiile legate de statutul lor restrictiv de drepturi, iata ca acuma vor si politistii sa faca le fel, „ca magistratii”.

  Eu intreb: cind cei care sunt pusi sa apere legea (oricum ar fi ea si oricit le-ar placea lor sau nu substanta ei, din moment ce CCR a considerat ca este constitutionala, o respecti si o aplici!) o incalca voios, ce pretentie sa mai ai de la muritorii de rind, care nu au statut constitutional si pensie de serviciu?

  Daca statul da pensie de serviciu ca o compensare pentru restrictiile si inconvenientele muncii de magistrat, cum naiba tu sa ai pretentia si le pensie, dar si la greva, care iti este interzisa?

  Halal respect mai pretind unii sandei, iata ca se extinde modelul si la altii mai mici!

  Cetatean

  03/09/2010 at 6:06 pm

  • Cetăţean,
   Bună observaţia!
   Statutul dificultăţilor respectate… tot cu dificultate, dar răsplătit cu veşnică recunoştinţă.

   Băşcăliosul

   03/09/2010 at 6:10 pm

  • Cu greva de antrenament, numită amuzament, magistraţii s-au inspirat din… inspiraţia parlamentarilor la suspendarea din 2007.

   Decât să fi făcut grevă şi să o boteze prosteşte „protest”, mai bine îl suspendau direct pe Băsescu.:)

   Băşcăliosul

   03/09/2010 at 6:15 pm

   • Iar suspendarea o numeau înălţare. 🙂

    Băşcăliosul

    03/09/2010 at 6:17 pm

    • Cine se inalta pe sine, se va smeri. Cind vrei sa inalti, precum un zmeu, pensia de serviciu in mod fraudulos, pe vintul favorabil din CSM, e posibil sa dai peste un curent stirnit de niste Barbieri care taie ata zmeului. 😆

     Cetatean

     03/09/2010 at 6:26 pm

  • Ştefan,
   Nu mai plânge de răs!
   Măcar pe ăştia nu prea i-am avut în vedere la alegeri şi vom avea tragere de inimă mai mare să gândim cu voce tare.
   Chestia cu zero angajaţi şi cifră de afaceri n-are nimic anormal, când nu ai activitate, în afară de ziaristul care trage de păr acest titlu tembel.

   Băşcăliosul

   03/09/2010 at 6:27 pm

   • Bascaliosul .
    Pe zi ce trece remarc ca capitalistii mioritici trebuie sa aiba in familie ceva om politic .
    Originalitate si aici !
    Risul ma apuca cind domnul parlamentar da in judecata guvernul ca vrea inapoi functia de prefect . Cistiga procesul dar descopera ca cele doua functii nu sint compatibile si deci trebuie sa aleaga . 😆 😆

    Ștefan A.

    03/09/2010 at 6:33 pm

    • Stefane,
     Tipul e de comă. A avut avocaţi buni şi… au câştigat tot ce se putea câştiga. 🙂

     Băşcăliosul

     03/09/2010 at 6:41 pm

 31. Mister B, imi amintesc de disputa noastra cu onorabilul reformist Adrian Neacsu, care ne-a pus la un moment dat placa numita „greva magistrati”, carem chipurile, ar fi fost pentru apararea „independentei Justitiei”, dar de fapt era pentru salarii:

  „Din toamna lui 2009, mai exact din timpul protestului fara precedent al puterii judecatoresti, la coordonarea caruia am avut si eu o modesta contributie, anumite autoritati publice din statul roman au cautat justificarea pentru incetarea peste noapte a mandatului judecatorilor din Romania, fara ca asta sa ne arunce in evul mediu in fata Europei” [Adrian Neacsu].

  https://theophylepoliteia.wordpress.com/2010/05/07/sandeii-mamii-lor-v/#comment-60479

  Onorabilul avea si „documente programatice” ale unui protest ilegal: „Rasfoiti de curiozitate textele programatice ale protestului de anul trecut, dupa care spuneti-mi ce legatura are ce s-a intamplat cu hotararile judecatoresti. Abia apoi accept bascalia dvs”.

  Tu i-ai raspuns casant: „Nu-i necesară nicio răsfoire suplimentară, pentru a găsi temeiul legal inexistent al judecătorilor pentru organizarea unei greve (indiferent cum a fost poreclită din tupeu şi sfidare naţională irevocabile: protest, miuţă sau antrenament), e dificilă ascunderea pretextelor îmbrăcate în aparenţe când motivele reale s-au regăsit în alte hotarâri de ameninţare şi presiune, în regim de urgenţă, tot legate de bani. Lăcomia n-are secrete. Dă de-a dreptul”,

  iar el te acuza, indirect, acuzindu-ma pe mine ca ai/avem intentia de a submina independenta Justitiei, daca tu scrii si eu comentez despre sandei:

  „D-le Cetatean, sincer multumesc. Iniatial am crezut ca raspund autorului acestui articol iar ceea ce-mi doream era sa expuna public continutul acelei decizii din 2002 care teoretizeaza scoaterea de sub efectul protectiei inamovibilitatii a duratei unui mandat inamovibil. Ati facut-o dvs., insa dupa schimbul recent de replici nu mai am motive sa cred autorul articolului nu-si asuma ca efect dezirabil al sustinerilor sale teoretice incetarea mandatului tuturor judecatorilor din Romania”.

  Las ca nici eu nu ma lasam mai prejos si ii intorceam una:

  „Faptul ca virati in acuzatii de genul “Cine stie sa sape dupa informatii va afla ca atunci a existat o intalnire intr-un palat important cu juristii si cercetatorii de o anumita orientare politica” va discalifica definit vi va tradeaza orientarea politica”.

  Ce vreau sa spun? se vor gasi mereu magistarti care vor incalca legea avind motivul pios ca lupta pentru „drepturile” lor. Insa ei trebuie sa stie ca nu poti fi si cu slanina pensiei de serviciu in pod, si cu buza unsa de greva ilegala. Asta nu mai e statut restrictiv de drepturi, e statut de hot de drepturi!

  Cetatean

  03/09/2010 at 6:24 pm

  • Nu vorbi de drepturi în casa dreptăţii! (zice o vorbă similară despre asimilarea frizerului cu tăietorul de frunze la câini, în pădurea asimilaţilor)

   Băşcăliosul

   03/09/2010 at 6:33 pm

 32. Cind spui de „casa dreptatii”, imi aduc aminte de vorba evanghelica: „Casa Mea se va chema o casă de rugăciune. Dar voi aţi făcut din ea o peşteră de tîlhari!” (Marcu, 11,17).

  CSM, casa independentei Justitiei, a ajuns pesterea tilharilor la drumul mare.

  Cetatean

  03/09/2010 at 6:52 pm

 33. Daca tot e vorba de asimilarea taietorului de frunze la ciini cu magistratul, din lista celor 40 de asimilati hoteste (a se vedea episodul 2 al Taierii, paragraful 15, pentru cei care l-au ratat), nici nu stiu care mi s-a parut mai hot ca ceilalti, desi am tot stat si m-am socotit.

  Am reusit cu greu sa stabilesc un clasament al celor mai tari asimilhoti:

  – 33. personalul de probaţiune cu studii superioare juridice
  – 35. [personal din] Institutul Român pentru Drepturile Omului
  – 39. în cadrul Direcţiei juridice şi consulare din Ministerul Afacerilor Externe

  Totusi, prin neclaritatea si indeterminarea expresiei, lasata special, categoria asta de asimilat bate oricare alta:

  40. ”[personal] în cadrul altor organe ale administraţiei publice.

  Miine ma duc si ma angajez pe o zi undeva in admninistratia publica. Cel mai umil functionar. Nu se stie cind. Fac un contract cu jumate de norma si il las sa mearga. Tot salariul il vars functionarilor care mi-au facilitate introducerea in organigrama si eu nu vin niciodata la lucru. Imi platesc chiar si contributiile sociale, daca e nevoie.

  Apoi ma inscriu la Spiru Haret, iau de acolo si o diploma de drept, pe linga cea de tinichigiu, analist programator, cocator de piine si manager de multinationala pe care le am deja (ca doar Spiru e universitate teapana). Ma fac avocat pe baza diplomei de la Spiru.

  Merg apoi, dupa ceva ani, dau interviu la CSM si sunt incadrat judecator la cea mai amarita judecatorie din tara. Stau un an, ca Icoana Radulea (din Mot 1).

  Dupa un an, aduc vechimea de functionar in cadrul altor organe ale administratiei publice, aduc si vechimea de avocat (am eu grija ca astea doua sa faca 24 de ani), pun si anul de magistratura si ies la pensie speciala!!!! 😉

  Si, daca sunt bun, practic avocatura in continuare si la virsta legala, ies si cu pensie de avocat.

  Cetatean

  03/09/2010 at 7:21 pm

 34. Daca va era dor de Sandeica cea mare:

  http://www.luju.ro/institutii/csm/305-aas-rs.html

  „Consider ca CSM, in viitoarea formula din perioada 2011 – 2017, va trebui sa continue proiectele aflate in desfasurare pentru o continuitate logica, pentru intarirea capacitatii functionale a Consiliului si indeplinirea rolului constitutional de garant al independentei Justitiei [Comentariul meu: Sanxdeii mamii lor de independenta!] . Am ca atuuri, faptul ca stiu foarte bine care au fost implinirile, dar si neimplinirile actualului Consiliu, care insa nu s-au datorat lipsei de vointa a membrilor Consiliului, ci refuzului de colaborare eficienta din partea altor institutii ale statului [comentariul meu: Jos Basescu care nu a mi-a semnat decretul de numire!].

  „Consider ca orice lipsa de responsabilitate trebuie sanctionata, ca judecatorul nu poate fi in niciun caz deasupra legii, ca el este chemat si independent sa aplice legea, dar nu dupa bunul plac, ci in litera si spiritul ei” [comentariul meu: nu stiu cum s eface ca litera si spiritul sunt numai in folosul celor din CSM, mai ales cind vine vorba de mandatele expirate de la ICCJ. Aveti in fata un lup care vorbeste despre cum posteste el cind prin fata ii trec oi bine rumenite]

  „De aceea, consider ca presedintele si vicepresedintele Inaltei Curti trebuie numiti de CSM la propunerea Colegiului de Conducere al Inaltei Curti si nu de catre presedintele Romaniei, la propunerea CSM cum este in prezent” [ comentarium meu: desi Constitutia si legea nu ii da dreptate, Sandica avanseaza aceasta interpretare pentru ca ar fi asa de frumos pentru ea daca nu ar avea nevoie de decret prezidential…Las ca si acum e fara decret, insa daca basescu sesizeaza CCR pe motiv de CJNC, madam Sandica face pe ea o tona]

  Madam’ Sandica, pentru dumneata, din partea Barbierului Cetatean, un premiu: o sesiune de scarmanat gratuita! Nu neaparat azi, ci mai incolo, sau cind vei dori matale.

  Cetatean

  03/09/2010 at 7:42 pm

  • Principiul separaţiei si echilibrului puterilor în stat, pentru madam Bărbi, înseamnă ca puterea judecătorească să stea separat pe sârmă şi să nu cadă de râs când îşi face singură legile.

   Băşcăliosul

   03/09/2010 at 7:49 pm

   • Las’ că ne aţinem nou cu hîrdăul, să cădă pe moale! :mrgreen:

    Cetatean

    03/09/2010 at 7:53 pm

 35. Dupa citirea serialului, si facind o mica aritmetica, ajungem ca din 90 pina acum sint exact 20 de ani. Pina la 25 mai avem 5 ani. Astia 5 ani trebuie atunci sa fi fost facuti in timpul Pecerismului. Toata tarasenia asta foloseste exclusiv fostilor securisti, tortionari, si in general oamenii sistemului pe care, conform Iliescu, Ceausescu la intinat. Ocazie cu care a fost impuscat de Craciun. Si Iliescu a putut sa recompenseze membrii sistemului cu aceste pensii speciale. Iar oamenii sistemului s-au revansat, ducind pesedeul domnului Iliescu pina azi, cind sint pe cale sa obtina o noua victorie, caci conforn sondajelor, pesedeul lui Iliescu are peste 40%. Toti specialii astia sint agentii mumiei care refuza sa putrezeasca.

  Aha

  03/09/2010 at 7:45 pm

  • Aha salut, 🙂
   exact asta este aritmetica relevanta! Mumiile vor puterzi in clipa in care nu vor mai fi alimentate de lichidul cu care au fost imbalsamate.

   Asta este povestea pe care o povestim de mult timp si asta este rostul acestor postari atat de muncite de @Băşcăliosul şi @Cetăţean

   Theophyle

   03/09/2010 at 7:51 pm

  • După primele 2 fraze ai punctat la fix.
   Nici în primele nu eşti departe de adevăr, doar aş completa că în socoteala ta cu 5 ani din comunism şi 20 după, s-ar crede că toţi au ieşit cu pensie specială sau cu 25 de ani de magistratură numai în anul 2010.

   Pensiile astea curg din 1997, dar nu s-au pensionat special numai judecători sau procurorii. Sunt unuii care au ieşit cu pensie normală până în 1997, dar au înhăţat-o pe cea de serviciu după ce a apărut legea.

   Legea mai permite şi ca oricine a ieşit din funcţia de jude/proc (indiferent cât şi cand a ocupat o astfel de funcţie) să-şi adune ulterior ani de vechime şi apoi să pretindă PS.

   Băşcăliosul

   03/09/2010 at 8:00 pm

   • Pe deasupra toate pensiile magistraţilor s-au reactulizat permanent, adică cele stabilite amterior într-un cuantum anume au fost mereu ridicate în raport cu nivelul veniturilor celor aflaţi în activitate.

    Culmea băşcăliei cu 80%, şi cât mai cuprinde peste, apare în cazul celor ieşiti din sistem şi care mai acumulează ani de vechime din alte activităţi similare: n-are nimic comun cu venitul din ultima lună, din moment ce nu mai este jude sau proc, dar uite ce zice art. 82 alin 5:

    (5) Persoanele care îndeplinesc condiţiile de vechime prevăzute la alin. (1) şi (3) numai în funcţia de judecător sau procuror beneficiază de pensie de serviciu, chiar dacă la data pensionării au o altă ocupaţie. În acest caz, pensia se stabileşte pe baza drepturilor salariale pe care le are un judecător sau procuror în funcţie în condiţii identice de vechime şi nivel al instanţei sau parchetului.

    Nu conteaza unde se mai află pensionabilul, el urmează să fie considerat cu venitul la locul de muncă… de zici că n-a plecat deloc.
    Aici mai sunt nişte schepsisuri în bătaie de joc.

    Băşcăliosul

    03/09/2010 at 8:15 pm

    • Auzi, Mister B, amindoi lucram la acelasi Parchet. Eu ma pensionez si tu ramii inca pina la anul, ca esti mai zelos ca mine. Amindoi avem aceeasi incadrare si aceeasi virsta.

     Eu vreau sa imi fac o rata mai teapana la banca si pensia de magistrat nu imi ajunge :mrgreen:. Cum fac eu sa imi cresc pensia? Simplu: vin la tine si te rog sa faci tot ce poti ca sa ai venituri mai mari in ultimele 12 luni.

     „(2) Pensiile de serviciu ale judecatorilor si procurorilor, precum si pensiile de urmas prevazute la art. 84 se actualizeaza anual in raport cu media veniturilor brute realizate in ultimele 12 luni a judecatorilor si procurorilor in activitate”.

     Daca ai norocul si e Chiuariu ministru, nu trebuie sa mucesti mai tare decit intr-o luna, ca ala stie sa inlocuiasca „ultimele 12 luni” cu „ultima luna”.

     Ma ajuti, colega? e in beneficiul nostru! 😆

     Cetatean

     03/09/2010 at 8:25 pm

 36. Aha, nu din 90, ci de aparitie Constitutiei din 1991 trebuia sa socotesti. Atunci a fost momentul zero (dpv institutional) a ceea ce s-a numit „statutul constitutional restrictiv de drepturi”. Momentul zero pentru individual fiecare magistrat este cel al numirii prin decret prezidential.

  Cetatean

  03/09/2010 at 7:51 pm

 37. @Cetatean si @Bascaliosul.
  felicitari pentru text.
  Ma descurc greu in hatisul acestor articole si paragrafe, dar am cam pricipit cite ceva.
  Adica un cine-mparte-parte-si face. Si nu e prea in regula.
  Unele aspecte mi se par porcarii ordinare.
  Dar o sa caut pe harta tara despre care faceti vorbire.

  victor L

  03/09/2010 at 8:00 pm

  • Victore, multumim. Lectura placuta, daca ai intrebari la care putem raspunde, nu ezita!

   Cetatean

   03/09/2010 at 8:02 pm

  • Salut,Victor, TKS!
   Prioritatea noastră este să ne facem înţeleşi în primul rând de cititori şi comentatori… fără discriminare dpdv al cunoştinţelor juridice.
   Uneori n-avem încotro, fiindcă mai sunt necesare şi trimiterile tehnice, însă cred că nu împiedică înţelegerea mesajului în părţile estenţiale.

   Băşcăliosul

   03/09/2010 at 8:24 pm

 38. Ati vazurt cite categorii de „speciali” erau inainte de leega 119/2010:

  „Pe data intrarii in vigoare a prezentei legi, urmatoarele categorii de pensii, stabilite pe baza legislatiei anterioare, devin pensii in intelesul Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii [adica pensii contributive, normale- nota mea, cetatean] si alte drepturi de asigurari sociale, cu modificarile si completarile ulterioare:

  a) pensiile militare de stat;
  b) pensiile de stat ale politistilor si ale functionarilor publici cu statut special din sistemul administratiei penitenciarelor;
  c) XXXXX
  d) pensiile de serviciu ale personalului diplomatic si consular;
  e) pensiile de serviciu ale functionarilor publici parlamentari;
  f) pensiile de serviciu ale deputatilor si senatorilor;
  g) pensiile de serviciu ale personalului aeronautic civil navigant profesionist din aviatia civila;
  h) pensiile de serviciu ale personalului Curtii de Conturi.

  Cinste lui Boc ca le-a desfiintat, astia nu aveau nimic special, ci erau doar profitori ai sistemului.

  Acum, ca munca sa fie completa, nu trebuie decit sa introduca si articolul c) la lege (dupa cum vedeti, lipseste), formulat de noi in perfect acord cu decizia 873 a CCR:

  c) „pensiile de serviciu ale judecătorilor şi procurorilor care nu indeplinesc condiţia vechimii de 25 de ani, realizată numai prin exercitarea efectivă a acestor funcţii, continuu sau cumulate, din perioada sau perioadele pentru care au fost numiţi după intrarea în vigoare a Constituţiei României din 1991”.

  Mura in gura, niciodata nu cred ca a mai primit vreun Guvern de la societatea civila un articol de lege formulat in acord cu cerintele CCR!

  Cetatean

  03/09/2010 at 8:00 pm

 39. Salut Theophyle, Politeia, salut bărbieri!

  bascaliosul, cetatean, felicitari! Admir felul in care ati disecat, episod cu episod, fărădelegea „asimilarilor” si smecheriile sandeilor.Sper sa le foloseasca celor ce trebuie sa curete sistemul.

  noradamian

  03/09/2010 at 8:23 pm

  • Salut, Nora, mulţumim!
   Am preluat optimismul de la tine. 🙂

   Băşcăliosul

   03/09/2010 at 8:25 pm

  • Nora, buna! 🙂

   Cuiva tot o sa foloseasca astea, poate, cine stie…
   Pina una alta, ne bucuram ca am clarificat furtul sandelistic.

   Cetatean

   03/09/2010 at 8:33 pm

  • Salut Nora 🙂

   Theophyle

   03/09/2010 at 9:36 pm

 40. bascaliosul, pai numai cu imprumuturi si preluari de astea rezistam 🙂

  noradamian

  03/09/2010 at 8:29 pm

  • Păi, şi nevastă-mea tot insistă să mă apuc de curăţat şi sistemul bancar… de nişte bani, să rezistăm şi noi măcar încă vreo câteva generaţii. 🙂

   Băşcăliosul

   03/09/2010 at 8:55 pm

   • Haha 😆

    Vei avea pensie speciala si mai vrei sa cureti si sistemul bancar?

    Cetatean

    03/09/2010 at 9:07 pm

 41. Mister B, am o mare rugaminte la tine, stu ca poti, trebuie sa poti! Te rog a doua oara 😉

  Amindoi lucram la acelasi Parchet. Eu ma pensionez si tu ramii inca pina la anul, ca esti mai zelos ca mine. Amindoi avem aceeasi incadrare si aceeasi virsta.

  Eu vreau sa imi fac o rata mai teapana la banca si pensia de magistrat nu imi ajunge :mrgreen: Cum fac eu sa imi cresc pensia? Simplu: vin la tine si te rog sa faci tot ce poti ca sa ai venituri mai mari.

  OUG 100/2007, aprobat prin legea 97/2008:

  Art. 85(2) „Pensiile de serviciu ale judecatorilor si procurorilor, precum si pensiile de urmas prevazute la art. 84 se actualizeaza ori de cate ori se majoreaza indemnizatia bruta lunara a unui judecator si procuror in activitate, in conditii identice de functie, vechime si grad al instantei sau parchetului, cu luarea in considerare, in procent, a sporurilor intrate in baza de calcul la acordarea pensiei de serviciu, precum si a sporului de vechime. Daca in urma actualizarii rezulta o pensie de serviciu mai mica, judecatorul sau procurorul isi poate pastra pensia aflata in plata”

  Ma ajuti, colega? E in beneficiul nostru! Trage tare in ultima luna si ajuta-ma sa iau pensia mai mare! 😆

  Cetatean

  03/09/2010 at 8:31 pm

  • Te ajutăm, colega, mai mult de cât ai visat.
   Ai zis că ai o mătuşă în magistratură , ţi-a promis că te umple de bani… dacă iese mai repede la pensie, dar n-are vechimea necesară pentru pensie specială anticipată.

   Am găsit soluţia. Saptămâna viitoare scoatem o regulă nou-nouţă de înflorire a vchimii în magistratură, dacă conving pe cineva din guvern, pentru un OUG cu dedicaţie, apelăm în parlament la nişte şmecheraşi dintr-o comisie juridică să adauge un amendament la prima ocazie, eventual o altă altă OUG pe cale de aprobare prin lege în parlament.

   Vom introduce vechimea în magistratură acumulată de la neamuri până la gradul 4 de rudenie şi pensia specială de urmaş al urmaşilor, ca să-ţi aranjăm şi copiii.
   Ştii vorba aia:
   Poartă-te frumos cu ei, nu se ştie ce alegere le mai trece prin cap!

   Băşcăliosul

   03/09/2010 at 8:46 pm

   • dacă NU conving pe cineva din guvern,

    Băşcăliosul

    03/09/2010 at 8:47 pm

    • Pilosilor ! 🙂
     Prima criticati sistemul, aratati faradelegile si acum vreti cumva , intimplator , neprevazut , sa intrati in sistemul pensilor speciale . 😆
     Pai atunci eu la cine mai dau lingourile ? 😆

     Ștefan A.

     03/09/2010 at 9:00 pm

     • Da lingoul aici: ce vechime de electrician asimilat vrei? 😆

      Cetatean

      03/09/2010 at 9:01 pm

      • Nesătul . 🙂
       Eu nu ma vînd ! MĂ LAS CUMPĂRAT ! 😆

       Ștefan A.

       03/09/2010 at 9:06 pm

       • La ce relatii avem noi, vei veni sa ne rogi sa te cumparam 😉

        Cetatean

        03/09/2010 at 9:08 pm

 42. Mister B, sono transportato, sono exaltato! Nu stiu cum sa iti multumesc! 🙂

  Ce magistral ai gindit, ca un adevarat magistrat pur cu vechime suficienta in statutul constitutional restrictiv de drepturi!

  Nici macar nu ma gindisem la matusa mea angajata acum un an la judecatorie, dupa interviul dat in fata CSM care a fost o formalitate pentru ea, care activase inainte ca avocata. Hau-hau cu papagalul despre independenta Justitiei, i-a zapacit pe cei din CSM. Intrucit aveau nevoie de oameni in sistem, ca Guvernul asta a bagat anul trecut mica reforma si acum trebuie sa se judece procese mai repede, a intrat fluierind in magistratura.

  O sa cam fie suparata ca acuma o rog sa iasa la pensie, visul ei de o viata a fost sa dea cu ciocanelul ala in masa. Toata ziua spargea nuci acasa, spunea ca nu se stie cind va face asta pe bune.

  Insa daca ii spun ca dupa ce iese la pensie poate sa reintre inapoi tot prin interviu la CSM, o sa ma pupe de fericire si o sa imi lase mie pensia ei! Ea cu salariul de judecator, si eu cu pensia. Evident, voi avea grija de ea, sa traiasca mult-mult, altfel nu pap nici eu pensie recorelata…

  Mi-am amintit ca ea cunoaste pe cineva la Comisia juridica, un fost amant din tinerete, care ii e dator vindut, pentru ca l-a aparat odata cind era acuzat de ceva coruptie… Sigur vorbim cu nea’ V., si se rezolva: amendamentul si iese matusa mea mai repede!

  Ce idei geniale ti-au venit, fug sa o vad chiar in seara asta! Merci, colega! 😆

  Magistratul la nevoie de pensie de serviciu se cunoaste…

  Cetatean

  03/09/2010 at 8:58 pm

  • Cetăţene,
   Transmite-i salutări din partea mea şi nu uita să-i aminteşti de procesele alea două despre care ţi-am vorbi. Un dosar s-a nimerit chiar la ea, iar al doilea îl mutăm noi tot în mâinile ei, fiindcă cei din compeltul care ar urma să-l judece sunt mai tineri şi nu vor să se facă de băşcălie cu ce le-am cerut. Un judecător pe cale de pensionare are pixul mai rezistent, chiar dacă acolo îl doare.

   Nu uita, facem juma/juma la primul proces, iar la al doilea ai 25% din suma recuperată de la cei cărora de fapt eu le-o datorez. 🙂

   Băşcăliosul

   03/09/2010 at 9:08 pm

 43. bascaliosul, cetatean 😆

  noradamian

  03/09/2010 at 9:07 pm

  • Cum şi-au dat seama că el e Castro? După mers sau l-au luat la numărat? 🙂

   Băşcăliosul

   03/09/2010 at 9:14 pm

 44. Buna seara Barbieri!& all!

  SINTEZA SINTEZEI ar fi (daca am inteles eu corect):

  Din 1991 pana in prezent nu s-au scurs 25 de ani. Adicatelea abia din 2016, peste 5 ani(2016-1991), s-ar putea acorda pensie de serviciu magistratilor care au lucrat neintrerupt/cumulat 25 de ani numai in magistratura.

  Am inteles bine???

  FELICITARI BARBIERI!

  Meritati un salon ultracentral de ras/tuns/frezat.

  cati

  03/09/2010 at 9:12 pm

  • Cati, salon avem, inca nu au inceput sa soseasca musterii 😉

   Cetatean

   03/09/2010 at 9:23 pm

  • Salut, Cati, mulţumim!
   După 1989, cu câteva mici excepţii, abia din 2003 au început numirile în funcţiile de judecător şi procuror în tribunale şi curţi de apel. Am scris asta în postare la pct. 21, litera „C”.
   Oricum, mai întâi e necesară modificarea legii în sensul propus e noi.
   Pot să-ţi mai pun, ca să ai o idee, că abia din anul 1996 au început numirile la nivelul judecătoriilor şi al perchetelor de pe lângă judecătorii. În 1996 au fost numiţi 1170 judecători şi 670 de procurori.
   Până în acelaşi acelaşi an 1996 erau numiţi în total, pe toate instanţele şi parchetele: 2150 judecători şi 1500 procurori. Dacă deducem juniorii (de regulă) din judecătorii, putem spune că în instanţel şi parchetele superioare (mai aproape de pensionare, un fel de aspune) erau 1000 judecători şi aproape 850 procurori. Or, acum sunt peste 3000 de pensionari speciali. Diferenţa de peste 1000 de unde crezi că ni se trage? )asta daca presupunem că toţi cei numiţi între 1993 şi 1996 s-ar fi pensionat,(cu cei 14-17 ani vechime , plus ceva de la Baba magistraturii) ceea ce e absurd.

   Băşcăliosul

   03/09/2010 at 9:32 pm

   • Scuze! Primul 2003 e 1993, se deduce si de mai jos sau din trimiterea la postare.

    Băşcăliosul

    03/09/2010 at 9:34 pm

    • Merci pentru detalii.

     Ceea ce ati scris in toate episoadele astea e destul de … prea tehnic si deloc usor de urmarit in totalitate firul expunerilor, mai ales de catre neinitiati (ca mine de ex.).

     BRAVO VOUA!
     Sunteti de invidiat (POZITIV).

     cati

     03/09/2010 at 10:02 pm

     • Cati,
      Adică ne lauzi pentru că suntem greu de urmărit, iar tehnica ne mănâncă înţelesurile?

      Băşcăliosul

      03/09/2010 at 10:10 pm

 45. O informatie privind evolutia crizei mondiale . Ca toti zic ca a trecut greul . 😉
  In primele 6 luni a acestui an , in Italia , somajul tehnic (CIG, CIS ) a crescut cu 60 % comparat cu intregul an trecut .
  Greul e drept ca a trecut . Acum vine mizeria . 😦
  Scuzati deranjul cu notitia dar e importanta , cred eu .

  Ștefan A.

  03/09/2010 at 9:20 pm

  • Intelegi acum de ce se inghesuie unii la pensie de serviciu?

   Cetatean

   03/09/2010 at 9:24 pm

 46. Nora, orice asemanare cu persoane reale este strict intimplatoare.

  Matusa mea va sustine interviul in fata CSM, de incadrare ca judecatoare. Acum e a e avocata.

  Dialogul va decurge asa ca cele de mai jos (unele va suna cunoscut):

  Anton Pandrea: “De ce vreti procuror?”
  Paun Violeta Julieta (matusa mea): “Sa lucrez intr-un sistem profesionist.”

  Nu e nimic, o baga procuror, si apoi poate trece judecator, e simplu.

  Trebuie sa spui asta: „Georgeta DUMITRU (matusa mea, dar cu alt nume, conspirativ), procuror la Parchetul de pe langa Judecatoria Ploiesti: Invederez motivele care au stat la baza cererii ca fiind urmatoarele: de 3 ani si jumatate sunt la Parchetul de pe langa Judecatoria Ploiesti, particip la sedinte si la suprevegherea penala. Activitatea de dinainte (cea de consilier juridic si cea de avocat – [observati, matusa mea e asimilata perfecta!] as putea sa o utilizez in activitatea de judecator, in prezent sunt delegata la Parchetul de pe langa Tribunalul Prahova, am o relatie buna cu judecatorii de la Judecatoria Ploiesti. Am un apartament in Ploiesti, deci nu se pune problema cheltuielilor. Daca considerati ca pot face fata

  http://www.juridice.ro/92555/trei-procurori-deveniti-judecatori-interviuri-la-csm.html

  Dupa ce se va pensiona, va reveni in sistem spunind urmatoarele:

  „Lidia Barbulescu: Ati venit si azi. V-ati mai gandit?
  Dinescu Maracinescu Adriana: Raman in activitate si renunt la plata pensiei. Fac cerere de suspendare a platii. Am facut deja cererea. Am o copie. Pe luna asta, am primit pensia pe 14 octombrie.
  Ieri am depus cererea”

  AAAA, nu, stati, asta nu e matusa mea! Matusa mea nu renunta asa usor!

  Asta e matusa mea, desi numele nu o tradeaza: 😉

  „Lidia Barbulescu: Cand v-ati pensionat? P.C: La 1 august 2006. L.B: Nu e bine la pensie? P.C: Parca mai bine era in activitate!” :mrgreen:

  Cetatean

  03/09/2010 at 9:22 pm

 47. Bascaliosul, probabil a facut rost de o poza si a apelat iar la casa de mode unde a plimbat acu catva timp si uniforma nazista. Clovnul pesedelei nu se dezminte. 😆

  noradamian

  03/09/2010 at 9:27 pm

 48. cetatean, „piesa” asta cu „matusa” chiar ar merita pusa-n scena de vreo trupa divertis! Asa ar intelege, poate,tot românul cum se joaca de-a justitia a celor „in drept”… 🙄

  noradamian

  03/09/2010 at 9:32 pm

 49. … cei „in drept”…

  noradamian

  03/09/2010 at 9:33 pm

 50. O rugam pe tanti Sandica Barbulescu sa joace ea rolul matusii 😆

  Cetatean

  03/09/2010 at 9:36 pm

  • Pivnicereasa cere ajutor Europei, acum o sa vedeti ce patiti voi. Suntem aruncati din Europa si vom trebui sa primim azil politic de la Putin 😆

   http://www.agerpres.ro/media/index.php/justitie/item/27304-AMR-cere-sprijinul-CE-pentru-adoptarea-legii-unificarii-practicii-judiciare.html

   Theophyle

   03/09/2010 at 9:42 pm

   • Salut, Theophyle!
    Ar fi tragedie să se reducă pensia de serviciu-de circa 80% din ultimul venit- când primul venit ar veni după legea nouă de salarizare, adică baza de calcul pentru pensiile speciale se reduce.

    Ar fi comedie să se aplice şi propunerea noastră de eliminare a pensiei speciale pentru cei care nu îndeplinesc noile condiţii şi de amânare a pensie speciale pentru cei care vor îndplini… ceva mai târziu aceleaşi condiţii, cu suplimentul tragic.

    Ar fi tragi-comedie să reuşească ceva Mona Pivnicereasa cu gargara ei pe plan european.

    Băşcăliosul

    03/09/2010 at 9:53 pm

    • Hai sa fim seriosi, cine naiba se uita la patzakina asta in Euroipa 🙄 Singurul om din lume care ma poate convinge ca exist a limba „moldoveneasca”. Imi dau seama cum vorbeste ea franceza sau engleza daca vorbeste romana asa cum o face 🙂

     Domnu Prezident! 😯

     Theophyle

     03/09/2010 at 9:57 pm

     • Proiect de infratire institutionala . 😆 😆
      Doar la sedintele de PCR se mai foloseau asemenea termene .

      Ștefan A.

      03/09/2010 at 10:00 pm

 51. Cine scoate sabia, de sabia va pieri! La mai mare, cine a zis ca Barbierii opereaza doar cu briciul? Avem niste iatagane de numa-numa! 😉

  ICCJ face mare caz de practica judiciara unificata. mai bine sa se intrebe cum e cu mandatele alea expirate de la ICCJ.

  Hai sa va spun cum s-a votat in 2004 la alegerea actualului CSM. Asta sa sesizeze in Europa, ca risca sa se repete!

  http://www.hotnews.ro/stiri-arhiva-1248935-alegerile-pentru-viitorul-csm-pot-furate.htm

  „Magistratii Romaniei vor primi azi [3 decembrie 2004], fiecare, cate un buletin de vot. Cei de la judecatorii vor primi un buletin cu lista cu candidatii pentru judecatorii, cei de la tribunale lista cu candidatii din partea tribunalelor si asa mai departe pana la instanta suprema.

  Formularele de vot (vezi facsimil) sunt o simpla coala A4, pe care, in dreptul fiecarui nume de candidat se afla o bulina. In aceste buline bifezi, cu pixul, un x in dreptul candidatilor pe care ii preferi. Nu mai multi decat permite procedura (spre exemplu doar doi in cazul tribunalelor). Daca votezi mai multi, votul se anuleaza.

  Presedintii adunarilor generale si membrii din componenta acestora (de la nivelul fiecarei instante si parchet) au un rol decisiv asupra corectitudinii alegerilor, intrucat in mana lor se aduna buletinele de vot. Tot ei sunt cei care anunta, in cadrul adunarilor generale rezultatul votului.

  Din pacate insa, rezultatul votarii se poate falsifica foarte usor, prin adaugarea unui x peste o alta bulina goala, astfel incat votul va fi automat anulat, deoarece s-au votat mai multi candidati decat cei permisi si deci nu se mai poate stabili care a fost optiunea reala.

  Este esential ca fiecare magistrat sa stea cu ochii „ca pe butelie” pe cei care aduna si numara voturile si sa nu le permita sa plece cu buletinele din sala unde se organizeaza adunarea generala pana nu se anunta rezultatul final.

  Temerea e justificata daca tinem cont de recentul episod cu „Operatiunea agrafa” de la Inalta Curte, cu alegerea judecatorilor BEC prin extragerea din urne a unor bilete prinse cu agrafe pe o anumita parte, pentru candidatii care „trebuiau sa iasa”.

  Schimbarea buletinelor de vot – alta posibilitate de frauda
  Nu este un secret pentru nimeni ca numerosi sefi de instante isi datoreaza functiile factorilor politici care i-au propulsat in ultima vreme. Aceiasi factori politici pot incerca la anumite instante sa dirijeze voturile spre un anume candidat, pentru ca unica posibilitate de control politic asupra Justitiei va fi prin CSM, daca Puterea va reusi sa-si instaleze instrumente aservite.[Puterea fiind atunci inca la PSD, va reamintesc, partidul emanatilor Revolutiei. RErau ultimele zile ale regimului Iliescu.]

  Este de intuit prin urmare ca se vor incerca toate metodele posibile de fraudare a alegerilor. Astfel, un teanc de buletine de vot (simple foi A4) adunate de la judecatorii si procurorii care vor vota la adunarile generale, poate fi abil substituit cu un alt teanc, dinainte pregatit, dar bifat cu x-uri pe unde trebuie in favoarea celor „care trebuie sa iasa”.

  Un moment de izolare si gata, purtatorul teancului cu buletinele de vot face „rocada”, si il substituie cu un altul, egale la numar, dar diferite ca optiuni”.

  Ce ziceti, acum nu este posibil sa fier la fel?

  Muschetarii reformisti isi fac imagine pe net, aialalti, mai destepti, pregatesc deja colile A4.

  Cetatean

  03/09/2010 at 9:49 pm

 52. Off-topic,
  a scos si Dancu un sondaj:

  http://vasiledancu.blogspot.com/2010/09/sondaj-politic.html

  Theophyle

  03/09/2010 at 9:51 pm

  • Am si eu un sondaj pe care il tin la secret . Din modestie nu il public . 🙂
   Pentru cei curiosi, partidul meu (inca inezistent) ar obtine 98 % din voturi si eu as devenii presedinte cu
   103,5 % din voturi .

   Ștefan A.

   03/09/2010 at 9:57 pm

   • A naibii, Stefane, aia 3,5% ii scoti de unde? Nici Ceasca nu avea asa ceva1

    Cetatean

    03/09/2010 at 10:00 pm

    • 3,5 % este marginea de eroare ! 😆 😆

     Ștefan A.

     03/09/2010 at 10:01 pm

   • Stef, salut 🙂
    Sut indragostit de aritmetica martiana, desi cred ca si pe Marte 100% sunt totusi 100. 🙂 Numai in Romania ar putea totusi sa fie corect! 😆

    Theophyle

    03/09/2010 at 10:06 pm

    • Romania land of choice ! 🙂
     Nu uita theophyle :

     Partidul e-n toate
     E-n cele ce sunt, si-n cele ce miine vor ride la soare ! 🙂
     Unde dracu am pus pastilele ca iarasi delirez! 🙂

     Ștefan A.

     03/09/2010 at 10:16 pm

  • 18% PDL + încă 1/3 din avantajul călăreţului organizator a face peste 24 % şi i-ar depăşi pe penelişti, care nu vor mai rămâne cu 22 % ci sub 20%, din cauza dezavantajului mersului dezorganizat… pe jos.
   Nici 38 % nu ar rămâne în picioare, se fac circa 34%, deci, cu peneliştii ar depăsi 50%, dar numai dacă… săptămâna viitoare ar avea loc alegeri. 🙂

   Băşcăliosul

   03/09/2010 at 10:03 pm

   • Calule pesediste, maninci ovaz?

    Desertul Opozitiei e lung si nu se intrevede nici un cos cu mană pentru cei cu 8 milioane de euro datorii din campania lui Geoana…

    Cetatean

    03/09/2010 at 10:05 pm

    • Heehee, sunt si prosti care cumpara pe piata de „future comodities” 😆 s-ar putea insa sa prinda o seceta si ceea ce au cumparat nu se poate si primi 🙂

     Theophyle

     03/09/2010 at 10:08 pm

 53. Daca nu a fost suficient: Operatiunea Agrafa la ICCJ.

  „In urma tragerii la sorti de la Curtea de Casatie pentru alegerea celor sapte judecatori ai Biroului Electoral Central (BEC) „a iesit cine trebuia” [Hehehe, va reamintesc ca vorbim de BEC pentru alegerile din iarma lui 2004 😉 ] . Cum de s-a intamplat asa, in conditiile in care tragerea din urne s-a facut in prezenta tuturor judecatorilor instantei supreme si a unui numar considerabil de jurnalisti? In plus, au asistat reprezentanti ai Puterii si Opozitiei.

  Aparent au existat garantiile minime pentru corectitudinea extragerii biletelor din urne. Adica acele biletele pe care au fost trecute numele magistratilor ce aveau dreptul sa participe la tragerea la sorti conform legii.

  Pentru un observator atent al operatiunii de extragere a biletelor au existat „elemente atipice” ale procedurii de introducere a mainii in urne si de selectare a „biletelului castigator”. Elementele atipice au fost urmatoarele (toate, combinate, au contribuit la pacalirea spectatorilor din sala):

  1 – Urnele celor patru sectii ale CSJ (care au continut fiecare cate 15-20 de biletele) au fost tinute jos si nu la inaltime pe o masa inalta pentru a fi asigurata transparenta operatiunii. Persoana care a extras biletele si-a interpus corpul intre urne si „spectatori”.

  2 – Ca niciodata, in comparatie cu alti ani, mana aflata in urne a scotocit mai mult timp decat ar fi fost necesar pentru o simpla introducere a degetelor intre biletele si o extragere la intamplare.

  3 – Biletelele au fost pentru prima data in istoria alegerilor membrilor BEC asigurate cu o agrafa (vezi foto alaturata). Numai ca dupa plierea (impaturirea) hartiilor anumite biletele au fost „agrafate” la „cotor” (adica in partea indoiturii. Restul biletelelor care nu trebuiau sa… iasa la extragerea „LOTO” (7 din 75) au fost agrafate la partea „foietata”.

  Cum o urna (din cele patru) nu a avut decat 15-20 biletele, a fost relativ usor ca mana selectionerului sa fie atrasa ca un magnet de biletelul agrafat pe „cotorul” fara… asperitati. Cum la fel de usor i-a fost respectivei maini sa fie respinsa de biletele agrafate pe „foetaj”.

  Vineri dupa alegeri mai multi judecatori comentau mirati faptul ca pe sectii au iesit chiar persoanele la care se asteptau sa… iasa.

  Schepsisul acestei operatiuni de „tragere la sorti” pentru BEC – cea mai importanta institutie intr-un stat democratic, in perioada alegerilor parlamentare si prezidentiale – a fost unul mai mult decat diabolic. O dovada in plus ca imixtiunea politicului in actul de justitie este chiar o poveste adevarata cu o vrajitoare de la Kotroceni (Hotnews. despre Operatiunea Agrafa a scris Romania Libera, pe 19 octombrie 2004)

  Comunicatul SCJ de a doua zi:

  „Urmare a articolului „Operaţiunea Agrafa” publicat în cotidianul România Liberă din 19 octombrie 2004, Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie face următoarele precizări :

  Urnele în care s-au introdus biletele cu numele judecătorilor incluşi în procedura de desemnare pentru Biroul Electoral Central au fost aşezate pe un suport folosit la toate operaţiunile de acelaşi gen şi care face parte din inventarul mobilierului sălii în care s-a efectuat extragerea.

  Biletele au fost prinse în clame pentru ca acestea să nu se desfacă în timpul operaţiunii de amestecare şi extragere. Prinderea biletelor în clame s-a făcut în mod uniform, în aşa fel încât nu au fost diferenţe între acestea [hahahaha!]

  Faţă de reglementările existente în materie, cei 7 judecători membri în Biroul Electoral Central au un rol prioritar tehnic în desfăşurarea procesului electoral, mai ales că acest organism este completat cu reprezentanţi ai partidelor politice parlamentare, ai minorităţilor naţionale şi cu alte persoane.
  Cât timp fiecare judecător al instanţei supreme este numit în urma unor proceduri ce asigură o înaltă selecţie, ţinându-se seama de atribuţiile de ansamblu ce le revin, de calităţile şi însuşirile ce au justificat numirea lor, se impune să nu existe nici o suspiciune cu privire la integritatea şi echidistanţa judecătorilor desemnaţi în Biroul Electoral Central faţă de partidele ce vor participa la alegeri. Biroul de Informare şi Relaţii Publice”

  http://www.scj.ro/19-oct-04-3.asp

  Sandeii mamii voastre cu Independenta si Inamovibilitatea Judecatorilor lui Iliescu!

  Cetatean

  03/09/2010 at 9:58 pm

 54. Mai Cetateane, tu si cu Bascaliosul ati inventat o noua ramura in arheologie 😆 Arheologia judiciara! Bravo, dupa balaurul bondoc, aveti sansa sa va cuceriti un nume! 🙂

  Theophyle

  03/09/2010 at 10:11 pm

  • Ne prind bine săpăturile, poate facem rost de nişte bolovani de aruncat, că pietrele nu ne-ar mai fi suficiente.
   Un nume, din combinaţia noastră?
   Cetăliosul sau Băşcălean. 🙂

   Băşcăliosul

   03/09/2010 at 10:19 pm

   • Hahaha, si eu care nume sa il aleg? 😆

    Cetatean

    03/09/2010 at 10:20 pm

   • Hai ca Băşcălean e grozav. Cred ca a fost un vornic cu numele asta pe timpul lui Petru Șchiopul, pe bune! tre sa caut exact cand si unde. Petru Șchiopul a domnit de 3 ori prin numiri CSM neregulamaentare si a fost si primul Basarab care a domnit in moldova 😆

    Theophyle

    03/09/2010 at 10:23 pm

    • Băşcălean, spaima Săndeilor e perfect! Sunt de acord!

     Cetatean

     03/09/2010 at 10:29 pm

     • Sună a fuziune prin absorbţie.

      Băşcăliosul

      03/09/2010 at 10:42 pm

  • Acel nume va fi Ștefan . A ! 🙂
   In sfirsit am gasit pastilele .
   Cred ca daca as avea o televiziune la picioare , tip OTV sau Realitatea , as manipula opinia publica mai ceva ca Iliescu ! 🙂

   Ștefan A.

   03/09/2010 at 10:20 pm

   • Baga la neica o pastila, ca deja vad Sandei peste tot, pina si pe nevasta-mea era sa o strig „Sanda” si era cit pe ce sa zbor in pijamale pe usa afara! 😆

    Cetatean

    03/09/2010 at 10:22 pm

    • 😆
     Eu azi am terminat de zugravit bucataria ca altfel dormeam pe balcon . !

     Ștefan A.

     03/09/2010 at 10:26 pm

 55. Theophyle,

  – „Ca să se împlinească ce s-a spus prin proorocul care zice: „Deschide-voi în pilde gura Mea, spune-voi cele ascunse de la întemeierea lumii” (Matei, 13, 35).

  Nu de la intemeierea lumii, ci numai de la intemeierea CSM-ului actual.

  – „Caci nu este nimic ascuns care nu va fi descoperit, si nimic tainuit care nu va fi cunoscut” (Matei 10,26)

  Stim mai multe decit cred ei ca stim.

  – „Căci cele ce se fac întru ascuns de ei, ruşine este a le şi grăi” (Efeseni, 5, 12)

  Noi le graim pe fata, ca sa lumea sa vada, spre rusinea lor.

  Cetatean

  03/09/2010 at 10:18 pm

  • cetatean
   Care Matei ? Al 15 -lea sau un altul pina la 35 ?
   Efeseni nu a fost roman sigur . Nu exista numele asta dar nici Efeseni 5 virgula 12 .
   Trebuie sa fi mai precis ! 😉

   Ștefan A.

   03/09/2010 at 10:24 pm

   • Botezul, după Mântuitorul de buget:
    „Cine nu se va naşte din apă şi din Duh nu va putea intra în împărăţia lui Dumnezeu” (Ioan 3, 5).

    Ioan Botezătorul, cu spritul constituţiei… i-a băgat la apă; unii au ieşit pui vii şi acum ncearcă să clocescă… o coctodăceală europeană.

    Băşcăliosul

    03/09/2010 at 10:34 pm

    • I Corinteni, 3, 13-15:

     „Lucrul fiecăruia se va face cunoscut; îl va vădi ziua Domnului. Pentru că în foc se descoperă, şi focul însuşi va lămuri ce fel este lucrul fiecăruia. Dacă lucrul cuiva, pe care l-a zidit, va rămâne, va lua plată. Dacă lucrul cuiva se va arde, el va fi păgubit”.

     Focul este puterea legii 119, art. 1, al. c), propus de noi, iar lucrul fiecaruia este vechimea in statutul constitutional pur (exclusiv judecator si/sau procuror, incepind din 1991).

     Cetatean

     03/09/2010 at 10:38 pm

     • Mai fratilor
      In anii 80 am citit Biblia in intregime . Din pura curiozitate dar vad ca voi stiti pe de rost citate din ea . Sinteti varianta europeana a talebanilor ? 😆

      Ștefan A.

      03/09/2010 at 10:41 pm

      • Nu ai idee cite competente avem ;-), nu doar alea anti-sandelistice !

       Cetatean

       03/09/2010 at 10:44 pm

      • Stefane,
       Ştim pe de rost sfinţii din CSM ca din Biblie.
       Acolo au şi Sfânta Treime, dar, din trei, nu funcţionează niciuna.

       Băşcăliosul

       03/09/2010 at 10:53 pm

 56. Ia doua pastile si da-mi si mie una, Sandule :mrgreen:

  Cetatean

  03/09/2010 at 10:27 pm

  • Exceptional de adevarat 😆

   Cetatean

   03/09/2010 at 10:46 pm

  • Pai da , seamana in multe cu berlusca dar nu cred ca are amantele lui ! Una era si minora . De aici a inceput si odisea cu divortul de ultima nevasta . (ma refer de berlusconi )
   Nu a ajuns nici prim ministru romanul nostru ideal . 😆

   Ștefan A.

   03/09/2010 at 10:47 pm

  • Belea, nu alta :)). Si mai urmeaza…

   carbon14

   04/09/2010 at 12:57 am

 57. Boagiu si-a concediat directorul cu finantarea externa si cel de autostrazi. Ce imi plac muierile astea.

  Turnofftheglory

  03/09/2010 at 10:45 pm

  • Deja? Cica abia luni Berceanu ii da in primire ministerul… vad ca ea deja face face concedieri!

   Cetatean

   03/09/2010 at 10:46 pm

 58. O intrebare .
  Cind se preda un minister la altul , se face un proces verbal de cedare – primire ?
  Tip : 5 scaune , 4 fotolii , 1 divan , 3 tablouri , 2 soferi , 1 portar , 3 secretare + 350 angajati cu norma intreaga si doua gravide ?

  Ștefan A.

  03/09/2010 at 10:52 pm

  • Se face numai un proces de conştiinţă.
   Dacă ministrul a fost mai harnic se poate alege şi cu un proces penal.

   Băşcăliosul

   03/09/2010 at 10:56 pm

 59. Habar n-am, pune-ma ministru si iti spun, Domnule Presedinte 🙂

  Cetatean

  03/09/2010 at 10:53 pm

 60. excelent, barbierilor !!
  excelent,

  voi continua sa citesc si comentariile tuturor, dar poate miine.

  skorpion

  03/09/2010 at 10:54 pm

 61. c

  skorpion

  03/09/2010 at 10:55 pm

  • Salut, Skorpi!
   Ai vrut să înjuri?

   Băşcăliosul

   03/09/2010 at 10:57 pm

   • Scrie codificat ! Pun baietii de la descifrare la munca : 😆

    Ștefan A.

    03/09/2010 at 11:00 pm

 62. ai ghicit si inca repede!
  🙂

  skorpion

  03/09/2010 at 10:59 pm

 63. Multumesc theophyle de articolul pe politea digest. Confirma opinile mele personale .

  Ștefan A.

  03/09/2010 at 11:13 pm

  • Si ale mele 😆

   Theophyle

   03/09/2010 at 11:15 pm

   • In general articolele pe Digest sunt de o calitate exceptionala, aproape 1 la 100 din tot ceea ce citesc 🙂

    Theophyle

    03/09/2010 at 11:16 pm

   • Nu glumesc . Acolo nu va invinge niciodata nimeni .
    Vor ajunge o tara si o natiune (in adevaratul sens al cuvintului ) doar dupa un crud razboi intern in care un trib va supune cu forta pe ceilalti .
    Asa cum au aparut tarile /natiunile cam peste tot in lume .
    Din exterior nimeni nu va impune ceva de durata . Cu atit mai putin democratia .

    Ștefan A.

    03/09/2010 at 11:19 pm

    • Ultimul care a invions acolo a fost Alexandru Macedon!

     Theophyle

     03/09/2010 at 11:23 pm

 64. Domle, da ce algoritm de doi lei are ZeList, te doare capul!

  http://www.zelist.ro/bloguri/theophylepoliteia.wordpress.com/evolutie.html

  Sa nu imi spui mie ca avind pe blog o droaie de cititori la Moturi, evolutia blogului e cea de acolo, ca nu te cred nici daca ma numesti la ICCJ! 😉

  Cetatean

  03/09/2010 at 11:20 pm

  • Ce importanta are? Cetatean ceea ce importa este ceea ce facem noi si felul in care suntem apreciati de cititorii nostri. 🙂

   Cine trebuie sa ne apreciueze o face!!! 😀

   Theophyle

   03/09/2010 at 11:23 pm

   • Nu ca m-ar durea capul, am vrut sa verific de curiozitate daca algoritmul e bun, uitindu-ma la evolutie, in conditiile in care stiu clar ca a fost trafic pe blog . Verdict: Zelist e de doi lei. Scoate blogul de la ei! :mrgreen:

    Cetatean

    03/09/2010 at 11:29 pm

    • Cetatean asta conteaza! acum un minut:

     Total views: 884,603
     Busiest day: 11,529 — Sunday, December 6, 2009
     Views today: 2,842

     Totals
     Posts: 1,082
     Comments: 90,775
     Categories: 51
     Tags: 548

     Theophyle

     03/09/2010 at 11:31 pm

     • Asta inseamna 83 de comentarii per postare. Si asta este enorm! si 817 vizionari per post, in timp ce eu postez 3 postari pe zi!

      Theophyle

      03/09/2010 at 11:33 pm

      • Calitatea nu trebuie confundata cu cantitatea .
       Cu asta media e 84. 😆

       Ștefan A.

       03/09/2010 at 11:36 pm

       • Stefane, iar rotunjesti cifrele cum rotunjeste CSM-ul vechimea?

        Cetatean

        03/09/2010 at 11:38 pm

      • Uau! Super! Am si eu citeva din cele 90,775 de comentarii 😆

       Nu mai spun de PostRank, unde stam beton, toate subiectele sunt calitativ FOARTE bune!

       http://www.postrank.com/feed/d713549b8b161b47f96b656714709e7f

       Cetatean

       03/09/2010 at 11:36 pm

  • Săptămâna viitoare va fi sub 233. 🙂

   Băşcăliosul

   03/09/2010 at 11:24 pm

   • Cine se smereste pe sine, se va inalta 🙂

    Cetatean

    03/09/2010 at 11:27 pm

 65. Toate blogurile mele sunt vizionate aproape de 5000 de oameni zilnic! Ma refer la unici, si aproape dublu vizionari 😆

  Si am doua bloguri care nu sunt publice 😆

  Theophyle

  03/09/2010 at 11:40 pm

 66. Theophyle, esti o institutie 🙂
  Iar eu, cind ai deschis tu blogul, in august, nici nu visam ca fix peste un an aveam sa postez despre Sandei si alte alea 😉

  Evident, pe vremea aia nu ii chema Sandei, asa ca am o scuza buna!

  Cetatean

  03/09/2010 at 11:43 pm

  • este o institutie comuna care apartine tuturor cititorilor (chiar si celor care ma injura), eu sunt numai un scribalau 🙂

   Theophyle

   03/09/2010 at 11:45 pm

 67. Pe blogul ne-public te injura magistratii? si BVB-ul 😆

  Cetatean

  03/09/2010 at 11:44 pm

  • nu, acolo ma injura studentii 😆

   Theophyle

   03/09/2010 at 11:46 pm

 68. Trimite-i aici, sa le zicem si noi vreo doua:

  „De ce injuraţi maestrul, măi animalelor?! Prostanacilor, sunteti nişte cîrlani neastîmpăraţi, aţi întinat idealurile nobile ale educaţiei social…a….educaţiei, na!”.

  Vorba bancului:

  – Cine a zis: Invatati, invatati si iar invatati?
  – Lenin, cind a vazut carnetul de note al lui Stalin!

  😆

  Cetatean

  03/09/2010 at 11:50 pm

  • Asa sunt studentii, cand termina pana la urma apreciaza 😆

   Theophyle

   03/09/2010 at 11:51 pm

 69. Profesorii mei nu aveau blog si i-am apreciat tare (pe unii), cei cu blog sunt si mai de apreciat!

  Cetatean

  03/09/2010 at 11:52 pm

  • Pai atunci fa-ti si tu blog. Copiaza-l pe al meu 😆 Ti-am data okul

   Theophyle

   03/09/2010 at 11:53 pm

 70. Va salut popor, sfarsit de saptamana. Postarea ramane pana maine la pranz (Bucuresti)

  Theophyle

  03/09/2010 at 11:56 pm

  • Distracţie pe cinste şi gânduri liniştite!

   Băşcăliosul

   03/09/2010 at 11:58 pm

  • Theophyle, toate bune!

   Cetatean

   03/09/2010 at 11:59 pm

 71. Theophyle, nu imi fac blog, ma simt bine aici. Iar cei pe care ii educ eu nu au nevoie de blog, eu sunt adeptul confruntarii directe profesor-elev, fara mici o interfata, nici macar blog sau mail, totul direct: predare-ascultare-dictare-invatare-ascultare 😆

  Glumesc. Dar blog personal nu imi voi face, nu plec din Politeia.

  Cetatean

  03/09/2010 at 11:58 pm

  • „Cei pe care ii educi tu nu au nevoie de blog”, nimic nu-i mai poate ajuta? 🙂

   Băşcăliosul

   04/09/2010 at 12:02 am

   • Saraci cu duhul si de unde nu e , nici Dumnezeu nu cere . 😆 😆 😆

    Ștefan A.

    04/09/2010 at 12:07 am

 72. Da, sunt incorigibili, ca Sandeii: eu vreau sa le pun 6 (asta e maximul meu) si ei spun ca nu se dau de pe lor maxima (10): sunt inamovibili!

  Cu astfel de subiecti defilez eu: au „drepturi cistigate” si nici prin modificarea regulamentului actual nu pot sa le mai desfiintez, pentru ca ei imi rid in nas spunindu-mi ca lor li se aplica regulamentul care era in vigoare cind au intrat in scoala. Iar eu nu am voie sa aplic retroactiv un regulament nou! 😦 😆

  Cetatean

  04/09/2010 at 12:08 am

 73. Asa am invatat eu ce inseamna inamovibilitate, independenta elevului in fata profesorului, retroactivitatea regulamentelor scolare… inainte credeam ca elevii asculta de regulament si de profesor, acuma am aflat ca de fapt ei asculta de bunul lor plac.

  Cel mult, cind vor sa ma abureasca, „apreciaza” sau voteaza secret cum ca regulamentul se aplica intr-un fel care contrazice orice reguli de bun simt, dar…nu am ce sa ii fac. Independenta elevului are un pret greu si trebuie sa il platesc, asa e la mine in scoala: separatia profesorului de elev ii da acestuia garantia lipsei de imixtiune in educatia lui!

  Cetatean

  04/09/2010 at 12:11 am

  • Poti sa-i ajuţi să se bucure de stabilitate… în acelaşi an. 🙂 Crinetotul aşa a ajuns la Soleşti şi apoi să trăiască(!) în lipsuri de la locul inutil de muncă.

   Băşcăliosul

   04/09/2010 at 12:21 am

 74. Buna dimineata d-lor barbieri de PS,
  Felicitari pentru cele trei episoade! M-ati mai luminat in „cestiune” si m-ati si binedispus!

  Inganduratul

  04/09/2010 at 12:23 am

 75. Am inteles ca stabilitate in acelasi an, 😉 la Solesti, nu vor. Tocmai, ca nu le place stabilitatea, ei aspira sa ajunga, prin transfer ultra-trapid, de la Olt direct la Bucurestiul cel mare.

  In orice elev zace un carierist de profesie…

  Cetatean

  04/09/2010 at 12:35 am

  • Si eu mă dusei să trec la Olt, cu a mea mândră, da’ s-o înecat… până la urmă. 🙂

   Băşcăliosul

   04/09/2010 at 12:42 am

 76. Iaca si omul cu mindra la Olt: admirati vocea, urechea muzicala, si semnul pe care mindra i-l face ferm, dupa terminarea melodiei (AJUNGE!) la 0.45.

  Stim noi insa o mindra de la Olt care se zbate sa ajunga la mal prelungind pluta peste masura, insa la mal o asteapta podarul care o intreaba: „cite scinduri are pluta ta, zici? de cind o ai?”

  Cetatean

  04/09/2010 at 12:47 am

  • Moaca lui îmi aminteşte de noaptea ratatului fericit şi mi se face somn.
   Noapte bună!

   Băşcăliosul

   04/09/2010 at 1:08 am

 77. Noaapte buna, ma duc si eu!

  Cetatean

  04/09/2010 at 1:14 am

 78. buna dimineata

  @cetatean;@bascaliosul FELICITARI

  cunoasteti legislatia romana;am mai pus intrebarea,nu am primit inca raspuns(cei carora le-am pus-o mai cauta)

  cunoasteti vreo lege romaneasca in care la ce e admis,sau ce e interzis, sa nu existe

  ” dupa caz” sau ” si altele”?

  intamplator

  04/09/2010 at 11:37 am

  • Intâmplător,
   Cu prima parte, mulţumim!
   A doua, însă, e neavenită şi îmi oferă motive să te suspectez că ne desconsideri (cel puţin; nu mai spun ce s-ar cuveni mai mult, ca să nu-ţi deconsider flagrant, la rândul meu, felicitările ).

   O lege in care „la ce e admis”,sau ce e interzis”, deci nu oriunde în lege, adică nu te referi la o lege care să nu conţină deloc în tot cuprinsul ei cele două formulări „dupa caz” sau „si altele” ci expres, acolo unde apare ceva „admis” sau „interzis”, ceea ce ar fi absurd să crezi că astea ar crea o problemă reală.
   Pot sa-ţi dau exemple tot înainte.
   Legea fundamentală, art.22 alin 3:
   „Pedeapsa cu moartea este interzisă”.

   Printre altele, spiritul constituţiei mele ar zice: condamnatul moare de drum lung şi, deloc întâmplător, de grija altuia.

   Băşcăliosul

   04/09/2010 at 12:13 pm

   • n-am nici cea mai mica intentie sa va desconsider-de unde asemenea intentie la mine?
    poate nu am formulat eu bine,reiau:

    in toate reglementarile pe care le-am citit-de regula economice si fiscle-sunt enumerate exceptii a…..x sau 1…..y si ultima spune de genul ”si altele” sau ”dupa caz”
    eu unul suspectez aici posibilitatea ca legea sa fie ”mai egala pentru unii”sau mai drastica pentru altii”dupa caz”
    nu ar fi mai siimplu sa se aplice pricipiul ce nu este interzis este permis sau ”dupa caz”ce nu este permis este interzis

    intamplator

    04/09/2010 at 1:49 pm

 79. Dintr-un serial de demult .In statul respectiv din SUA legislatia nu se referea la mitraliere in vre-un fel. Si intrucit ceeace nu este interzis explicit este permis gangsterii au profitat de situatie….

 80. Buna!

  Mai fratilor, aseara s-a adus vorba de madam Pivnicer si cum se sizeeaza ea UE, ca sa apare Justitia de imixtiunile legislativului. Asteptati putin si va postez eu un material interersant, o confruntare Basescu-Madam.

  Cetatean

  04/09/2010 at 12:37 pm

 81. Intre timp, admirati mostra de logica parsiva. Dialog intre doi Sandei: cum se rezolva o problema:

  „Dan Lupascu: Am declansat o procedura de a consulta Curtea de Apel. Nu cred ca ar trebui votata pe fond. [Deci: am declansat o procedura, dar nu vrem ca ea sa aiba o solutie]
  Virgil Andreies: In sensul revocarii hotararii pentru ca nu a fost data de Plen.
  Dan Lupascu: Daca o revocam, ramane in aer problema. Eu zic sa o amanam. 😆

  Asadar: nu putem revoca procedura, ca problema ramine tot nerezolvata, si trebuie data, finalmente, o solutie. O aminam, sine die. Nici nu o rezolvam, nici nu o ingropam. O aminam.

  Cetatean

  04/09/2010 at 12:42 pm

  • Salutare!
   Printre cele mai mari gafe ale preamăritului legiuitor se află-cu o frecvenţă specifică tembelismului parlamentar- lipsa sancţiunilor din legile adoptate… parcă pentru a nu fi respectate.
   Sancţiunile ar avea efectul să reducă drastic libertatea unor relicve ca Dan Lupaşcu de a face aplicabilă legea la „sfântul mai vedem noi”.

   Dacă s-ar prevedea- pasul strâmb şi sancţiunea- de ex. ai amânat, 15% din salariu sau sancţiune disiplinara, sau nu mai pupi „Meritul judiciar” sau cu punctaje, ca la permisul auto-la 3 pasi strambi nu mai papi primă sau al 13 ala salariu- etc, să vezi cum s-ar mişca puturoşii şi autosabotorii… ca titirezul!

   Băşcăliosul

   04/09/2010 at 12:56 pm

   • Mister B,

    Ai pus degetul pe rana: la cum vor astia sa aplice legea, trebuie prevazut expres o sanctiune pentru toate cazurile posibile de incalcare pe care le-ar putea face. La trei aminari sau blocari sau taraganari, ioc pensie de serviciu, s avezi ce record de viteza ar avea 😉

    Uite aici record de viteza la procese: cind magistratii au dat statul in judecata, sa primeasca salarii mai mari si, culmea, chiar au cistigat procesul, domle!!!

    http://old.cotidianul.ro/record_de_viteza_in_justitie_proces_de_o_zi_pentru_umflat_salariile_magistratilor-81780.html

    „Curtea de Apel Craiova a înregistrat un record absolut în domeniul celerităţii cu care a judecat un dosar. În 13 aprilie 2009, peste 40 de judecători de pe raza acestei Curţi, în frunte cu Costel Drăguţ, preşedintele acestei instanţe şi membru interimar al CSM de un an şi jumătate, au câştigat sporurile salariale restante de risc şi suprasolicitare neuropsihică de 50 la sută. Procesul a avut un singur termen, 13 aprilie 2009, iar cererea a fost înregistrată în 10 aprilie, cu doar trei zile mai devreme. Aceasta în condiţiile în care Curtea de Apel Craiova este a doua din ţară după cea din Bucureşti din punctul de vedere al încărcării de dosare”

    Idiotul asta de Dragut nici nu stie sa deschida un calculator.

    Costel Drăguţ a fost demis din funcţia de preşedinte al Curţii de Apel Craiova pentru că nu a utilizat deloc calculatoarele primite de instituţie de la Ministerul Justiţiei, însă CSM l-a repus în funcţie.

    Reforma Justitiei, hai?

    Cetatean

    04/09/2010 at 1:06 pm

    • Orcicum, despre morti numai de bine, ca saracul jude Dragut a murit pe 21 martie 2010.

     ca el insa sunt mult mai multi cii, si sanatosi!

     Cetatean

     04/09/2010 at 1:08 pm

 82. Ca sa nu ziceti ca inventez eu dialoguri intre Sandei:

  http://www.juridice.ro/37257/csm-16-octombrie-2008.html

  (Punctul 6).

  Cetatean

  04/09/2010 at 12:44 pm

 83. http://www.juridice.ro/83141/sedinta-plenului-csm-din-10-septembrie-2009-discutiile-aprinse.html

  Barbulescu versus Pivniceru, o mostra de dialog savuros, merita!

  Insa, in afara de asta, avem probleme care ne intereseaza direct: pensiile Sandeilor.

  Citez:

  Lidia Barbulescu: Domnul Presedinte as vrea sa va mai spun ceva. La Inalta Curte de Casatie si Justitie aproape trei sferturi dintre judecatori indeplinesc conditiile de pensionare. [URAAAA!] In conditiile in care vorbim de punerea in aplicare a eventualelor Coduri, vreau sa va spun ca nici de acum in 10 ani nu se va reusi sa se populeze Inalta Curte cu magistrati care sa faca acest lucru.

  Lidia Barbulescu: Si vreau sa va mai spun ceva domnule Presedinte. Majoritatea colegilor mei pleaca la pensie nu pentru instabilitatea legislativa in materie de salarizare si de pensionare, ci pleaca pentru ca se considera un nimic, prin tot a ce se intampla vizavi de legiferare in ce priveste salarizarea si pensionarea magistratilor, pentru ca li se incalca statutul [Uai baiete, pe bune, hai sa mori tu, Sandico? Pleca la pensie de scirba? :mrgreen:], pentru ca nimic din ceea ce ne solicita Comisia Europeana si nimic din recomandarile europene, tarile care facem parte, la noi nimic nu se ia in considerare de clasa politica.

  Cetatean

  04/09/2010 at 12:52 pm

  • Ehe, câti şi-ar lua gândul de la plecare prin pensionare, dacă s-ar aplica propunerea noatră!
   Ehe, de câţi neaveniţi am scăpa, dacă nu s-ar mai permite provizoratul asimilării în magistratura de ocazie1
   Ehe, ce de-a timp de studiat legislaţia ar avea cei cu gândul doar la pensia specială!
   Ehe, ce s-ar mai separa apele şi ce de-a locuri pentru cei dornici să câştige prestigiul justiţiei s-ar diponibiliza dacă chiar am scăpa de cimitirul elefanţilor cu trompa mare din CSM!

   Băşcăliosul

   04/09/2010 at 1:08 pm

   • Mister B, dupa cum inainte de asumarea legii 119/2010 s-au repezit cohortele dce Sandei sa obtina HCSM-uri de eliberare din functie, spre pensionare si dupa ce CCR a mentinut pensiile magistratilor, indivizii au cerut anularea HCSM-urilor, la fel ar face si acum: ar vrea sa mai ramina in functie, sa slujeasca Justitia!

    Pe 16 iunie legea 119/2010 a fost adoptata, pe 25 iunie CCR a salvat pensiile magistratilor cu statut constitutional pur.

    Iat-o pe Despina Mihai solicitind in viteza pensionarea, in mai, cind se vorbea deja de radere pensiilor speciale

    Dă clic pentru a accesa 13_05_2010__32929_ro.pdf

    Cetatean

    04/09/2010 at 1:16 pm

    • Iat-o pe Despina solicitind, in iunie, anularea primului HCSM.

     Dă clic pentru a accesa 28_06_2010__33639_ro.pdf

     6 mai versus 10 iunie.

     CCR inca nu se pronuntase. Sa fi mers la risc pesedista Despina Mihai sau …nu?

     Cetatean

     04/09/2010 at 1:20 pm

     • Cine nu risca…. nu cistiga 😉

      Insa Madam Despina, cea in mina caruia a cazut prima data Voicu (ce coincidenta!) este imaginea Justiei independente:

      „Spre sfarsitul carierei de magistrat, Despina Mihai a fost adjunctul fostului procuror general al Romaniei, Tanase Joita, si secretar general adjunct al Consiliului Superior al Magistraturii(CSM).

      Mai tarziu, dupa ce a devenit judecator la Curtea Suprema, Despina Mihai a facut parte dintr-un complet care l-a achitat definitiv in dosarul „Romsilva 1″ pe deputatul PSDIon Dumitru, fostul director general al companiei.

      La inceputul anului 2008, Nicolae Popa, fostul presedinte al Inaltei Curti de Justitie, a intentionat sa o propuna pentru functia de vicepresedinte al instantei.

      Maria Despina Mihai este cunoscuta si pentru vehementa cu care s-a opus infiintarii Parchetului National Anticoruptie ca structura autonoma” (ziare.com)

      http://www.ziare.com/catalin-voicu/psd/cine-este-despina-mihai-judecatoarea-cazului-voicu-si-ce-legaturi-are-cu-psd-1005423

      Cetatean

      04/09/2010 at 1:24 pm

 84. Vai, ce as vrea si eu sa ma mai consider un nimic, sa am pensie de serviciu dupa 1 an de magistratura si 24 de ani de umplutura, si dupa ce ies sa revin in sistem ca judecator, sa cumulez pensia cu salariul, sau, daca nu mai pot, sa practic ca avocat si la virsta legala sa aiu si pensie de avocat si pensie de magistrat, ca asta despre care am mai vorbit!

  http://www.hotnews.ro/stiri-esential-4988934-judecator-gasit-solutia-criza-financiara-pensie-magistrat-pensie-avocat-salariu-judecator-3300-euro.htm

  Auzi, cica magistratii pleaca la pensie pentru ca se considera un nimic!

  Mai au putin si isi aplica pe ei insis cuvintele Sf. Pavel, saracii smeriti de magistrati: „Până în ceasul de acum flămânzim şi însetăm; suntem goi şi suntem pălmuiţi şi pribegim Şi ne ostenim, lucrând cu mâinile noastre. Ocărâţi fiind, binecuvântăm. Prigoniţi fiind, răbdăm. Huliţi fiind, ne rugăm. Am ajuns ca gunoiul lumii, ca măturătura tuturor, până astăzi. (1 Corinteni, 4, 11-13).

  Ti-e si greata de asemenea fatarnici care spun: „Trebuie facuta o radiografie. La ce ne intoarcem? La un volum de munca sufocant, lipsa baniilor pentru expertize, la sedii neadecvate, la un tratament la care sunt supusi de celelalte puteri, cu aroganta, la un deficit cronic de magistrati”.

  Vai, saraca magistrata cinstita Gratiana Isac, cu mandatul prelungit ilegal peste mandatul actualului CSM!

  Cetatean

  04/09/2010 at 1:01 pm

  • Nu pleacă din CSM cine a adus sistemul judiciar în ultimul hal, pentru că n-ar mai avea cine să ameninţe cu plecarea celorlalţi. 🙂

   Băşcăliosul

   04/09/2010 at 1:20 pm

 85. Salutare all!
  @ Bascaliosu&Cetatean,
  wow! Grozave serialele! Calitatea Justitiei dintr-o tara probabil da masura calitatii statului respectiv.
  Pesemne ca ati mai discutat subiectul, dar n-am fost eu pe faza: m-ar interesa(please) parerea voastra despre candidatura tripletei DND(Danilet, Dumbrava, Neacsu) pentru CSM.

  frei

  04/09/2010 at 1:29 pm

  • Salut,Frei!
   Eu prefer în CSM tripleta – Danilet, Dumbrava, Neacsu – relicvelor cu trompa devastatoare pentru justiţie, dar cu moderaţie în privinţa optimismului legat de schimbările radicale de mentalitate şi eficienţă.

   Băşcăliosul

   04/09/2010 at 1:40 pm

   • Adica raul cel mai mic, vrei sa zici… politica alegere avem de facut!…

    Vorba alegatorului: „astia macar sunt tineri, dar au timp sa se invecheasca in zile rele….”

    Cetatean

    04/09/2010 at 1:44 pm

    • Nu, n-am spus răul cel mai mic.
     Piramidonul cică nu face nici bine, nici rău.

     Băşcăliosul

     04/09/2010 at 1:47 pm

     • Eu sunt mai pesimist, eu am invatat ca bolile grave nu se trateaza cu zeama de piramidon :mrgreen:

      Cetatean

      04/09/2010 at 1:49 pm

 86. Frei, dupa cum vezi ai vazut, eu am atins partial problema judecatorului reformator Neacsu, la postul:

  https://theophylepoliteia.wordpress.com/2010/09/03/taierea-motului-pensiilor-speciale-ale-magistratilor-3/#comment-91415

  Cit despre domnul Cristi Danilet, imediat iti raspund.

  Cetatean

  04/09/2010 at 1:32 pm

 87. Iti vei da seama singur cit de reformator este domnul judecator Danilet. Avem un test cu turnesol care verifica imediat calitatea acidului re-formic pe care il poarta in sticluta: pozitia lui fata de Monica Macovei, careia i-a fost consilier cindva.

  http://cristidanilet.wordpress.com/2010/05/08/dezacord-fata-de-sustinerile-monicai-macovei/

  „Imi exprim profundul dezacord fata de aceste declaratii ale fostului ministru al justitiei care par mai degraba belicoase decat constructive. Eu personal cred ca trebuie sa dam Cezarului ce e al Cezarului. M-am cam saturat sa vad declaratii si anateme indreptate asupra tuturor magistratilor, a intregului corp judiciar ca si cum in Romania acestia ar fi cei vinovati de criza economica, financiara si chiar morala in care se zbate tara noastra”.

  Cetatean

  04/09/2010 at 1:36 pm

 88. Intâmplător,
  După răspunsul de mai sus, mă simt dator să-ţi mai dau câteva exemple.
  Legea învăţământului nr. 84/1995:

  Art. 11 alin 3: „În învatamânt se interzice prozelitismul religios.”

  Art. 11 alin 4: „În spatiile destinate procesului de învatamânt, în unitati de cercetare stiintifica, biblioteci, edituri si tipografii ale institutiilor de învatamânt, în camine, internate, cantine, cluburi, case de cultura ale studentilor, case ale corpului didactic, case universitare, tabere scolare, baze si complexe cultural-sportive, palate si cluburi ale copiilor si elevilor sunt interzise activitatile care încalca normele generale de moralitate, primejduind sanatatea fizica sau psihica a tineretului.”

  Art. 15 alin „Privatizarea institutiilor si a unitatilor de învatamânt de stat este interzisa.”

  PS. M-am limitat la problema ridicată. Asta nu înseamnă că în principiu n-ar fi justificată.

  Băşcăliosul

  04/09/2010 at 1:56 pm

  • Art. 15 alin 3.

   Băşcăliosul

   04/09/2010 at 1:58 pm

 89. @Cetatean,
  multumesc pentru raspuns. Il urmaresc(in activitate, biensur)pe CD de cand lucra cu Monica Macovei(slavit fie-i numele!). Singura actiune din partea lui care m-a bulversat a fost implicarea in greva magistratilor: cand l-am vazut langa Pivnicereasa mi s-a facut rau. Acum, judecand prin prisma dorintei de a intra in CSM, imi pare mai mult o actiune strategica(nu spun morala, corecta, etc.). Eu cred ca orice sistem poate fi subminat/dar si reformat cel mai bine din interior. Or, pentru a ajunge in interior, trebuie sa fii acceptat de sistem. Nu pot sa cred ca omul pe care l-au prigonit sandeii mai mult de-un an e in final doar un oportunist. Nici o alta actiune, scriere sau parere nu pledeaza pentru ipoteza asta. Cat despre articolul indicat, cred ca adevarul e undeva la mijloc, pentru ca exista din fericire un grup(nu atat de numeros pe cat ar trebui) de tineri magistrati care chiar doresc reforma Justitiei. Daca insa ii bagam si pe ei in oala sandeilor, in loc sa-i incurajam, sa le amplificam vocile, se vor pierde.
  Sper ca nu e doar naivitate(sau speranta) din partea mea, pentru ca daca si ei vor dezamagi, putem sa ne alegem drept logo „lasciate ogni speranza, voi che entrate..” 😦

  frei

  04/09/2010 at 2:12 pm

 90. Frei, eu nu ma indoiesc de avintul reformator al celor trei muschetari. Eu ma indoiescc de doua lucruri:

  – de puritata totala a acestui avint (nici unul dintre cei trei nu este inger, si participarea judelui Neacsu la greva ilegala o dovedeste, la fel ca si ralierea treptata a judelui Danilet cu unele voci comprimise)

  – de capacitatea de rezistenta a celor trei in conditiile unei strategii de tipul „de dam partial cu sistemul ca sa il subminam din interior”.

  Stii dictonul: „fa-te frate cu dracul pina treci puntea”. Exista riscul ca fratia sa continue si dupa ce ai trecut puntea.

  Insa exista o problema structurala cu toti reformatorii care candideaza la CSM, si o voi explica odata, cind voi avea timp. E o imensa capcana in care au cazut, capcana intinsa de CSM.

  Cetatean

  04/09/2010 at 2:27 pm

  • Cei 4 evanghelişti au fost 3, Luca şi Matei, dar, dintre ei, cu o floare nu se face primăvară cesemistă, deoarece votul e secret şi majoritatea decide.

   Băşcăliosul

   04/09/2010 at 2:30 pm

   • Asta înseamnă un Piramidon. Efectul de… loc.
    Nu se candidează cu tripleta, dar se poate câştiga un loc cu pipeta.
    La primenirea CSM , mai ia efectul de unde nu-i!

    Băşcăliosul

    04/09/2010 at 2:38 pm

    • Subminarea sistemului prin introducerea unui singur om in el inseamna inlocuirea unei rotite vechi cu una noua si mai rezistenta.

     Cetatean

     04/09/2010 at 2:40 pm

 91. cu muuulta vreme in urma, dl judecator CDanilet a avut un schimb de replici bloghistice cu dl Dracu. De atunci am vazut o schimbare la fata a domnului judecator care isi imagineaza ca e porcul din Ferma animalelor, mai egal decit ceilalti…..

  Un tanar de stanga

  04/09/2010 at 2:31 pm

  • Baga dialogul aici, te rog, daca il ai!

   Cetatean

   04/09/2010 at 2:40 pm

 92. Nu uita ca desi votul e secret, atunci cind trebuie motivat, motivarea vine mereu sub forma unei „aprecieri”: „Fata de dispozitiile art. x si y, Plenul apreciaza ca…”.

  Cetatean

  04/09/2010 at 2:32 pm

  • Da. Regula nr. 1: Plenul apreciază că poate să încalce legea.
   Regula nr. 2: Nicio altă regulă nu ar fi în stare să schimbe regula nr. 1.
   Regula nr.3: De regulă, nici nu are rost să ne complicăm cu prea multe reguli.
   Regula nr. 5: Regula nr. 4 e ascunsă în votul secret.

   Băşcăliosul

   04/09/2010 at 2:42 pm

 93. Regula nr.6: Cine atenteaza la vreuna din regulile 1-5 atenteaza la independenta Justitiei.

  Cetatean

  04/09/2010 at 2:43 pm

  • Regula nr. 7: Nimeni nu înţelege ceea ce înţelegem noi prin independenţă, de aceea pupaţi Piaţa Independenţei!
   Regula nr. 8: Unde? În Centrul Civic.

   Băşcăliosul

   04/09/2010 at 2:50 pm

   • Regula nr. 9: Mai presus de independenta judecatorului individual se afla independenta CSM-ului in conditiile regulii nr. 7.
    Regula nr. 10: Constitutia nu exista decit ca sa fie CSM-ul independent in sensul regulii nr. 7.

    Cetatean

    04/09/2010 at 2:52 pm

    • Regula nr. 11: Plenul apreciza ca poate interpreta Constitutia.

     Cetatean

     04/09/2010 at 2:55 pm

     • Salutare!
      Regula nr.12 : Va rog nu insistati! noi avem intotdeauna dreptate.

      Creanga

      04/09/2010 at 2:57 pm

      • Regula 13: Ghinionul nostru ca avem asa Justitie.

       Creanga

       04/09/2010 at 3:00 pm

      • Salutare! 🙂

       Cetatean

       04/09/2010 at 3:00 pm

      • Salutare!
       Regula nr. 13, numărul şi ochiul dracului: Constituţia osoasă a ciolanului se înterpretează şi se aplică independent, numai în spiritul ei de căpătuială.

       Băşcăliosul

       04/09/2010 at 3:04 pm

       • Regula nr. 14: Litere nu consumăm, ne dau alergie şi greţuri.

        Băşcăliosul

        04/09/2010 at 3:11 pm

       • Regula nr. 15. Nu vedem decit literele care ne convin.

        Cetatean

        04/09/2010 at 3:23 pm

 94. Cel mai mult la CSM imi plac Regulamentele date de ei, care incalca prevederi explicite ale legilor organice aprobate de Parlament.

  Cetatean

  04/09/2010 at 2:50 pm

  • Păi, ce importanţă mai are? Ei nu le respectă nici normele din Regulament care nu încalcă legile.
   A se revedea art. 33 alin 3 din Regulamentul CSM aprobat prin Hotararea 327 din 24 august 2005- privind procedura alegerii membrilor Consiliului Superior al Magistraturii
   Publicat in Monitorul Oficial 828 din 14 septembrie 2005

   „Mandatul judecatorului sau al procurorului nou-ales se exercita pe perioada ramasa din mandatul judecatorului sau al procurorului pe care il inlocuieste.”

   Avem o ţară în care independenţa magistraţilor şi-a pierdut taman obiectul muncii şi înţelesul: fărădelege!

   Băşcăliosul

   04/09/2010 at 2:58 pm

 95. Letopisetul lui Grigore Ureche, 1564:

  „In Moldova au cei mici despre cei mari acest obicei de pier fara judet, fara vina si fara seama. ;b:Singuri cei mari judecători, singuri pârâşi şi singuri plinitori legii. Si de acest obicei Moldova nu scapa”

  Cetatean

  04/09/2010 at 3:02 pm

  • Nu scapă aproape nimeni: şi judecat şi cu banii luaţi.

   Băşcăliosul

   04/09/2010 at 3:06 pm

 96. Letopisetul lui Grigore Ureche, 1564:

  “In Moldova au cei mici despre cei mari acest obicei de pier fara judet, fara vina si fara seama. Singuri cei mari judecători, singuri pârâşi şi singuri plinitori legii. Si de acest obicei Moldova nu scapa”

  Cetatean

  04/09/2010 at 3:05 pm

 97. Nu trebuie sarit peste expresia: „de pier fara judet, fara vina si fara seama”.

  Cetatean

  04/09/2010 at 3:18 pm

 98. Cetatean
  Uite aici http://new.ablog.ro/2009-08-21/ne-ati-invins-stimati-judecatori.html
  vezi si linkurile interne.

  Un tanar de stanga

  04/09/2010 at 3:28 pm

 99. In 2 minute va trimit un material care o sa va placa tare: raportul parlamentar din 2003 privind propunerile de alegere a CSM!

  Cetatean

  04/09/2010 at 3:30 pm

  • UTS,
   E veche, dar mereu actuală.

   Băşcăliosul

   04/09/2010 at 3:33 pm

   • M-am referit la primul tău link.

    Băşcăliosul

    04/09/2010 at 3:34 pm

 100. Aici: priviti candidatii, admirati CV-urile si competentele lor.

  Dă clic pentru a accesa CSM%202003.pdf

  Apoi googliti pe Alexandru Tuculeanu, Ilie Piciorus!

  La pagina 19 veti afla ca Dal Lupascu, care sare la gitul lui Basescu in CSM, are la baza pregatirea de electromecanic.

  Va las placerea lecturii, am facut citeva sublinieri.

  Cetatean

  04/09/2010 at 3:39 pm

  • Uite cine experimentează justiţia!
   Dan Lupaşcu e absolvent de drept anormalist în 1990, la 38 de ani, întârziat de profesie, sărit direct în robă de jude… din electromecanic+lucrător comercial tot până în 1990.
   Un fel de judecător în materie comercială , cu stagiul de elecromecanic la locul de muncă.
   Când şi cum a mai învăţat? La seral sau fără frecvenţă.

   Băşcăliosul

   04/09/2010 at 4:01 pm

   • Am greşit, nu-i născut în ’52 cum a văzut prima dacă ci în ’62, deci avea 28 de ani , nu 38. Tot întârziat, dar mai interesant este cum a sărit din 1990 , in doar 4 ani membru CSM de la judecătorie şi de atunci nu se mai satură de CSM. A fost propulsat direct preşedinte de tribunal in sept 1996 si după doar 1 an si 4 luni presedinte CAB. Un asemenea produs scos şi împins în regim de urgenţă şi bătaie de joc, a distrus justiţia timp de 20 de ani, din care 16 a fost mare sculă indispensabilă.

    Băşcăliosul

    04/09/2010 at 5:29 pm

 101. lipsesc putin

  Cetatean

  04/09/2010 at 3:42 pm

 102. Buna ziua la toata lumea 🙂
  Postare noua 🙂

  Multumesc lui @Cetăţean şi lui @Băşcăliosul, pentru postare si tuturor pentru comentarii!

  Theophyle

  04/09/2010 at 3:52 pm

 103. 10,20, ……, sutaaaa cine nu-i gata il iau cu judecata, cine-i in spatele meu, face puscarie in locul meu. 1,2,3 fuga dupa SandEI

  Creanga

  04/09/2010 at 3:56 pm


Comentariile sunt închise.