Politeía

Quis custodiet ipsos custodes?

Proportionalitate perversa si nevoia de compromis

Scurte consideratii pe marginea legii 35/2008.

Avand in vedere ca protocolul alianței forțelor de dreapta a fost semnat în cursul acestei dimineți, la sediul PDL, de către liderii partidelor componente: Vasile Blaga pentru PDL, Mihai Răzvan Ungureanu pentru Forța Civică și Aurelian Pavelescu pentru PNȚCD, putem sa ne permitem o demostratie argumentata care analizeaza strategia si tactica abordata de Mihai-Razvan Ungureanu fiind ca  singura fezabila in circumstantele politice actuale.

Materialul de mai jos conceput de noi,  asteapta de cateva zile publicarea ; in sfarsit a venit timpul sa-l publicam. Bineinteles ca  analiza juridica apartine bravului nostru @Cetatean.

Acest material nu are pretentia sa epuizeze subiectul (autorul nefiind sociolog), ci doar sa arate ca unele judecati electorale simpliste (de genul « MRU si FC nu trebuie sa se alieze cu PDL, ci sa mearga singuri la alegeri ») ar trebui cantarite mai bine inainte de lansarea lor. Graba si necunoasterea legii strica treaba mai mult decat o poate strica robespierrism-ul politic de duzina.

***

1. Un colegiu electoral “sigur” e cel castigat cu 50+1 din voturile exprimate. Cati parlamentari din actuala Opozitie ne pot asigura ca au aceasta capacitate ?

Art. 48,  al. 10)

În prima etapă, la nivelul colegiilor uninominale, se atribuie un mandat candidaţilor care aparţin unui competitor electoral ce a întrunit pragul electoral potrivit art. 47 alin. (2) şi care au obţinut majoritatea voturilor valabil exprimate în colegiul uninominal în care au candidat.

2. Parlamentarii care nu au obtinut in colegiu peste 50% din voturile exprimate intra in malaxorul repartizarii proportionale, care are mai multe etape:

a) Se calculeaza „coeficientul electoral de circumscriptie” (numit de mine mai jos CECI)

Art. 48, al. 3)

Biroul electoral de circumscripţie stabileşte, separat pentru Camera Deputaţilor şi pentru Senat, coeficientul electoral al circumscripţiei electorale, determinat ca partea întreagă nerotunjită rezultată prin împărţirea numărului de voturi valabil exprimate pentru toţi competitorii electorali care întrunesc condiţia prevăzută la art. 47 alin. (2) [care au depasit pragul electoral], inclusiv voturile valabil exprimate pentru candidaţii independenţi care au obţinut majoritatea voturilor valabil exprimate în colegiul uninominal unde au candidat, la numărul de deputaţi, respectiv de senatori ce urmează să fie aleşi în acea circumscripţie electorală.

Traducere: CECI (Coef. Elect. de Circumscriptie.) = raportul nerotunjit dintre numarul total de voturi (obtinut de toate partidele si toti candidatii independenti care au trecut pragul electoral) si numarul de deputati si/sau de senatori care revin de drept judetului. Acest numar este deja stabilit prin lege, in functie de cate colegii electorale de deputati si senatori are fiecare judet al Romaniei sau municipiul Bucuresti.

Exista deci un CECI pentru deputati si un CECI pentru senatori in fiecare circumscriptie (o circumscriptie  = un judet sau minicipiul Bucuresti  sau diaspora gandita ca un singur judet).

b) Se calculeaza apoi numarul de mandate care pot reveni, teoretic, fiecarui partid sau alianta (care a trecut pragul electoral) la nivelul  unui judet sau a minicipiului Bucuresti.

Art. 48, al.4)

Pentru fiecare competitor electoral [partid] se împarte numărul total de voturi valabil exprimate obţinut prin însumarea voturilor valabil exprimate în favoarea tuturor candidaţilor săi din colegiile uninominale de pe raza circumscripţiei electorale la coeficientul electoral, reţinându-se partea întreagă, nerotunjită, a câtului. Rezultatul obţinut reprezintă numărul de mandate repartizate de biroul electoral de circumscripţie competitorului electoral la nivelul circumscripţiei electorale  în prima etapă de repartizare a mandatelor.

Traducere: pentru fiecare partid (sau alianta) care a depasit pragul electoral  se  împarte numărul total de voturi obtinute de candidatii partidului (sau aliantei) in toate colegiile dintr-un singur judet la CECI. Astfel se obtine numarul maxim de mandate care, teoretic, revin partidului sau aliantei pentru un singur judet. Normal, fiecare partid va avea un numar teoretic diferit de mandate alocabile, in functie de scorurile din judete.

c) Se procedeaza la repartitia propriu-zisa intr-un judet :

c1) se face o listă cu toţi candidaţii din tot judetul care au avut sub 50% din voturile exprimate intr-un colegiu (fericiti care au avut peste 50% sunt deja parlamentari). Acestia sunt pusi dispuşi în ordinea descrescătoare a raportului dintre numarul de voturi pe care fiecare candidat le-au obtinut in colegiul sau si CECI (de senator sau de deputat, in functie de colegiul pe care a candidat, care poate fi de senator sau de deputat). De fapt, sunt doua liste descrescatoare de acest tip, una pentru senatori si una pentru deputati.

c2) se scade din numarul teoretic de mandate care poate fi atribuit unui partid (sau alianta) intr-un judet numarul eventual de mandatelor castigate cu peste 50%  (a se vedea prima etapa) si se stabileste astfel noul numarul teoretic de mandate pe care un partid sau o alianta il poate lua la nivel judetean in aceasta a doua etapa de repartie.

Aici voi cita din lege, art. 48, al. 14 modificand putin termenii, pentru claritate:

 „Numărul de mandate rezultat pentru fiecare partid se alocă pentru candidaţii acestora în ordine descrescătoare în funcţie de clasarea în lista prevăzută la alin. (12) [lista descrisa de mine la c1). În cazul în care următorul candidat căruia urmează să i se atribuie mandat din lista ordonată prevăzută la alin. (12) aparţine unui competitor electoral care a epuizat numărul de mandate la care are dreptul în acea circumscripţie electorală sau dacă în colegiul uninominal în care acesta a candidat deja s-a atribuit un mandat, se va proceda la trecerea la următorul candidat din lista ordonată, până la atribuirea tuturor mandatelor.

Comentariu: aici se vede „proportionalitatea” sistemului, caci ordonarea candidatilor are loc in functie de raportul dintre voturile pe care fiecare candidat le-a obtinut in colegiul sau si CECI, care este la randul lui un raport fara legatura directa cu candidatul sau cu partidul.

Mai mult decat atat, candidatii ordonati descrescator (in functie de raportul intre numarul de voturi pe care ei l-au obtinut si CECI) primesc, pe rand, mandate prin „extragerea” cate unui mandat dintr-un numar teoretic de mandate ce revine unui partid la nivel de judet, numar obtinut tot in urma unui raport dintre voturile obtinute de toti candidatii partidului la CECI. Asadar, un candidat are interesul ca toti colegii sai candidati din celelalte colegii sa aduca cat mai multe voturi pentru partid, pentru ca numarul teoretic de mandate ce revin partidului intr-un judet sa fie cat mai mare. In fapt, candidatii sunt furnicile care aduna voturi reale pentru partid (care se capatuieste cu o „zestr” teoretica de mandate) pentru ca acesta sa beneficieze de un numat teoretic de mandate din care, ulterior, fiecare candidat spera sa primeasca unul, prin repartizare.

Vedem asadar ca degeaba se candideaza in colegii uninominale, legea opereaza implicit cu conceptul de „zestre de partid”, care ia forma unui numar teoretic de mandate pe  circumscriptie obtinut de candidatii partidului. Conteaza mai mult partidul decat candidatii sai, cate vreme candidatii ordonati descrescator pe o lista primesc cate un mandat din „zestrea” teoretica judeteana a partidului. Iar ordinea descrescatoare a candidatilor nu este dat nici macar de numarul de voturi pe care ei personal le-au obtinut, ci de raportul dintre numarul de voturi obtinute de ei la CECI. Sa mori, nu alta!

Nu mai discutam de perversitatea legii care face posibila alocarea suplimentara de mandate intr-o circumscriptie, peste numarul legal stabilit pentru acel judet, doar pentru ca la repartizarea pe lista de candidati un partid nu a reusit sa atinga numarul teoretic de mandate de care ar putea beneficia conform art. 48, al.4

Art. 48, (15) În cazul în care, în urma atribuirii de mandate în cele două etape… unuia sau mai multor competitori electorali care au întrunit pragul electoral nu li s-a atribuit numărul de mandate la care au dreptul în acea circumscripţie electorală… acestora li se vor atribui atâtea mandate până la concurenţa cu acest număr. Mandatele se alocă suplimentar candidaţilor competitorilor electorali respectivi cei mai bine plasaţi în lista ordonată prevăzută la alin. (12) cărora nu li s-a alocat mandat, în colegiul uninominal în care au candidat, prin creşterea corespunzătoare a numărului de mandate din circumscripţia electorală respectivă şi prin excepţie de la prevederile alin. (9).

 Si din aceasta prevedere vedem ca, mai importanta decat incadrarea in numarul maxim de mandate stabilite de la inceput pentru fiecare judet (astfel incat la nivelul tarii sa rezulte un numar fix de parlamentari) este atingerea unui numar teoretic de mandate pentru un partid, chiar cu pretul maririi numarului de parlamentari!

Pana aici s-au facut alocarile de mandate astfel:

 • daca un candidat obtine peste 50% din numarul de voturi, el scapa de malaxorul repartizarii
 • daca a obtinut mai putin de 50%, intra in malaxorul repartizarii pe circumscriptie.

Insa exista si o repartie in functie de un coeficient national (in cea de-a treia etapa), iar aceasta etapa apare un alt coeficient, diferit de CECI, pe care il putem numi CENN:

Art. 47, al.4 ) „Coeficientul electoral la nivel naţional (CENN) se stabileşte prin împărţirea numărului total de voturi valabil exprimate pentru alegerea Camerei Deputaţilor din toate circumscripţiile electorale, obţinute de partidele politice, organizaţiile cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale, alianţele politice, alianţele electorale, la numărul total de colegii uninominale constituite pentru alegerea Camerei Deputaţilor.

Cine poate intelege alocarea pe tara in functie de CENN este invitatul meu sa explice pe intelesul tuturor, daca reuseste:

(2)   „Biroul Electoral Central însumează, pe întreaga ţară, separat pentru Camera Deputaţilor şi pentru Senat, voturile neutilizate şi pe cele inferioare coeficientului electoral al circumscripţiei electorale din toate circumscripţiile electorale, pentru fiecare partid politic, alianţă politică sau alianţă electorală care întruneşte condiţia prevăzută la art. 47 alin. (2); numărul voturilor astfel obţinute de fiecare partid politic, alianţă politică şi alianţă electorală se împarte la 1, 2, 3, 4 etc., făcându-se atâtea operaţii de împărţire câte mandate nu au putut fi repartizate la nivelul circumscripţiilor electorale; câturile rezultate din împărţire, calculate cu 8 zecimale, indiferent de competitorul electoral de la care provin, se clasifică în ordine descrescătoare, până la concurenţa numărului de mandate nerepartizate; cel mai mic dintre aceste câturi constituie coeficientul electoral pe ţară pentru deputaţi şi, separat, pentru senatori; fiecărui competitor electoral care a întrunit condiţia prevăzută la art. 47 alin. (2) i se repartizează atâtea mandate de deputaţi sau, după caz, de senatori, de câte ori coeficientul electoral pe ţară se cuprinde în numărul total al voturilor valabil exprimate pentru partidul politic, alianţa politică sau alianţa electorală respectivă, rezultat din însumarea pe ţară a voturilor neutilizate şi a celor inferioare coeficientului electoral al circumscripţiei electorale (partea întreagă nerotunjită).

 (3)Desfăşurarea mandatelor repartizate pe circumscripţii electorale se face de Biroul Electoral Central, după cum urmează:

 a) pentru fiecare partid politic, alianţă politică sau alianţă electorală care întruneşte condiţia prevăzută la art. 47 alin. (2), se împarte numărul voturilor neutilizate şi al celor inferioare coeficientului electoral al circumscripţiei electorale, din fiecare circumscripţie electorală, la numărul total al acestor voturi valabil exprimate pentru acel partid politic, acea alianţă politică sau alianţă electorală, rămase neutilizate la nivel naţional. Rezultatul astfel obţinut pentru fiecare circumscripţie electorală se înmulţeşte cu numărul de mandate cuvenite partidului politic, alianţei politice sau alianţei electorale. Datele obţinute, calculate cu 8 zecimale, se ordonează descrescător la nivelul ţării şi separat descrescător în cadrul fiecărei circumscripţii electorale. La două valori egale departajarea se face şi în funcţie de numărul total de voturi valabil exprimate şi numărul total al voturilor neutilizate sau inferioare coeficientului electoral la nivel de circumscripţie electorală. Pentru fiecare circumscripţie electorală se iau în calcul primele partide politice, alianţe politice sau alianţe electorale, în limita mandatelor ce au rămas de repartizat în circumscripţia electorală respectivă. Ultimul număr din această operaţiune reprezintă repartitorul acelei circumscripţii electorale. În continuare, se procedează la repartizarea mandatelor pe circumscripţii electorale în ordinea partidelor politice, alianţelor politice, alianţelor electorale, precum şi a circumscripţiilor electorale din lista ordonată pe ţară, astfel: primul număr din lista ordonată pe ţară se împarte la repartitorul circumscripţiei electorale de la care provine, rezultând numărul de mandate ce îi revin în circumscripţia electorală respectivă. În continuare, se procedează identic cu numerele următoare din lista ordonată pe ţară. În situaţia în care s-a epuizat numărul de mandate cuvenite unui partid politic, unei alianţe politice sau unei alianţe electorale ori dintr-o circumscripţie electorală, operaţiunea se continuă fără acestea. Dacă numărul din lista ordonată pe ţară este mai mic decât repartitorul de circumscripţie electorală, se acordă un mandat;

b)     în cazul în care nu este posibilă acordarea mandatelor în ordinea ce rezultă din aplicarea prevederilor lit. a), Biroul Electoral Central are în vedere circumscripţia electorală în care partidul politic, alianţa politică sau alianţa electorală are cel mai mare număr de candidaţi, iar dacă şi astfel au rămas mandate nerepartizate pe circumscripţii electorale, circumscripţia electorală în care partidul politic, alianţa politică sau alianţa electorală respectivă are cele mai multe voturi neutilizate ori cele mai multe voturi inferioare coeficientului electoral de circumscripţie;

c)   dacă după aplicarea prevederilor lit. a) şi b) au mai rămas mandate nedesfăşurate pe circumscripţii electorale, Biroul Electoral Central le stabileşte pe baza acordului partidelor politice, alianţelor politice sau alianţelor electorale cărora li se cuvin aceste mandate, potrivit alin. (4), iar în lipsa unui acord, prin tragere la sorţi, în termen de 24 de ore de la încheierea operaţiunilor anterioare.

Nicaieri nu se vede mai bine caracterul aleatoriu al acestei legi ca mecanismele de repartizare in functie de CECI si CENN si in expresia „numarul de mandate cuvenite”. Ca si cum partidele  iar nu candidatii „merita” un numar de mandate care, la rigoare, poate depasi bine merci 471. Nu conteaza cat de mare poate deveni Parlamentul, important e ca patidele sa recolteze zestrea care „li se cuvine”.

Cateva observatii de final:

1. Cei care spun ca MRU si FC ar trebuie sa mearga singuri in alegeri si sa sa lase balta PDL-ului habar nu au de legea 35/2008.

 • Cate vreme exista niste calcule matematice complicate (de care s-a speriat pana si CCR in Decizia 61/2010, care a observat ca alocarea mandatelor NU respecta ierarhia clara din colegii: „Rezultatele alegerilor parlamentare din noiembrie 2008 au aratat ca mecanismul utilizat pentru atribuirea mandatelor a avut drept consecinta rezultate neconforme celor specifice unui tip de scrutin majoritar uninominal, rezultate determinate de calculele matematice reglementate de regulile procedurii electorale ale scrutinului uninominal prevazut de Legea nr. 35/2008. Asa se face ca desemnarea unor parlamentari s-a realizat pe baza unor calcule, fara ca o asemenea desemnare sa rezulte din alegeri, in urma exprimarii prin vot a optiunilor politice) care fac ca mandatele in viitorul Parlament sa fie alocate in functie de numarul total de voturi castigat de un partid, iar pe traseul alocarii mandatelor intervin niste ciudatenii numite CECI si CENN care avantajeaza clar partidele mari (cu cat un partid e mai mare si mai bine organizat, cu atat va  aduna mai multe voturi intr-un judet iar raportul dintre numarul de voturi al partidului si CECI ii va aduce o zestre teoretica mai mare de mandate in judet), MRU si FC trebuie sa se alieze cu PDL. Altfel acesti CECI si CENN nu vor face decat sa fragmenteze voturile de dreapta si sa imparta zestrea teoretica de mandate a dreptei la doua partide, nu la unul. Iar imparteala aduce redistribuire care va servi USL-ului.
 • conteaza sa castigi colegiul, insa conteaza mai mult numarul de votanti intr-un colegiu. Cu cat un partid aduna mai multe voturi intr-un colegiu, cu atat numarul total de voturi in toate colegiile va fi mai mare, si raportul intre suma voturilor pe colegii (stabilita la nivel judetean) si CECI va fi mai mare, iar zestrea finala de voturi pe judet va fi mai mare.

Degeaba rupe MRU si FC gura targului in cateva colegii dintr-un judet daca la final numarul voturilor stranse in acele colegii, impartit la CECI, va aduce Fortei Civice doar cateva mandate. Legea 35/2008 face ca partidele sa aiba nevoie de cat mai multe voturi din tot judetul, nu doar de voturi in cateva colegii (si nici macar nu vreau sa pomenesc de alocarea mandatelor in etapa a III-a, pe tara!).  Daca Forta Civica ar candida separat de PDL, candidatii ei ar trebui nu doar sa termine primii in cateva colegii, ci sa termine cat mai bine in cat mai multe colegii din cat mai multe judete. Or, Forta Civica nu are aceasta forta acum. Alianta cu PDL este necesara, alfel vom avea cateva victorii de consolare in unele colegii si cam atat. CECI si CENN vor face ca Forta Civica sa aiba o zestre ridicola de cateva mandate din care eventual vor mai pierde cateva in fata celor de la USL, la redistribuire.

 •  Unii comentatori inca au ramas prinsi in paradigma „constructiei din opozitie” si ar dori mai bine sa vada PDL si FC in opozitie, decat sa il vada pe MRU aliat cu PDL. Acestia ar trebui sa stie ca PDL si FC separate nu vor construi nimic in Opozitie, pentru ca  USL care obtine o super majoritate va face revizuirea Constitutiei prin introducerea republicii parlamentare, desfiintarea CCR si inlocuirea ei cu Sandei de la ICCJ, desfiintarea DNA si instalarea unui inghet ireversibil peste tara. Unii comentatori sunt exceptionali strategi pe termen lung (2016-2020), insa pe termen scurt nu vad ceea ce este evident si pentru un copil.
 •   Sa multumim CCR ca a resipns legea VU pur in varianta USL. Asa idioata cum e legea 35/2008, ea pune mai degraba probleme USL, daca aceasta va fi scazuta in jurul unui procent de 40% la nivel de tara. USL nu ar mai castiga din prima multe colegii si ar intra direct la repartitia procentuala. Insa daca scorul USL la nivel national se mentine ridicat, probabilitatea ca USL sa castige mandate si din prima etapa si din a doua e foarte mare. Cu 49% vot politic se pot castiga 62-65% mandate.

Vremea judecatilor simpliste (sa construim pentru 2016-2020!) a trecut de mult. La ora actuala, Forta Civica si PDL au fost condamnate sa se alieze. Legea 35/2008 o dovedeste cu prisosinta.

210 răspunsuri

Subscribe to comments with RSS.

 1. Salut! 🙂

  Theo, merci 🙂

  Cetatean

  16/09/2012 at 1:01 pm

 2. am fost unul din cei care acum cateva zile am intrebat daca n ar fi fost mai ca FC si MRU sa candideze singuri. n am luat in calcul pervistatea legii romanesti .multumesc pentru postare , am inteles despre ce e vorba acum si mi cer scuze pentru nestiinta si graba de zilele trecute.

  zigzag

  16/09/2012 at 1:04 pm

  • Pentru asta nu e bine sa ne grabim niciodata. Am tinut-o asta in burta niste timp pentru a nu crea adverarilor avantaje gratuite

   Theophyle

   16/09/2012 at 1:19 pm

 3. in aceasta logica exista acum o mare sansa ca alianta de dreapta sa ia de la gura „usl-ului” mandate exact cum a fost la alegerile trecute cand multi din pdl ( ionut popesc etc ) au castigat locul1 dar au intrat in parlament cei de pe locurile 2,3,4 . se pare ca din nou e valabila zicala ” cine sapa groapa altuia , pica singur in ea”. sa vedem cum va zbiera crin ca cineva de la alianta noastra intra de pe locul 2 in parlament in detrimentul vreounui usl-ist care a castigat colegiul. 🙂

  zigzag

  16/09/2012 at 1:09 pm

  • Adevarat!

   Theophyle

   16/09/2012 at 1:19 pm

  • ziggy, cum zice americanul ANYONE but USL. Orice vot dat ARD mareste sansa sa scapam de USL. Iar cine-l scate din parlamane pe Ghise trebui aclamat, iar subscriptia publica pt. statuie e deschisa in favoarea celui ce-l scoate pe Crin Laden din parlament.

   cinic

   16/09/2012 at 5:17 pm

 4. greu cu democratia, mai ales cand a fost croita cu dedicatie 🙂 Acum, toate fiind lamurite si protocolul inregistrat la BEC, carcotelile sunt nu numai inutile ci si daunatoare. Cum spunea cineva azi: de acum vorbim aceeasi limba.

  Morar Calin

  16/09/2012 at 1:26 pm

  • Salut Calin :)\
   SChestia e binara – Sau se face treaba sau vorbim 😦

   Theophyle

   16/09/2012 at 1:33 pm

   • chiar ca binara. Poate fi la final sau 0, sau 1. 0,5, de exemplu, nu intra in calcul sau vom trece, daca se intampla, o lunga iarna pana in 2014 si 2016. Si iarna lunga duce la slabiciune cronica versus intarirea redutei inamice. Rusii au castigat toate razboaiele iarna 🙂

    Oricum ar fi, sunt placut impresionat de victoria logicii asupra orgoliilor si partinismului, a parcursului posibil asupra idealismului absolut

    Felicitari si stiu ca avem acolo oameni care vor pazi turma sa nu pasca prin balarii. Salutari calde doamnei! Imi pun mari sperante in dansa si are sprijinul meu ca si pana acum, si chiar mai mult.

    Morar Calin

    16/09/2012 at 1:47 pm

  • dar sa nu mai fie limba de lemn 😀 asa cum, din pacate, am vazut in unele comunicate – amendate la vremea lor.

   Sare'n Ochi

   16/09/2012 at 4:40 pm

 5. Salut Theophyle

  Pai siguri de mandat sunt numai cei care obtin peste 50% ! Cei care sunt sub 50% intra la loterie !
  Asta arata cat de prost au putut face legea !

  Theophyle, ti-am scris un email.

  Reddog

  16/09/2012 at 1:27 pm

  • Salut Red,
   Am primit si am raspuna

   Theophyle

   16/09/2012 at 1:34 pm

 6. chiar daca NR nu se regaseste in acesta alianta personal urez succes acestei aliante si o voi vota alta cale nu exista sa scapam de usl

  valy sarmanul

  16/09/2012 at 1:29 pm

 7. salut

  am niste intrebari
  1) stim proportia mandatelor; este alta decat 7+1+1+1? daca a ramas cea cu 7+1 etc, imi pare rau dar e un mare bullshit
  2) mru a obtinut macar de-un grup parlamentar propriu sau a luat in calcul sa-si faca unul prin rupere de la pdl ulterior alegerilor?
  3) pdl nu face nimic impotriva usl-ului, nimic real, concret, in afara de glumite si reprosuri in surdina; nu le convine usl pt ca nu sunt ei cu mana pe resursele bugetare, dar n-au nici o problema cu practicile usl-ului; de ex., punem pariu cand mona o sa schimbe conducerea parchetului, o sa dea bairam? iar cand unui lider pdl o sa-i vina randul la parchet, o sa aiba greturi de-o majoritate transpartinica la blocarea imunitatii?
  ce poti construi cu astia?

  razvan

  16/09/2012 at 1:29 pm

  • Salut razvan, am sa-ti raspund metodic 🙂

   1. Nu a fost niciodata un aranjament de acest gen. A fost inventat de „prieteni”;
   2. aproape sigur ca da;
   3. sper sa se schimbe foarte rapid. De fapt stiu ca se va schimba 🙂

   Theophyle

   16/09/2012 at 1:36 pm

 8. cred cä in aliantzä , sansele sunt mai mari.
  nebunul ghise , dupä locul 3, a intrat in parlament
  ca si täriceanu si crin-cretin dupä locul 2. a fost
  o escrocherie marca parvulescu-sobolanul rozaliu.

  theo- nona

  16/09/2012 at 1:34 pm

  • Da.si acum se intoarce impotriva lor. 😀

   zigzag

   16/09/2012 at 1:36 pm

 9. theo;
  unde a rämas dl. Papahagii in ecuatzia asta.?

  acum trebuie sä aparä f. des , totzi din coalitzie
  cu teme,cu critici .

  theo- nona

  16/09/2012 at 1:38 pm

  • acum , la Radu Moraru. in deschidere – dl oengist cu ARDul dumisale. Papahagi – decent.

   arrletty

   16/09/2012 at 9:18 pm

 10. trebuie luatä imunitatea parlamentarilor si sindicalistilor.

  asta este un punct fierbinte, dar necesar.

  theo- nona

  16/09/2012 at 1:40 pm

 11. Desi scriu prea putin in ultimul timp, totusi citesc zilnic TOT ce apare pe Politeia. E una dintre sursele mele de informatii. 🙂
  Si eu cred ca MRU singur din pacate nu avea ce face. Fara teritoriu, fara observatori in sectiile de votare, fara finantare – probabil FC nu ar fi obtinut singura 5%.
  In alta ordine de idei, nu pot sa nu observ – cu maxima tristete – cat de jos am putut ajunge (ca forta a dreptei, si ca popor in general), daca multumim CCR-ului ca a declarat ne-constitutionala legea VU, astfel avem si noi sanse ca de pe loculurile doi-trei-patru etc. sa prindem locuri in viitorul parlament. E trist. E frustrant. Si e dezamagitor.
  Nu ne ramane decat sa incercam – fiecare pe puterea lui – sa ajutam aceasta constructie care a iesit chinuit, sa obtina cat mai multe voturi.
  Pe de alta parte, citesc azi pe Hotnews ca:
  – „Asociatia Romania Dreapta” (un ONG) ameninta ca va da in judecata proaspat-constituita „Alianta Romania Dreapta” si o va contesta pentru ca ea ar detine de fapt drepturile de marca, drepturile intelectuale asupra denumirii „ARD”. Asta ar insemna un start dezastruos. oare chiar asa, niciun „specialist” din Pdl, FC (si nici nu stiu, sa pun si PNTcd aici) nu s-a gandit sa verifice daca nu cumva exista aceasta denumire deja inregistrata?
  Si in al doilea rand, din punct de vedere formal inteleg ca MRU nu ar fi avut – tehnic – dreptul de a semna in numele FC, modificarile aduse in urma Conventiei FC nefiind inca certificate de un tribunal. Stiu ca ytoate acestea pot constitui motive de contestatii si blocari in justitie. cat de real/periculoase sunt ele oare?
  Si de ce aceasta precipitare? Nu ma refer la graba (si-asa timpul e ca si inexistent) dar de ce e facut totul „pe genunchi”?
  Eu unul cred ca poate doar disperarea unora ca mine (mici intreprinzatori, care nu doresc – inca – sa-si paraseasca tara) poate face ca proaspat creata ARD (daca asa i-o ramane numele) sa aiba un scor cat-de-cat acceptabil in decembrie. Fiindca din pacate pana acum nu vad niciun motiv ca sa-i votez – altul decat acela ca exista acolo MRU. dar nu este de ajuns. Care este programul? Care sunt masurile economice? Ce-si propun, pe termen lung? Vorbesc despre probleme de cea mai mare importanta: cresterea natalitatii (cetatenii romani de nationalitate romana devin din ce in ce mai putini in aceasta tara, din pacate), siguranta energetica prin accelerarea celor incepute ca proiect de Traian Basescu, programe de autostrazi (cu solutii de finantare), atragerea investitiilor straine.
  Astfel de proiecte, puse pe hartie (unde este Ionut Popescu oare?!) impreuna cu taxarea prostiilor uriase ale USL-ului, astea sunt ce ar trebui sa auzim non-stop de la ARD.
  Scuze pentru acest mesaj prea lung.

  victor.vb2

  16/09/2012 at 1:46 pm

  • Salut,
   ala de la ONG bate campii. Exista probabil document de la OSIM care s-a pronuntat in scris ca numele nu este inregiostrat. Din punct de vedere legal nu exista nici o problema! Complicat sa-ti explic, deci crede-ma pe cuvant.

   Te asigur ca vei vedea si auzi despre programe foarte, foarte curand. Restul, fiecare cu preferintel;e si constiinta lui.

   Theophyle

   16/09/2012 at 1:51 pm

   • salut. Daca e vorba doar de acronimul ARD,nici Piperea nu e in ordine caci exista/a existat Agentia Romana de Dezvoltare ARD.

    cinic

    16/09/2012 at 5:20 pm

 12. theo,
  multzumesc, imi plac si femeile din ARD;
  si ce femei!!!!!!!!!!! VA FII BINE f. bine.

  theo- nona

  16/09/2012 at 1:51 pm

  • Theo si mie imi plac, cel putin una din ele 😆

   Theophyle

   16/09/2012 at 1:52 pm

   • Frumoasa declaratie 😆

    mar

    16/09/2012 at 4:03 pm

 13. In sfarsit am inteles si va multumesc. Asta inseamna sa nu citesti legile. Dar cati dintre noi citim cu-adevart legile? Si daca le citim, citi dintre noi chiar le intelegem? Sa fie a naibii de lege, urat au mai facut-o! (scuzati limbajul). Chiar daca acum ne poate avantaja eu tot nu sunt de acord cu o asemenea lege. Cred ca va trebui schimbata cu prioritate in legislatia urmatoare. Ce inseamna asa ceva? Nu sunt jurist, nici legist, dar nu pot accepta o asemenea lege.
  Da, va multumesc, am inteles.

  Giorgia

  16/09/2012 at 2:01 pm

  • Legea este dreapta si asigura un echilibru democratic.
   Sa zicem ca in toate judetele iese USL cu 47% ARD cu 40% si DD cu 13%
   La vot uninominal pur USL ar lua toate locurile din parlament iar ARD zero. S-ar nesocoti optiunile celor 40 +13%

   lastnightmusic

   16/09/2012 at 2:19 pm

   • Probabil ca un VU in doua ururi ar fi fost cel mai drept – fiindca in niciun caz nu este corect ca cel de pe primul loc sa mearga acasa si licheaus de pe locul trei sa mearga in parlament. Un al doilea tur si 50+1, asta ar fi fost solutia.
    Desi probabil ca la cum gandeste majoritatea, USL-ul ar fi avut 75% in cazul asta…
    Sincer, eu nu stiu ce sa-mi doresc – ceea ce simt ca ar fi corect, sau ceea ce stiu ca este avantajos pentru noi (cei care suntem de aceeasi parte a baricadei).

    victor.vb2

    16/09/2012 at 2:38 pm

   • Asa cum spui tu acum este corect, dar ce facem cu intratul lui Chucky in parlament de pe locul 3, sau al celorlalti?

    Giorgia

    16/09/2012 at 5:02 pm

    • Chucky a intrat corect deoarece s-a pastrat ponderea celor ce au votat PNL in sectorul 1. Ca nu iti place tie individul, si ca el se considera emanatul a 7.5 milioane e altceva

     lastnightmusic

     16/09/2012 at 5:54 pm

     • Pai eu la asta ma refeream cand spuneam ca nu sunt de acord si trebuie schimbata legea. Eu nu pot accepta ca nulitati sa intre de pe locurile 2-3-4 in parlament si sa ne „reprezinte”.

      Giorgia

      16/09/2012 at 6:13 pm

      • Schimbata legea cum ?
       Poporul vrea acum USL majoritar. Legea e buna sa protejeze de tirania majoritatii
       Nu vrei sa intre nulitati pe locul 2-3-4 ? Nulitatile vor fi pe locul 1 🙂 iar oameni merituosi vor fi pe locul 20-50 Chucky va fi pe primul loc sa fii sigura, si Ghise dupa reclama pe care si-a facut-o

       lastnightmusic

       16/09/2012 at 6:19 pm

       • stii ceva muzicuta 🙂 ? da noi ce pazim aici? doar nu vrei sa luam nihilismul si disperarea in brate si sa ne consolam! uite ca eu nu sunt asa convinsa ca TOT poporul vrea acum usl, sunt din nou la tara si am ramas uluita sa aud un cioban autentic spunand ca-l da naibii pe ponta.
        asa ca, lasa negativismul si treci la treaba 🙂 🙂

        Giorgia

        16/09/2012 at 6:27 pm

       • si, pentru Dumnezeu, nu te supara si nu interpreta cuvintele mele, pur si simplu sunt mai bine-dispusa 🙂

        Giorgia

        16/09/2012 at 6:33 pm

       • Credeam ca ma intrebi sincer ceva. De aia am raspuns. Si nu c-oi fi eu frun disperat.

        Daca zici ca ciobanii tai autentici vor vota pentru dreapta romaneasca atunci chiar e bine pentru ei si pentru noi.

        lastnightmusic

        16/09/2012 at 6:35 pm

       • Aha! Tu fiind din cei cu „gulere albe”, ma trimiti pe mine la „ciobanii mei”. Ia uite cum ies deasupra caracterele! Eu pe tine nu te-am intrebat initial nimic, tu ai intrat pe comentariul meu. Gata, m-am lamurit. Eu cand scriu ceva sunt sincera, nu am niciodata „ulterior motives”, cum vad ca se intampla cu tine. Si, crede-ma, cu tine nu voi mai avea de schimbat niciodata vre-un cuvant aici.

        Giorgia

        16/09/2012 at 7:13 pm

       • Hei, 🙂
        nu o lua asa personal . Doar ca ma indoiesc ca ciobanii aia autentici vor inclina balanta spre dreapta. Ai zis ca nu il voteaza pe Ponta. Intrebarea este daca acei ciobani voteaza pe cineva. Sunt milioane de oameni in Romania care nu voteaza niciodata. Pe de alta parte e foarte posibil sa voteze cu domnul Dan Diaconescu. I-ai intrebat ?
        Dreapta are cam 15%. Ne-ar mai trebui cam 20% ciobani autentici ca sa accedem la guvernare.

        lastnightmusic

        16/09/2012 at 7:33 pm

 14. si eu m-am referit la ce stiu,
  dna. Demeter si MM.
  desigur poate sunt mai multe.

  theo- nona

  16/09/2012 at 2:03 pm

 15. giorgia ,
  legea e o escrocherie, fäcutä de 2 escroci,
  dar asta este.

  theo- nona

  16/09/2012 at 2:04 pm

  • exact doamna Theo

   Giorgia

   16/09/2012 at 2:06 pm

 16. SAlutare all.

  Si cum dupa niscaiva politica trebuie sa ne mai si destindem va propun spre lecturare bancuri politice inregistrate in arhiva CNSAS 🙂

  Din arhiva comică a Securităţii

  Răsfoirea dosarelor de la CNSAS poate provoca, uneori, şi hohote de râs. Cercetătorii arhivelor Securităţii ajung să se întâlnească, fără să vrea, şi cu aspectele comice ale acestei tragedii care a însemnat controlul şi amestecul Securităţii în viaţa publică şi privată a cetăţenilor României. Carmen Chivu şi Mihai Albu, cercetători acreditaţi pe lângă CNSAS, au publicat recent o nouă lucrare dedicată Securităţii comuniste.
  Umorul, ca infracţiune

  o categorie de umor, extrem de bine documentată în arhivele Securităţii, este cea a bancurilor politice. În anii ’50, o anecdotă, un calambur, o vorbă cu două sensuri, putea să ghilotineze un cap, să curme o carieră. Profesorul de economie Belu Zilber, un comunist ilegalist, avea mintea-brici şi gura cam slobodă. N-a dat atenţie cine-l asculta atunci când a spus că clasa muncitoare nu mai are răbdare până ce tovarăşul Gheorghe-Dej îşi va da bacalaureatul la seral. Pentru această glumă nesăbuită, Belu Zilber a petrecut 17 ani în închisoare.

  Desigur, nu orice anecdotă „duşmănoasă” interceptată de urechile vigilente ale securităţii se solda neapărat cu o condamnare. Dar era, obligatoriu, notarea cu meticulozitate la dosar. Românii erau conştienţi de asta. Cu atât mai mult bancurile politice deveniseră un risc asumat şi un gest de frondă.

  Nu au întârziat să apară glume şi pe această temă. Consemnate, evident, în arhivele Securităţii. Iată un exemplu:
  ” În Statele Unite, capitaliştii, ca să nu se plictisească, se distrau făcând concursuri speciale de viteză: 10 maşini iau startul, una din ele are frâna defectă dar nimeni nu ştie care. În Anglia, zece oameni joacă , toţi duc revolverele la tâmplă şi trag, dar numai un singur pistol are glonţ pe ţeavă şi nimeni nu ştie care. În România, zece inşi spun bancuri politice, unul dintre ei e turnător dar nimeni nu ştie care.”

  Nici măcar în perioada „deschiderii” din anii ’70, Securitatea nu a renunţat la obiceiul de a consemna, conştiincios, infracţiunile prin umor. Turnătorii rămăseseră la fel de zeloşi. Unul informa că un amic obişnuieşte să spună: „Pământul este al aceluia care îl munceşte – dar recolta nu!”

  Altul pâra o colegă de cancelarie, care ar fi spus, în septembrie 1975:
  „Va trebui să învăţăm să înotăm pe spate fiindcă, dacă vin alte inundaţii, vom fi nevoiţi să facem pluta, iar cu mâinile să aplaudăm elicopterul prezidenţial”.

  Tot o profesoară face obiectul unui alt denunţ:
  „Permiteţi-mi să raportez, în legătură cu glumele tendenţioase, profesoara M.A. mai scapă din când în când câte o astfel de glumă. În ziua de 22.10.1976 i-a explicat profesorului de muzică I. cum cântă un surdo-mut melodia : îşi dă cu pumnii în cap”.

  Într-un alt document de arhivă citim: „S. informează că A. i-a recitat lui N. (care a râs) versurile:

  Bancuri la dosar
  Bancurile erau vânate cu străşnicie de oamenii Securităţii. Informatorii le comunicau, solicitând în prealabil iertarea organului competent. Dar erau ascultate şi colportate chiar de securişti, între ei. Comedianul Mircea Crişan, după ce a rămas în străinătate, era ascultat la „Europa Liberă” şi bancurile lui erau imprimate de serviciile tehnice ale Securităţii. L-am întrebat, odată, pe Mircea Crişan dacă nu se teme de braţul lung al Securităţii. Mi-a răspuns zâmbind:
  „Nu fi prost, securiştii mă apără să nu mi se întâmple nimic rău, ei râd primii, li se pare că e vorba de şefii lor. Şi sunt satisfăcuţi”.

  Înaintea unor alegeri, Mircea Crişan a lansat bancul:
  „Gata tovarăşi, acum avem dreptul de a vorbi, nu e ca pe vremea burghezo-moşierimii când toţi se căcau în capul nostru. Acum avem gură”.
  Spus la „Europa Liberă”, bancul a început să circule a doua zi în românia. Sau bancul cu Elena Ceauşescu care îi spune într-o zi marelui cârmaci:
  „Maiestate”. Ceauşescu, încurcat, îi zice: „Ei, lasă, Leano, nici chiar aşa.” Savanta îi răspunde: „Am vrut să întreb dacă pe care nu le-am vizitat?”

  Informările au curs o droaie. Arhivele Securităţii memorează sute şi mii de bancuri. Iată doar câteva:

  Întrebat cu cine semănăm noi, comuniştii, un ţigan răspunde:”Cu Adam şi Eva, pentru că şi ei umblau dezbrăcaţi. Şi cu Cain şi Abel, pentru că şi ei, deşi fraţi, s-au omorât între ei. Şi cu cei trei crai de la Răsărit, care au mers după stea şi au ajuns la iesle”

  „Un internat în Azilul de nebuni e întrebat:
  – Dumneata de ce eşti internat?
  – Am vrut să fug peste hotare.
  – Pentru aşa ceva se stă la închisoare, nu la balamuc.
  – Da, dar eu am vrut să fug în Uniunea Sovietică.”

  „- Tovarăşe, de ce ai propus la şedinţa de partid să fim ocupaţi de chinezi?
  – Să vă spun sincer? Vă daţi seama, ca să ajungă la noi câteva miliarde de chinezi mărşăluind peste Uniunea Sovietică.?”

  „Un cetăţean a spus că şeful Partidului este un mare idiot. Pentru aceasta a fost imediat arestat şi condamnat la 25 de ani şi trei luni de închisoare. Toată lumea se întreba de ce a fost condamnat la 25 de ani şi trei luni. S-a aflat că a primit trei luni pentru insulta adusă unui cetăţean al R.S.R. şi 25 de ani pentru divulgarea secretului de stat”

  „Hruşciov şi Kennedy stau pe malul mării şi fac plajă. Hruşciov citea „Capitalul” lui Karl Marx, iar Kennedy, Biblia. La un moment dat Hruşciov începe să râdă. Kennedy vrea să ştie de ce râde şi Hruşciov îi arată ce scrie în carte: . După puţin timp începe să râdă Kennedy. Întrebat de Hruşciov de ce râde, acesta îi arată ce e scris în Biblie: „.

  „Nicolae Ceauşescu în vizită la Căminul Studenţesc. Studenţii, nemulţumiţi de cantină, cer să li se mărească îndemnizaţia. Se aprobă creşterea de la 10 lei la 12 lei pe zi. Urmează vizita la o puşcărie, unde deţinuţii sunt şi ei nemulţumiţi. Se aprobă creşterea îndemnizaţiei de la 5 lei la 50 de lei. Ion Gheorghe Maurer e revoltat şi cere explicaţii. Atunci Ceauşescu îi zice: „.

  „- Bulă, ce face tatăl tău?
  – E activist de partid.
  – Şi mama?
  – Nici ea nu munceşte.”

  Aceste anecdote şi multe , multe altele, au fost atent culese şi îndosariate de harnicii slujbaşi ai poliţiei politice. Nu pentru hazul lor, ci pentru potenţialul incriminator. Cei care le „raportau” aveau întotdeauna grijă să se „distanţeze” de asemenea atitudini „neprincipiale” şi să îşi arate limpede dezaprobarea.
  Tonul scorţos şi impersonal al notelor informative nu face decât să sporească efectul comic:
  „Tot S. informează că acelaşi A. a povestit despre înmânarea tovarăşei Elena Ceauşescu a Premiului pentru cea mai bună agricultoare. Pentru că a arat o ţară întreagă cu un singur bou”.

  Reddog

  16/09/2012 at 2:22 pm

  • Misto: Belu Zilber= spion sovietic+ informator al sigurantei+ cel ce a dat americanilor datele economice secrete romanesti in timpul conf de la Paris –- intra la puscarie pentru un banc prost ? E o gluma buna 🙂

   lastnightmusic

   16/09/2012 at 2:35 pm

   • UTS
    Belu Zilber a platit si pentru altele.
    Asta o stiam si eu, te asigur !
    Eu am redat doar textul unui email primit de mine, fara a-l comenta sau „adnota”.
    Doar atat.

    Reddog

    16/09/2012 at 2:49 pm

 17. N-as zice ca legea e realmente o porcarie. La uninominal pur, ar fi avantaj USL clar, doar pe liste nu ne-a placut niciodata, asa ca sistemul actual, chit ca e complicat ca naiba, nu mi se pare atat de prost. Oricum, indiferent de sistem, atata timp cat FC nu are o structura solida in teritoriu, ar fi fost dezavantajata si era obligata sa mearga intr-o alianta.

  johnny

  16/09/2012 at 2:25 pm

 18. Problema nu e ca uninominalul pur ar avantaja USL. Pana la urma, sa zicem ca avantajeaza un partid, si acela sta 4 ani la guvernare, dupa aia vne altul, etc.

  Problema e ca la noi un partid care ar obtine o super majoritate ar folosi-o pentru a arunca in aer instiutiile statului, a modifica Constiutia si a se eterniza la putere. Asta era si planul USL cu uninominalul pur.

  Nu ne permitem din pacate un uninominal pur intr-un singur tur. Poate doar in doua tururi. Insa ce e cert e ca, vazand cum actioneaza USL, care sunt in stare sa arunce in aer Constitutia, va trebui ca legea sa pastreze un dram de proportionalitate.

  Cetatean

  16/09/2012 at 2:41 pm

  • Cand spun „proportionalitate” nu ma gandesc la ceea ce am scris in articol, la conceptul de „zestre de partid”, ci la un mecanism de repartizare a mandatelor care sa trimita mereu in Parlament castigatorul colegiului (nu ca acuma) si sa tina cont, in etapa a doua, si de celelalte voturi obtinute de urmatorii candidati in colegiu, nu in judet (cum e acuma).

   Cetatean

   16/09/2012 at 2:48 pm

 19. Buna ziua.
  Eu inteleg urmatoarele lucruri:
  a) un independent nu are sanse sa castige un mandat decat daca ia din prima 50%+1. Independentii sunt dezavantajati intrucat ei pot strange voturi doar dintr-un colegiu si apoi, daca obtin sub 50%, se bat cu partidele care aduna voturi din toate colegiile curcumscriptiei. Astfel, daca un partid ia 5% in fiecare din cele (sa zicem) 9 colegii dintr-un judet, obtine un CECI mai mare decat un indepndent cu 40% stransi doar intr-un colegiu.
  b) Repartizarea mandatelor se face in trei etape:
  – etapa 1: cei care au strans majoritatea absoluta a voturilor intr-un colegiu
  – etapa 2: se aduna toate voturile dintr-un judet si se impart la numarul de colegii. Prezenta 400.000 si 10 colegii de deputat rezulta un CECI de 40.000. Rezultatul partidelor se imparte la 40.000. USL a obtinut 170.000 de voturi asta inseamna ca are dreptul la 4 deputati (parte intreaga) iar restul de 10.000 intra la voturile neutilizate din care se calculeaza CENN. Daca are deja doi cu 50%+1 atunci USL mai poate prinde doar doua locuri chiar daca are inca 5 candidati invingatori de colegiu. Se procedeaza la fel si cu ARD care obtine sa spunem 3 locuri de deputati, PPDD 1 loc. UDMR nu are decat 35.000 de voturi asa ca nu prinde direct niciun loc si intra cu ele in etapa a 3-a. Total repartizat la nivel de judet 8 locuri de deputat.
  – etapa a 3: se aduna toate resturile (cele 10.000 ale USL din judet) plus voturile partidelor care nu au primit direct mandate la nivel de judet (cele 35.000 ale UDMR). Se aduna toate si se impart la numarul de mandate „libere” pe tara. Rezulta un coeficient la nivel national. Scorul partidelor se imparte la acest coeficient. Partea intreaga reprezinta numarul de mandate obtinute la nivelul tarii. Asa de exemplu a obtinut UDMR mandat la Tulcea pentru ca a fost singurul neocupat din lista descrescatoare la nivelul tarii.
  – mandatele suplimentare apar atunci cand sunt multi care obtin direct 50%+1. Sa spunem ca USL ia in Teleorman in 7 colegii din 10 55% din voturi. Conform CECI trebuia sa obtina doar 6 mandate. Conform principului proportionalitatii, celelalte partide au un CECI care le da dreptul la 4 mandate (USL nu mai primeste nimic). Din cele 4 mandate , 3 se dau cu CECI si 1 pe baza CENN. Astfel desi Teleormanul avea dreptul la 10 deputati, in final va vea 11.

  P.s. Nu luati toata analiza de buna, este doar interpretarea mea neprofesionista la care ma gandesc de aseara de cand au aruncat gazdele noastre „promoul” pe piata.

  ribelalu

  16/09/2012 at 3:53 pm

  • dar te-ai gandit ceva, ti-am dat de meditat pe art. 47 si 48 🙂

   Cetatean

   16/09/2012 at 4:22 pm

 20. „Daca are deja doi cu 50%+1 atunci USL mai poate prinde doar doua locuri chiar daca are inca 5 candidati”.

  Da, USL mai prinde doua locuri. Si da, asa este, CECI si CENN pot face ca numarul de parlamentari sa creasca pentru ca daca primul partid ia cateva mandate cu peste 50+1, prinde mandate si la prima repartizare, si la a doua.

  Ca sa scapam de chestia asta, USL trebuie trasa cat mai in apropiere de 40%, asa cum am scris in postare. Acum are in mod real cam 46-47%, din ce stiu eu.

  Cetatean

  16/09/2012 at 3:59 pm

 21. Acum m-am lamurit si cum a intrat Ghise de pe locul 3 in Senat. Inseamna ca in colegiul lui lupta intre PSD, PDL, PNL si chiar UDMR a fost echilibrata, niciun candidat neobtinand probabil peste 40% din voturi. Astfel locul in colegiul respectiv nu a putut fi atribuit nici direct (etapa 1 50%+1) nici la nivel de circumscriptie (candidatii respectivi erau pe locuri codase pe lista la nivel judetean). Astfel locul respectiv s-a distribuit in etapa a 3%. Candidatii de la PSD si de la PDL nu au ocupat locul deoarece avand sub 40% au fost devansati de alti candidati ai partidelor respective la nivelul tarii. PNL avand rezultate mult mai proaste la alegeri s-a trezit ca in colegiile unde candidatii lr au avut rezultate mai bune decat Ghise locul este ocupat de PSD, PDL sau PNL si la imperechere doar in colegiul lui Ghise exista un loc de senator vacant (datorat rezultatelor echilibrate de acolo). Practic prostul a fost la locul potrivit in momentul potrivit.

  ribelalu

  16/09/2012 at 4:10 pm

  • exact!

   Din lege se mai desprind cateva concluzii:

   1. pentru ca pe lista descrescatoare un candidat sa fie cat mai sus, el trebuie sa aiba cat mai multe voturi (locul ocupat pe lista e dat de raportul dintre numarul de voturi obtinut de el si CECI)

   2. candidatii care sunt plasati in colegii rurale sunt mai avantajati (acolo prezenta la vot e mai mare si, implicit, numarul brut de voturi recoltat).

   3. dincolo de un anumit prag, proportionalitatea joaca in defavoarea partidului care sta cel mai bine la vot. Peste acel prag, proportionalitatea il ajuta si obtine choar mai multe mandate.

   4. imperativul este scaderea USL in colegii sub 50%.

   5. daca este adusa cam la 40% in colegii este chiar bine.

   6. Incepand de la 39,99% in jos, e loterie pura.

   7. PPDD va fi mult mai putin reprezentat decat se crede, caci nu cred ca au o distributie relativ uniforma in tara.

   Cetatean

   16/09/2012 at 4:21 pm

   • Locul cat mai sus nu iti garanteaza si locul la distribuirea in etapele doi si 3. Daca ai 40% dar locul a fost luat deja de unul cu rezultat mai bun atunci „la revedere”. Intra altul situat pe un loc mai jos ca tine pe lista descrescatoare. Loterie! sigur esti dor cu 50%.

    P.S. si Cacarau la fel a intrat in parlament. A avut o lupta (pierduta) dar destul de echilibrata cu Ionut Popescu. De aceea important este ca opozitia actuala sa incerce sa forteze candidatii USL sa nu obtina 50% din voturi.

    ribelalu

    16/09/2012 at 5:04 pm

    • asa este, ai sesizat alta problema. Da, e posibil sa ai un un loc ‘fruntas’ pe lista cu cei sub 50%, insa partidul tau sa isi fi „epuizat” mandatele care „i se cuvin”. Prin umaare, intra urmatorul, daca partidul lui mai are inca locuri din zestrea pe judet care sa poata fi alocate.

     Da, va trebui facut un joc la rupere pentru a scadea in colegi USL sub 50%. Vor fi colegii unde vor obtine mandat din prima, in judetele rosii, insa important e ca acele colegi sa nu fie prea multe. Si in 2008 au fost c olegii castigate din prima, vor di si acum. Insa ce conteaza e ca USL sa fie trasa cat mai jos si ARD sa urce cat mai sus. Caci si ARD va avea colegii pe care le va castiga, insa totul e ca la malaxorul proportional USL sa nu iasa in avantaj prea mare.

     Cetatean

     16/09/2012 at 5:11 pm

     • 😀 asta-i ca la jocul de fircai – daca s-au epuizat tromfii in ordinea lor, atunci ai ramas pe dinafara. eu cred ca cei care au creat legea au fost niste vajnici navetisti.

      Sare'n Ochi

      16/09/2012 at 6:12 pm

      • Sare, cred ca numa’ io si tu am inteles de ai scris mai sus. Fircai, tromf… 🙂 Jocul asta se poate juca numai cu carti unguresti, din alea cu duba in loc de caro.
       Am cautat de cateva ori sa aflu etimologia numelui fircau, fircai – dar nimic nicaieri. Tot ce am gasit a fost ca fir ar fi vier (germana: patru) si probabil ca are legatura cu tromfii.

       Am fost off topic, dar mi-a placut graiul lui Victor si nu m-am putut abtine.. 🙂

       Morar Calin

       16/09/2012 at 6:35 pm

       • 😀
        jocul navetistilor din Ardeal. poate daca ar invata ai nostri regulile, i-am bate pe astia din USL de nici nu ar sti de unde le vine bataia.
        in fond, trebuie doar sa ne intelegem cum taiem cu tromfii 😀

        Sare'n Ochi

        16/09/2012 at 6:51 pm

       • ie!

        Morar Calin

        16/09/2012 at 6:55 pm

 22. Offtopic (doar aparent cred)
  Pe B1, am ajuns sa o consider pe Monica T. cea mai priceputa (la toate ca despre toate se discuta).
  Nu credeam asta 🙂

  emil

  16/09/2012 at 4:16 pm

 23. cotzofana asta bätranä, e o mahalagioaicä ce ii place sä
  se audä vorbind. madam Tatoiu nu are rusine.

  theo- nona

  16/09/2012 at 4:21 pm

 24. Bnciu chiar suferea cu ironie, cä madam Tatoiu dispäru se,
  uite cä nu putem scäpa de i-a, este ca raia.

  theo- nona

  16/09/2012 at 4:23 pm

  • Si totusi, din ce e acolo, Monica vorbeste mai la obiect 🙂
   Parerea mea.

   emil

   16/09/2012 at 4:25 pm

 25. dece are voie securistul nebun GHISE, sä candideze?

  theo- nona

  16/09/2012 at 4:31 pm

  • pentriu ca legea nu interzice candidatura chiar daca ai fost securist, trebuie doar sa dai o declaratie si sa zici ca a fost sau nu securist. Atat.

   Vei vedea, si Voiculescu va candida, si abia astept sa o faca 😈

   Cetatean

   16/09/2012 at 4:34 pm

 26. hello, all,
  omg, dar complicat pare…

  acum cu ARD – trebuie sa cistige guvernarea in decembrie 2012 si nu alta data!!!

  disputa cu ONG ARD….aia este asociatie, iar noi vorbim despre o alianta,
  chiar daca literele sint la fel, cuvintele sint diferite.
  deci praf in ochi.

  mersi, cetatean, pentru munca depusa,
  multi au inteles cum merge treaba, cum un crin, un ghise, un tariceanu, un orban ludovic au intrat in parlament de pe locurile 2 sau 3, iar cel de pe locul 1, a ramas afara….

  skorpion

  16/09/2012 at 5:03 pm

  • salut! 🙂 e complicat, insa va trebui sa ne descurcam cu ce avem.

   Cetatean

   16/09/2012 at 5:12 pm

  • si eu sper ca nefericita coincidenta de acronim sa nu creeze probleme juridice si de procedura aliantei dar vazand cine este sefu’, adica oportunistul sarpe cu clopotei „onorabilul” avocat Piperia, am o sumbra presimtire, Blaga&comp. au dat de dracu’ este posibil sa nu poata utiliza, public, titulatura ADR

   Lumi (pentru a nu clona pe Luminita)

   16/09/2012 at 5:12 pm

 27. @ Cetatean:
  Un lucru deosebit de importnat de care ARD trebuie sa tina seama este distributia numarului de mandate pe judet.
  Sa luam exemplul Teleormanului. Sa presupunem ca USL obtine 66% din mandatele de deputat acolo. Teleorman are 6 deputati ceea ce inseamna ca USL obtine 4 mandate. ARD ia unul, PPDD 1.
  Clujul in schimb dispune de 10 mandate de deputat. Daca ARD obtine 50% atunci din Cluj ia 5 mandate de deputat (poate chiar mai mult cu CENN) si bate Teleormanul. Mai ia UDMR 1 sau 2, mai ia PPDD 1, ramane USL cu 2.
  Trebuie mare atentie aici si strategii speciale pentru fiecare judet al tarii.

  ribelalu

  16/09/2012 at 5:12 pm

  • asa este, aspectul asta nu am vrut sa il mai scriu, insa trebuie calibrat pe judete 🙂

   Cetatean

   16/09/2012 at 6:05 pm

  • Din cate vad a disparut criteriul migratiei politice (in general sau intre formatiunile aliantei).

   Bogdan

   16/09/2012 at 7:02 pm

 28. Citizen, salut.

  Astepti candidatura varanului Felix?
  Sa inteleg ca, in cazul in care este ales in Parlament, dosarul sau revine la Inalta Curte de Justitie si Casatie?
  😈

  Reddog

  16/09/2012 at 5:28 pm

  • Da, asa e. Cred ca va candida. Nervozitatea lui Ponta la intrebarea ziaristilor asta arata.

   Da, cred ca dosarul revine la ICCJ. Insa nu sunt 100% sigur.

   Cetatean

   16/09/2012 at 6:06 pm

   • Dar daca justitia se misca precum ochiul mortului cu procesele „greilor”, ca si pina acum, ne prinde 2016 cu varan cu tot pe cap. (Daca nu 2020 !). Sper – pentru self esteem-ul natiei, totusi sa nu-l scoata doar biologia din prim-planul tv si din spatele Crinutzei et comp

    arrletty

    16/09/2012 at 6:58 pm

 29. Giorgia

  16/09/2012 at 5:33 pm

  • 😀
   vreau sa-ti zic ca si PDL abunda de baieti si fete in virgo. si nu-s deloc neprihaniti/neprihanite.

   Sare'n Ochi

   16/09/2012 at 6:21 pm

 30. O fi diversiune?

  Ipoteză BOMBĂ. Laura Codruţa Kovesi, propunerea USL pentru şefia DNA
  http://www.realitatea.net/ipoteza-bomba-laura-codruta-kovesi-propunerea-usl-pentru-sefia-dna_1009436.html

  Giorgia

  16/09/2012 at 5:37 pm

  • diversiune sau cacialma. O lasa pe Kovesi la DNA ca sa puna un procuror sandelistic la PG.

   Cetatean

   16/09/2012 at 6:07 pm

   • da, e cacialma, i-au dat drumul ca sa „adoarma” vigilentii 🙂

    Giorgia

    16/09/2012 at 6:15 pm

 31. GIORGIA;

  mi-a pläcut, multzumesc.

  theo- nona

  16/09/2012 at 5:47 pm

  • 🙂

   Giorgia

   16/09/2012 at 5:49 pm

 32. Bună !
  Merg pe mâna voastră ! Ați avut dreptate și cu boicotul cu toate că ideea am îmbrățișat-o mai târziu.

  dictaturajustitiei

  16/09/2012 at 5:48 pm

 33. cu sigurantzä o diversiune, mai repede se spanzurä totzi uslinosii
  decat sä o punä pe madam kövesi la DNA:
  aruncä petarde , panä aduce coana chiritza Temnicera, un servitor mafiot.

  theo- nona

  16/09/2012 at 5:50 pm

 34. tot respectul pt. moldoveni, sunt f. curajosi.

  theo- nona

  16/09/2012 at 5:53 pm

  • Citi mici intreprinzatori exista in Ro ?

   arrletty

   16/09/2012 at 6:39 pm

   • 132 de mii de IMM-uri

    Theophyle

    16/09/2012 at 7:52 pm

    • hmmmmmmmmmmmmmmmmmm

     arrletty

     16/09/2012 at 8:01 pm

    • dupa alte cifre depasesc 500 000. Cate sunt real active, cate camufleaza un consultant f.b. platit e mai greu de aflat.

     cinic

     17/09/2012 at 10:45 am

 35. izprävniceasca mai cloceste incä, va iesi un soricel obraznic , dat umil

  theo- nona

  16/09/2012 at 6:23 pm

 36. Calculul celor din FC e mult mai simplu: aveau sau nu sanse sa atinga pragul electoral de 5% sau cel alternativ (6+3 colegii castigate cu 50% + 1). Din sondajele facute publice pana acum sansele erau reduse, de asta au si intrat in alianta cu PDL-ul, nu din motive de distributie a mandatelor.

  Despre legea electorala am citit articole foarte bune pe blogul lui Doc la vremea respectiva, uite doua linkuri despre cum si-au trasat si ales cei de la PNL colegiile si ce inseamna sa ai un colegiu sigur:
  http://doc.hotnews.ro/colegiul-mic-al-albitei-tariceanu-sau-cum-e-sanctionat-dl-orban.html
  http://doc.hotnews.ro/meditatii-post-electorale-ii-cum-se-joaca-mandatul-dlui-tariceanu.html

  Avand in vedere ca acum for fi pe buletinul de vot doua aliante mari si nu 3 partide mari ca in 2008, calculul a ce inseamna colegiu sigur va fi mai simplu de facut. Schimbarea raportului de forte va face insa ca ceea ce era un colegiu sigur pentru ARD/USL in 2008 sa nu mai fie un colegiu sigur in 2012, asa ca e util ca opinia publica sa insiste ca parlamentarii actuali sa candideze fix in aceleasi colegii electorale ca acum 4 ani.

  Bogdan

  16/09/2012 at 6:28 pm

  • Bogdan nu pune doua linkuri per comentariu. Intra direc t la moderare. Nu intotdeauna sun atent sau sunt lanaga calculator!

   Theophyle

   16/09/2012 at 7:54 pm

  • salut, dar eroare. Pe buletin exista si PP-DD si UDMR si poate alte 2 partide maghiare si poate ceva partidulete care abia acum se duc la scrutin.

   cinic

   17/09/2012 at 10:47 am

 37. @lastnightmusic, uite aici, cum sa fiu eu de acord cu asa ceva? sa creasca parlamentul cu 100 de bucati! da’ ce-am inebunit? sa mai vina si alti negoiţi guiţi cu doctorate?

  http://www.realitatea.net/fost-vicepresedinte-aep-numarul-parlamentarilor-ar-putea-creste-cu-o-suta_1009595.html

  Giorgia

  16/09/2012 at 6:37 pm

  • @giorgia, eu nu ma uit pe realitatea net 🙂 Dar intrucit Casa Poporului e incapatoare, ar avea loc inca vreo 600 de deputati noi, cu conditia ca bugetul alocat lor sa se imparta nu la 400 ci la 1000.

   lastnightmusic

   16/09/2012 at 7:07 pm

   • De fapt noua lege poate genera 470 de parlamentari (452+18). Adica 18 mai mult

    Theophyle

    16/09/2012 at 7:55 pm

    • Da…. creste numarul functionarilor….
     Cind am vazut daunazi ca USL doreste introducerea regiunilor de dezvoltare – dar fara sa renunte la judete- deci o birocratie crescuta – aproape kafkiana – iti vine sa dai in bilbiala

     lastnightmusic

     16/09/2012 at 8:02 pm

 38. Buna seara!
  Cu mare parere de rau, reiau un comment de ceva vreme referitor la oamenii de afaceri:

  Buna ziua!
  E cu dus si intors ce spui/vrei tu… Sa-ti spun de ce: in spatele politicienilor stau oameni cu foarte multi bani si cu interese, de cele mai multe ori, trans-partinice. (Aproape) fiecare politician este indatorat acestui grup(uri) de interese. Fara un puternic sprijin financiar, cei mai multi din parlament nu ar fi ajuns unde sunt; foarte putini sunt oamenii carora sa le recunosti valoare si sa-i votezi pt ce/cine sunt. Ca sa-ti dau un exemplu concret: prin 2000, la alegerile locale, am fost contactact de un astfel de “om de afaceri” care mi-a propus un loc eligibil la consilieri judeteni pe listele unui partid, urmand ca el sa-mi sustina financiar campania; tot ce trebuia sa fac era sa semnez un “imprumut” si, bineinteles, sa votez tot ce vrea el si cum vrea el. Am refuzat acea oferta! Mai este un tip de “om de afaceri” in politica damboviteana, extrem de orgolios, care nu accepta sa dea bani pt un partid/asociatie, daca nu face parte din conducerea executiva si nu are, daca nu primul loc pe lista, macar al doilea sa fie… Sincer iti spun, am experiente extrem de neplacute cu oamenii de afaceri din interiorul partidelor si/sau organizatiilor (facand parte ani de zile si din una, si din alta).

  drivas

  31/08/2012 at 4:45 pm
  Din pacate, acest lucru a devenit vizibil si extrem de deranjant astazi, cand o duduie in Porsche Cayenne si-a permis sa invite oamenii la Piata Scanteii sa-l sustina pe MRU fara stirea acestuia. Atunci cand acesti oameni cu bani isi permit sa-si depaseasca limitele competentei, cam asa se intampla: ne facem toti de rusine! Inca cateva lovituri din astea la gioale de la cei considerati de-ai nostri si putem sa plecam acasa! 😦

  drivas

  16/09/2012 at 7:03 pm

 39. B1, acum, Piperea sef de ONG – ARD. Oportunitatea pt oengist sa se bage in seama.

  arrletty

  16/09/2012 at 7:17 pm

 40. Salutare !
  Mda, arta compromisului.
  Totusi e greu cu oastea de stransura.
  Greu si sa ai incredere in traseisti care oricand, daca le vine lor bine, pot schimba macazul.
  Mai ales cand sunt vicepresedinti.

  Tzepelica

  16/09/2012 at 7:59 pm

  • salut Timi,
   Majoritatea timpului sunt de acord cu tine. Aici avem un garant. Cred ca MRU poate fi singura alternativa posibila! Asta e!

   Theophyle

   16/09/2012 at 8:01 pm

   • Salut !
    Cand am spus ca e greu, m-am gandit ca lui MRU ii va fi greu.
    Din motivele expuse.
    Stii mai bine decat mine ca in tara asta vanzatori au fost, sunt si vor mai fi.

    Tzepelica

    16/09/2012 at 8:09 pm

 41. buna seara
  daca numarul parlamentarilor e ” gonflabil” cum ramane cu reprezentarea de 1 dep/70 mii si 1 sen/150 mii( parca asa e proportia)
  ce se face cu recensamintul? ca tot ” urlau” de li se taia respiratia ca sunt mai putini votanti decit cei din liste?
  de astea se tine seama sau ,ca totul in romania, si asta e o lege ” facultativa’?

  intimplator

  16/09/2012 at 8:18 pm

  • Pe masura ce populatia scade, numarul parlamentarilor creste.
   Optimul se atinge cand curba nr. parlamentarilor interesecteaza curba populatiei. 😆 😆

   Tzepelica

   16/09/2012 at 8:24 pm

   • din punctul meu de vedere nu se va atinge optimul- si si nimeni din familia mea ” restrinsa” nu viseaza sa ajunga in parlamentul romaniei

    intimplator

    16/09/2012 at 8:28 pm

 42. Intamplator.

  Ai dreptate, da, este o lege care se respecta dupa „ureche” !
  Asta este Parlamentul RomanieI: in mare parte o adunatura de tampiti, mafioti si incopetenti. Iar produsul muncii lor este asijderea ! Nu cred ca exista vreo lege care sa fie intr-adevar demnă de acest termen !

  Reddog

  16/09/2012 at 8:25 pm

  • Salut !
   Gunoaiele aduse la suprafata de gashca lui Ilicescu.

   Tzepelica

   16/09/2012 at 8:33 pm

   • SAlut Timi !
    Absolut de acord cu tine !

    Reddog

    16/09/2012 at 8:35 pm

 43. All.

  Minune mare, domnule ! Liviu Dragnea nu mai este baron PSD ! Parol ! Omul a devenit Mesia, ce-i drept numai in comunitatile USLase! Pe 29 iulie 2012 le-a spus mortilor din aceste comunitati: ridicati-va si umblati ! Mergeti si inmultiti voturile DA pentru suspendare ! Si miunea s-a intamplat ! Mortii au votat DA la referendum ! Cred ca Sfantul Sinod ar trebui sa-l canonizeze ! Iar Sfantul Dragnea, profetul USLas ar trebui sarbatorit pe 29 iulie !

  http://www.evz.ro/detalii/stiri/Miracolul-de-la-Ciuperceni-Dragnea-a-nviat-morii-la-referendum-1001036.ht

  Reddog

  16/09/2012 at 8:34 pm

 44. Sa-l vedem pe Mihai Neamtu la Realitatea ce otrava o sa verse la adresa lui MRU. La ora 21;00 Neamtu apare la Realitatea adus de manuta de consilierul lui de imagine, probabil si sustinator financiar 🙂 Desi nu vizionez Realitatea am sa vad emisiunea ca sa privesc reactiile unui fariseu!

  Theophyle

  16/09/2012 at 8:49 pm

  • Ai nervi tari…

   lastnightmusic

   16/09/2012 at 9:06 pm

   • Trebuie sa am! Cel putin pentru ca m-am implicat in aceasta constructie si nu o doresc sabotata! DE NIMENI!

    Theophyle

    16/09/2012 at 9:07 pm

    • Imi place cum se uita Boda la el

     ela

     16/09/2012 at 9:12 pm

     • si Boda e o poama buna. Lucreaza cu consultamtul de imagine a lui MN. Poti fi fara grija ca o sa-i salte la plasa!

      Theophyle

      16/09/2012 at 9:15 pm

    • nu mai am stomac de irealitati. poate un comment ? Multam cu anticipare

     arrletty

     16/09/2012 at 9:24 pm

  • Da, am incercat si eu sa ma uit dupa care m-am intrebat „Da’ de ce vreau eu sa ma chinui?” 😀

   observator

   16/09/2012 at 9:22 pm

  • Pana la urma, nu a fost asa rau…

   Morar Calin

   16/09/2012 at 10:15 pm

   • da, puta fi mai rau. Vad ca nu esti pe FB da-i un telefon lui demeter in 10 minute, daca poti 🙂

    Theophyle

    16/09/2012 at 10:17 pm

    • sunt pe fb, nu am telefonul doamnei.

     Morar Calin

     16/09/2012 at 10:19 pm

 45. Boicot al Conferintei „Diaspora in Cercetarea Stiintifica”: Nu ne patroneaza un plagiator
  Multi dintre cercetatorii romani interesati sa participe la conferinta „Diaspora in Cercetarea Romaneasca”, organizata la finalul lunii septembrie la Bucuresti, au decis sa renunte din cauza verdictului de plagiat primit de premierul Victor Ponta din partea Universitatii Bucuresti si a CNADTCU.
  http://www.ziare.com/victor-ponta/plagiat/boicot-al-conferintei-diaspora-in-cercetarea-stiintifica-nu-ne-patroneaza-un-plagiator-1190376

  Giorgia

  16/09/2012 at 9:13 pm

  • Era singura lor optiune, parerea mea!

   Theophyle

   16/09/2012 at 9:14 pm

 46. hehehe
  Da vina pe Ofiteru. Nu el a zis ! 🙂 ci Augustin Ofiteru , subalternul !
  Se repliaza Neamtu , cel de la scoala lui Coposu 🙂

  lastnightmusic

  16/09/2012 at 9:16 pm

  • Asta se numeste fariseu. Nici macar nu-si asuma opiniile oamenilor lui si ii critica o saptamana mai tarziu cand a fost bagat la colt 😦

   Theophyle

   16/09/2012 at 9:20 pm

  • Deci carevasazica …. fiind acu vreo 15 ani membru PNT … iar acum nefiind iesit PNR oficial – pe cale de consecinta el s-ar dori a fi perceput ca inca un membru al PNT ….. Ce sulfarie …..

   Si, buna seara ! 🙂

   grig

   16/09/2012 at 9:20 pm

 47. intrebare:
  MN nu mai are posibilitatea de a participa cu NR la alegerile generale din decembrie 2012?

  skorpion

  16/09/2012 at 9:18 pm

  • Skorpi are o problema. El trebuioe sa se inscrie intr-un partid. Asta inseamna automat sa demisioneze din partidul care l-a fondat. Circ sau nu?

   Theophyle

   16/09/2012 at 9:21 pm

   • Razbunarea Divinitatii.

    Cetatean

    16/09/2012 at 9:22 pm

    • Politia cereasca a intrat in actiune 😆

     mar

     16/09/2012 at 10:07 pm

     • asa e mar 🙂

      Theophyle

      16/09/2012 at 10:10 pm

 48. Papahagi – la Nasul – stie sa vorbeasca!
  very good!
  🙂

  skorpion

  16/09/2012 at 9:20 pm

 49. bate in retragere, insa , ca orice pusti care nu iese din paradigma scolareasca, incepe sa isi depende biografia.

  Nici macar nu isi da seama ca problema traseismului e o fundatura.

  Cetatean

  16/09/2012 at 9:20 pm

  • Cred ca si-a dat seama! Iida cu MM „shogunul” eticei romanesti. Are poate dreptate, asta ce zice despre el, insa? Ca tot ceea ce are el este o prietenie cu MM ? Si dai si lupta!

   Theophyle

   16/09/2012 at 9:24 pm

   • M-am saturat sa aud de 3 ori „a celebra”(celebrarea masii, ce pana dracu celebrezi cand nu ai partid in preajma alegerilor?!), de 2 ori ïntegritate si meritocratie”, de nspe ori „diplome si studii”.

    Du-te tataie si depune candidatura la ACADEMIE!!!

    Cetatean

    16/09/2012 at 9:27 pm

 50. batman iar ne ia cu traditia iudeo-crestina.

  Omul se crede la examene.

  Cand aud competenta, merotocratie, smart party.

  Sa il opreasca naibii cineva, individul nu a fost nici o data pe o ulita de sat!!!

  Cetatean

  16/09/2012 at 9:22 pm

 51. gata, a luat-o pe aratura: partidele, statul, etc.

  Omul nu stie sa adreseze 2 fraze directe, o da pe SF-uri.

  Cetatean

  16/09/2012 at 9:23 pm

  • Se completeaza de minune cu Boda. Adica acum nu mai functioneaza minima moralia? Al cui consilier a fost Boda? Hmm?

   Giorgia

   16/09/2012 at 9:27 pm

 52. Boda i-a tras-o iar: putem sa facem un seminar, insa pentru omul de rand…?

  Cetatean

  16/09/2012 at 9:25 pm

 53. sa inteleg ca in situatia in care se inregistreaza NR la tribunal, acest partid nu mai poate participa in alegeri singur?

  skorpion

  16/09/2012 at 9:25 pm

  • skorpi, daca va avea tidula, va trebui sa participe SINGUR ca partid,

   Cetatean

   16/09/2012 at 9:25 pm

  • Skorpi,
   ce poti face cu 0,7% din electorat si 1.8% recunostere publica?

   Theophyle

   16/09/2012 at 9:27 pm

 54. ok,ok, sunt constient de procentele pe care le-ar obtine, dar voiam sa stiu daca ar mai putea participa singur ca partid. asta voiam sa stiu! iar in privinta procentelor din pacate – zero sanse, spun: din pacate, pentru ca ma gindesc la oamenii care au construit partidul…..nu la MN

  skorpion

  16/09/2012 at 9:31 pm

  • Skorpi,
   oamemnii care au construit partidul construiesc astazi altul, pentru ca au fost „expulzati” de fondator 😦

   Theophyle

   16/09/2012 at 9:33 pm

 55. mai fratilor, cine nu le are, nu le are si gata. Noi am incercat sa antrenam o martoaga ca sa alerge ca un cal de curse.

  Omul se saturase de Contributors si a dorit sa devina politician, sa rosteasca „a celebra” in Parlament. E intratabil, nu reuseste sa se tina de subiect, ca orice egoist nu rezista tentatiei sa vorbeasca despre sine, nu stie sa puna PUNCT frazelor/

  Nu structureaza discursul incat sa iti ramana 3-4 notiuni cheie, nu ataca adversarul ci vrea recunoastere doar pentru ca a avut premii cu coronita cand era mic si diome cand era mare.

  Multa rabdare am mai avut, frate!!!!

  Cetatean

  16/09/2012 at 9:31 pm

  • Mda’ omul pluteste pe alte sfere 😦

   Theophyle

   16/09/2012 at 9:34 pm

 56. Ce il rupe Boda cu intrebarea despre Bazac!

  Cetatean

  16/09/2012 at 9:33 pm

 57. deja ma oboseste, si nu doar pentru ce zice, ci pentru modul cum le zice,

  Are un ton mereu pe harta si alert, care te face sa fugi dupa el. Nu le seduce, sa iti faca o placere sa il asculti. Pentru el, a vorbi cu electoratul inseamna a-l mitralia cu convingeri personale.

  Cetatean

  16/09/2012 at 9:35 pm

 58. Bazac sau Balzac?
  🙂

  Bazac este la FC, din cite stiu

  skorpion

  16/09/2012 at 9:36 pm

 59. nu a invatat o lectie minimala:

  cand nu ai nimic de zici, taci. cand ai ceva banal de zis, taci. Cand vrei sa zici ceva interesant, o zici scurt si percutant, nu in 2 minute.

  Excesul de incalzire inaintea meciului te face sa iti dai duhul la pauza.

  Cetatean

  16/09/2012 at 9:37 pm

 60. @cetatean,
  lasa-l pe MN, este terminat, treci la Nasul unde te poate incinta Papahagi
  🙂

  skorpion

  16/09/2012 at 9:38 pm

  • eu mi-am pierdut vreme pretioasa cu Neamtu, nu cu Papahagi. Am voie sa invat, sa nu mai iau tzeapa odata. 🙂

   Cetatean

   16/09/2012 at 9:39 pm

   • ce sa mai inveti acum??????
    nu mai ai ce invata acum la tv cu MN,parerea mea
    🙂

    skorpion

    16/09/2012 at 9:41 pm

  • skkorpi tu nu sti cat de greu amuncit Cetatean pentru el.. In loc de multumiri a primit tzafnosenii. Omul asta aproape a ingropat speranta dreptei.

   Theophyle

   16/09/2012 at 9:40 pm

   • stiu, cit a muncit @cetatean pentru N.R., stiu perfect, dar – acum NR & MN devin istorie – in acest sens ii spuneam lui city, sa nu-si mai faca singe rau….sa priveasca spre viitor.
    Si un Papahagi este partea buna a viitorului care nu se anunta prea luminos….

    skorpion

    16/09/2012 at 9:45 pm

  • rezon, o placere tv rara.. Si RMoraru are apasari ca io, bine bine, unii’s pe net, da’ restul ? raspuns de bun simt – mergi la ei

   arrletty

   16/09/2012 at 9:44 pm

 61. „stilistica sau estetica intrupata de doamna Elena Udrea”

  Apaaaaaaaaaaaaaaaaa!!!!!

  Cetatean

  16/09/2012 at 9:39 pm

  • Ha, ha 🙂
   Noaptea spre Canossa!

   Theophyle

   16/09/2012 at 9:39 pm

  • hăhăhăhăhăhă

   skorpion

   16/09/2012 at 9:42 pm

 62. mazare obscen si indecent
  (Papahagi)

  skorpion

  16/09/2012 at 9:40 pm

  • pai si nu are dreptate. Tot „guvernul cinstit” a lui Ponta este obscen si indecent!

   Theophyle

   16/09/2012 at 9:41 pm

  • „Mazare voteaza, mazare o sa manince” (constantenii)

   arrletty

   16/09/2012 at 9:46 pm

  • asa-i si inca AP a fost extrem de elegant in a-l descrie pe papitoiul ala inca la virsta intelectuala a unui puber (ca colegii dumisale – scuze)

   arrletty

   16/09/2012 at 10:09 pm

 63. „sa traducem si pentru mireni cele spuse de domnul profesor”(Boda).

  cand ti se zice asta, e clar ca ai scapat caii in porumb.

  Cetatean

  16/09/2012 at 9:42 pm

 64. E un citat „verbatim”?

  Of, viata mea, eu l-as trimite o vara la tara, tataie. Fara net, fara telefon, fara carti, fara nimic. Program de taran: muls vaca, curatat balegarul, taiat lemne, facut focul, batut coasa, inhamat calul, mers la camp, cosit toata ziua, venit acasa, curat curtea, mers seara la birt, tras o mahoarca, vorbit politica la tara.

  Apoi mai venim la Realitatea si apoi mai dam „raspunsuri apodictice

  Cetatean

  16/09/2012 at 9:47 pm

 65. In sfarsit! „TB reprezinta un reformator al Romaniei moderne”.

  Bravo, tata, ai evoluat fata de 6 martie 2012!

  Cetatean

  16/09/2012 at 9:52 pm

 66. Monica Macovei B1 de la 10

  arrletty

  16/09/2012 at 9:57 pm

 67. Buna seara,
  la Turcescu , vine MM la ora 21. Depinde ce preferati. Bine ca nu v-ati uitat pana acum la b1 ca va enervati cel putin cum va enervati cu Neamtu.

  cedric

  16/09/2012 at 9:59 pm

 68. merita sa va uitati la Nasul – traseul banilor publici ……………Ponta……..milioane euro….

  skorpion

  16/09/2012 at 10:02 pm

 69. http://www.ziare.com/politica/stiri-politice/astia-se-vor-sfasia-pentru-procurori-1190276

  Veti intelege maine sau poimaine tehnicalitatile legate de procurori si de traseul Presedinte-Ministerul Justitiei.

  Cetatean

  16/09/2012 at 10:31 pm

  • daca este un om integru, se va retrage in max. 2 luni

   skorpion

   16/09/2012 at 10:39 pm

   • or, saracul, s-o fi surmenat in bataliile din It si o fi cam obo.
    Altfel, cam schizoida involutia

    arrletty

    16/09/2012 at 10:54 pm

 70. …………Florin Georgescu …………………. a cerut special sa nu mai fie ministru dupa alegerile din decembrie.
  (ponta la latrine_tv dixit)

  skorpion

  16/09/2012 at 10:45 pm

  • Tot acolo, Victor Ponta declara ca este
   FOARTE probabil
   sa ramana la putere si dupa alegeri.
   In aceste conditii de ce nu trec BUGETUL
   pe anul viitor prin Parlament
   conform LEGII
   in luna OCTOMBRIE?

   emil

   16/09/2012 at 10:46 pm

   • o hahalara mai mare ca ponta mai rar, am citit demagogia spusa la latrine pe ziare.com, vb non stop doar despre 7,4 milioane care au dorit suspendarea lui TB, restul petnru el nu exista si, cica, este premierul Ro.
    abject personaj, sper sa scapam de el in decembrie 2012.

    skorpion

    16/09/2012 at 10:51 pm

    • skorpi, itne minte: USL va avea doar doua cocnete cheie in campnie:

     „regimul Basescu”
     „7,4 milioane”

     Incearca sa isi tina oamenii in priza.

     Cetatean

     16/09/2012 at 10:55 pm

     • asta cam asa va fi, chiar daca noi traim in oribilul si kafkianul regim ponta si nu regimul TB.

      skorpion

      16/09/2012 at 11:00 pm

     • Iar eu vreau, conform legii
      B U G E T U L !
      😦

      emil

      16/09/2012 at 11:14 pm

   • salve. Nu numai. Bugetul trece prin filtrul de la CE inainte de a fi prezentat la Bucuresti. Pe Rajoy l-au intors de TREI ori pana a ajuns cu deficitul unde trebuia. Fl.Georgescu o fi socialist dar nu e fraier.

    cinic

    17/09/2012 at 10:55 am

 71. Pino Arlacchi are atitea ocupatii ca e cam greu de crezut ca va sfatui zilnic pe Ponta . Consilier onorific e asa , sa impresionezi boborul dar si europarlamentul . 🙂
  Oricum acest domn italian a vazut multe , a trait multe si e un expert in studiul crimei organizate , trafic de droguri .

  stefan60

  16/09/2012 at 11:04 pm

 72. gura bate poponetu, pacat, horica, pacat, gata s-a terminat

  „Cred că Mihai Răzvan Ungureanu, luat ca personalitate, evident bine conturată în spectrul dreptei, are calităţi remarcabile, am spus asta cu orice ocazie. În acelaşi timp, cred că domnia sa, din punct de vedere politic, trebuie să demonstreze tot atâta maturitate cât mi se cere mie, sau cât e cerută din partea altora”, a comentat Neamţu.

  MRU…ministru de externe, sef SIE, premier, profesor universitar,
  chiar se compara puricel cu MRU?
  of, of, măi, măi…..

  skorpion

  16/09/2012 at 11:10 pm

  • Mihaita trebuie sa stie ca atunci cand ai fost sef la SIE a unui stat NATO si cand ai fost PM, esti suficient de „matur”.

   Insa cand te legi una doua de Udrea, nu esti matur.

   Cetatean

   16/09/2012 at 11:16 pm

   • Supar tare daca zic
    acolo dau toti si….
    🙂
    Viteaz Mihaitza, nu?

    emil

    16/09/2012 at 11:31 pm

 73. Buna seara!

  Moldoveanu

  16/09/2012 at 11:18 pm

 74. O analiza super @cetatean, felicitari! …si un articol care la finalul zilei are aproape 200 de comentarii… abia am ajuns la net si am ce citi.

  Iar nu dorm. Si e toamna deja. 🙂

  Moldoveanu

  16/09/2012 at 11:19 pm

 75. noapte buna, prieteni! 🙂

  Cetatean

  16/09/2012 at 11:32 pm

 76. cedric

  16/09/2012 at 11:51 pm

  • nici chiar asa;a scris si din viteza la blackberry s-a oprit la n in loc de m/chestie de doi bani sa faci articol de ziar

   intimplator

   16/09/2012 at 11:55 pm

   • Din graba de a comunica orice,oricand,oriunde.
    A mai comis una acu vreo saptamana (tot pe FB) propunand „treninguri” pentru angajatii de la stat 🙂
    Va fi mana cereasca pentru ziare si USL in campanie.

    grig

    17/09/2012 at 12:06 am

   • Fara suparare, in general sunt cam penibile comentariile de genul asta cu m in loc de n si invers.
    Cam multe „articole” in „presa” noastra pe „teme” d’astea 😦

    emil

    17/09/2012 at 12:13 am

 77. asta chiar nu stie ce vorbeste/deci el are privatizarea oltchim sau falimentul-atentie-faliment nu insolventa,una din cele 4 ” to do” cu fmi pentru supunerea in board a evaluarii din august;
  tare sunt curios ce investitor -afara de voiculescu-ii garanteaza lui ” pastrarea locurilor de munca”

  „La Oltchim sunt foarte hotărât. Am vorbit înainte să vin la dumneavoastră cu domnul ministru al Economiei, Daniel Chiţoiu. Nu vom fi de acord cu niciun fel de soluţie care nu garantează păstrarea funcţionării Oltchim-ului, a Arpechim-ului şi practic a locurilor de muncă. Orice fel de investitor care vine şi nu ne garantează acest lucru nu-l vom accepta”, a spus premierul Ponta, la Antena 3

  intimplator

  16/09/2012 at 11:52 pm

 78. o mica observatie:
  ordinea etapelor nu-i chiar corecta 🙂
  se stabileste numarul de mandate la nivel de circumscriptie.
  din resturi, cumulate la nivel national, se stabileste restul de mandate care apoi se distribuie circumscriptiilor

  abia dupa aceea se face alocarea mandatelor pe colegii si partide.

  OvidiuM

  17/09/2012 at 1:07 am

 79. Ziua buna!
  Cu usile larg deschise:
  Uşile Partidului Forţa Civică rămân deschise şi pentru alţi politicieni care vin din alte partide, fiindcă potrivit lui Mihai Răzvan Ungureanu formaţiunea sa are nevoie de astfel de oameni cu experienţă.

  http://www.romanialibera.ro/opinii/interviuri/mihai-razvan-ungureanu-traseismul-este-o-tema-falsa-277372.html

  Creanga

  17/09/2012 at 6:19 am

 80. Buna Dimineata,
  Postare noua!

  Theophyle

  17/09/2012 at 7:45 am

 81. Reblogged this on Blog iMONDO.

  Andrei

  18/09/2012 at 3:18 pm


Comentariile sunt închise.