Politeía

Quis custodiet ipsos custodes?

Tăierea moţului pensiilor speciale ale magistraţilor (2)

Prezentată de @Cetăţean şi @Băşcăliosul, bărbierii din Politeia.

Moţţo, te tăiem subtil, să te ducem la azil, Că de nu, atras cu plinul, îşi ia robă tot cretinul.

11.Asimilarea cre(ş)tină a conceput copiii din flori ai magistraturii.

Magistratura este activitatea judiciară desfăşurată de judecători şi procurori. (art. 1 din legea 303/2004, statutul judecătorilor şi procurorilor).

Asimilaţii sunt profitorii concepuţi şi născuţi pentru înflorirea vechimii în magistratură, cu o perioadă fictivă de timp, în care n-au fost nici judecători şi nici procurori. Prea mulţi dintre aceşti bastarzi înfiaţi îşi revendică drepturile fictive, mai devreme sau mai târziu, ca şi cum ar fi fost dintotdeauna  şi permanent copiii legitimi ai magistraturii. Cele mai atrăgătoare sunt dreptul de a intra în famiglie pe uşa din dos, ca la el acasă, fără legitimare şi control ADN la materia cenuşie, şi mai ales dreptul la pensia de serviciu în regim de urgenţă, prin recunoaşterea vechimii fictive ca judecător sau procuror.

De fapt şi de drept, bastardul asimilat -născut pentru business- aplică o metodă standard de afacere cu statul şi devine multilateral alăptat. Prin statul de drept la pândă, până vine momentul optim de intrare la ţâţă, ajutorul de stat din ugerul bugetar (venit prin indemnizare supraponderală şi necuvenită nivelului său de practică magistrală… în contumacie), cumulul la alimentare cu biberoane aservite anterior şi posterior.

12. Pensionări anticipate de trecutul glorios, prin magistratura împlinirii.

a) Borz Teodor-Vichente, judecător, Tribunalul Mureş. HCSM1567/17.09.2009 Vârsta de pensionare: 57 ani şi 6 luni Vechimea în  “magistratură” = 32 ani, din care 9 ani +5 luni jurisconsult, 4 ani +3 luni consilier juridic, 6 ani avocat, 6 ani +7 luni judecător financiar Curtea de Conturi (numire în Colegiul Jurisdictional Mures D127/01.04.1997 şi  D164/26.03.2003), 5 ani+9 luni  judecător Tribunal Mureş (numire D12/13.12.2004-poz. 74 şi eliberare D1339/02.10.2009) Perioadă fără statut constituţional de judecător: 26 ani şi 3 luni (82%)

b) Şandor Nicolae, procuror, Parchetul de pe lângă Judecătoria Huedin. HCSM nr. 110/18.02.2010 Vârsta de pensionare: 57 ani. Vechimea în “magistratură”= 30 ani + 6 luni, din care: 14 ani+8 luni ofiţer poliţie cu studii juridice şi 15 ani +10 luni procuror  (numire D91/07.05.1996-anexa2 , eliberare D456/04.05.2010 ;total statut de procuror = 14 ani).  Perioada fără statut constituţional de procuror = 16 ani şi 8 luni (54%).

Astfel de pensii speciale anticipate au fost recunoscute de Casa de Pensii şi CSM,  temei legal art. 82 alin 2, coroborat cu art. 83^1 din legea 303/2007- oferit de mafiotul mamii lui, Tudor Chiuariu, prin OUG 100/2007 de modificare/completare (modif/compl.) a legii 303/2004, abrobată ulterior în parlament – cu modificări- prin Legea 79/2008:

A.6. Articolul 82 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
Art. 82. – (1) Judecatorii si procurorii cu o vechime de cel putin 25 de ani in magistratura se pot pensiona si pot beneficia, la implinirea varstei de 60 de ani, de pensie de serviciu, in cuantum de 80% din baza de calcul reprezentata de indemnizatia de incadrare bruta lunara si sporurile avute in ultima luna de activitate inainte de data pensionarii.

B. (2) Judecatorii si procurorii se pot pensiona la cerere inainte de implinirea varstei de 60 de ani si beneficiaza de pensia prevazuta la alin. (1), daca au o vechime de cel putin 25 de ani numai in functia de judecator si procuror.

C.8. Dupa articolul 83 se introduce un nou articol, articolul 83 indice 1, cu urmatorul cuprins:  „Art. 831 – (1) Judecatorii si procurorii pot fi pensionati anticipat, cu reducerea varstei de pensionare prevazute de prezenta lege cu pana la 5 ani, in cazul in care depasesc vechimea in magistratura prevazuta la art. 82 alin. (1) cu cel putin 5 ani….”

D. La art 86, printre alte categorii de asimilhoţi, a introdus salvarea de serviciu pentru procurimea milţienească, nou-născutul asimilat în magistratură de umplutură: „ofiter de politie judiciara cu studii superioare juridice” (prietenii ştiu de ce, dar vă vom explica şi noi).

Baza de calcul a pensiei de serviciu -cu reformularea din finalul art. 82 alin 1- a redat  dimensiunea (g)astronomică de odinioară, introdusă de Muma pădurii de Săndei (cu verde crud) „în cuantum de 80% din venitul brut realizat în ultima lună de activitate înainte de data pensionării” prin legea 303/2004 (forma originală, iniţiată de MJ Sanda încă din vara 2003 şi adoptată în toamna 2004).

Prin legea 247/2005, privind reforma în justiţie, de modif/compl. a statutului cu pricina, Monica Macovei a tăiat elanul precoce al nou-născuţilor de serviciu: „în cuantum de 80% din media veniturilor brute realizate în ultimele 12 luni de activitate înainte de data pensionării”. Mersul de-a buşilea cu limba scoasă, după o porţie maximă de papă-lăptic, cere efort prea mare timp de un an, faţă de ultima lună, mult mai uşor şi direct de garnisit primul fel de caşcaval cu o serie de deserturi din alte lactate.

După înlăturarea concertată a MM, în aprilie 2007, bineînţeles, a devenit posibilă introducerea în octombrie (publicare MOf nr. 684/08.10.2007) a OUG Chiuariu nr 100/2007 cu oferta de piaţa a porţiei trocului, adecvată la cerere: „in cuantum de 80% din baza de calcul reprezentata de indemnizatia de incadrare bruta lunara si sporurile avute in ultima luna de activitate inainte de data pensionarii.”

13. Traseul telepatic al asimilărilor cu ghiotura.

Ce telepatici sunt miniştrii penelişti ai justiţiei cu mama Săndeilor! Vă veţi convinge de asta şi din alte comparaţii (ne)legiuitoare, prezentate pe parcurs, ca să vedeţi cum şi-a gândit fiecare scopurile diferite, inclusiv pe traseul principal al pensiei de serviciu, apărută pentru prima dată în 1997:

1. Legea 92/1992 de organizare judecătorească, modif/compl. prin Legea 142/1997 şi prin  2. OUG 179/1999, 3. Legea 303/2004-statutul judecătorilor şi procurorilor, modif/compl. prin 4. Legea 247/2005, a reformei în justiţie, prin 5. OUG 100/2007 (octombrie) şi prin 6. Legea 79/2008 (aprilie).

Aici se află asimilaţii dumneavoastră! (pe acest traseu au apărut şi alte puncte de compl/modif. ale legii 303/2004, mai puţin relevante acum).

Este de remarcat că între octombrie 2007 şi aprilie 2008, OUG Chiuariu nr.100/2007 a produs efecte în serie, reţinute cu bucurie de CSM… pentru viitor şi prezent, inclusiv după ce unele dintre ele au fost modificate sau abrogate de legile următoare. Din acest motiv am reprodus (şi vom mai prezenta) texte din OUG 100/2007, chiar dacă unele au fost schimbate ulterior, inclusiv prin legea 79/2008, de aprobare a acestei ordonanţe. CSM le invocă efectele şi după 2008 pînă azi, dar numai pe cele convenabile în apărarea unor pensii de serviciu, indiferent dacă unele prevederi au  fost modificate ulterior (A şi B; când apare roşu înainte de redarea textului) sau au rămas intacte (C şi D), de parcă ar aplica retroactiv legea penală cea mai favorabilă.

Nu în aceste 2 exemple avem asemenea perle interpretative ale CSM, însă putem observa alte aspecte demne de a fi reţinute, pentru a se înţelege pe deplin demersul nostru, inclusiv prin prisma acordării abuzive a pensiilor de serviciu cu complicitatea CSM. Acum, ambele pensii de serviciu exemplificate sunt anticipate, ambele au o vechime de peste 30 de ani în magistratură, adică au cu câte cel puţin 5 ani peste limita de 25 de ani cerută de lege, ambele profită pe seama ultimelor modificări ale legii; cu toate astea, CSM a invocat două temeiuri legale diferite: art. 82 alin 2 (Borz) şi art. 831 (Şandor). Ambele se raportează de fapt la art. 82 alin 2, ca fine de primire  specială-cu dedicaţie legislativă- a celor răsplătiţi în acelaşi cartel dotat cu bulibăşeala magistraturii de umplutură.

Borz Teodor-Vichente – a profitat de preluarea la pachet, fără noimă sau criterii de selecţie, bine primiţi de CSM super-ospitalier, prin OUG 179/2003 . Activitatea unui fost judecător de pe lângă Curtea de Conturi nu este una judiciară şi totuşi le-a permis să cadă ca din lună în instanţe , chiar superioare judecătoriilor, fără nicio experienţă în materie. PSD i-a strâns grămadă, înainte de marea expirare a mandatului de guvernare din 2004, pentru întregirea famigliei de Săndei. OUG 179/2003 este tot opera mumei lor. (Art. 7, alin 1: „Numarul de posturi pentru instantele judecatoresti se suplimenteaza cu 198, prin diminuarea corespunzatoare a numărului de posturi al Curtii de Conturi.”)

Şandor Nicolae, miliţian de Gilău, s-a trezit procuror întârziat la Huedin şi beneficiar al unor anchete, una jurnalistică a EvZ şi alta a CSM, în mare formă . Îl regăsim la popasul lui- „Saula”- unde îşi consumă energia de pensionar născut prematur în afara afacerilor fiului său, ca în perioada restricţiilor de drepturi din 1996 încoace, de când l-a răpus statutul de procuror. Fără ultimele modificări din 2007, ale statutului judecătorului şi procurorului, n-ar mai fi primit pensie specială. Noi propunem tăierea moţului şi recuperarea costului… pe viitor, de la bugetul de stat pe o pensie de serviciu fictiv.

14. Nici o fapta bună nu rămâne nepedepsită, în istoria art. 82 alin 2.

„Numai” este cuvântul cheie din acest articol de bază al legii 303/2004.

a) Varianta mamei Sandeilor,2004, nu a existat, nici în privinţa definirii  statutului jude/proc ca magistratură şi nici pentru delimitarea de magistratură a asimilaţilor; dimpotrivă, i-a ascuns grămadă în aceeaşi cupolă magistrală.

b) Monica Macovei, 2005, a introdus separarea între judecători şi procurori, pentru a nu mai fi confundaţi nici între ei şi nici cu magistratura tuturor asimilaţilor. Art.1, amintit la început ca definiţie pentru magistratură, a fost introdus în legea 303/2004 tot de MM şi întăreşte ideea separării apelor, cu intenţia de a evita exodul asimilaţilor şi afectarea gravă a calităţii actului de justiţie.

Art.82 alin. 2:Judecătorii şi procurorii sunt pensionaţi la cerere înainte de împlinirea vârstei prevăzute de lege şi beneficiază de pensia prevăzută la alin. (1), dacă au o vechime de cel puţin 25 de ani numai în aceste funcţii. La calcularea acestei vechimi se iau în considerare şi perioadele în care judecătorul sau procurorul a exercitat profesia de avocat, fără ca ponderea acestora să poată fi mai mare de 10 ani.”

Ideea conservării statutului de jude/proc a fost adoptată parţial de MM, prin „numai în aceste funcţii” şi a permis- limitat la 10 ani, maximum- numai asimilarea profesiei de avocat.

c) Chiuariu, 2007, a desfiinţat fapta Monicăi Macovei, limita de 10 ani, pentru a deschide drumul avocaţilor spre magistratură… ca stagiatură, de scurtă durată, cu mulţi amatori. Totuşi, cu voie sau din eroare, are şi Chiuariu o faptă bună, deoarece perioada de 25 de ani „numai in functia de judecator si procuror” delimitează  judecătorii şi procurorii de orice amestecătură cu asimilaţii de umplutură în magistratură, cel puţin în privinţa pensiilor speciale anticipate.

Repet textul art. 82 alin 2 „Judecatorii si procurorii se pot pensiona la cerere inainte de implinirea varstei de 60 de ani si beneficiaza de pensia prevazuta la alin. (1), daca au o vechime de cel putin 25 de ani numai in functia de judecator si procuror.

d) Varianta finală a art. 82 alin 2, adoptată în parlament prin legea 79/2008 (publicată în M Of nr 294/15.04.2008), de  aprobare-cu modificări- a OUG 100/2007,  i-a aranjat pe toţi, prin emanaţia consensului majorităţii PSD-PNL, precum între Chiuariu şi înlocuitorul său în MJ, din februarie 2008, Cătălin Predoiu. Au păstrat formularea pentru 25 de ani „numai in functia de”… tot felul de asimilaţi, pentru înmulţirea pensiilor de serviciu… relativ-  prin reducere la absurd a duratei efective în funcţia de jude/proc- într-o batjocură generală faţă de actul de justiţie, înfăptuit în orice formă de escaladare a magistraturii.

Judecătorii, procurorii, magistraţii-asistenţi de la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, personalul de specialitate juridică asimilat judecătorilor şi procurorilor, precum şi foştii judecători şi procurori financiari şi consilierii de conturi de la secţia jurisdicţională care au exercitat aceste funcţii la Curtea de Conturi se pot pensiona la cerere înainte de împlinirea vârstei de 60 de ani şi beneficiază de pensia prevăzută la alin. (1), dacă au o vechime de cel puţin 25 de ani numai în funcţia de judecător, procuror, magistrat-asistent sau personal de specialitate juridică asimilat judecătorilor, precum şi în funcţia de judecător ori procuror financiar sau consilier de conturi de la secţia jurisdicţională a Curţii de Conturi. La calcularea acestei vechimi se iau în considerare şi perioadele în care judecătorul, procurorul, magistratul-asistent sau personalul de specialitate juridică asimilat judecătorilor şi procurorilor, precum şi judecătorul, procurorul financiar şi consilierul de conturi la secţia jurisdicţională a Curţii de Conturi a exercitat profesia de avocat, personal de specialitate juridică în fostele arbitraje de stat, consilier juridic sau jurisconsult.

În aceeaşi manieră, legea 79/2008 i-a arajant pe asimilaţi, prin completarea art. 82 alin 1, cu aceeaşi formula magică  „sau personal de specialitate juridică asimilat judecătorilor şi procurorilor”, iar prin completarea art. 86  „Constituie vechime în magistratură”…la fel, orice fel de umplutură.

Legat de cazurile exemplificate, s-a menţinut printre alţi nou-născuţi „ofiter de politie judiciara cu studii superioare juridice” şi a rămas intact  art. 83^1, care impune pentru pensia anticipată de serviciu, înainte de 60 de ani, minim 30 de ani vechime în magistratură, cu 5 ani peste cei 25 obligatorii… tot în magistratura asimilaţilor, c-aşa-i chiar în ultima variantă a articolului 82 alin2. E ca şi cum s-ar spune că primeşti un premiu dacă mănânci 3 kg de cartofi, dar cu condiţia ca din această cantitate să mănânci mai întăi 2,5 kg numai de cartofi. Culmea tupeului legislativ, în aceeşi bulibăşeală!

Noi propunem de fapt, prin completarea legii 119/2010, ca pensiile speciale să fie acordate, nu pentru vechime în magistratură şi nu pentru 30 de ani, ci numai pentru activitatea cu vechimea de 25 ani în funcţiile efectiv exercitate de jude/proc, adică eliminarea asimilaţilor din rândul celor cu statut constituţional, deoarece nici nu l-au avut în perioada cât au activat în alte funcţii, cu un regim juridic esenţial diferit (în principal nerestrictiv de drepturi şi oricum în afara statutului invocat de CCR în dec. 873/2010 doar pentru judecători şi procurori).

Pe scurt, pentru pensii speciale propunerea noastră  înlocuieşte vechimea în magistratură cu vechimea numai în funcţia de judecător sau procuror.

15. Ali-Baba magistraturii- şi cei 40 de asimilhoţi

(După Lg 303/2004, MJ Sanda Stănoiu „se consideră asimilaţi în magistratură personalul de specialitate juridică din”:) 1. Ministerul Justiţiei, 2. Ministerul Public, 3. Consiliul Superior al Magistraturii, 4. Institutul Naţional de Criminologie, 5. Institutul Naţional al Magistraturii. 6. magistrat-asistent,  7. personal de specialitate juridică în fostele arbitraje de stat, 8. auditor de justiţie, 9.judecător financiar, 10. judecător financiar inspector, 11. procuror financiar, 12. consilier în secţia jurisdicţională a Curţii de Conturi, 13. grefier cu studii superioare juridice, 14. avocat, 15. notar, 16. asistent judiciar, 17. jurisconsult, 18. consilier juridic (sau a îndeplinit funcţii de specialitate juridică) 19. în aparatul Parlamentului, 20. al Administraţiei Prezidenţiale, 21.al Guvernului, 22. al Curţii Constituţionale, 23. al Avocatului Poporului, 24. al Curţii de Conturi, 25. al Consiliului Legislativ, (MJ Chiuariu, prin OUG 100/2007, aprobată prin Lg 97/2008 „:” ) 26. ofiter de politie judiciară cu studii superioare 27. expert criminalist cu studii superioare juridice, autorizat potrivit legii, 28. cadru didactic în învăţământul juridic superior acreditat, 29. personal de specialitate juridică asimilat judecătorilor şi procurorilor, 30. procuror financiar inspector, 31. consilier în secţia jurisdicţională a C. de Conturi, 32. consilier de conturi în secţia jurisdicţională, 33. personalul de probaţiune cu studii superioare juridice, ( personal care a îndeplinit funcţii de specialitate juridică în „:” ), 34. Institutul de Cercetari Juridice al Academiei Române, (Institutul Naţional de Expertize Criminalistice; nu-l renumerotăm, s-a reintrodus după ce fusese scos de MM), 35. Institutul Român pentru Drepturile Omului, 36. personal de specialitate juridică în fostele arbitraje administrative, (în Parlament sau în aparatul acestuia) 37. senatori, 38. deputaţi (idem anterior, prin Lg 92/1992, modif/complet prin Lg 142/1997, dar şi prin OUG179/1999, dispoziţii păstrate în temeiul art.104 alin 1 din Lg 303/2004: „Timpul cât o persoană, licenţiată în drept sau în drept economic-administrativ, este senator, deputat, „:” ), 39. în cadrul Direcţiei juridice şi consulare din Ministerul Afacerilor Externe 40.”în cadrul altor organe ale administraţiei publice, se consideră  vechime în magistratură”

Ali-Baba Magistraturii- rămâne de deconspirat în episodul viitor.

16. Albă-ca-Zăpada şi cei… zece negri mititei.

Ultima categorie de asimilaţi “40. în cadrul altor organe ale administraţiei publice” deschide calea maternală pentru diverşi alţi nou-născuţi din funcţii ce creează organul, ca apoi să facă urmaşi pentru pensie specială. Intră pe portiţa CSM, cu porumbelul păcii pentru vopsit în cioară, dar pentru asta se face şi apel la ICCJ, Alba-ca-Zăpada cu hotărâri favorabile de spălare a asimilatului, înainte de vopsire. Vom arăta toată deschiderea şi pentru astfel de odrasle cu moţ.

În timp, diverse categorii, mai mult sau mai deloc profesionale, au bătut la porţile CCR şi ÎCCJ (sau chiar la uşa CNCD-combaterea discriminării), să cerşească egalitatea de tratament, la uşile executanţilor din guvern sau parlamenent, ca să devină asimilabili prin lege şi troc de drept, la poarta largă a CSM, pentru a fi bine primiţi în activitatea de nou-asimilaţi de Doamne-ajută! şi în final, dar nu în ultimul rând, la portiţa din dos a CSM şi la uşa Casei de Pensii… special amenajate, inclusiv prin aranjarea unor pensii de serviciu fictiv. Unele au iz penal şi aromă pestilenţială, între personalul şi membrii CSM, pe de o parte, şi Casa de Pensii pe cealaltă; bineînţeles, din acest ping-pong al responsabilităţii penale, adevărul are şanse enorme… să rămână la mijloc, acolo unde se află biberonul de serviciu comun tuturor părţilor implicabile, inclusiv Parchetul General, dacă ne gândim că are şi acesta asimilaţii lui de perspectivă, ca să nu mai vorbim de Alba-ca-Zăpada din pădurea neagră a ICCJ, unde ar urma să fie tranşat adevărul prin căsăpirea Justiţiei .

Toţi asimilaţii, dacă le mai dă mâna, se pot bucura de pensia contributivă, din fondul de asigurări sociale sau alt fond de asigurare specific- cu vechimea din orice altă  activitate, prin legea pensiilor 19/2000 sau altă lege specială, în cazul avocaţilor- inclusiv pentru perioada prestată ca jude/proc (parţial şi insuficient pentru a primi pensie specială prin legea privind statutul jude/proc).

Mult trâmbiţata continuitate în magistratură este descurajată tocmai de permisivitatea asimilaţilor spre provizoratul în funcţiile de judecător şi procuror, cu acelaşi rezultat al pensiei speciale, dar mai ales cu descurajarea competiţiei pentru promovare şi, implicit, scăderea nivelului de pregătire  profesională a (în)făpturitorilor justiţiei… de comă.

17. Afacerea de famiglie tradusă prin tăierea moţului.

Asimilaţii au fost scoşi din burtă-prin cezariană- după principiul operativ „să-i dăm cezarului ce-i al (ce)zarului, iar statului cat mai mulţi sugari magistrali” după care s-au pronunţat toţi satisfăcuţi : „Alea iacta est, să ne facem poartă-n casă şi cas(t)ă-n cartel !”

Barbugiii s-au aruncat la pensii speciale pentru ei sau acoliţii lor, fie prin propunerea sau iniţierea legilor de modificare/completare cu alte categorii de asimilabili, pentru a-şi realiza încadrarea pe capete, inclusiv prin OUG, fie chiar prin votarea legilor în parlament, pentru ei, neveste, odrasle şi alţi apropiaţi-amatori de asimilare la viitorul stoc de  pensii speciale.

Business de famiglie! Bărbierii din Politeia opereză la tăierea moţului tot pe metoda standard, cu pasiune, la nivelul următor:

Written by Theophyle

27/08/2010 la 10:08 am

242 răspunsuri

Subscribe to comments with RSS.

 1. Buna ziua din nou 🙂

  Lectura placuta tuturor!

  Cetatean

  27/08/2010 at 10:16 am

 2. […] afla mai mult: Tăierea moţului pensiilor speciale ale magistraţilor (2) […]

 3. Reaminesc cititorilor acestui blog ca atunci cid a fost postata prima parte, judecatorul Cristi Danilet ne-a lasat un comentariu in care se plingea de faptul ca datorita „asimilatilor” are Justitia de patimit la nivelul imaginii: „Adevarul e ca din cauza acestora am avut noi de patimit sub aspectul imaginii. Ei au venit, au plecat, au luat banii. Iar noi am ramas sa le facem munca…”.

  https://theophylepoliteia.wordpress.com/2010/08/12/taierea-motului-pensiilor-speciale-ale-magistratilor-1/#comment-87562

  Ca si cum problema Justietiei tine doar de „imagine”, iar nu de functionarea ei reala si de confiscarea ei la virf de ICCJ si de CSM! Domnul judecator a vorbit de parca ar fi fost politician pur singe, nu muschetarul din tripleta Neacsu-Dumbrava-Danilet, care vrea sa reformeze CSM-ul.

  Ceea ce a amintit judecatorul Danilet in acel comentariu despre asimilati era incomplet si razant, intrucit el semnala existenta a doua categorii de asimilati. Nu sunt doua, tehnic vorbind, ci e una singura: „asimilatii” din punct de vedere al vechimii, cu adevaratii magistrati, recte judecatorii si procurorii. Asa cum se afirma in episodul de azi, intentia initiala a Rodicai Stanoiu, insusita imediat de toti cei de dupa ea care au operat modificari legislative in sensul acordarii dreptului la pensie speciala pentru cit mai multi (cu exceptia fericita a Monicai Macovei), a fost sa acorde pensie speciala unei categorii cit mai largi de oameni ai sistemului de casta, bagati toti sub denumirea de „magistrati”. Monica Macovei a inteles smecheria.

  Sistemul insa a avut ca instrument principal de largire a Portii Raiului Pensiei Speciale introducerea a cit mai multe categorii de asimilati ca „vechime in magistratura” prin modificarile ulterioare ale legilor.

  Plasindu-ne in perspectiva deschisa de Decizia 873 a Curtii, toate categoriile de asimilati sunt de acelasi fel: fara statut constitutional. Chiar daca legea organica le spune unor asimilati „personal de specialitate juridica asimilat judecatorilor si procurorilor” sau le recunoaste acestora „vechimea in magistratura” in perioada in care ei faceau altceva (bunaoara, torturau oameni in beciurile Militiei: avem si din astia care si-au echivalat anii de militian calau cu ani de magistratura), astia tot asimilati uzurpatori ramin.

  Ei nu pot beneficia de cupola umbrela protectoara deschisa de CCR pentru „magistrati”, intrucit nu au avut statututul constitutional al magistratilor pe perioada minima de 25 de ani.

  Prin urmare, in postarea de azi domnul judecator Danilet va afla exact cite categorii de asimilati sunt in legi. Distinctia intre „asimilati” si „asimilati ai asimilatilor” e nerelevanta, din moment ce toti asimilatii sunt copiii din flori ai magistraturii.

  Cetatean

  27/08/2010 at 11:53 am

  • foarte bine punctat: nu asimilatii sunt problema cum nici lipsa resurselor financiare de care se plang magistratii! nu aceste doua elemente au condus la disfunctionalitatea justitiei! e vorba de coruptia aproape generala a resurselor umane din sistemul juridic! problema fiin pe cat de veche pe atat de acuta. parerea mea este ca cea mai vinovata institutie a statului este JUSTITIA! datorita coruptiei instituite la toate nivelurile, a devenit incapabila a mai functiona normal generand prin inactiune sau „erori judiciare” dezastrul tuturor celorlalte institutii. noi NU mai avem un stat de drept! asta e adevarul!

   snake

   27/08/2010 at 12:01 pm

   • păi, dacă chiar Justiţia nu respectă Constituţionalitatea…

    pentru că, la rigoare, asimilarea altor categorii profesionale decât judecătorii şi procurorii la „magistratură” e NECONSTITUŢIONALĂ

    gabhry_el

    27/08/2010 at 12:06 pm

    • corecţie
     nu respectă Constituţia

     gabhry_el

     27/08/2010 at 12:06 pm

    • Gabriel, dupa decizia 873, problema „asimilarii” unor non-magistrati cu magistratii e clara ca lumina zilei. Prin lege organica a aparut, prin lege organica diaspare.

     Cetatean

     27/08/2010 at 12:16 pm

  • Ca lectura e buna e una, dar nu as califica-o deloc pe post de placuta. Ba dimpotriva, mie imi da fiori.
   Sper ca „Profesorul” Nastase nu citeste postarea asta, altfel te trezesti ca zice ca si blogul asta e o palma data imaginii justitiei, si o pata pe imaginea, altfel imaculata, a minunatilor Stanoiu si Chiuariu, plus parlamentul.

   Aha

   27/08/2010 at 12:04 pm

   • Aha, miezul postarii poate fi rezumat asa:

    1. Magistratura in sensul Cosntitutiei si deciziei 873 este EXCLUSIV activitatea judiciară desfăşurată de judecători şi procurori. (art. 1 din legea 303/2004, statutul judecătorilor şi procurorilor).

    2. Pentru pensia speciala e nevoie de 25 de ani de magistratura pura, cu regim constitutional. Acesta este sensul lui NUMAI. Socotim numarul anilor de regim constitutional numarind din ziua aparitiei decretului prezidential de numire in functia de judecator sau procuror pina in ziua aparitiei decretului prezidential de eliberare din functie. Perioada dintre cele doua decrete trebuie sa fie de minim 25 de ani.

    3. Pentru cei care nu aveau 25 de ani s-a inventat „vechimea in magistratura”, asimilindu-se perioade in care astia au ocupat una din cele 40 de functii enumerate. Astfel s-a ajuns ca judecatori si procurori cu citiva ani de magistratura pura sa adauge muuuulti ani de umplutura.

    4. Dupa decizia 873 a CCR, ne dam seama ca aceste perioade de umplutura nu pot intra in calculul celor 25 de ani, deoarece ele nu au fost grevate de statutul constitutional restrictiv de drepturi.

    5. Calcularea propusa de noi ii afecteaza pe cei care nu au cei 25 de ani de magistratura pura (NUMAI magistrati si procurori), ci i-au facut din umplutura.

    Cetatean

    27/08/2010 at 12:14 pm

   • Cit despre Nastase, daca fiecare individ care merge in fata tribunalului ar aplica tactica lui si ar contesta dpdv al Constitutionalitatii articolul in temeiul caruia este el acuzat de ceva, NICIODATA nu s-ar mai face justitie in Romania, intrucit instantele ar astepta sa vina de la CCR dovada ca articolul X din legea Y este constitutional, abia dupa aia ar merge procesul mai departe.

    Nastase a exemplificat la maximum cum se poate abuza de o prevedere ca sa fugi de Justitie. Insa la limita, aplicata de toti cei acuzati de ceva, prevederea aia duce la imposibilitatea fnctionarii Justitiei.

    Bombo, ai pus-o acum! 😉

    Cetatean

    27/08/2010 at 12:20 pm

  • Salutare!
   Eu am considerat pertinent şi binevenit comentariul judelui Cristi Danileţ şi cred că am avea o atitudine rezonabilă dacă nu pretindem opere complete, prin care intervenienţii să epuizeze un subiect, un domeniu sau orice zonă abordează postarea în discuţie.
   Este adevărat că din numerotarea începută de noi în titlu „cu (1) :)” rezulta intentia noastră de a parcurge un itinerar şi am primit acelaşi reproş al postării incomplete, dar nu-i bai, se mai întâmplă să nu avem în compentarii exprimarea cea mai inspirată. Ăsta nu-i un motiv să răspundem cu aceeaşi eroare de abordare.
   De regulă, fiecare preferă să se refere la ce il doare mai tare, eventual din ce confruntări are de-a face, şi era normal ca judele CD să amintească, pe langa cele exemplificate de noi la prima postare, de „personalul de specialitate asimilat judecatorilor si procurorilor” şi „cei care lucreaza in alte institutii ale statului decat cele judiciare si primesc salariul asimilatilor, adica, mai departe, al magistratului”.
   Noi nu avem cum să exeplificăm toate cazurile, dar încercăm să le grupăm pe anumite criterii, într-o ordine legată de miezul problemei-justificarea constituţionalităţii completării legislative propuse de noi la art. 1 din Lg 119/2010- or, asta ar însemna în final să-i vizeze pe mai mulţi asimilaţi… şi neasimilaţi, decât rezultă la prima vedere.

   Prezentarea cazurilor concrete are doar rolul de a face mai accesibilă înţelegerea mecanismelor şi intereselor, dar existenţa lor în sine nu conduce la justificarea constituţionalităţii textului referitor la „tăierea moţului PS”.

   Băşcăliosul

   27/08/2010 at 12:44 pm

   • Salut, Mister B.!

    Intr-adevar, comentariul judecatorului Danilet era binevenit, dar cam piezis. Cind a vazur elefantul din sufragerie, in loc sa se minuneze ca sta acolo, s-a revoltat ca are o trompa prea lunga pentru spatiul redus.

    Eu inteleg ca il durea cel mai tare o categorie de asimilati insa eu personal consider ca ar fi trebuit sa il doara asimilatii in sine. Evident, poate ca nu a inteles ca noi livram pstarile succesiv, si nu putem epuiza totul odata, si de aceea poate a vrut sa ne dea o mina de ajutor, clasificindu-i, pentru noi.

    Daca e asa, atunci ii multumim. Desi, personal, daca eram in locul sau, eu lasam fineturile distinctiei deoparte si cautam problema esentiala.

    Cetatean

    27/08/2010 at 1:25 pm

    • Salut, Cetăţene!
     Mai este timp, fiindcă şi Time is money, deci interes există. 🙂

     Băşcăliosul

     27/08/2010 at 1:35 pm

     • Atunci, daca Time is money, sa cumpere timp :-)))))

      Cetatean

      27/08/2010 at 1:38 pm

 4. Snake, salut!

  Cind vezi ce fac Sandei la ICCJ si la CSM, lametatia domnului judecator Neacsu cum ca problema Justitiei e „imaginea” te face sa te intrebi cit de reformator este un astfel de judecator si daca intentiile sale reformiste sunt reale ori doar o strategie abila de marketing personal. E valabil si pentru ceilalti doi colegi ai sai, mai ales pentru judecator Neacsu, cu care Mister B si cu mine am avut o lunga polemica odata despre inamovibilitatea pe viata a Sandeilor.

  Cetatean

  27/08/2010 at 12:05 pm

 5. Baieti si fete, profit de postarea fierbinte de azi sa va reamintesc sa dati un vot pentru creatia finala (Grolsh Final) prietenului TOG.

  http://www.experimentalist.ro/gcan/entries/grolsh-final.html

  Are nevoie, aseara avea punctaj de 3.92, punctajul lui a mai mai scazut astazi la 3,73. TREBUIE sa fie primul la incheierea perioadei de votare.

  Pentru TOG e vital sa aiba un punctaj cit mai mare, asa ca va rog sa ii acordati nota maxima, ca merita (si creatia e frumoasa, are nevoie si de puncte). Pentru votare, trebuie sa va creati un cont pe site-ul ala, e simplu, dureaza 2 minute.

  Votati, va indeamna un Barbier 😉

  Cetatean

  27/08/2010 at 12:30 pm

  • S-a inteles. Am facut cont, si votat. Ii urez succes.

   Aha

   27/08/2010 at 12:50 pm

  • Daca i-a scazut punctajul atunci propun niste munca in folosul comunitatii, adica intrati pe site si ardeti-i pe cei cu punctaj peste 3, asa cum am facut eu ieri dupa amiaza.

   Gino

   27/08/2010 at 12:55 pm

  • Ziua Buna,

   Votat, vaccinat, sentimentul datoriei cetatenesti implinite.
   Succes TOG

   eugeni

   27/08/2010 at 2:39 pm

  • Votat si eu!
   Succes TOG!

   FELICITARI pentru articol si tie si lui Bascaliosul!

   cati

   27/08/2010 at 2:56 pm

   • salut @cati, bravo!

    Theophyle

    27/08/2010 at 3:33 pm

  • Chiar mi-au plăcut cele 3 versiuni ale lui TOG. Felicitări. Și vorba lui Gino parcă sînt niște punctaje cam mari pe-acolo față de calitatea job-lui. 🙂

   filadel

   27/08/2010 at 3:31 pm

   • Salut filadel 🙂
    TOG, trebuie ajutat 🙂

    Theophyle

    27/08/2010 at 3:33 pm

 6. nerusinatul mele-secu; pt: cä nu a obtzinut un post dorit vrea desfintzarea cc:
  bine sä desfintzeze si curtea si csm:
  astia nu sunt magistrati:
  bärbuleasca si pivniceru , sä facä grevä in cismigiu nerusinatele:
  trebuie urgent stabilit si verificat; totzi
  inpostorii si magistratzii de conjuncturä ; afarä

  theo

  27/08/2010 at 1:15 pm

 7. dl. Däniletz a fost o sperantzä,

  am crezut cä inpreunä cu altzi colegi tineri, vor iesii in fatzä, cu argumente si vor schi,mba fatza si renumele flescäit al magistraturii.

  theo

  27/08/2010 at 1:19 pm

  • Femeia se mai pierde în faţa organului, precum magistratul în faţa sporului de leafă…de la stres la grevă(botezată „protest”, fără risc şi lege).

   Băşcăliosul

   27/08/2010 at 1:27 pm

 8. Eu am asa o senzatia ca CSM a reusit sa dezumfle reformistii furnizindu-le o posta falsa, pe care s-au repezit toti ca inecatii, si astfel CSM sta bine emrci la adapost.

  Pista aia se numeste „subfinantarea cronica a Justitiei” si „independenta magistratului, manifestata prin salariu”.

  In toate proiectele celor care se dau mari reformatori este prinsa ideea ca nu se face Justitie cum trebuie pentru ca nu sunt bani pentru salariile magistratilor si nu sunt bani in general pentru tot c eimplica actul Justitiei.

  Aproape toate proiectele celor care candideaza la CSM fac din problema independentei financiare a Justitiei (prin investirea ICCJ cu calitatea de gestionar al fondurilor; acum findurile trec prin Ministerul Justitiei) piatra de capatii a reformei.

  Sunt fraieri si trasi pe sfoara, nu vad ca CSM-ul si sandeii de la ICCj care ii joaca pe degete sunt problema. Oricit de tare i-ar dori reformati pe cei din actualul CSM, reformatorii se unesc cu ei cind vine vorba de problema banilor.

  Au cazut in cursa, CSM a creat o falsa solidaritate de casta ca sa nu s emai vada minarelile pe care ei le fac. Un fel de „spalam rufele in public, si iesim la bataie impotriva Executivului, dupa aia ne razboim noi in spatele usilor inchise”.

  Cetatean

  27/08/2010 at 1:36 pm

 9. ERRATAA: „Eu am asa o senzatia ca CSM a reusit sa dezumfle reformistii furnizindu-le o pista falsa.

  Cetatean

  27/08/2010 at 1:37 pm

  • Era scris bine şi fără erată. 🙂
   Ai atins un punct dureros, de meditaţie pentru reformiştii care nu pierd multe ocazii de a convinge că străduinţele lor se află pe teren alunecos.
   Cel mai impresionant mi se pare cum tratează operaţiunea de confiscare a celor 3 locuri de către CSM… pentru acelaşi nou CSM. Parcă se roagă să respecte legea încălcată evident, în timp ce aceşti Săndei apărători ai independenţei lor îi sfidează cu neruşinare.
   Să n-ai argumente şi soluţii eficiente în asemenea situaţie mi se pare o autodeconspirare a ceea ce am putea numi datul cu stângul în presupusul drept, sau, mai în plin: luft… spectaculos.

   Dacă ar putea, ar trebui să observe că mandatul unui membru CSM poate înceta şi prin revocare în temeiul art. 52 din Lg 317/2004 a CSM, prin adunărie generale de la nivelul instanţelor sau parchetelor pe care le reprezintă şi măcar să încerce demersurile de revocare a celor 3 prelungiţi.

   Au ocazia să-i solicite ajutorul lui Traian Basescu, pentru sesizarea CCR cu unui coflict între autoritatea judecătorească (CSM) de o parte şi de cealaltă puterea judecătorească + Ministerul Public.
   Aici se pot regăsi şi argumentele legate de mandatele expirate ale candidaţilor din ICCJ pt CSM, prezentate pe Politeia în „Săndeii mamii lor!!!” şi mai ales mandatul Lidiei Bărbulescu în şefia ICCJ, chiar cu delegaţie, tot cu mandat supraexpirat, dar viitor membru CSM… la sedinţa de constituire din decembrie 2010. Nu se joacă tare, ci se schimbă mângâieri printre dinţi.

   Mi se pare strigător la cer cum înţeleg săndeii CSM în legea… lor, prevederile art.16 care arată clar că se aleg toţi cei 14 (9 juzi + 5 proci), fără nicio situaţie de deducere a nr. de locuri pt alegeri, sau ale art. 22, unde se spune că abia se constituie noul CSM după alegeri , nu are cum să existe membri în funcţie într-un CSM, înainte ca acesta să fie constituit :
   Art. 22 – (1) În termen de 15 zile de la publicarea hotărârilor prevăzute la art. 21, preşedintele Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie convoacă membrii Consiliului Superior al Magistraturii în şedinţa de constituire.

   Tot cu aceasă ocazie se aleg primele mandate de 1 an pentru preşedinte şi vice.

   Băşcăliosul

   27/08/2010 at 2:12 pm

   • Ce să mai spui despre caracterul celor trei personaje?
    Trei persoane nesimţite de caracter se milogesc cu demnitate să obţină prelungirea din burtă a trei mandate, când au ocazia să se retragă din postura penibilă, înainte de încasarea meritată… în plină figură.

    Băşcăliosul

    27/08/2010 at 2:26 pm

 10. Astia din PNL au o fixatie sa propuna legi cu dedicatii la o persoana. Daca Melescanu nu a obtinut post la CC, hop cu proiectul de lege pentru desfiintarea CC. Daca penelistii nu au reusit sa puna mina pe presedintie, atunci si acolo un morman de propuneri ca presedintele sa fie ales de parlament.
  In general PNL propune mereu desfiintarea functiilor sau a institutiilor unde nu au ei controlul.

  Aha

  27/08/2010 at 1:42 pm

  • Buna observatie!

   Ca drept dovada ca ei nu au decit un scop: acapararea institutiilor de catre ei insisi si siluirea lor. Restul e gargara a la Crin, „un altfel de politica”, mai perfida.

   Cetatean

   27/08/2010 at 1:45 pm

 11. Este posibil ca versatele comuniste din CSM,

  sä fii dat vina pe curtea constitutzionalä.

  desii CSM-ul cu grevistele nerusinate, au tras de timp, si a scäpat vantu si altzii de dosare.

  este evident cä aceste cotzofane comuniste;

  Joacä jocul hotzilor si mogulilor

  theo

  27/08/2010 at 1:43 pm

 12. este evident cä petro-liberalii

  sunt o adunäturä perversä, ce fac pipi contra vantului, nu a lui VANTU.

  cum se simt liberalii adeväratzi, cand il väd pe läträul crin. om de nimic, färä o realizare
  s-au realizare la activ, cä face din pnl,

  o haitä de maidanezi vagabonzi , ce nu stiu decat sä insulte.

  theo

  27/08/2010 at 1:49 pm

 13. A propos de mecanismul asimilarii: eu as fi curios ce s-ar intimpla daca s-ar extinde prin lege beneficiile unei anumite categorii profesionale si la alta categorie profesionala, desi a doua nu are deloc aceleasi atributii si sarcini de serviciu ca prima.

  Bunaoara, la NASA, sa fie „asimilata” astronautilor si femeia de serviciu care matura podeaua centrului de comanda si sa aiba pensie de astronaut plus beneficiile statututului de astronaut, pe motiv ca vechimea petrecuta in serviciul ei de maturatoare este „vechime asimilata astronauticii”.

  Tot ce trebuie sa faca femeia este sa isi procure macar an de statut de astronaut cu complicitatea unor sefi (cum au facut magistratii numiti Radulea Icoana si Pozdirca Mona Dana, admise in magistratura cu complicitatea CSM de pe pozitia de avocate si ramase magistrate 1 an si o luna, respectiv 2 ani si doua luni) si apoi sa isi echivaleze vechimea in matyratura cu vechimea in magistartura.

  Efectul e garantat: femeia de serviciu iese la pensie de astronaut la 48 de ani si 27 de zile, ca Pozdirca Mona Dana! http://www.csm1909.ro/csm/linkuri/23_11_2009__28461_ro.pdf

  Cetatean

  27/08/2010 at 2:12 pm

 14. salut

  mie argumentarea privind asimilatii mi se pare imbatabila
  sa vedem daca apare si legendara vointa politica

  razvan

  27/08/2010 at 2:25 pm

 15. Razvan, salut!

  problema e o bomba cu ceas, acum e momentul ca adevaratii barbati din politica sa isi arate muschii si nu numai, dupa cum observi, societatea civila le da mura in gura!

  Cetatean

  27/08/2010 at 2:28 pm

 16. Mister B, UNJR sunt niste FRAIERI.

  Sei ei, si tripleta Danilet-Neacu-Dumnrava, care acuza „fraudarea alegerilor pentru CSM” si fac „Apel pentru corectitudine”!

  http://cristidanilet.wordpress.com/2010/08/19/alegeri-csm-2010-apel-pt-corectitudine/

  Iti vine sa te tavalesti de ris, daca nu ar fi tavalirea de plins.

  Cind vezi ca CSM scoate din burta interpretari cum ca „legea nu se aplica noua, noi avem mandatul pe vechea lege”, te intrebi daca cei din UNJR csau trioleta muschetarilor isi dau seama cu adevarat cum i-a incalecat CSM-ul.

  Asa cum bine ai spus, exista o multime de cai de atac a CSM:

  – revocarea acelor CSM-isti in conditiile art. 52 din Lg 317/2004 a CSM, prin adunărie generale de la nivelul instanţelor sau parchetelor pe care le reprezintă. Macar sa incerce!

  – sesizarea senatului Romaniei, care valideaza mandatele membrilor alesi ai CSM, si care a stabilit deja ca mandatul unui membru al CSM nu poate fi prelungit peste mandatul de 6 ani al Consiliului. Inlocuieste in anul 5 un CSM-ist care a murit, am mandat de 1 an, nu ai tot 6 ani, ca si cum tu incepi un mandat nou.

  – sesizarea Presedintelui Romaniei, care are arma redutabila a CJNC cu care sesizeaza CCR. La ora actuala, ICCJ si CSM numai de CCR se mai tem si fug ca dracu de cruce de o confruntare cu Basescu si CCR.

  Cetatean

  27/08/2010 at 2:37 pm

 17. salut Cetatean

  pt cei care iau decizii lucrurile astea erau stiute, dovada si actele normative cu dedicatie
  sa ne punem speranta in portocalii ca o sa faca ceva, altii nu o s-o faca nici morti, cine dracu’ le mai garanteaza impunitatea eterna?

  razvan

  27/08/2010 at 2:42 pm

 18. Salut pe toata lumea 🙂
  Vad ca @Huniad a scos-o mai rapid decat trebuia, dar nu a iesit rau dupa cum vad 😆

  Theophyle

  27/08/2010 at 2:49 pm

  • Theophyle, salut!
   Scuze dar nu m-am putut stapani, ce sa-i fac 😦

   Huniad

   27/08/2010 at 2:50 pm

   • Nu-i nimic 🙂 sa-mi cresti mare 🙂 Multumesc!

    Theophyle

    27/08/2010 at 2:54 pm

 19. Salut!

  Nu e rau, e chiar bine 🙂

  Pentru Sandei e de rau! :mrgreen:

  Cetatean

  27/08/2010 at 2:50 pm

 20. Salut Theophyle,
  salutare prieteni.

  De apreciat munca lui Cetatean si Bascaliosul pentru aceste articole despre justitia din Romania. Cat despre actiunea uniunii lui Danilet nu poti sa nu te intrebi daca in spatele ei nu sunt interese personale.

  Of-toppic: Cum spuneam ieri am in spate mai multe articole si comentarii necitite. Am dat de unul acum cateva zile cu niste comentarii ciudate ale lui FT si Radu Humor, dar si de comentariul unui „anonim” pe blogul lui Riddick. Sunt inclinat sa cred ca, pe de o parte, e foamete mare la postacii anti-Basescu, dar au ramas ura si resentimentele de pe cand erau platiti ca tonomate, iar pe de alta, o atitudine ciudata a unor portocalii inrolati si aliniati la linia Boc & B-V-B.

  E chiar greu de inteles ca binele teofilian se rezuma la libertatea personala si nu la dependenta de partide si moguli? E greu de priceput ca demersul acestui blog este nealinierea Romaniei intereselor rusesti sau grivconiene? Ca aflarea adevarului este punctul de plecare pentru fiecare dintre noi iar cuvantul este intelegere?

  Se pare ca da: e greu! 😦

  Andrei

  27/08/2010 at 3:12 pm

  • Salut Andrei 🙂
   am avut odata un profesor grozav, de la el am invatat ca cine este atacat din ambele extreme se afla pe drumul drept!

   Cainii latra si caravana trece! Avem timp si avem si treaba, restul sunt vorbe goale, partizane de ambele parti, care-i vor duce pana la urma la cosul de gunoi ai vremurilor 🙂

   Theophyle

   27/08/2010 at 3:20 pm

  • Mi se pare ofensiva si nemeritata catalogarea pe care o primesc. Niciodata, dar niciodata, nu am fost nepoliticos, agresiv, obraznic sau misleading. Mi-am spus opinia, frecvent in disonanta cu majoritatea postatorilor, dar niciodata mai mult decat atat. Am incetat sa comentez aici pentru ca mi-am asumat una din critici, care spunea ca am libertatea, in cazul in care nu sunt de acord, sa trec mai departe. Am ajuns la concluzia ca antagonismul nu-si are sensul si orice fel de polemica are tendinta de a degenera in vremurile astea tulburi.
   Domnul meu, identitatea mea este transparenta, afirmatiile se pot pune fara probleme in dreptul unui CNP si mi le asum global. Dar n-am intuit niciodata ca o opinie heterodoxa este automat catalogata ca interesata. Faptul ca am ajuns, in constiinta colectiva a acestei comunitati, sa fiu catalogat drept postac raliat unor interese subversive, neoneste, este, pentru mine, un fapt trist.
   Va urez o zi buna!

   F.T.

   27/08/2010 at 5:11 pm

   • FT, am citit cu atentie ce ai scris. Ai fost onest ca intotdeauna. Muiltuumesc pentru comentarii. Nu am nimic impotriva celor cele pe care le-ai scris, dimpotriva!

    Theophyle

    27/08/2010 at 6:23 pm

   • Salut FT,

    M-am referit la tine pentru ca dupa comentariul tau autoflagelator apar cateva comentarii mai mult sau mai putin acide. Adica tu ai fost scanteia rabufnirii unor acuze a caror veridicitate nu o pot stabili eu.

    Totusi, contradictia in discutii de dragul contradictiei, seamana cu gandirea marxista „lupta este calea progresului”. Ceea ce este frustrant pentru cineva care doreste un dialog si se alege cu un monolog la doua guri. 🙂

    Andrei

    28/08/2010 at 8:44 am

 21. Cu voia Dumneaviastra, imi permit sa reiau aici comentariile pe care le-am facut pe data de 19 august pe marginea pretentiei celor trei Sandei din CSM, Chiujdea, Luapascu si Barbuleasca de a candida pentru Inca un mandat, cu argumentul ca interdictia a doua mandate nu e valabila si pentru ei.

  https://theophylepoliteia.wordpress.com/2010/08/19/vine-sau-nu-vine-godot/#comment-88757

  Voi prelua comentariile mele de la postarea din 19, pentru ca se dovedesc a fi inca de actualitate 😉

  Cetatean

  27/08/2010 at 3:34 pm

 22. Partea I.

  „Numai ce am vazut ca sandica Barbuleasca mai vrea un mandat si deja mi fierbe singele!

  Ieri seara am aflat si de Sandelul Lupascu. De Sandelul Chiujdea stiam, asa ca vad ca astia trei vor sa reediteze performanta lui Ilici, de a ocupa un mandat pe o lege, si un mandat pe o alta lege, pe motiv ca ce e inainte de o lege sau Constitutie nu se pune, ca e fara-de-lege.

  Ba se pune, coane sandelele, se pune!

  Practic, Sandelul Chiujdea spun asa:

  ““As dori sa punctez, conform opiniei mele, cateva aspecte de ordin legal : art. 51 din Legea 317/2004, privind CSM, a fost introdus in august 2005 si prevede ca „durata mandatului membrilor alesi ai CSM este de 6 ani, fara posibilitatea reinvestirii”. Se observa ca aceasta dispozitie a imposibilitatii reinvestirii a fost introdusa in timpul mandatului deja inceput in ianuarie 2005, iar Constitutia in art. 15, alin. 2, prevede ca legea dispune numai pentru viitor…este clar ca legea nu poate retroactiva pentru membrii actualului Consiliu, alesi pe legea veche astfel incat fata de acestia nu opereaza restrictia de a mai candida pentru un nou mandat”.

  Deci, ziced Sandelul Chiujdea, legea care interzice candidatura pentru un al doilea mandat a aparut dupa ce el incepuse primul mandat, asa ca primul mandat nu intra in calcul. Ala era din partea casei, si abia dupa ce va ocupa un al doilea mandat va incepe numaratoarea mandatelor de la 1, pe legea noua.

  Aiurea! Chiujdea interpreteaza legea in sensul neaplicarii prevederii care interzice al doilea mandat. Interpretarea lui de struto-camila nu are decit un singur rost: vidarea de substanta a prevederii, care se aplica pentru fraierii fara vreun mandat anterior, nu si pentru desteptii care care avea un mandat inainte. Adica prevederea care interzice cumularea a doua mandate exact pe aia cu doua mandate (cel vechi, avut si cel nou, dorit) ii lasa sa scape!

  Insa Chiujdea si restul sunt la furat: daca legea nu distinge intre mandatul „pe legea veche” si „noul” mandat, nici Chiujdea nu trebuie sa distinga:

  “Art. 51. – (1) Durata mandatului membrilor aleşi ai Consiliului Superior al Magistraturii este de 6 ani, fără posibilitatea reînvestirii”.

  Sunt amicii Sandei membri alesi ai CSM? Da! Spune legea “alesi in conditiile legii anterioare” sau “alesi in conditiile actualei legi”? Nu!

  Deci Chiujdea si restul nu au voia sa distinga intre cei cu mandat pe legea veche si cei cu mandat pe legea noua.

  Ai avut un mandat? Daca ai avut un mandat (numeric vorbind), nu mai ai voie la inca unul. Restul e gargara.

  Cetatean

  27/08/2010 at 3:36 pm

  • Se pot introduce prin lege condiţii şi limite noi- chiar in timpul exercitării mandatului-iar cine le incalcă sau se loveşte de noile limite îi poate îneta mandatul în curs (de ex. o nouă limită de vârstă pentru pensionare; în 2005 MM a redus-o de la 70 la 68 , iar CCR a zis că-i OK; erau evident afectate mandatele în curs; alt exemplu, verificarea profesională periodică: te-a lovit amnezia, kaputt! pierzi mandatul în curs)

   Altădată (în alte condiţii, când intră în conflict cu prved. consituţiei) s-a constatat că unele prevederi noi ale legii erau neconstituţionale fiindcă afectatu mandatele în curs.
   Chiujdea şi ceilalţi doritori să candideze din nou pentru CSM au o problemă: cum demonstrează ei că ar fi afectat mandatul în curs? Interzicerea candidaturii nu are nicio legătură cu mandatul în curs ci numai cu cel viitor. Au ei acum în mână vreun mandat viitor?

   Băşcăliosul

   27/08/2010 at 4:07 pm

   • Ei zic ca da, au 🙂 !

    Cetatean

    27/08/2010 at 4:12 pm

    • Lucian, a spus Mister B, sunt mai multe solutii. Eu le-am rezumat mai sus

     – Asa cum bine ai spus, exista o multime de cai de atac a CSM:

     Prima arma: revocarea acelor CSM-isti in conditiile art. 52 din Lg 317/2004 a CSM, prin adunărie generale de la nivelul instanţelor sau parchetelor pe care le reprezintă.

     art.51 legea 317: ” (4) Calitatea de membru al Consiliului Superior al Magistraturii inceteaza, dupa caz, la expirarea mandatului, prin demisie, revocare din functie.

     art.52, legea 317: „Membrii alesi ai Consiliului Superior al Magistraturii sunt revocati si la cererea majoritatii adunarilor generale de la nivelul instantelor sau parchetelor pe care le reprezinta, in cazul neindeplinirii sau indeplinirii necorespunzatoare a atributiilor incredintate prin alegerea ca membru al Consiliului. In cadrul adunarilor generale, decizia se ia cu votul a doua treimi din numarul judecatorilor sau procurorilor.

     art. 52, al.7 „(7) Procedura de revocare poate fi declansata de orice adunare generala de la nivelul instantelor sau parchetelor pe care le reprezinta membrul Consiliului Superior al Magistraturii a carui revocare se cere, precum si de organizatiile profesionale ale judecatorilor si procurorilor.

     Corolar: art. 52, alt alineat „Revocarea din functia de membru ales al Consiliului Superior al Magistraturii se propune de presedintele sau vicepresedintele Consiliului ori de o treime din membri, in situatia in care persoana in cauza nu mai indeplineste conditiile legale pentru a fi membru ales al Consiliului Superior al Magistraturii, sau in cazul neindeplinirii sau indeplinirii necorespunzatoare a atributiilor in cadrul Consiliului Superior al Magistraturii sau in cazul aplicarii oricarei sanctiuni disciplinare.

     Evident ca senatul Sandeii nu isi vor cere singuroi revocarea, dar Traian Basescu are posibilitatea sa sesizeze CCR pe motiv de Conflict Juridic de Natura Constitutonala.

     Definitia CJNC: Decizia CCR nr. 53/2005, reiterata prin Decizia nr. 435/2006 :

     „Conflictul juridic de natura constitutionala intre autoritati publice presupune acte sau actiuni concrete prin care o autoritate sau mai multe isi aroga puteri, atributii sau competente, care, potrivit Constitutiei, apartin altor autoritati publice, ori omisiunea unor autoritati publice [CSM], constand in declinarea competentei sau in refuzul de a indeplini anumite acte care intra in obligatia lor„.

     Aici e spilul: Presedintele CSM trebuia demult sa constate ca Sandeilor Barbuleasca, Pandrea et comp LE-AU EXPIRAT MANDATELE DE JUDECATORI LA ICCJ, IN VIRTUTEA CARORA AU FOST ALESI MEMBRI AI CSM.

     EXPIRINDU-LE MANDATELE la ICCJ, asa cum a demonstrat Mister B in Sandeii mamii lor (mandatele lor erau de 6 ani, neavind mandate inamovibiler pe viata, si ele au expirat de mult, dar ei se auto-prelungesc), ei nu mai aveau ce sa caute in CSM: „in situatia in care persoana in cauza nu mai indeplineste conditiile legale pentru a fi membru ales al Consiliului Superior al Magistraturii.

     Or, conditia legala pentru a fi in CSM este sa ai un mandat obtinut in conditiile legii noi, 303/2004 (ei au mandat pe legea veche, legea CSJ din 1992), prin decret prezidential. Mister B a demonstrat ca sandeii de la ICCJ au mandatele expirate, deci si locul lor in CSM e detinut ilegal.

     Presedintele CSM trebuia sa ceara revocarea lor. Or, Presedintele CSM insusi nu si-a indeplinit atributiile, deci el se afla in CJNC cu Senatul (mandatele CSM sunt validate de Senat) si cu Basescu (pentru ca sandeii stau in CSM fara decret prezidential in conditiile legii din 2004).

     – sesizarea senatului Romaniei, care valideaza mandatele membrilor alesi ai CSM, si care a stabilit deja ca mandatul unui membru al CSM nu poate fi prelungit peste mandatul de 6 ani al Consiliului. Inlocuieste in anul 5 un CSM-ist care a murit, am mandat de 1 an, nu ai tot 6 ani, ca si cum tu incepi un mandat nou.

     2. A doua arma: sesizarea Presedintelui Romaniei, care are arma redutabila a CJNC cu care sesizeaza CCR. La ora actuala, ICCJ si CSM numai de CCR se mai tem si fug ca dracu de cruce de o confruntare cu Basescu si CCR.3.

     3. A treia arma: Sesizarea Senatului. Senatul Valideaza membrii CSM.

     Constitutia, art. 133:

     „2) Consiliul Superior al Magistraturii este alcătuit din 19 membri, din care:
     a) 14 sunt aleşi în adunările generale ale magistraţilor şi validaţi de Senat.

     Senatul poate refuza validarea lor, pe motivul perfect legal ca alegerea lor a avut loc cu incalcarea interdictiei celui de-al doilea mandat.

     Cetatean

     27/08/2010 at 4:47 pm

 23. Partea II:

  ” In plus, Sandelul Chiujdea are o minunatie de interpretare cum ca legea noua nu se aplica retroactiv si deci poti sa mai ai un mandat obtinut pe legea veche(“este clar ca legea nu poate retroactiva pentru membrii actualului Consiliu, alesi pe legea veche astfel incat fata de acestia nu opereaza restrictia de a mai candida pentru un nou mandat) care contrazice o decizie a CCR din 2001, despre ce insemana caracterul neretroactiv al legii:

  DCC 330/2001: “In acelasi sens Curtea constata ca o lege nu este retroactiva atunci cand modifica pentru viitor o stare de drept nascuta anterior si nici atunci cand suprima producerea in viitor a efectelor unei situatii juridice constituite sub imperiul legii vechi, pentru ca in aceste cazuri legea noua nu face altceva decat sa refuze supravietuirea legii vechi si sa reglementeze modul de actiune in timpul urmator intrarii ei in vigoare, adica in domeniul ei propriu de aplicare….In cauza, prevederile art. 16 din Decretul-lege nr. 61/1990 si-au incetat aplicabilitatea incepand cu data de 30 decembrie 1998… fiind deci neintemeiate sustinerile autorului exceptiei referitoare la retroactivitatea prevederilor legale criticate, intrucat acesteaproduc efecte numai pentru viitor, chiar daca legea noua se aplica si efectelor produse de situatiile juridice anterioare dupa intrarea ei in vigoare“.

  Deci: ce efecte precise a suprimat legea noua a CSM, nr. 317/2004? Ne intereseaza problema numarului mandatelor membrilor CSM.

  In legea 92/1992 scria asa: “Art. 86. Consiliul Superior al Magistraturii este alcatuit din 15 membri alesi, pentru o durata de 4 ani, de Camera Deputatilor si de Senat, in sedinta comuna.”

  Observam clar ca nu exista mentionata nici o interdictie pentru ca un membru CSM sa aiba 2, 3 sau 100 de mandate.

  Ce spune legea noua, 317/2004? ““Art. 51. – (1) Durata mandatului membrilor aleşi ai Consiliului Superior al Magistraturii este de 6 ani, fără posibilitatea reînvestirii”.

  Vedem clar ca apare interdictia reinvestirii pentru cei care au un mandat.

  Din decizia 330 a CCR reiese imediat faptul ca introducerea interdictiei unui al doilea mandat a suprimat producerea in viitor a efectelor unei situatii juridice.

  Care era situtatia juridica? Calitatea de membru CSM. Care erau efectele situatiei juridice suprimate?

  Primul efect: mandatul de 4 ani (care a devenit de 6).

  Al doilea efect: mandatul (care nu avea limita la reinnoire) a devenit imposibil de reinnoit.

  Calitatea de membru al CSM era grevata de doua efecte: durata mandatului si posibilitatea reinvestirii (pe legea 92).

  Legea noua nu numai ca a suprimat cele doua efecte (numai astea doua efecte de intereseaza aici), fara a fi retroactiva, insa, mai mult, spune CCR in decizia 330, legea noua se aplica si efectelor produse de situatiile juridice anterioare intrarii ei in vigoare.

  Pai asta inseamna ca legea noua se aplica si , care devine, incepind 2004, “imposibilitatea reinvestirii”.

  Cetatean

  27/08/2010 at 3:42 pm

 24. Cineva mai sus mentiona ca acum ar fi necesara faimoasa „vointa politica”, aia care tot apare si prin rapoartele UE la categoria lipsuri cind vine vorba de justitie. Actualul ministru, Predoiu, este atit de discret incit eu unul nu am idee ce e in capul lui si ce urmareste asta. Dar parca totusi nu se califica la treaba asta. Aici ar trebui o Macovei.

  Aha

  27/08/2010 at 3:46 pm

  • aici jocul il depaseste pe Predoiu. Se joaca la alt nivel: Basescu, CCR, Senat.

   Cetatean

   27/08/2010 at 3:50 pm

 25. Rdeformulez ultima fraza:

  „Pai asta inseamna ca legea noua se aplica si efectului numit “posibilitatea reinvestirii”, care devine, incepind 2004, “imposibilitatea reinvestirii”.

  Sandeul Chiujdea e la furat.

  Dar chiar daca nu ar fi asa, tot e la furat, intrucit el nu poate obtine un al doilea mandat pentru ca ACUM NU ARE CALITATEA DE PROCUROR, DECI NU POATE FIGURA PE VREO LISTA ELECTORALA LA VREUN PARCHET.

  De aia au si fost masluite listele electorale care in prima instanta nu il includeau, apoi l-au inclus, cu incalcarea legi isi regulamentelor:

  http://luju.ro/institutii/csm/189-aas-rs.html

  Super Justitiea lui Peste!

  Cetatean

  27/08/2010 at 3:49 pm

 26. Semnalez, pentru a-i face dreptate reformistului judecator Danilet, faptul ca a demonstrat credibil ca alde Chiujdea, Barbuleasca si Lupascu NU mai pot candida, pentru ca NU AU ACTIVITATE EFECTIVA IN CALITATEA DE JUDECATOR/PROCUROR

  http://cristidanilet.wordpress.com/2010/07/30/membrii-permanenti-ai-csm-nu-pot-candida/

  Deci, membrii cu activitate permanenta ai CSM au calitatea de judecator/procuror dar nu isi desfasoara efectiv activitatea la instante/parchete, asadar nu exercita in fapt functia de judecator sau procuror. Ei nu sunt de la o anumita instanta/parchet, ci sunt de la CSM, odata alesi ei devin reprezentativi pentru intreg sistemul. Prin urmare, nu pot aparea pe listele electorale ale unei anumite instante/parchet. Ceea ce inseamna ca nu au drept de vot. Asadar, membrii CSM cu activitate permanenta nu pot candida pentru a ocupa un nou mandat cat timp detin aceasta calitate

  Aici Danilet a fost intr-adevar bun.

  Cetatean

  27/08/2010 at 3:54 pm

 27. Intrebare incuietoare:

  Nu-i asa ca peste ani de zile Chiujdea va roade o pensie speciala, ca multumire din partea Statului pentru modul cum a aparat el Independenta Justitiei?

  Mama lor de Sandei, siluiesc Justitia si cind sunt in functii, si cind ies la pensie!

  Cetatean

  27/08/2010 at 4:03 pm

 28. @Cetatean :
  Ce s-ar putea face, in cazul celor 3, pentru a le opri candidaturile, avand in vedere ca incalca legea flagrant ?

  Ma gandesc ca doar o eventuala campanie prin mass media i-ar putea face atat pe cei 3 cat si pe ceilalti membri ai CSM sa stopeze abuzurile flagrante.

  O alta solutie ar fi 5.56 ( sau 7.62 ), dar e putin probabila.

  Lucian

  27/08/2010 at 4:20 pm

  • Ce campanie de presa? Acum un an una din cetatenele astea cesemiste s-a gasit sa se rasteasca la Basescu, cica sa-i taie avintul sa le incalce lor endependenta, parca era pivnicereasa. Toata mass media a sarit in sus, o si vedeau deja nu numai catindata, dar si instalata la Cotroceni. Ajunge sa intre Basescu in jocul asta si sa se porneasca pe sesizat CC ca Sandeii din CSM vor deveni imediat preferatii mass-media si vor fi prezentati non-stop pe post de persecutati politici si alte gogomanii.

   Aha

   27/08/2010 at 4:30 pm

 29. Lucian, a spus Mister B, sunt mai multe solutii.

  Eu le-am rezumat mai sus, dar le dezvolt aici (din greseala am mai publicat odata acest comentariu)

  – Asa cum bine ai spus, exista o multime de cai de atac a CSM:

  Prima arma: revocarea acelor CSM-isti in conditiile art. 52 din Lg 317/2004 a CSM, prin adunărie generale de la nivelul instanţelor sau parchetelor pe care le reprezintă.

  art.51 legea 317: ” (4) Calitatea de membru al Consiliului Superior al Magistraturii inceteaza, dupa caz, la expirarea mandatului, prin demisie, revocare din functie.

  art.52, legea 317: „Membrii alesi ai Consiliului Superior al Magistraturii sunt revocati si la cererea majoritatii adunarilor generale de la nivelul instantelor sau parchetelor pe care le reprezinta, in cazul neindeplinirii sau indeplinirii necorespunzatoare a atributiilor incredintate prin alegerea ca membru al Consiliului. In cadrul adunarilor generale, decizia se ia cu votul a doua treimi din numarul judecatorilor sau procurorilor.

  art. 52, al.7 „(7) Procedura de revocare poate fi declansata de orice adunare generala de la nivelul instantelor sau parchetelor pe care le reprezinta membrul Consiliului Superior al Magistraturii a carui revocare se cere, precum si de organizatiile profesionale ale judecatorilor si procurorilor.

  Corolar: art. 52, alt alineat „Revocarea din functia de membru ales al Consiliului Superior al Magistraturii se propune de presedintele sau vicepresedintele Consiliului ori de o treime din membri, in situatia in care persoana in cauza nu mai indeplineste conditiile legale pentru a fi membru ales al Consiliului Superior al Magistraturii, sau in cazul neindeplinirii sau indeplinirii necorespunzatoare a atributiilor in cadrul Consiliului Superior al Magistraturii sau in cazul aplicarii oricarei sanctiuni disciplinare.

  Evident ca senatul Sandeii nu isi vor cere singuroi revocarea, dar Traian Basescu are posibilitatea sa sesizeze CCR pe motiv de Conflict Juridic de Natura Constitutonala.

  Definitia CJNC: Decizia CCR nr. 53/2005, reiterata prin Decizia nr. 435/2006 :

  „Conflictul juridic de natura constitutionala intre autoritati publice presupune acte sau actiuni concrete prin care o autoritate sau mai multe isi aroga puteri, atributii sau competente, care, potrivit Constitutiei, apartin altor autoritati publice, ori omisiunea unor autoritati publice [CSM], constand in declinarea competentei sau in refuzul de a indeplini anumite acte care intra in obligatia lor„.

  Aici e spilul: Presedintele CSM trebuia demult sa constate ca Sandeilor Barbuleasca, Pandrea et comp LE-AU EXPIRAT MANDATELE DE JUDECATORI LA ICCJ, IN VIRTUTEA CARORA AU FOST ALESI MEMBRI AI CSM.

  EXPIRINDU-LE MANDATELE la ICCJ, asa cum a demonstrat Mister B in Sandeii mamii lor (mandatele lor erau de 6 ani, neavind mandate inamovibiler pe viata, si ele au expirat de mult, dar ei se auto-prelungesc), ei nu mai aveau ce sa caute in CSM: „in situatia in care persoana in cauza nu mai indeplineste conditiile legale pentru a fi membru ales al Consiliului Superior al Magistraturii.

  Or, conditia legala pentru a fi in CSM este sa ai un mandat obtinut in conditiile legii noi, 303/2004 (ei au mandat pe legea veche, legea CSJ din 1992), prin decret prezidential. Mister B a demonstrat ca sandeii de la ICCJ au mandatele expirate, deci si locul lor in CSM e detinut ilegal.

  Presedintele CSM trebuia sa ceara revocarea lor. Or, Presedintele CSM insusi nu si-a indeplinit atributiile, deci el se afla in CJNC cu Senatul (mandatele CSM sunt validate de Senat) si cu Basescu (pentru ca sandeii stau in CSM fara decret prezidential in conditiile legii din 2004).

  – sesizarea senatului Romaniei, care valideaza mandatele membrilor alesi ai CSM, si care a stabilit deja ca mandatul unui membru al CSM nu poate fi prelungit peste mandatul de 6 ani al Consiliului. Inlocuieste in anul 5 un CSM-ist care a murit, am mandat de 1 an, nu ai tot 6 ani, ca si cum tu incepi un mandat nou.

  2. A doua arma: sesizarea Presedintelui Romaniei, care are arma redutabila a CJNC cu care sesizeaza CCR. La ora actuala, ICCJ si CSM numai de CCR se mai tem si fug ca dracu de cruce de o confruntare cu Basescu si CCR.3.

  3. A treia arma: Sesizarea Senatului. Senatul Valideaza membrii CSM.

  Constitutia, art. 133:

  „2) Consiliul Superior al Magistraturii este alcătuit din 19 membri, din care:
  a) 14 sunt aleşi în adunările generale ale magistraţilor şi validaţi de Senat.

  Senatul poate refuza validarea lor, pe motivul perfect legal ca alegerea lor a avut loc cu incalcarea interdictiei celui de-al doilea mandat.

  Cetatean

  27/08/2010 at 4:49 pm

 30. Undeva in mesaj m-am repetat, din prea mult elan, imi cer scuze.

  Cetatean

  27/08/2010 at 4:51 pm

 31. Abia acum se vede bataia lunga a mandatelor expirate demascate de Mister B.

  Sandeilor le exporau mandatele muuuult inainte de alegerea noului CSM. Ei si le-au auto-prelungit fraudulos pentru a prinde noile alegeri.

  Iar la noile alegeri, nu numai ca ei candideaza fara a indeplini conditia minima de a fi judecatori si procurori in activitate efectiva (cum a demonstrat judecatorul Danilet: juzii si procurorii din CSM sunt in continuare juzi si procurori, insa nu desfasoare activitate efectiva, deci NU pot candida pentru un nou mandat), insa ei vor sa incalce si interdictia celui de-al doilea mandat.

  Si-au prelungit mandatele peste limita, pentru a candida pentru NOUL CSM. Ei nu au ramas acolo doar asa, ca le placea, ci vroiau un nou mandat. Mandatul CSM e de 6 ani, numai ca Alde Pandrea si Barbuleasca aveau mandatele de judecatori de ICCj exirate in 2007

  Recititi ultimele concluzii ale lui Mister B, de la punctul 23.

  Dă clic pentru a accesa cartea-alba-a-sandeiilor.pdf

  Or, ei expirau in ICCJ in 2007, si pierdeau automat mandatul la CSM in 2007. Autoprelungindu-se la CSM, ei si-au dus mandatele pina in 2010, cind expora mandatul CSM-ului (ales in 2004). De ce? ca sa mai candideze din nou! Incalcind de trei ori legea:

  – pentru ca au mandatele de ICCJ expirate
  – pentru ca nu sunt in activitate efectiva de jude si proc
  – pentru ca incalca interdictia unui al doilea mandat

  Cetatean

  27/08/2010 at 5:01 pm

 32. Uf, am obosit!

  Cetatean

  27/08/2010 at 5:04 pm

 33. Cred ca am ramas singur pe blog 😦

  Cetatean

  27/08/2010 at 5:04 pm

  • Ai ramas singur pe naiba 🙂
   incerc sa invat si eu referintele tale, ca sa inteleg logica 🙂

   daca te intereseaza sunt pe blog acum 24 de cititori 😆

   Theophyle

   27/08/2010 at 6:02 pm

   • Merci, Theophyle, eu nu ii vad pe cei care citesc, ii vad pe cei care posteaza 😉

    Cetatean

    27/08/2010 at 6:05 pm

 34. Una peste alta, concluzia e evidenta: isi bat joc de lege si Constitutie si cind isi prelungesc mandatele (incalca prerogativa prezidentiala de a numi judecatori la ICCj prin decret), si cind candideaza la al doilea mandat, si mai ales cind se cer la pensie desi nu au cei 25 de ani vechime pura de judecator si procuror.

  Cetatean

  27/08/2010 at 5:08 pm

 35. Salut!

  Cetatean

  Nu esti singur dar, discutia este prea tehnica pentru posibilitatile mele.
  Citesc, ma minunez in ce hal a fost pervertita justitia de lichelele astea penale si sper sa inceapa odata si odata curatenia.

  Maxime felicitari @barbierilor@ pentru munca voastra extrem de utila si TKS !

  tibi

  27/08/2010 at 5:41 pm

 36. Tibi, merci.

  Am iesit sa iau putin aer.

  Ce ma enerveaza este ca cei din sistem care critica CSM sunt niste catelusi care latra la dulai, insa nici unul nu crede ca are vreo sansa impotriva dulailor.

  Nispe papa lapte, pina si tripleta Neacu-Danilet-Dumbrava nu fac decit sa scrie apeluri la transparenta, insa doar atit. Nimanui nu-i trece prin cap sa se adreseze Senatului sau Presedintelui, in calitate de garant al Cosntitutiei.

  Niste fricosi, se asteapta ca Sandeii sa cedeze singuri ciozvirta.

  Cetatean

  27/08/2010 at 6:04 pm

 37. Art.80:

  „(2) Preşedintele României veghează la respectarea Constituţiei şi la buna funcţionare a autorităţilor publice. În acest scop, Preşedintele exercită funcţia de mediere între puterile statului, precum şi între stat şi societate.

  1. Respectarea Constitutiei.

  Scrie la art. 133, al.4 ca

  „(4) Durata mandatului membrilor Consiliului Superior al Magistraturii este de 6 ani”.

  CSM a decis ca mandatul unor membri va continua peste cei 6 ani.

  2. Buna functionare a autoritatilor publice.

  Membrii CSM nu pot recandida pentru un al doilea mandat, conform legii. Insa iata ca patru dintre ei candideaza, pentru ca ei interpreteaza legea pro domo. CSM, cu de la sine putere, interpreteaza legea in favoarea lor.

  E caz clasic de CJNC: „“Conflictul juridic de natura constitutionala intre autoritati publice [ aici, Senat si CSM, sau CSM si Presedinte] presupune acte sau actiuni concrete prin care o autoritate [CSM] sau mai multe isi aroga puteri, atributii sau competente, care, potrivit Constitutiei, apartin altor autoritati publice [aici intra problema auto-prelungirii mandatelor sandeilor de la ICCJ prin HCSM-uri care incalca prerogativa prezidentiala de a numi prin decret judecatorii de la ICCJ] , ori omisiunea unor autoritati publice [CSM], constand in declinarea competentei sau in refuzul de a indeplini anumite acte care intra in obligatia lor“.

  Cetatean

  27/08/2010 at 6:14 pm

  • Cetatean ti-am trimis un mail 🙂

   Theophyle

   27/08/2010 at 6:15 pm

   • Merci, ti-am raspuns deja 🙂

    Cetatean

    27/08/2010 at 6:17 pm

    • vezi inca o data 🙂

     Theophyle

     27/08/2010 at 6:18 pm

 38. Fiti atenti aici dovada de papa-laptism din partea tripletei muschetarilor Neacu-Danilet-Dumbrava:

  „Facem un apel la vigilenţa corpului judiciar: în condiţiile unui comportament la limita responsabilităţii al autorităţilor cu competenţe în organizarea alegerilor pentru CSM: magistraţii care vor vota sunt ultima şi singura garanţie pentru corectitudinea alegerilor şi reprezentativitatea aleşilor în viitorul CSM. Judecătorii şi procurorii înşişi pot opri interpretarea subiectivă a legilor şi jocurile oculte de interese cu privire la organismul menit să le apere independenţa, participând la vot şi excluzând din opţiunile lor pe aceia care nu îndeplinesc condiţiile legale privind candidatura lor”

  Aiurea ultima garantie, au Presedintia, Senatul, CCR.

  Cetatean

  27/08/2010 at 6:16 pm

  • cred ca ei nu vor sa se puna rau nici cu capra si nici cu lupul, adica sunt cam varza, pacat! putin caracter nu ar fi rau 😦

   Theophyle

   27/08/2010 at 6:20 pm

 39. Salut Teofil !

  Înţeleg că lucrurile se mişcă într-un soi de cerc vicios.
  Chiar să nu existe nici-o cale/mijloc/soluţie, de a rupe acest lanţ al fărădelegilor comise de Săndei ?

  tibi

  27/08/2010 at 6:42 pm

  • Salut, tibi 🙂
   Exista, cel german si cel ceh. Sa-i concedieze pe toti si sa-i reangajeze pe cei care merita!

   Posibilitatea ar fi cel polonez, care au data afara numai pe cei care au fost comunisti cu carnet 😆

   Theophyle

   27/08/2010 at 6:45 pm

   • Bine, pricep.
    Dar noi trăim în Ro aşa căăă … ăăăă … asta e probleama. Sau, problemu. 😆

    tibi

    27/08/2010 at 6:56 pm

 40. scuzati intreruperea, revin imediat

  Cetatean

  27/08/2010 at 7:11 pm

 41. Dupa umila mea parare, cei din UNJR sau cei trei muschetari au doua cai legale si institutionale:

  – se adreseaza oficial Senatului, in calitate de institutie care valideaza membrii CSM si care a confirmat ca durata mandatului unui membru al CSm care inlocuieste alt membru nu poate depasi durata de 6 a mandatului primului membru. Inlocuiesti un CSM-ist care a decedat in anul 5 de amndat, ai 1 an de mandat, nu 6.

  – se adreseaza presedintelui Romaniei, in calitate de garant al respectarii Constitutiei.

  Data fiind situatia de CJNC, in care CSM refuza sa indeplineasca atributiile care ii revin (bunaoara, nu constata incetarea de drept a mandatelui Barbuleascai si lui Pandrea, inca din 2007 si, prin urmare, acestia au ajuns in situatia nu numai de a ocupa abuziv functii la ICCj si CSM, ba chiar candideaza din nou pentru CSM), Presedintele sesizeaza CCR.

  dat fiind faptul ca Presedintele sesizeaza CCR pe motiv de CJNC, aceasta se pronunta pe fond si cerceteaza daca mandatele superprelungite ale sau nu expirate. Daca le gaseste expirate, obliga printr-o decizie irevocabila CSM sa constate mandatele expirate la ICCJ si CSM ale Sandeilor si sa ii revoce.

  Fara mandate la ICCJ si CSM, Sandeii sunt in galeata.

  Cetatean

  27/08/2010 at 7:42 pm

  • Bun.
   Şi atunci, de ce nu apelează „muşchetarii” măcar la una dintre aceste trei căi de soluţionare a abuzurilor ?

   tibi

   27/08/2010 at 7:45 pm

   • erata : una dintre cele două …

    tibi

    27/08/2010 at 7:47 pm

 42. pentru ca si si ei interesele lor.
  sau pentru ca le e frica.
  sau pentru ca nu le trece prin cap (asta e rau).
  sau pentru ca nu sunt reformisti adevarati.
  sau pentru ca sunt santajabili.
  sau poate pentru ca nu vor sa se strice cu unii oameni.

  Uite: Gheorghe Groza, validat de Senat in 2009 pentru un rest de mandat la CSM.

  Gheorghe Groza era Presedintele Curtii de Apel Oradea.

  Acum ocupa un loc supleant in Comitetul Electoral Permanent de organizare a alegerilor noului CSM.

  http://www.amosnews.ro/Componenta_Comitetului_electoral_permanent_pentru_alegerea_noilor_membrii_ai_Consiliului_Superior_al_Magistraturii_-29-44360

  Cristi Danilet are functie de conducere la Judecatoria Oradea. Poate nu vrea sa se strice cu un coleg mai in virsta, din acelasi oras ;-), care apara interesele Sandeilor… Trebuie sa fii naiv sa nu crezi ca Groza, supleant la Sandei, e anti-sandelistic.

  Vezi, sunt de-a motive….

  Cetatean

  27/08/2010 at 7:56 pm

  • Cam asta bănuiam şi eu : este mai aproape cămaşa interesului propriu, decît este haina reformismului. Sau reformistului. Tot un drac. „Muşchetarii” se „săndelizează”. Pînă cînd ? Unii vor vedea. Alţii, nu mai atîta timp fizic la dispoziţie. Mda.

   tibi

   27/08/2010 at 8:02 pm

 43. Acum n-au ce să ceară de la senat. Pana la (in)validarea listei cu membrii aleşi, senatul n-are ce să le ofere. Cel mult să le dea Prostănacul vreo fiţuică în particular, cu pronosticul lui paranormal de mamă Omida, măcar să aflam dinainte rezultatul în alegeri.

  Băşcăliosul

  27/08/2010 at 8:05 pm

  • Sa ceara punctul de vedere al Senatului privind prelungirea mandatului celui care inlocuieste un CSM-ist peste limita de 6 ani.

   Stiu ca fac mare caz de asta reformatorii:

   „Interpretarea CSM cu privire la durata mandatului unui membru CSM – care ar fi diferita de mandatul intregului CSM! – in situatia unor alegeri partiale este contrazisa de Senatul Romaniei care, intr-o situatie identica, a decis zilele acestea demararea procedurii de numire a ambilor membri in CSM din partea societatii civile. Avand in vedere ca Senatul Romaniei este organismul care va valida lista cuprinzand magistratii alesi ca membri ai CSM si care va putea refuza validarea in cazul incalcarii legii in procedura alegerii daca aceasta are drept consecinta influentarea rezultatului alegerilor, se risca un conflict public intre doua autoritati publice centrale, inclusiv invalidarea alegerilor ce vor avea loc”

   Citat din apelul lor catre Sandei.

   Cetatean

   27/08/2010 at 8:08 pm

   • „Punctul de vedere al senatului” are valoare juridică de hârtie igienică.

    Băşcăliosul

    27/08/2010 at 8:13 pm

    • Ştii că eu nu scriu cu majuscule senat, camera deputaţilor, parlament, justiţie. Încă nu. doar când citez de undeva, ştiu că nu-s eu de vină, la începutul unei propoziţii/fraze sau (de regulă) la sigle.

     Băşcăliosul

     27/08/2010 at 8:17 pm

     • M-am prins: e bina si hirtia igienica la ceva… 😉

      Cetatean

      27/08/2010 at 8:24 pm

 44. Tibi, vrei sa iti spun ceva: magistratii reformisti umbla cu lozinca „independentei” in gura, insa sunt calcati in picioare de CSM, care ar trebui chipurile sa le garanteze independenta in fata celorlalte Puteri.

  Acum actualul CSM, care vrea sa faca o transmigratie (de faot, o metensomatoza) in noul CSM, a devenit cel care le confisca independenta. Iar reformistii stau sise smiorcaie.

  Daca iti spun si cum isi bate CSM joc de judecatorii care vor sa promoveze la ICCJ, cred ca tabloul e complet. Las asta pe altadata.

  Cetatean

  27/08/2010 at 8:06 pm

  • OK. Aştept.

   tibi

   27/08/2010 at 8:35 pm

   • Tibi, altadata, prietene, azi nu mai pot 🙂

    Cetatean

    27/08/2010 at 8:36 pm

 45. Eu am cam obosit sa citesc in proiectele celor care candideaza pentru CSM fraze pompoase de genul:

  1. „Consiliul Superior al Magistraturii este garantul independenței justiției. O sintagmă rămasă vorbă goală. Pentru că nu avea cum să garanteze nimic. Pentru că lucrul cel mai important în asigurarea unei reale independențe, și anume independenţa financiară nu putea fi garantată.

  Este injust să fie tăiate salariile magistraților cu 25%. Personal consider că este și nelegal. (Stefan Crisu)

  2. „Cand discutam despre locul Consiliului Superior al Magistraturii, trebuie sa avem in vedere doua repere fundamentale: independenta si rolul puterii judecatoresti in statul de drept modern precum si guvernarea autonoma a magistraturii. Indeplinirea de catre Consiliul Superior al Magistraturii a rolului sau reprezinta o problema fundamentala pentru existenta insasi a statutului de drept” (Dana Garbovan).

  Guvernare autonoma vreti? Ii aveti pe Sandei! Guvernare autonoma in conditiile legii, Madam!. Nu autonoma dupa autonomia Sandeilor!

  3. „Vremea „vuvuzelei” în trâmbiţarea reformei trebuie să apună, iar centrul de greutate trebuie să se deplaseze de la „reforma pe hârtie” (deseori „tele-reformă”) la „reforma aplicată”, ale cărei efecte benefice, anticipate, să se producă în egală măsură în toate instituţiile judiciare şi mai cu seamă să fie resimţite de beneficiarii actului de justiţie

  Sandelul lupascu in Persoana, care nu stie Constitutia! Sicrit, bai Sandele, invata Constitutia!

  https://theophylepoliteia.wordpress.com/2010/07/20/o-zi-obisnuita-%E2%80%93-20-iulie-%E2%80%9Csfantul-ilie%E2%80%9D/#comment-82675

  4. Ultimul aspect, cu care sunt de acord TOTI candidatii:

  „Nu în ultimul rând, Consiliul Superior al Magistraturii trebuie să facă eforturi pentru menţinerea actualului statut constituţional şi legal al magistraţilor, pentru menţinerea rolului structurii şi atribuţiilor actuale ale Consiliului Superior al Magistraturii, dar şi pentru o finanţare reală şi corespunzătoare a justiţiei prin trecerea bugetului instanţelor de la Ministerul Justiţiei la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie. (Marius Tudose)

  Apoi daca Sandeii mai primesc si banii pe mina, putem pleca in Congo!

  Frazele de mai sus sunt bataie de joc la adresa oamenilor, Sandeii ca Lupascu vorbesc de reforma, judecatorii tineri vor independenta in fata politicului, cind independenta le este amenintata de CSM, toti vor sa aiba banii pe mina si, asa cum stim, pensii speciale fara a indeplini conditia de 25 de ani minim in functia de judecator si procuror.

  Cetatean

  27/08/2010 at 8:23 pm

 46. O seara buna revolutionarilor ! 🙂
  Am si eu o rugaminte . Este posibil , cumva , in un anumit mod , aprofitabil , sa fiu asimilat si eu ca magistrat pentru o mica pensie speciala ? 🙂
  Mentionez ca am cazier judiciar curat . Atit in Romania cit si in Italia . Deci nu am creat niciodata probleme justitiei . 🙂 Ca atare , dupa 33 ani de servici , pot sa primesc si eu ceva pensioara ? Ma multumesc si cu 12. 000 RON /luna . 😆 😆
  BRAVO cetatean si bascaliosul !

  Ștefan A.

  27/08/2010 at 8:24 pm

 47. Citatele sunt de pe juridice.ro

  Stefane, baga un lingou si vorbesc la CSM. Cita vechime vrei sa iti echivalez? 25, 30, 35, 40 de ani?

  Avem si cu 41 de ani vechime, insa nu exagera! 🙂

  Cetatean

  27/08/2010 at 8:26 pm

  • cetatean
   Pai daca am inceput sa lucrez la virsta de 9 ani , e bine si cu 41 ani vechime . 😆 😆
   Ce zici , pot sa rezolvi ca pe linga pensie sa obtin si banii pentru jutorul social ? (chiar minim ) 🙂
   Unde trebuie uns ? 😆 😆

   Ștefan A.

   27/08/2010 at 8:31 pm

 48. Bagat la mine un lingou si inca trei pentru: Pandrea, Bejinariu si Barbuleasca.

  Vrei sa iti spun ca exista magistrati care NU au cei 25 de ani vechime minima si cu toate astea CSM le-a aprobat cererile de pensionare?

  Uite: 52 de ani si vechime in magistratura de 19 ani si 8 luni. Nici macar 25 de ani din umplutura asimilata nu i-a putut aduna!

  Dă clic pentru a accesa 28_10_2009__27605_ro.pdf

  Cetatean

  27/08/2010 at 8:36 pm

  • Sunt şi cu 17-18 ani vechime în magistratură-cu umlutură- şi au abţinut pensie specială după legea tăcerii.
   Într-un asemenea caz, CSM a zis că omul are 44 ani vehime în alte domenii şi merită apreciat efortul depus.
   Acuma, sincer să fiu, nu ştiu cât a depus la CSM.

   Băşcăliosul

   27/08/2010 at 8:45 pm

 49. Salut, Stefan, TKS!
  Ei, bravo! Se poate orice în privinţa venitului. Cu plecatul e mai greu.
  Lidia Bărbulescu a spus cândva pe la tv că ar vrea să mai aibă salariul cu puterea din vremea lui Ceaşcă: 5.000 lei.
  Un secretar de partid avea 10.000 lei, un primar cam 3000, iar un absolvent de învăţământ superior, cu 10-15 ani vechime, cam 2.500 lei.

  Băşcăliosul

  27/08/2010 at 8:36 pm

  • bascaliosul salut
   Ultimul meu salar in RSR ,2.708 lei net .In aprilie 1990. Ca dupa aia am „decolat” 🙂
   11 ani vechime in munca . (si fara studii superioare )

   Ștefan A.

   27/08/2010 at 8:49 pm

   • Lucrai in acord global. 🙂

    Băşcăliosul

    27/08/2010 at 8:50 pm

    • Era salariul de baza a unui electrician categoria IV .
     Cu acordul global luam mult mai mult . Doar ca in aprilie 1990 aveam deja 8 luni ca nu mai lucram in acord fiind eu „dusman al poporului ” , dat afara din partid in august 1989 ca aveam cerere de plecare definitiva din „paradisul comunist „. Pentru un secretar adjunct cu probleme de propaganda in organizatia de baza (PCR) era o „crima” monstruaosa ! 🙂
     Noroc ca pingelica a fost trimis pe lumea aialalta in Decembrie 1989 . Cine stie cite mai aveam de indurat ca deja ma chemau tot la 2-ua saptamini la serviciul pasapoarte (citeste secu ) .

     Ștefan A.

     27/08/2010 at 9:20 pm

     • În 1987, un prieten de-al meu a fost chemat la secu, să povestească în scris cum l-a auzit pe un tip spunând că vrea să fugă în Italia.
      Amicul meu îi replicase atunci: „Crezi că acolo sunt câini cu colaci în coadă?”. Cu toate astea nu vroia să scrie nimic împotriva acelui tip. L-au convins, până la urmă, după ce i-a fost reprodusă exact acea replică a lui, cu ceva lugu-lugu, cum că a avut o poziţie de patriot şi n-are de ce să-i fie teamă.
      Amicul mi-a povestit întâmplarea imediat cum s-a întors de la sediul secu. Evient, problema lui era turnătorul, al treilea şi singurul martor la cea dicuţie. Îl cunoşteam şi pe turnător. Avea obiceiul să stea mult de vorbă şi să te tragă de limbă cu tot felul de impresii… despre orice.
      Era şef de personal într-o întreprindere.

      Băşcăliosul

      27/08/2010 at 9:35 pm

 50. Prin vot secret CSM poate să dea orice fel de pensie; mai trebuie prinşi cei care servesc numai aşi de la Casa de Pensii şi din aparatul CSM.

  Băşcăliosul

  27/08/2010 at 8:54 pm

 51. Vreau sa lucrez la casa de pensii, nu va spun de ce 😉

  Stefane, mai baga un lingou!

  Cetatean

  27/08/2010 at 9:15 pm

  • Un TIR este suficient ? Adica cam 20 tone . 🙂 😆

   Ștefan A.

   27/08/2010 at 9:23 pm

   • de unde naiba aveti atatea lingouri 😆

    Theophyle

    27/08/2010 at 9:32 pm

    • theophyle
     Pai tu chiar crezi ca India a cumparat singura peste 100 tone aur din depozitul FMI ? 😆 😆

     Ștefan A.

     27/08/2010 at 9:45 pm

 52. ei, ei, nici chiar asa! eu sunt modest, un lingou pentru fiecare an de vechime pe care il vrei echivalat.

  Vezi ca se poate si cu 17-18, zice Mister B, eu stiu si eu de pensii speciale de magistrati obtinute dupa 19 ani.

  Cetatean

  27/08/2010 at 9:27 pm

 53. Salut, scuze ca lipsesc cam mult, sfarsit de semestru 😆

  Theophyle

  27/08/2010 at 9:30 pm

 54. Theophyle, dupa cum vezi, merge banda singura 🙂

  Cetatean

  27/08/2010 at 9:33 pm

  • chiar vad 😆

   Theophyle

   27/08/2010 at 9:34 pm

 55. Theophyle, merci pentru al doilea mail! 🙂 Tare de tot.

  Cetatean

  27/08/2010 at 9:34 pm

 56. Mai fratilor, ce faceti, il lasati pe TOG pe locul 5? E drept, distanta dintre locul 1 si locul 5 e mica (3.58 versus 3.31), si pina pe 31 dar totusi!

  Repede, un vot pentru TOG! Grolsch Final!

  http://www.experimentalist.ro/gcan/entries?cans-filter=votes_d

  Cetatean

  27/08/2010 at 9:42 pm

  • Se poate vota de doua ori ?

   Ștefan A.

   27/08/2010 at 9:44 pm

 57. Nu, dar se pot da note si concurentilor 😉 !

  Cetatean

  27/08/2010 at 9:45 pm

  • Aha ! Am priceput ! 😆
   Ma pun la „munca ” ! 🙂

   Ștefan A.

   27/08/2010 at 9:46 pm

 58. Ca prin miracol, TOG e pe locul 3 acum! ce concurenta dura 😆

  Cetatean

  27/08/2010 at 9:48 pm

 59. http://www.experimentalist.ro/gcan/entries?cans-filter=votes_d

  Domle, nu ma las pina nu fac promotie lui TOG in fiecare zi!

  Cetatean

  27/08/2010 at 9:49 pm

 60. Stefane, faza cu aurul indian e de miliarde, hahaha! 😆

  Cetatean

  27/08/2010 at 9:50 pm

  • 😆 😆

   Ștefan A.

   27/08/2010 at 9:53 pm

 61. salve, all

  Remarcabil ati scris, barbierilor, remarcabil,
  foarte documentat, dar si garnisit cu mult umor, jocuri de cuvinte (mister B, n’est ce pas?), ironie si cite o palma data obrazului gros de mama lor de mafioti.

  si ne mai miram ca unii ies cu pensie de 400 lei dupa 35 de munca, iar altii care fac parte din caracatitza postdecembrista, smulg halci intregi..

  si ne mai miram ca avansam atit de greu !!!!

  dar sa speram ca LI se va taia si LOR macaroana!
  cit mai repejor!

  skorpion

  27/08/2010 at 9:51 pm

  • Salut skorpi 🙂
   pentru asta aratam asa cum aratam 😦

   Theophyle

   27/08/2010 at 10:06 pm

 62. http://www.romanialibera.ro/actualitate/fapt-divers/3-milioane-de-sobolani-in-milano-197749.html

  In Italia nu sint ciini cu colaci in coada !
  Exista sobolani cu colaci in coada ! 🙂
  PS. Articolul nu e banc . Este o invazie de sobolani .

  Ștefan A.

  27/08/2010 at 10:02 pm

  • de unde naiba, omule milano nu e port. Sobolani deobicei invadeaza orasele-port. Aveti naiba grija poate pornti o ciuma sau asa ceva 😦

   Theophyle

   27/08/2010 at 10:08 pm

   • De la gunoi. Ascuns „stiintific” unde nici nu te astepti.

    Ștefan A.

    27/08/2010 at 10:19 pm

 63. skorpi, salut! De-ar fi numai ironia, tot ar mai fi, insa pe Sandei altceva ii doare.

  Cetatean

  27/08/2010 at 10:03 pm

  • le-as dori sa traiasca macar trei luni cu pensie de 400 lei pe luna, fara sa bage mina in conturile lor multiple.

   mai am o intrebare: se vorbeste in text de pensie de serviciu; pe linga aceasta pensie, ei mai beneficiaza si de alta pensie? sau nu am fost eu atent sau nu am inteles…ce inseamna, de fapt, pensie de serviciu?
   danke

   skorpion

   27/08/2010 at 10:06 pm

   • NU, asa se cheama. Pensie de serviciu.

    Cetatean

    27/08/2010 at 10:11 pm

   • Skorpi, salut!
    Am scris în episodul 1
    Pensia de serviciu (cunoscută sub renumele de „specială”, fiindcă se acordă printr-o lege specială-303/2004-pe baza vechimii în magistratură, este diferită de cea comună, a pensiilor pământenilor de rând, 19/2000- pe baza stagiului de cotizare, contributivă)
    Pensia specială este formată din partea contributivă-plătită de la bugetul de asigurări sociale şi partea suplimentară, plătită de la bugetul de stat.
    Suplimentul e de cam de 5 ori mai mare decât partea contributivă, la unii poate ajunge si de 10 ori.
    Pensia contributivă li s-ar cuveni magistraţilor…dacă li s-ar tăia pensia specială.
    Unii iau pensie şi salariu(indemnizaţie), indiferent dacă mai ramân sau nu în magistratură, alţii iau două pensii speciale: de avocat şi de magistrat (si eventual salariu), iar alţii iau şi şpagă.
    Unii se pensionează special ca magistrat chiar dacă nu mai activează în magistratură, adică din altă funcţie, asimilabilă sau nu cu cea de judecător sau procuror.

    Băşcăliosul

    27/08/2010 at 10:25 pm

 64. Mai baieti, inca una tare: Sandelul Chiujdea si Voicu.

  http://luju.ro/magistrati/instante/269-file-din-dosarul-voicu-procurorul-chiujdea-intre-mine-si-voicu-s-a-stabilit-o-relatie-de-amicitie-procurorul-ene-am-apelat-la-el-pentru-medicamente.html

  „In perioada urmatoare, intre mine si Catalin Voicu s-a stabilit o relatie de amicitie, dar nu am apelat la el pentru rezolvarea unor probleme personale. Am profitat insa de faptul ca in anturajul sau am cunoscut o persoana care lucrase in Ministerul Invatamantului si prin intermediul careia m-am informat care este procedura de inscriere a fetitei mele in clasa intai {hahahahaha, care aprinte are nocorul sa intrebe direct la Minister cum s ainscrii un copil in clasa 1?}. In urma cu un an, Catalin Voicu m-a intrebat daca pot sa primesc in audienta o persoana careia ii acordase o audienta si el, in calitate de senator. Eu am fost de acord si am primit la sediul CSM in audienta un barbat in varsta, de o conditie foarte modesta, care mi-a cerut sa studiez mai multe documente pe care le avea asupra sa. Mi-a spus ca a ramas pe drumuri, in sensul ca a fost evacuat din locuinta in urma pierderii unui proces. M-am uitat foarte succint pe acele documente, si i-am spus ca CSM nu are competenta sa cenzureze solutiile instantelor si ale parchetelor

  Parca il vad pe bietul om pocnit in moalele capului cu aceste cuvinte: „CSM, ca garant al independentei Justitiei, in temeiul art. x, nu isi poate permite sa intervina in actul de judecata, pentru ca ar incalca prevederile constutionale x si y….”

  Hai, mai Chiujdea, dar Voicu nu stia ca CSM nu se poate baga peste instante? Sau stia ca tocmai asta face, daca trebuie, si de aia l-a adus pe ala la tine?

  Cetatean

  27/08/2010 at 10:10 pm

  • vai de mama justitiei astea 😦 Rusineeeeeeeeeeeee!

   Theophyle

   27/08/2010 at 10:13 pm

 65. cetatean,
  1.37 pm

  vorbesti de o pista falsa, de o cursa aruncata de catre CSM; eu nu cred ca unii au intrat in cursa ca prostii, ci cind a fost vorba despre BANI, aproape toti oamenii renunta/au renuntat la constiinta, verticalitate si se prefac ca poarta grija institutiei respective….de fapt si ei sint cu un ochi la…ciolan, nu crezi?

  skorpion

  27/08/2010 at 10:14 pm

 66. Buna seara.
  Mult ati discutat astazi. Eu va citesc pentru ca imi recunosc limitele in chestii constitutionale si juridice.
  Plecaciuni Cetatene. Multumesc mult pentru promo. Multumesc tuturor pentru voturi.
  Ce am observat eu astazi intre pilaf, photosoape si vezi ce fac copii, Ghinea a primit sprijinul neconditionat al lui Vadim Tudor, viralul Simonei Tache a scos din case 60 de oameni si miscarea a fost slabuta rau si pe de alta parte, la Tibi Lovin, angajatii Realitatea FM se plang cum le-o trage Vantu de 3 luni gratis si ei fac pipi pe deontologie si cod de conduita.
  Sa nu it si strugurii acri gen Mele.
  Nu aveti senzatia ca PSD si PNL si-au cam consumat carburantul ofensivei politice?
  De ce spun asta, presiuni pe PDL se pun numai daca pontistii si absentii cu nume de floare stau pe val. Fara palosul damoclesian PDL se cibareste in puful lui las ca trece.

  Turnofftheglory

  27/08/2010 at 10:16 pm

  • Salut @TOG, buna recenzie la minut 🙂

   Theophyle

   27/08/2010 at 10:29 pm

 67. am ajuns la Pozdirca
  🙂

  numai nume pestrite prin magistratura
  🙂

  skorpion

  27/08/2010 at 10:19 pm

  • Si inca nu ai vazut tot! 😉

   Cetatean

   27/08/2010 at 10:20 pm

 68. TOG, nu ai pentru ce, chiar consider ca meriti sa fii sprijinit. Din pacate, eu nu am site personal si nici nu voi avea, ca te puneam si pe site-ul meu.

  Politic: zvinul ca PDl negociaza cu PNl a provocat urcarea pe garduri a lui Crin si strigatul „NU negociem cu gasca lui Boc! Nu sprijinum un Guvedrn in care premier e al PSD!”.

  Prin urmare, PNL si-a inchis optiunile. PSD si PDL au acum probleme interne (PDL mai mult, PSD, mai in subteran). PSD asteapta remanierile din PDL ca sa declanzeze si ei operatiunea „cutite lungi inainte de Congres”.

  Cetatean

  27/08/2010 at 10:20 pm

  • acum freaca menta si vor face coalitie cu PNTCD 🙂

   Theophyle

   27/08/2010 at 10:30 pm

 69. stefan,
  8.24 pm

  ai spus „cazier judiciar curat ” – pai, tocmai d’aia nu vei avea pensie de 12000 lei; daca aveai bube ca sandeii (vezi costiniu, jipa, sandeaua etc) sa fii sigur ca ai fi primit pensie babana

  skorpion

  27/08/2010 at 10:34 pm

  • salut skorpi
   Poate e ora sa fac ceva prosti ! 🙂
   Si Vintu a facut puscarie. Vezi ce sus a ajuns ! 🙂

   Ștefan A.

   27/08/2010 at 10:37 pm

 70. mister B,

  am inteles!
  danke!

  si….vai si amar de ei, pensii + pensii + salarii + spagi; lacomia in floare!

  skorpion

  27/08/2010 at 10:36 pm

  • Skorpi,
   Băşcălia cea mai mare la acordarea pensiilor speciale- pe baza vechimii în magistratură- constă în aceea că poţi fi doar o lună în magistratura adevărată, vopsit provizoriu ca judecător sau procuror, iar în rest activezi în cu totul alte funcţii şi eşti considerat apt de aceeaşi pensie, fiindcă s-ar asemăna culoarea, botezată „asimilare”. O escrocherie ordinară.

   Băşcăliosul

   27/08/2010 at 10:51 pm

   • da, Herr B, stiam de chestia asta si mi se pare ca se practica / s-a practicat si in alte domenii ….nu numai in domeniul justitiei.

    ce ma consterneaza si ma revolta enorm de tare este aceasta paroxistica nedreptate pe care o vezi in aceasta societate,

    nu este vorba numai de cazul prezentat de voi, barbierii din Sandeea, ci zi de zi intilnesti/citesti/auzi cazuri de nedreptati strigatoare la cer,

    de la nivel micro la macro!

    s-a pornit teribil de prost in decembrie 1989 !!!!

    skorpion

    27/08/2010 at 10:57 pm

    • S-a pornit cu democratia „originala” in frunte ! 🙂
     Care inseamna :
     Voi ne injurati liber si fara urmari legale. Noi va vom conduce mai „bine ” decit pe vremea partidului unic !
     „prin voi , TOT pentru noi ” !

     Ștefan A.

     27/08/2010 at 11:02 pm

    • Skorpi,
     „s-a pornit teribil de prost in decembrie 1989 !!!!”
     Eu aş zice: s-a continuat teribil de prost după decembrie 1989 !!!!

     Până şi prin aceste pensii speciale,magistrale, se răsplătesc făcăturile monumentale ale regimului trecut.

     Băşcăliosul

     27/08/2010 at 11:09 pm

     • vorba lui inspiratu de stefan cu lingourile
      PRIN VOI TOT PENTRU NOI!

      s-a pornit prost in decembrie 1989
      +
      s-a continuat teribil de prost dupa decembrie 1989

      este timpul sa oprim prostia + ticalosia!

      noapte buna, tuturor

      skorpion

      27/08/2010 at 11:13 pm

      • Din generaţia nouă se atrag făcăturile monumentale de aceeaşi natură. E aceeaşi spiţă, în aceeaşi speţă.

       Băşcăliosul

       27/08/2010 at 11:17 pm

 71. Din nou cu offtopicul. Cei ce au facut a nu stiu cata oara dechidere la PNL vor fi luati la sudalme de vechea garda PD. Intr-un fel ii inteleg pe Videni, PNL le-au tras teapa de fiecare data, pe de alta parte Sulfina zicea bine, lasati gargara ca un acord cu PNL la nivel parlamentar, pe legi ne-ar fi facut sa trecem multe legi care au picat sau au fost masacrate.
  PNL e treaba lor ca sunt in devalmaseala, ei sunt sub brandul idolatru a unui om extrem de orgolios si superficial ce doar ii place sa fie magulit.
  Chestia aia cu domnule presedinte il gadila profund.
  Astazi am stat stramb si am judecat drept, dincolo de lista de imdezirabili care incepe cu Videanu si se incheie cu Udrea, pampalaii astia dincolo de cumetrii penibile, au miscat cateva stanci.
  Mai sa fie, si daca consolidam relatia cu Israelul, cu SUA, schimbam legea educatiei si ceva curatenie bugetara tot e ceva.
  Nu mai zic de mica eforma care e al naibii de mare. Mai lipseste institutia precedentului.
  Nu cad in adoratia portocalie, dar am un feeling ca inca discutam cu mamaliga fierbinte pe masa.

  Turnofftheglory

  27/08/2010 at 10:39 pm

 72. Theophyle, ti-am trimis un mail!

  Cetatean

  27/08/2010 at 10:41 pm

 73. Continuarea postarii de ieri .

  http://www.adevarul.ro/actualitate/eveniment/Directorul-megawatt-pus_cu_pile_de_partid_0_324568118.html

  – Poate reuseste cineva sa ma ilumineze cum la 1,7 miliarde lei noi se face profit doar de 622.305 lei.
  – As dorii si o explicatie cum de nu se obtine cel putin 1 leu profit (un leu) / client cind numarul acestora depaseste 1.000.000 .

  Ștefan A.

  27/08/2010 at 10:42 pm

 74. 1,7 miliarde cifra de afaceri.

  Ștefan A.

  27/08/2010 at 10:43 pm

 75. Stefan, am o explicatie. Cheltuili fictive sau idioate cu personalul, bani aruncati pe achizitii tampite, becuri cu incandescenta, aerul conditionat ce duduie peste tot la ei, finisaj pereti cu tencuiala venetiana si praf de marmura si alte dracovenii. Am vazut mercedes Vito la ei, monitoare noi si mii de alte tampenii.

  Turnofftheglory

  27/08/2010 at 11:05 pm

  • asa este;
   sint firme private unde-ti scoate ochii si pentru doua coli de hirtie xeroxate, hirtie igienica exista din an in paste, sapun nu exista, nu se dau pixuri si alte prostii, nu se da apa pe timp de vara…
   in schimb in institutiile de stat risipa este in voga!

   skorpion

   27/08/2010 at 11:10 pm

  • Eu mai degraba cred ca este „capusata” de altii . Parte (sau toata) din energia cumparata poate este achizitionata de la firme SRL intermediar intre producator si ei . La ce preturi , banuiesc .
   Mai adaug si operatii de intretinere , reparatii ,prin servicii externe (tot SRL ) private care umfla bine facturile (ca si spaga are nevoie de bani).
   Colosal sa incasezi 1,7 miliarde si sa cheltuiesti DOAR cu 622.305 lei mai putin .
   Diferenta incasari – cheltuieli = profit
   Statul asta nu e prost de bubuie . E corupt pina in maduva oaselor . 😦

   Ștefan A.

   27/08/2010 at 11:20 pm

 76. din prima clipa dinu patriciu stia ca nu va returna datoria catre stat, parerea mea.

  cititi aici:

  http://www.evz.ro/detalii/stiri/cum-a-scapat-patriciu-de-datoriile-petromidiei-904336.html

  skorpion

  27/08/2010 at 11:17 pm

  • A planificat, dar nu putea singur şi nici degeaba.

   Băşcăliosul

   27/08/2010 at 11:23 pm

   • neata,

    @mister B,

    ai dreptate, desigur ca nu le-a facut singur ci cu ajutorul nepretuit al lui nastasebombo si iliescu.

    si sa nu uitam, ca patriciu a fost PRIMUL din tagma ticalosilor, care a intuit perfect care va fi drumul pe care va merge Basescu. de aceea a si spus intre cele 2 tururi de scrutin (decembrie 2004): Traiane, mai ai 2 saptamini.

    nu i-a iesit pasienta, dupa care toti ticalosii s-au aliat si a iesit ce a iesit: razboi civil mediatic ….pina in zilele noastre

    skorpion

    28/08/2010 at 9:05 am

 77. Fratilor, eu am cam obosit, va citesc, dar comentez mai agale 🙂

  Cetatean

  27/08/2010 at 11:23 pm

  • Si eu ma duc la somn . Mîine am de sters praful (ghici de unde) si de lustruit ghici ce ! 🙂
   Noapte buna !!!!!!!

   Ștefan A.

   27/08/2010 at 11:29 pm

 78. Noapte buna, lingou-man! 🙂

  Cetatean

  27/08/2010 at 11:32 pm

  • Pe alea sterg praful , nu trebuie lustruite .
   In schimb F-16 are nevoie de curatenie generala .
   A ajuns cateaua pe el (ca a cazut de pe masa) 🙂 si trebuie sa curat de zabala ! 😆
   Acum chiar ma culc . 🙂

   Ștefan A.

   27/08/2010 at 11:40 pm

   • Mai uşor ar fi să ştergi căţeaua.
    Noapte bună, Ştefan!

    Băşcăliosul

    27/08/2010 at 11:43 pm

 79. scurt:
  un al doilea mandat în CSM ar însemna „supravieţuirea” legii anterioare, care permite mai multe mandate, şi neaplicarea legii noi care interzice „reînvestirea”

  ca şi cum dacă ar apărea acum o lege care să permită 3 mandate prezidenţiale, Băsescu ar mai putea candida încă de 3 ori, deci 3 + 2 (anterioare legii) = 5 mandate

  doar legea funcţionează numai pentru viitor, nu?
  🙂

  gabhry_el

  28/08/2010 at 12:47 am

 80. Corect, gabryel, bine zis. De asta si eu am interpretat in citatul din DCC 330 „legea noua nu face altceva decat sa refuze supravietuirea legii vechi si sa reglementeze modul de actiune in timpul urmator intrarii ei in vigoare, adica in domeniul ei propriu de aplicare…” in sensul ca a fost inlaturat efectul numit „posibilitatea reinvestirii”.

  Ai formulat mai bine ca mine: daca individul ar fi reinvestit, ar insemna ca lui nu i se aplica acum legea noua. Or, e absurd, la asta duce teza lui cum ca lui i se aplica acum legea care era in vigoara cind a intrat el in CSM. E ca sa cum legea veche supravietuieste inca.

  Cetatean

  28/08/2010 at 1:08 am

 81. în plus, legea nouă nu-i nedreptăţeşte pe cei care funcţionează pe legea anterioară dacă le interzice să candideze în noile condiţii pentru că ea prevede un singur mandat
  OR, EI ÎL AU DEJA

  de-abia dacă ar ignora/încălca noile prevederi legale, ei ar deveni IAR, nişte privilegiaţi

  cu TUPEU au făcut întotdeauna ce-au vrut muşchii lor

  gabhry_el

  28/08/2010 at 1:21 am

 82. Salutare!

  Regulamentul CSM aprobat prin Hotararea 327 din 24 august 2005- privind procedura alegerii membrilor Consiliului Superior al Magistraturii
  Publicat in Monitorul Oficial 828 din 14 septembrie 2005

  Art. 33 alin 3:
  „Mandatul judecatorului sau al procurorului nou-ales se exercita pe perioada ramasa din mandatul judecatorului sau al procurorului pe care il inlocuieste.”

  Cei trei farisei cesemei (Ana Lăbuş, Graţian Isac şi Bogdan Licu) au fost aleşi în 2006 , în baza acestui regulament, numai pana cel mult în decembrie 2010.

  http://www.legestart.ro/Regulamentul-2005-procedura-alegerii-membrilor-Consiliului-Superior-Magistraturii-%28MTU4OTM0%29.htm

  Băşcăliosul

  28/08/2010 at 8:28 am

  • Graţiana Isac

   Băşcăliosul

   28/08/2010 at 10:08 am

 83. Salut, Mister B.!

  Hai sa imi dau palme! Cum, frate, astia nu sunt in stare sa isi respecte nici macar propriile Regulamente?
  Apoi daca nici ce iese de la ei nu merita respectat, darmite Constitutia si legile?!

  Eh, ce vremuri, 2005… atunci inca nu stiau baietii ca vor vrea un al doilea mandat, nu stiau ca Basescu nu o va numi pe Barbuleasca, nu stiau ca il vor prelungi pe Nicolae Popa la ICCJ de la 68 la 70 de ani….Normal ca nu respecta Regulamentele din 2005, alea erau valabile in 2005 :mrgreen:

  Cetatean

  28/08/2010 at 8:44 am

  • Cu titlu de istorie:
   Salut, Cetăţene!
   Cu titlu de istorie:
   Legea 317/ 2004 a CSM, în vigoare la momentul alegerii ultimului CSM din decembrie 2004, art 54 :

   În cazul încetării calităţii de membru al Consiliului Superior al Magistraturii înainte de expirarea mandatului, Plenul Consiliului Superior al Magistraturii propune Senatului validarea magistratului care a obţinut numărul următor de voturi în cadrul alegerilor desfăşurate potrivit art. 9 alin. (3) sau art. 14 ori, după caz, alegerea unuia dintre candidaţii prevăzuţi la art. 20. Mandatul noului membru durează până la expirarea mandatului celui în locul căruia a fost ales.

   Pentru vechiul CSM a fost la fel, prin legea 92/1992-organizarea judecătoreasca, art 87 alin 4:
   „În cazul în care activitatea unui membru în cadrul Consiliului Superior al Magistraturii încetează, va fi ales un nou membru, cu respectarea prevederilor alin. 1-3 şi ale art. 86. Mandatul noului membru durează până la expirarea mandatului celui în locul căruia a fost ales.” (alineat introdus prin OUG 179/1999)

   Indiferent dacă înlocuitorul era următorul de pe lista alegerilor anterioare sau a fost nou-ales (aşa cum s-a introdus prin Lg 247/2005), acesta mai are de exercitat diferenţ neefectuată de predecesor.

   Băşcăliosul

   28/08/2010 at 9:17 am

   • este mai mult decit evident, e ca la judecatorii de la CCR. Fiind vorba de mandate fixe, pe un numar de ani, la producerea unui eveniment care impiedica pe un individ sa isi duca mandatul la capat, un altul il inlocuia pe bucata ramasa.

    Omul intra in limitele mandatului, nu vine fiecare om cu un nou mandat de 6 ani. In situatia asta, nici nu am mai vorbi de alegeri pentru CSM odata la 6 ani. Nici nu am avea ce alege, ca sunt mandate care se termina fiecare cind apuca.

    Cetatean

    28/08/2010 at 9:30 am

   • Iata cum i-ai prins chiar cu argumentatia lor cu „legea in vigoare la momentul alegerii” 😉

    Cetatean

    28/08/2010 at 9:30 am

    • Pai, da. De asta l-am si pus.
     Nu zice nimeni ca a fost incalcat dreptul celui ales deja in 2004… pe locul al doilea în gasca lui si care ar fi urmat să ocupe postul vacant in CSM.(fără noi alegeri)

     Băşcăliosul

     28/08/2010 at 9:39 am

     • Astia nu mai stiu cum sa suceasca legea sa le iasa pasienta!

      Cetatean

      28/08/2010 at 9:41 am

      • Este asa cum ai scris mai sus, omul vine în mandat şi invers, dar mai gandeşte-te că înainte mandatul CSM (art. 132 din constituţia 1991) era mai scurt, de 4 ani, şi tot se succedau înlocuitorii pe acelaşi mandat fix, fără să fie vorba de a-l începe ca la mersul trenurilor, fiecare pe traseul lui. CSM funcţionează unitar.

       Băşcăliosul

       28/08/2010 at 9:47 am

       • erata „si NU invers”

        Băşcăliosul

        28/08/2010 at 9:47 am

       • evident ca e asa, numai cind nu le convine e invers, omul cu mandatul fix!

        Cetatean

        28/08/2010 at 9:48 am

 84. sa ne relaxam cu CSM si cu interviurile de promovare la ICCJ

  [A propos, profit de ocazie sa anunt onoratii judecatori care vor sa ocupe un post la ICCJ ca interviurile pe care le dau in fata CSM sunt ILEGALE, introduse in procedura prin Regulament CSM, desi legea organica NU le cere:

  „Art. 52. –
  (1) Promovarea in functia de judecator la Inalta Curte de Casatie si Justitie se face de catre Consiliul Superior al Magistraturii, dintre persoanele care au indeplinit functia de judecator in ultimii 2 ani la tribunale sau curti de apel, au obtinut calificativul „foarte bine” la ultima evaluare, nu au fost sanctionati disciplinar, s-au remarcat in activitatea profesionala si au o vechime in functia de judecator sau procuror de cel putin 12 ani.

  (4) Judecatorii care indeplinesc conditiile prevazute la alin. (1) isi pot depune candidaturile pentru functia de judecator la Inalta Curte de Casatie si Justitie, insotite de orice inscrisuri considerate relevante, in termen de 30 de zile de la publicarea postului vacant, la colegiul de conducere al Inaltei Curti de Casatie si Justitie, care le analizeaza si le inainteaza Consiliului Superior al Magistraturii, insotite de un raport consultativ asupra promovarii, in termen de 10 zile de la primire”

  Examenul in fata CSM exista in lege doar pentru promovarea in cadrul instantelor inferioare:

  „1) Numirea in functiile de presedinte si vicepresedinte la judecatorii, tribunale, tribunale specializate si curti de apel se face numai prin concurs sau examen organizat, ori de cate ori este necesar, de Consiliul Superior al Magistraturii, prin Institutul National al Magistraturii.
  (2) Pot participa la concurs sau examen judecatorii care au calificativul „foarte bine” la ultima evaluare, nu au fost sanctionati disciplinar in ultimii 3 ani si indeplinesc conditiile de vechime prevazute de lege”]

  Revin la interviuri:

  Florica Bejinaru: Cred ca oricare judecator si-ar dori sa finalizeze cariera prin a fi judecator la Inalta Curte. Credeti ca e necesar un plus si in privinta calitatilor umane si profesionale? Prin ce ar trebui sa se evidentieze un candidat pentru functia de judecator la Inalta Curte?

  Iulia Manuela Cirnu: Inceputul e la INM. Trebuie ridicata stacheta pe aspecte psihologice. Exista o spaima de discutii. Si cultura generala. Incepem sa devenim niste robotei si uitam ca un judecator care n-a citit Biblia, care e o filosofie…

  Florica Bejinaru: Credeti ca a fi judecator la Inalta Curte presupune un efort suplimentar?

  Nicolae Durbaca: In mod cert. Va trebui sa asimilez mult mai mult. Plus ca sunt convins ca si volumul de activitate e mult mai mare si problemele sunt mult mai complexe [Rezon!].

  Florica Bejinaru: Cum credeti ca se explica problemele de credibilitate? Increderea in Justitie e extrem de scazuta.

  Nicolae Durbaca: Increderea in actul de justitie nu poate exista 100% cand una dintre parti pierde. La Curtea de Apel Alba Iulia nu am intampinat asemenea probleme. Cred ca principala cauza a credibilitatii Justitiei e artificiala [Hahahaha! Voicule, Voicule, Sandeii auto-prelungiti prin HCSM-uri sunt prietenii tai!].

  Florica Bejinaru: Daca ati avea putere de decizie, ce ati schimba sau e perfectibil?

  Gheorghe Buta: Nu am inteles intrebarea… [Evident, la cum e formulata, se vede ca nu le are cu gramatica!]

  Florica Bejinaru: Sunt 13 candidati care s-au prezentat la fel de bine ca si dumneavoastra. Ce argumente ati folosi in avantajul dumneavoastra?

  Elena Carmen Mladen: Cred ca e suficienta activitatea mea si cartea mea de vizita prin tot ceea ce fac [ia de aici o carte de vizita si promoveaza-ma si pe mine la ICCJ!].

  Florica Bejinaru: V-ati schimbat vreodata parerea?

  Mirela Politeanu: Da, in urma studiului propriu [domnule, asta da om rational, studiaza si isi schimba pararea, imi place!].

  Florica Bejinaru: De ce ar trebui sa va votam pe dumneavoastra?

  Mirela Politeanu: Lucrez in comercial de 12 ani. Avand competente exclusive, m-am ivit in practica de litigii mai complexe. In afara de activitatea mea de judecator, nu stiu ce sa va spun, atata vreme cat indeplinim conditiile. E greu de stabilit cine este mai bun. Si mie mi-e greu sa stabilesc [Hahahaha, nici ea nu s-ar vota! Macar e sincera].

  ULTIMA SI CEA MAI TARE:

  „Florica Bejinaru: Candidati pentru functia de judecator la Inalta Curte de Casatie si Justitie. Ce v-a determinat?

  Rodica Popescu: Am luat cu greu aceasta decizie, stiind care e concurenta. Am ajuns la o maturitate din punct de vedere al profesiei. Sa ma casatoresc cu Inalta (Curte) [Doamne, Dumnezeule!]. E momentul oportun [!!}, varsta, implinirea profesionala, am stat 10 ani la Curtea de Apel. Sunt multumita de colegi, de mediu ambiental. Am considerat ca ar fi cazul sa fac, asa, un efort [!!! casatorie cu de-a sila nu se poata], si sa vin in fata dumneavoastra, sunt foarte impresionata [ normal!], este momentul sa fac si altceva[ evident ca faci si altceva!], tot stand si analizand an de an [mult ii mai trebuie omului…], in speranta ca voi avea o sansa sa fiu admisa…[Ia-ma, Doamne!]”

  juridice.ro

  Nu toti cei intervievati au promovat. Nu am rabdare sa ii verific daca au trecut, dar sunt mortali.

  Cetatean

  28/08/2010 at 9:25 am

 85. Nu-nţeleg de ce UNJR nu e mai ferm.

  De ce în protestul lor nu apar explicit normele legale pe care le încalcă nesimţiţii din CSM, cum au procedat bărbierii noştri, denunţând şi mai clar situarea în afara legii a celor care ar trebui s-o garanteze?

  De ce apelează şi „muşchetarii” Danileţ-Neacşu-nuştiumaicare la bunul-simţ al alegătorilor judecători şi procurori să nu valideze ilegalităţile?
  Sunt facultative?

  De ce nu sesizează Preşedinţia, cu acest Conflict?

  Din orgoliu? Pentru că nu vor să fie ajutaţi de cineva de care nu le place şi căruia n-ar vrea să îi rămână „datori” sau „recunoscători”?

  gabhry_el

  28/08/2010 at 9:25 am

 86. Gabryel, salut!

  CJNC trece, muschetarii ramin in Justitie, nu e bine sa te pui rau cu sandeii… Stii tu dictoul latin: „in pace leones, in proelio cervi” (lei pe timp de pace, cerbi in razboi)

  Cetatean

  28/08/2010 at 9:32 am

  • Salut, Cetăţene!

   Lasă bătălia tot în seama marinarului.

   gabhry_el

   28/08/2010 at 9:43 am

 87. Bucurati-va de interviurile de la CSM cit se mai poate:

  „Virgil Andreieş, fostul preşedinte de anul trecut al Consiliului Superior al Magistraturii, a propus plenului CSM ca pe viitor să se publice pe site-ul instituţiei interviurile candidaţilor pentru promovarea la ICCJ pentru mai multă transparenţă şi acurateţe, criticând faptul că interviurile au apărut pe site-ul http://www.juridice.ro

  Judecătorul Andreieş e nemulţumit că au apărut în presă pasaje din aceste interviuri şi că i se pare nedrept şi nepermis ca să fie ridicate semne de întrebare asupra toturor magistraţilor care au candidat pentru promovarea la ICCJ” (mediafax.ro, 8 aprilie 2010).

  Bucurati-va deci, pina nu intra cenzura in ele si le epureaza.

  Cetatean

  28/08/2010 at 9:38 am

 88. Procurorul general al României, Codruţa Kovesi, a spus că trebuie lămurită odată pentru totdeauna dacă promovarea la ICCJ se face pe bază de interviu sau concurs.

  Kovesi a susţinut că interviul pentru promovarea la ICCJ dă naştere la suspiciuni cu privire la obiectivitatea procedurii de numire, şeful Ministerului Public invocând şi lipsa unor criterii obiective sigure şi transparente.

  Preşedintele CSM, Florica Bejinaru a explicat că ghidul este conceput pe baza cadrului legal actual, astfel încât să nu se impună o intervenţie legislativă urgentă. (tot mediafax)

  Am sa explic eu acus de ce e ilegal interviul pentru promovare la ICCJ. fac o mica pauza si revin cu HCSM-urile.

  Cetatean

  28/08/2010 at 9:40 am

  • Pentru a se rezolva temeinic acestă problemă trebuie eliminate TOATE excepţiile de la concursul obligatoriu.
   Chiar dacă în instanţele pînă la curţile de apel, inclusiv, concursul este obligatoriu, sunt acum şi exepţii-portiţe pentru matrapazlâcuri. In ICCJ e poarta larg deschisă, taman acolo unde calitatea profesională este imperios necesaă (se rezolvă chestiuni vitale pentru justiţie, inclusiv prin recursuri în interesul legii)

   Băşcăliosul

   28/08/2010 at 9:55 am

   • Asimilaţilor li s-ar închide poarta-n nas.

    Băşcăliosul

    28/08/2010 at 10:01 am

 89. Buna dimineata.
  Off topic, mai puteti vota pentru TOG daca mai aveti si alta adresa de mail, pe care puteti face un cont pe numele oricui.
  Sa votati bine!

  Gino

  28/08/2010 at 9:53 am

 90. Estimarile privind miliardele de euro detinute de cetatenii romani in banci si off-shore-uri din strainatate sunt dificile, dar pot fi luate in calcul cel putin 15 miliarde Euro.

  Intr-un raport publicat de Departamentul de Stat al SUA in 2003, romanii detineau peste hotare aproximativ 48 miliarde $.

  Conform companiei australiene de cercetare si consultanta in domeniul criminalitatii si infractionalitatii financiare (John Walker Crime Trends Analysis), 4,1% din banii murdari care circulau in lume proveneau din Romania, respectiv 115,5 miliarde $, in 2002.

  La acea data, Romania se pozitiona in clasament aproape de Franta, Germania si China. Aceste statistici fac referire la:

  banii “negri” – proveniti din activitati clandestine asociate violentei – , banii “gri” – proveniti din inselaciuni, deturnari de fonduri, contracte ilicite – si banii de un “alb murdar” – castigati in zona nefiscalizata si neimpozitata a economiei subterane.

  http://www.andreeavass.ro/blog/2010/08/poate-fi-amnistia-fiscala-o-solutie-si-pentru-romania/

  si ne mai miram ca 90% din populatie se tiraste,
  ca nu avem autostrazi,
  ca nu avem NIMIC !

  skorpion

  28/08/2010 at 9:55 am

 91. Neata skorpy\
  Ai dreptate in ce zici.
  Nu sunt totusi de acord cu ai caina pe 90% din populatie care se tiraste. Depinde de fiecare din ei sa isi faca o viata un pic mai buna si de toti la un loc pentru un bine comun. Dar pentru viata fiecaruia nu poti la infinit sa dai vina pe Ceausescu, Iliescu, Basescu

  • neata, TDS,

   ai si nu ai dreptate!

   cum poti sa-ti faci viata mai buna, daca dupa ce s-au furat sute de miliarde de euroi din Ro,

   salariul minim, mediu, maxim, draci laci este X lei peste care nu poti trece, ca, deh, nu sint resurse,

   cum poti sa faci turism, daca s-a furat atita si nu avem sosele,
   etc

   sa nu-mi spui ca un profesor sa-si ia jobul no. 2 si no. 3 ca sa-si depaseasca salariul de rahat (exclusiv cei din mediul universitar unde salariile sint uriase)

   ce vreau sa zic:

   ca daca NU s-ar fi furat atita, azi salariul minim pe economie era de cel putin 3 ori mai mare,

   ca azi am fi fost ca germania renascuta dupa WW2.

   …fiecare sa-si faca viata mai buna, ai dreptate:
   – se uita badea la soare si este fericit ca traieste si in continuare are wc-ul in fundul curtii, nu are canalizare,etc
   sau
   – fug milioanele de cetateni OUT of RO!

   skorpion

   28/08/2010 at 10:25 am

   • şi eu cred la fel

    cu peste 100 de miliarde de euro furaţi, am fi avut bani şi pentru pensii şi salarii decente şi pentru spiatale şi pentru şcoli şi pentru autostrăzi şi pentru străzi

    dar bandiţii şi-au asigurat şi legile şi Justiţia care să le permită să fure fără să fie pedepsiţi

    gabhry_el

    28/08/2010 at 10:34 am

 92. iar a făcut Cetăţeanu’ ceva p-aici 🙂

  gabhry_el

  28/08/2010 at 10:35 am

 93. baricada

  28/08/2010 at 11:08 am

 94. ” nu avem salarii si pensii mari pentru ca s-a furat”
  hmmm…. nici nu s-a muncit din rasputeri iar cind s-a muncit nu s-a muncit cu cap.

  • cele două hibe nu se exclud 🙂

   dimpotrivă, a fost combinaţia perfectă pentru starea în care ne aflăm

   gabhry_el

   28/08/2010 at 11:22 am

 95. In nici un caz!

  Ies si eu ca omul de pe net oleaca si cind vin, ma acuzati de italice!
  Eu sunt cu boldul, domle, nu cu italicul!

  V-am promis ca va arat de ce e interviul pentru CSM ilegal, imediat vine si promisiunea.

  Cetatean

  28/08/2010 at 11:15 am

 96. Pardon, interviul de promovare la ICCJ dat in fata CSM.

  Cetatean

  28/08/2010 at 11:17 am

 97. B.

  Primul pas a fost făcut: judecătorii din Bacău au admis judecarea contestaţiei în anulare a primarului din Baia Mare condamnat la 2,5 ani puşcărie

  gabhry_el

  28/08/2010 at 11:26 am

  • de fapt, al doilea
   primul a fost la ÎCCJ

   gabhry_el

   28/08/2010 at 11:29 am

   • Salut, Gabrhrye1!
    Ca să vezi, ce surpriză! 🙂

    Băşcăliosul

    28/08/2010 at 11:38 am

    • Eu ziceam că nu apucă sfârşitul toamnei în penitenciar, iar el n-apucă nici toamna.

     Băşcăliosul

     28/08/2010 at 11:43 am

     • da, 9 septembrie e următorul termen

      gabhry_el

      28/08/2010 at 12:00 pm

      • M-ai derutat cu admiterea contestaţiei în anulare… după „judecare”.

       Băşcăliosul

       28/08/2010 at 12:08 pm

 98. Cred ca deja am atins binisor subiectul promovarilor la ICCJ prin intreviu in fata CSM mais sus, dar reiau.

  1. Cum are loc numirea in functiile de conducere la instantele inferioare.

  Legea 303/2004.

  Art. 48. –

  (1) Numirea in functiile de presedinte si vicepresedinte la judecatorii, tribunale, tribunale specializate si curti de apel se face numai prin concurs sau examen organizat, ori de cate ori este necesar, de Consiliul Superior al Magistraturii, prin Institutul National al Magistraturii.
  (2) Pot participa la concurs sau examen judecatorii care au calificativul „foarte bine” la ultima evaluare, nu au fost sanctionati disciplinar in ultimii 3 ani si indeplinesc conditiile de vechime prevazute de lege.
  (3) Judecatorii isi depun candidaturile insotite de orice alte acte considerate relevante, in termen de 20 de zile de la publicarea datei concursului sau examenului, la Institutul National al Magistraturii.
  (4) Concursul sau examenul consta in prezentarea unui proiect referitor la exercitarea atributiilor specifice functiei de conducere si in probe scrise privind managementul, comunicarea, resursele umane, capacitatea candidatului de a lua decizii si de a-si asuma raspunderea, rezistenta la stres si un test psihologic”.

  Sper ca e clar: la instantele inferioare ICCJ, dai examen sau concurs. CSM a detaliat intr-o HCSM care e diferenta, insa asta nu ne intereseaza. Important e modul de promovare.

  Interviul se da pentru a-ti argumenta viziunea despre cum ai conduce tu, candidat, instata, daca ai fi sef, etc.

  Interviul de conducere sa sa in fata CSM, pentru ca CSM te numeste sef de instanta:

  (7) Consiliul Superior al Magistraturii valideaza rezultatul concursului sau examenului si numeste judecatorii in functiile de conducere in termen de 15 zile de la data afisarii rezultatelor finale.

  Cetatean

  28/08/2010 at 11:33 am

 99. 2. La ICCJ.

  Esti deja judecator la ICCJ.

  Cine te numeste presedinte sau vice de ICCJ sau presedinte de sectie?

  CSM-ul, ca la instantele inferioare? Ai, as, Presedintele tarii!

  Art. 53. –
  (1) <Presedintele, vicepresedintele si presedintii de sectii ai Inaltei Curti de Casatie si Justitie sunt numiti de catre Presedintele Romaniei, la propunerea Consiliului Superior al Magistraturii, dintre judecatorii Inaltei Curti de Casatie si Justitie care au functionat la aceasta instanta cel putin 2 ani.
  (2) Presedintele Romaniei nu poate refuza numirea in functiile de conducere prevazute la alin. (1) decat motivat, aducand la cunostinta Consiliului Superior al Magistraturii motivele refuzului.
  (3) Numirea in functiile prevazute la alin. (1) se face pe o perioada de 3 ani, cu posibilitatea reinvestirii o singura data.
  (4) Dispozitiile art. 48 alin. (10)-(12) se aplica in mod corespunzator.
  (5) Judecatorii Inaltei Curti de Casatie si Justitie care indeplinesc conditiile prevazute la alin. (1) isi pot depune candidaturile pentru functia de presedinte sau vicepresedinte al Inaltei Curti de Casatie si Justitie ori presedinte de sectie, la Consiliul Superior al Magistraturii, in termen de 30 de zile de la data la care functia de presedinte, vicepresedinte sau presedinte de sectie a devenit vacanta.

  CSM propune si presedintele numeste prin decret prezidential. Candidatii isi depun candidaturile. Scrie in lege ceva de vreun interviu in fata CSM sau de vreun proiect managerial? NU.

  Si, cu toate asta, judecatorii dau interviu in fata sectiei pentru judecatori a CSM. depun si proiect managerial. Sunt respinsi sau declarati admisi prin vot secret si daca fac contestatie, li se da cu flit.

  Intrebare: oare nici un judecator nu cunoaste legea si nu stie ca nu are nevoie de interviu elininatoriu in fata CSM ? De ce se duc ca mieii la taiere?

  Toti cer transparenta si criterii clare pentru interviu, insa nimeni nu vede ca nici nu trebuie sa dea un interviu pentru a ajunge sefi la ICCJ, pentru ca legea nu prevede interviu in fata CSM.

  Unde e hiba? 😉

  Cetatean

  28/08/2010 at 11:54 am

  • La CCR, dar încă nu a ajuns. 🙂

   Băşcăliosul

   28/08/2010 at 12:03 pm

   • Hahaha 🙂

    Cetatean

    28/08/2010 at 12:08 pm

 100. Tineti-va bine:

  Dă clic pentru a accesa 02_11_2009__27652_ro.pdf

  Deci: de ce apare concursul sau examenul constind in prezentarea unui proiect managerial, sustinut in cadrul unui interviu in fata CSM [procedura prevazuta explicit de lege pentru instantele inferioare, la art.48] si in cazul numirii in functiile de conducere ale ICCJ [prevazut la art.53]?

  „Din coroborarea dispoziţiilor art. 52 alin. (1) raportat la art. 48 alin. (2) cu dispoziţiile art. 53 alin. (1) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, Secţia apreciază că pentru numirea în funcţii de conducere la înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, inclusiv pentru numirea în funcţia de preşedinte al înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, pe lângă condiţia de a funcţiona cel puţin 2 ani la instanţa supremă, trebuie îndeplinite şi condiţiile generale pentru numirea în funcţii de conducere, precum şi pentru a promova în funcţia de judecător la înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, respectiv lipsa sancţiunilor disciplinare, calificativul „foarte bine” la ultima evaluare şi vechimea îh funcţia de judecător sau procuror de cel puţin 12 ani”.

  Intrebare reluata: ce e in neregula aici? 😉

  Cetatean

  28/08/2010 at 12:08 pm

  • E foarte în neregulă. Aşa-zisul „proiect managerial” poate să mi-l facă şi bunica. E factorul subiectiv de cacealma, introdus pentru „judecătoirii” naivi din ICCJ.

   Băşcăliosul

   28/08/2010 at 12:11 pm

   • Până la Preşedinte te mănâncă sfinţii. Nici nu ştii peste cine dai… în CSM.
    *
    – Alo, familia Popescu?
    – Nu stiu, minca-ti-as, de-abia am intrat..

    Băşcăliosul

    28/08/2010 at 12:17 pm

 101. Traducerea mea:

  Vrei sa devii sef de ICCJ? CSM APRECIAZA, retineti, APRECIAZA, ca pe linga conditiile legii de la art. 53 al.1 si 5, [adica sa fii deja jude la ICCJ si sa iti depui candidatura; (1): „…dintre judecatorii Inaltei Curti de Casatie si Justitie care au functionat la aceasta instanta cel putin 2 ani”, (5): „Judecatorii Inaltei Curti de Casatie si Justitie care indeplinesc conditiile prevazute la alin. (1) isi pot depune candidaturile…”], tu, umil magistrat in fata CSM, trebuie sa mai indeplinesti ceva:

  trebuie îndeplinite şi condiţiile generale pentru numirea în funcţii de conducere.

  Pai care sunt alea, ca doar legea, la art. 53 care se ocupa de functiile de conducere de la ICCJ, nu le precizeaza?!

  E simplu 🙂 Recitim si ne crucim : „“Din coroborarea dispoziţiilor art. 52 alin. (1) raportat la art. 48 alin. (2)”

  Pai ce treaba are art 52 („Promovarea in functia de judecator la Inalta Curte de Casatie si Justitie”) care se ocupa cu aducerea de judecatori de la instantele inferioare in cadrul ICCJ (aducere numita „promovare”) cu procedura numirii in functia de sefi la ICCJ a celor care sunt DEJA judecatori la ICCJ?

  Mai mult: ce treaba are art. 48.2 , care reglementeaza numirea in functiile de conducere la instantele inferioare cu numirea in fuctiile de conducere la ICCJ?

  Pai are! Pentru ca CSM spune asa:

  Noi consideram ca numirea in functiile de conducere la instantele inferioare e cazul general, care aduce conditiile generale pe care trebuie sa le respecte ORICE procedura de numire intr-o functie de conducere, inclusiv la ICCJ. Citez din HCSM 823:

  „…pentru numirea în funcţii de conducere la înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, inclusiv pentru numirea în funcţia de preşedinte al înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, pe lângă condiţia de a funcţiona cel puţin 2 ani la instanţa supremă, trebuie îndeplinite şi condiţiile generale pentru numirea în funcţii de conducere„.

  Si, care e interesul de a face din procedura de numire la sefia instantelor inferioare un caz general (?!), iar din numirea la sefia ICCj un caz particular (!?). las ca asta e „aprecierea CSM” ,pentru ca legea organica nu prevede asta.

  Raspuns: numai cazul instantelor inferioare, socotite „cazul general”, este prevazut expres de lege INTERVIUL in fata CSM. Legea NU prevede interviu pentru numirea la sefia ICCJ. Atunci, hocus-pocus, socotim ca numirea la sefia ICCj e „caz particular” al numirii la sefia instantelor inferioare.

  Si deci bagam interviul unde triem gugustiucii cum vrem noi 🙂

  QED.

  Cetatean

  28/08/2010 at 12:23 pm

  • E un caz particular, vrem Preşedinte-notar.

   Băşcăliosul

   28/08/2010 at 12:28 pm

   • Geoana e bun? 😆

    Mircea Geoana: Nu ma intereseaza nume si prenume. Voi da dreptul magistratilor sa decida cine ii reprezinta. Voi aloca justitiei sumele necesare pentru un act de justitie drept. O justitie accesibla si fara dosare politice, domnule Basescu.

    Da, da…

    Cetatean

    28/08/2010 at 12:56 pm

 102. Apreciem că vrem să facem cum vrem noi, Săndeii mamii noastre!

  gabhry_el

  28/08/2010 at 12:32 pm

 103. Cite fraude face aici CSM?Ohoho!

  1. Adauga la lege, prin interpretarea lor „apreciativa”. Or, daca legea nu prevede interviu si proiect managerial pentru sefia ICCJ, nici o interpretare a CSM nu poate adauga la lege.

  2. Socotesc, cu de la sine putere, numirile la sefia instantelor inferioare, ca fiind cazul „general”, si numirea la sefia ICCJ, cazul „particular”. de unde chestia asta, numai ei stiu. Legea nu spune asa ceva.

  3. Fac stratagema de la punctul 2 ca sa aduca in cadrul procedurii de numire la ICCJ o arma redutabila pe care legea NU le-a dat-o: trierea candidatilor prin interviu.

  4. Trierea e subiectiva, si se face prin respingerea candidatilor, dupa examinarea „proiectului managerial”.

  5. Insa nici proiectul, nici interviul NU exista in lege pentru ICCJ.

  6. Cind legea nu le da voie sa faca matrapazlicuri, o interpreteaza ei cum vor.

  Cetatean

  28/08/2010 at 12:32 pm

 104. După cum nu se pot lepăda, membrii CSM şi-au deconspirat- cu vârf şi îndesat- câte interese ascunse ţin cu dinţii… de ciolan.

  Băşcăliosul

  28/08/2010 at 12:36 pm

 105. Confirmarea ticalosiei vine indata, desi am mai amintit-o ieri, insa fara sa detaliez mirsavia:

  http://www.realitatea.net/l–barbulescu-csm–la-inalta-curte-de-casatie-si-justitie-75prc–dintre-magistrati-au-varsta-de-pensionare_611377.html

  „Chestiunea legată de interimatul la Înalta Curte, îmi permit să amintesc două lucruri, numirea, sancţionarea, promovarea judecătorilor este de competenţa exclusivă a CSM, m-aş fi aşteptat din partea clasei politice să iniţieze un proiect de lege, pentru că este în opinia noastră neconstituţională dispoziţia prin care funcţiile de conducere de la Înalta Curte sunt numite de către preşedintele României„, a spus Lupaşcu.

  Ce zice Sandelul Lupascu? Ca art. 52 invocat de mine, care pune NUMIREA la sefia ICCJ in mina Presedintelui, este „neconstitutional”? Si ca CSM are competenta EXCLUSIVA sa faca numirea la sefia ICCJ?

  1. El recunoaste ca art. 52, care prevede numirea la sefie prind decret prezidentual, nu lasa CSM decit puterea propunerii.

  dar considera articolul neconstitutional.

  2. El vrea putere absoluta pentru numirile judecatorilor la sefia ICCJ, ca asa ar fi „constitutional”.

  Basescu ii replica:

  De ce nu atacaţi la Curtea Constituţională(n.r.-prevederea prin care preşedintele face numirile la ÎCCJ), eu doar îmi fac datoria cu ce scrie în lege!”, a replicat Băsescu.

  Lupaşcu a menţionat că justiţia este într-o situaţie gravă, „nu aşa se rezolvă problemele”.

  Dar cum? hehe, acuma stim? Prin rationamente de doi bani si incalcari ale legii ca cea de mai sus.

  În plus, pensionările şi sunt compentenţa exclusivă a CSM, a spus Lupaşcu. „Justiţia merge din ce în ce mai prost, iar dumneavoastră în loc să o ajutaţi, o înfundaţi mai rău”, a mai spus magistratul.

  Aha, pensiile iarasi! Mai sa fie: numirea si pensiile, alfa si omega!

  Hai sa il dau in git de tot pe Lupascu, ca m-a enervat:

  Ce zice el? „numirea, sancţionarea, promovarea judecătorilor este de competenţa exclusivă a CSM.

  Sandele Lupascu, da-ti foc:

  Constitutia, art. 125, al. 1 si 2

  „(1) Judecătorii numiţi de Preşedintele României sunt inamovibili, în condiţiile legii.

  (2) Propunerile de numire, precum şi promovarea, transferarea şi sancţionarea judecătorilor sunt de competenţa Consiliului Superior al Magistraturii, în condiţiile legii sale organice.

  Presedintele NUMESTE. Constitutia dixit.
  CSM PROPUNE. Insa pina si preopunerea e „in conditiile legii”.

  Care „competenta exclusiva a CSM”, bai Sandele Lupascu?

  Cetatean

  28/08/2010 at 12:52 pm

  • Repet din „Săndeii mamii lor!!!!!!”
   La recomandarea ministrului justitiei, ultimul preşedinte numit la ICCJ a fost ales din trei propuneri ale CSM, simultane, înaintate lui Iliescu :
   -Gheorghe Buta
   -Theodor Mrejeru
   -Nicolae Popa- era judecător în ICCJ doar de o lună.

   Băşcăliosul

   28/08/2010 at 1:04 pm

   • Legea 303/2004 a instituit pentru prima dată dreptul judecătorului ICCJ, care îndeplineşte 2 condiţii, de a candida pentru A FI NUMIT de Preşedintele Romaniei înttr-o funcţie de conducere a ICCJ, prin eliminarea recomandării ministrului justiţiei.
    CSM doar înaintează propunerile după ce verifică îndeplinirea celor 2 condiţii:
    1. Să fie judecător ICCJ.
    2. să aibă minim 2 ani în această funcţie.

    Art. 53 – (1) Preşedintele, vicepreşedintele şi preşedinţii de secţii ai Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie sunt numiţi de către Preşedintele României, la propunerea Consiliului Superior al Magistraturii, dintre judecătorii Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie care au funcţionat la această instanţă cel puţin 2 ani.

    Băşcăliosul

    28/08/2010 at 1:12 pm

    • Acel „plan managerial” a fost scos din burtă de CSM, ca o a treia condiţie. Candidatul vine cu el de-acasă, nici măcar nu există certitudinea că l-ar fi întocmit personal. Cum ziceam, poate să-l facă şi bunică-sa.

     Băşcăliosul

     28/08/2010 at 1:18 pm

 106. Mi-e mila de UNJR si muschetarii reformisti.

  Cetatean

  28/08/2010 at 12:53 pm

 107. Salut mr Cit si mr B
  Felicitari ca altceva nu stiu sa zic.
  Desi intentiile e altele,
  Unde dai si unde crapa : Dizertatie nu alta si analiza cit cuprinde.
  Puneti si voi un copyright ca in lumea copy/paste in care traim marfa e buna pt licente si doctorate in tara si strainatate cit cuprinde 🙂

  Un tanar de stanga

  28/08/2010 at 1:27 pm

  • UTS, salut, mulţumim!
   Toate se leagă între ele. CSM cu pensiile speciale, asimilaţii cu poarta CSM, impostorii cu justiţia independentă, parveniţii cu pensiile speciale …
   CSM numai cu independenţa judecătorilor n-are nicio legătură. E doar trâmbiţată ca paliativ în orice bulibăşeală.

   Băşcăliosul

   28/08/2010 at 1:37 pm

 108. TDS, adevarul e gratis, fara copyright!

  Justitie dreapta fara adevar nu s-a vazut inca.

  Cetatean

  28/08/2010 at 1:32 pm

  • adevarul nu se confunda intotdeauna cu dreptatea.
   Faulkner – Lectia de chimie 🙂

   Un tanar de stanga

   28/08/2010 at 1:36 pm

   • Aşa-i şi în justiţie.
    Adevărul absolut îl ştie numai dracu’… negru.

    Băşcăliosul

    28/08/2010 at 1:41 pm

 109. Buna ziua prieteni 🙂
  Adevarat graieste @tanarul, inca nu am terminat sa citesc comentariile de azi, dar pot spune cu mana pe inima ca sunt cu adevarat o dizertatie. In carnetul meu ati primit 10.

  Nici o postare nu a fost front-page pe Politeia aproape 30 de ore.

  Sper ca va fi citita si in zilele urmatoare. In cateva minute va urma o noua postare.

  Inca o data multumesc Bascaliosului si Cetateanului pentru acest act civic inspirat, profesionist si necesar,
  Multumesc!

  Theophyle

  28/08/2010 at 1:36 pm

  • Salut, Theophyle!Iar începi. 🙂 Ţi-am zis de nu ştiu câte ori că n-ai pentru ce să mulţumeşti.

   Băşcăliosul

   28/08/2010 at 1:40 pm

   • Ba da prietene, daca nu pentru efortul si talentul vostru, atunci cel putin pentru faptul ca imi permiteti sa nu ma simt singur in aceasta competitie pentru viitorul Romaniei si ma completati prin competentele voastre profesionale 🙂

    Theophyle

    28/08/2010 at 1:45 pm

 110. Postare noua 🙂

  Theophyle

  28/08/2010 at 1:47 pm

 111. Theophyle, asum si eu pozitia lui Mister B.
  Iti multumim pentru gazduire si pentru ca ne-ai lasat sa ne desfasuram in voie 😉

  Stii ce? Cred ca am ajuns la teza biblica: au cam inceput sa strige pietrele, pentru ca judecatorii tac, fricosi.

  Cetatean

  28/08/2010 at 1:49 pm

 112. Ok baieti,
  Suntem mandri de voi toti

  Un tanar de stanga

  28/08/2010 at 2:04 pm

 113. […] Pentru o recapitulare aveti Tăierea moţului – 1 si Tăierea moţului – 2 […]


Comentariile sunt închise.