Politeía

Quis custodiet ipsos custodes?

Scrisoare deschisa adresata Curtii Constitutionale. Amicus Curiae privind rezultatul referendumului din 29 iulie 2012

Nota:  Amicus curiae (plural: Amici curiae) este un termen legal latin, literalmente „prieten al curţii”, a unei persoane sau colectivitati, care se constitue ca parte într-un caz si care in mod voluntar se oferă sa furnizeze informaţii sau sa atraga atentia unei instanţe pentru a ajuta intr-o chestiune juridica adusa înaintea curtii respective. Informaţiile furnizate pot fi un aviz juridic în formă scurta , o mărturie care nu a fost solicitata de către oricare dintre părţi sau o chestiune  publica cu implicatii in acest fapt. Decizia privind admiterea informaţiilor se află la latitudinea instanţei. Theophyle.

 Redactat de @Cetatean, in numele Comunitatii Politeia

Domnule Presedinte,

Onorata Curte,

Ne adresam public Onoratei Curti folosind procedura Amicus Curiae in legatura cu Hotararea pe care Curtea urmeaza a o pronunta in aplicarea prevederilor art.146 lit. i) din Constituţie, ale art.46 alin. (1) şi art.47 din Legea nr.47/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii Constituţionale, precum şi ale art.45 alin.(2) şi (3) din Legea nr.3/2000 privind organizarea şi desfăşurarea referendumului, cu modificările şi completările ulterioare

Cele ce urmeaza reprezinta pozitia unor cetateni care cunosc si respecta intru totul prevederile art.1, al. (5) din Constitutia Romaniei (« În România, respectarea Constituţiei, a supremaţiei sale şi a legilor este obligatorie ») si ale art. 142, al. (1) (« Curtea Constituţională este garantul supremaţiei Constituţiei ») si care doresc, ca terta parte, sa intervina pentru formula o pozitie civica si juridica privind rezultatele referendumului din 29 iulie 2012.

Aceasta interventie publica a Comunitatii Politeia nu este prima luare de pozitie cu privire la activitatea jurisdictionala a Curtii. Pe data de 3 iulie 2012, cu ocazia declaratiilor unor politicieni ai Uniunii Social-Liberale care intentionau revocarea abuziva din functie a doi judecatori, luand act cu vie emotie de Comunicatul de presa al Curtii din aceeasi zi, Comunitatea Politeia a redactat si difuzat imediat un apel public la apararea independentei si inamovibilitatii onoratilor membri ai Curtii Constitutionale a Romaniei. Acest apel este si astazi accesibil la adresa urmatoare :

 In fapt

Am luat act si ne exprimam indignarea fata de declaratiile unor demnitari (in functie sau la pensie) ai statului roman, care incearca sa influenteze Hotararea Curtii privind validarea sau invalidarea referendumului de suspendare a Presedintelui Romaniei, Domnul Traian Basescu, din 29 iulie 2012.

Condamnam vehement si denuntam ca exercitare de presiune publica asupra Curtii Constitutionale urmatoarele declaratii facute de Presedintele interimar al Romaniei, in cadrul conferintei de presa de la Palatul Cotroceni din data de 31 iulie 2012 :

« Nu știm care sunt cifrele pe care CCR le va lua în calcul atunci când va da un verdict », « CCR are de luat o decizie foarte grea, are o povara uriasa pe umeri », « CCR când va trebui să fixeze aritmetic ce înseamnă jumătate din populația cu drept de vot a României, va avea de a face cu documente și cifre diferite », « Avem de a face cu două cifre, una birocratică, valabilă din punct de vedere legal, pentru că instituțiile statului nu au fost capabile să o aducă la realitate, și avem o cifră reală care arată câți cetățeni vii cu cetățenie română există pe Pământ », « Eu aleg întotdeauna realitatea și nu birocrația ».

Reamintim cu aceasta ocazie in mod public Presedintelui interimar al Romaniei ca declaratiile de mai sus nu pot fi circumscrise numai de dreptul la libera exprimare, ci si de  Decizia 435 din 26 mai 2006 a Curtii : « Statutul constitutional al Presedintelui si al primului-ministru, precum si rolul acestora in cadrul democratiei constitutionale ii obliga sa isi aleaga forme adecvate de exprimare, astfel incat criticile pe care le fac la adresa unor puteri ale statului sa nu se constituie in elemente ce ar putea genera conflicte juridice de natura constitutionala intre acestea ».

Or, declaratiile privind necesitatea ca Onorata Curte sa « fixeze aritmetic ce înseamnă jumătate din populația cu drept de vot a României » si sa urmeze exemplul cuiva care « alege realitatea, si nu birocratia » este o forma de presiune publica asupra Curtii, efectuata de cel mai inalt demnitar al tarii, fie el si interimar, in vederea nerespectarii cadrului constitutional si legal privind confirmarea rezultatelor referendumului din 29 iulie 2012.

Condamnam asadar ca presiune publica inadmisibila asupra Curtii Constitutionale declaratiile iresponsabile ale Presedintelui interimar al Romaniei si reamintim opiniei publice ca pentru declaratii mult mai inofensive, Presedintele ales al Romaniei, domnul Traian Basescu, a fost suspendat de doua ori de catre Parlament, pe motiv ca ar fi incalcat Constitutia.

Interimatul functiei prezidentiale nu il degreveaza pe domnul George Crin Laurentiu Antonescu de respectarea stricta a Constitutiei si a legilor (dimpotriva !), si nici nu ii confera dreptul de a utiliza o functie (pe care o ocupa vremelnic) in scopul exercitarii de presiuni asupra judecatorilor Curtii Constitutionale, inaintea unei Hotarari care ar putea pune capat carierei de politician al domnului George Crin Laurentiu Antonescu, conform propriei declaratii solemne facute in planul Parlamentul Romaniei, supremul organ reprezentativ al poporului roman : « Domnule Traian Basescu […] dacă nu veţi fi demis la referendum, eu, Crin Antonescu, mă retrag definitiv din viaţa politică » (sedinta din 6 iulie 2012 a Camerelor Reunite ale Parlamentului ; stenograma sedintei din 6 iulie  2012 sta marturie).

In aceeasi masura, condamnam ca iresponsabile si lipsite de orice respect fata de Onorata Curte si fata de Constitutia Romaniei pe care a jurat de trei ori (sau de doua ori: realitatea difera de interpretarea juridica in acest caz) declaratiile fostului Presedinte al Romaniei, domnul Ion Iliescu, care a afirmat public : « Curtea Constitutionala trebuie sa valideze referendumul, in spiritul respectului fata de vointa clara a electoratului roman », « Realitatea demografica a Romaniei este aceea ca nu mai exista 18 milioane de romani cu drept de vot. Se opereaza cu statistici invechite », « Deci, in realitate, cei 9 milioane de votanti la referendum,  nu reprezinta 50%  ci circa 60% din cetatenii cu drept de vot ».

 Consideram insa ca, data find varsta avansata a fostului sef al statului, precum si manifesta necunoastere de catre acesta a cifrelor oficiale ale referendumului (Biroul Electoral Central nu a avansat niciodata cifra de 9 milioane de participanti la referendumul din 29 iulie 2012), cele spuse de domnia sa trebuie privite si cu un dram de condescendenta, fiind atat expresia evidentei incapacitati de adaptare la realitatile politice si sociale ale Romaniei anului 2012, cat si si dovada peremptorie ca meandrele concretului (aflate intr-o vertiginoasa schimbare de curs) se pot dovedi inselatoare chiar si pentru cineva care a navigat printre ele cat timp a detinut cea mai inalta demnitate a statului roman, intr-o vreme in care standardele democratiei si ale statului de drept erau departe de a fi respectate.

In drept

 Cadrul legal al organizarii si desfăşurarii  referendumului de demitere a presedintelui Romaniei a suferit atat in 2007 cat si in 2012 numeroase modificari legislative.

Consideram ca Onorata Curte, atunci cand ca va analiza datele de către Biroul Electoral  Central cu privire la referendumul naţional din 29 iulie 2012 ar trebui sa ia in considerare urmatoarele acte juridice:

 • Decizia Curtii Constitutionale nr. 731 din 10 iulie 2012 referitoare la obiecţia de neconstituţionalitate a Legii pentru modificarea art.10 din Legea nr.3/2000 privind organizarea şi desfăşurarea  referendumului, in care se afirma: « Tot astfel, Curtea constată  că şi condiţia ce trebuie îndeplinită pentru validitatea referendumului este aceeaşi pentru toate tipurile de referendum, art.5 alin.(2) din Legea nr.3/2000 impunând întrunirea majorităţii absolute care constă în jumătate plus unul din numărul persoanelor înscrise în listele electorale permanente, Curtea reţine că aceasta reprezintă o condiţie esenţială pentru ca referendumul să poată exprima în mod real şi efectiv voinţa cetăţenilor, constituind premisa unei manifestări autentic democratice a suveranităţii prin intermediul poporului, în conformitate cu principiul statuat în art.2 alin.(1) din Legea fundamentală ».
 • Legea nr. 131 din 17 iulie 2012 pentru modificarea art. 10 din Legea nr. 3/2000 privind organizarea si desfasurarea referendumului, promulgata prin Decretul prezidential 506 din 17 iulie 2012.
 • Hotararea Guvernului nr. 682 din 7 iulie 2012 pentru stabilirea mãsurilor tehnico-organizatorice privind referendumul naţional din data de 29 iulie 2012 pentru demiterea Preşedintelui României, in care se afirma, la art. 5, al. (1), respectiv art. 12, al. (3), urmatoarele :

« Ministerul Administraţiei şi Internelor, prin Direcţia pentru Evidenţa Persoanelor şi Administrarea Bazelor de Date, selecteazã şi prelucreazã datele privind cetãţenii cu drept de vot, tipãreşte şi pune la dispoziţia primarilor listele electorale permanente actualizate, în douã exemplare, şi copii de pe acestea, în 3 exemplare.

  În termen de 7 zile de la intrarea în vigoare a prezentei hotãrâri, prefecţii comunicã structurilor teritoriale ale Direcţiei pentru Evidenţa Persoanelor şi Administrarea Bazelor de Date numerotarea şi delimitarea secţiilor de votare, în scopul întocmirii copiilor de pe listele electorale permanente ».

Invocarea de catre Presedintele interimar al Romaniei sau de catre parlamentari ai Uniunii Social-Liberale a datelor (provizorii sau definitive) privind recensamantul populatiei si al gospodariilor din anul 2011 este lipsita de orice temei juridic. In nici un act oficial care reglementeaza procedura referendumului sau a alegerilor (locale, parlamentare sau prezidentiale) nu este mentionata obligativitatea luarii in consideratie a datelor unui recensamant, date care servesc intr-un scop exclusiv statistic, iar nu juridic.

Constitutia Romaniei prevede, la art. 16, al. (1), cadrul de exercitare al dreptului de a alege : « Cetăţenii au drept de vot de la vârsta de 18 ani, împliniţi până în ziua alegerilor inclusiv ».

Conferind aplicabilitate acestui articol constitutional,  legea 35/2008, la art. 20, litera a), prevede :

« Birourile electorale ale sectiilor de votare au urmatoarele atributii:  a) primesc de la Centrul National de Administrare a Bazelor de Date privind Evidenta Persoanelor din cadrul Ministerului Internelor si Reformei Administrative prin intermediul primarilor in termen de 24 de ore de la constituirea biroului electoral al sectiei de votare doua copii ale listelor electorale permanente, una dintre copii afisand-o intr-un loc vizibil pentru a putea fi consultata de alegatori; copia afisata nu contine codul numeric personal, seria si numarul actului de identitate”.

Consideram ca o eventuala contestatie care ar avea ca obiect incercarea de a determina Curtea sa ia in considerare un alt numar de alegatori, sensibil mai mic decat cel prevazut in  listele electorale permanente si reconfirmat de Biroul Electoral Central in procesul verbal final privind referendumul din 29 iulie 2012, este de natura a duce o grava atingere statului de drept.

Dorim sa semnalam Curtii Constitutionale ca lupta politica dintre Presedintele si Parlamentul Romaniei, materializata in suspendarea Presedintelui si convocarea unui referendum de catre Parlament, nu trebuie sa exceada cadrul constitutional si legal existent. In acest sens, invocarea, post-factum, a unor alte date privind numarul de votanti decat cele oficiale nu face decat sa arate dorinta unor actori politici de a obliga Curtea la emiterea unei Hotarari care sa incalce Constitutia si legile in vigoare. Or, confruntarea politica nu poate fi folosita ca pretext pentru incalcarea Constitutiei si a legilor si pentru instigarea la deturnarea rezultatelor referendumului atunci cand acestea nu convin uneia dintre cele doua parti aflate in conflict, fie el si Parlamentul Romaniei (care nesocoteste prevederile art. 2, al. 2 din Constitutie: « Nici un grup şi nici o persoană nu pot exercita suveranitatea în nume propriu »).

In aceeasi masura, dorim sa semnalam Curtii Constitutionale ca o eventuala sesizare care ar viza declaratiile Presedintelui suspendat ori atitudinea cetatenilor care au dorit sa nu isi exercite la referendumul din 29 iulie dreptul de a vota (ultimele date ale Biroului Electoral Central arata ca au votat 46,24% si ca nu s-au prezentat la urne 53,76% din numarul total al cetatenilor cu drept de vot) ar trebui respinsa ca inadmisibila, intrucat nu exista temei constitutional pentru a condamna ca neconstitutionala nici invitatia publica la neexercitarea dreptului de vot, nici neexercitarea acestuia. Dreptul de a vota nu poate fi convertit intr-o obligatie, iar neexercitarea lui nu poate fi vazuta ca un efect direct al unor declaratii publice, ci ca expresia libertatii fiecarui cetatean de a decide liber daca isi exercita sau nu un drept constitutional.

Fiind lipsite de efecte juridice (cel care ar sustine contrariul ar trebui sa probeze cu documente ca 53,76% dintre cetatenii cu drept de vot ai tarii nu s-au prezentat la urne exclusiv ca urmare a unor declaratii facute de domnul Traian Basescu si ca 46,24% s-au prezentat exclusiv ca urmare a indemnului de a veni la vot adresat de Parlamentul Romaniei), declaratiile Presedintelui suspendat nu se pot constitui ca temei juridic pentru ignorarea cadrului legislativ existent si a datelor comunicate de Biroul Electoral Central care arata ca nu a fost indeplinita conditia de valabilitate a referendumului, respectiv o prezenta la vot a majoritatii alegatorilor inscrisi pe listele electorale permanente.

O eventuala incercare de a atribui o cauzalitate directa unor declaratii publice (in speta, indemnul de neparticipare la vot) insemna a ignora libertatea individuala garantata de Constitutie la art. 23, al. (1), precum si a goli de continut prevederile art. 29, al. (1), respectiv (2) :

« Libertatea gândirii şi a opiniilor, precum şi libertatea credinţelor religioase nu pot fi îngrădite sub nici o formă. Nimeni nu poate fi constrâns să adopte o opinie ori să adere la o credinţă religioasă, contrare convingerilor sale » ; « Libertatea conştiinţei este garantată ».

Orice contestatie privind referendumul care ar incerca sa stabileasca o cauzalitate directa intre declaratiile publice ale Presedintelui suspendat si rata de participare la referendum trebuie sa probeze juridic exercitarea unei constrangeri materiale, de catre Presedintele suspendat al Romaniei, asupra a 53,76% din cetatenii cu drept de vot care nu s-au prezentat la referendumul din 29 iulie 2012.

Avand in vedere considerentele de mai sus, adresam Onoratei Curti solicitarea de a ignora presiunile publice exercitate de demnitarii anterior mentionati, de a decide cu privire la validitatea referendumului prin raportare stricta la cadrul legal in vigoare, si de a actiona, in acest sens, ca garant ultim al suprematiei Constitutiei, un garant pe care de multe ori Excutivul si Legislativul l-au dorit scos din joc, tocmai pentru a putea savarsi in voie abuzuri asupra Constitutiei (« În aceste condiţii, Curtea subliniază că soluţia aleasă de Guvern, de a adopta, cu puţin timp înainte ca instanţa de contencios constituţional să se pronunţe asupra constituţionalităţii Legii pentru modificarea alin.(1) al art.27 din Legea nr.47/1992, o ordonanţă de urgenţă, care preia integral conţinutul normativ al legii criticate, pune în discuţie comportamentul neconstituţional şi abuziv al Guvernului faţă de Curtea Constituţională » – Decizia 727 din 9 iulie 2012).

364 răspunsuri

Subscribe to comments with RSS.

 1. Reblogged this on Comunitatea Liberala.

  turnofftheglory

  01/08/2012 at 12:57 pm

 2. Reblogged this on Dictatura justitiei.

 3. Mulțumesc ! Am prelutat-o ca să aibă posibilitatea să o vadă câți mai mulți .

  dictaturajustitiei

  01/08/2012 at 1:01 pm

 4. Buna ziua 🙂

  Am promis de ieri pozitia blogului privind validarea referendumului sub forma unei scrisori deschise adresate CCR.

  Rog membrii si cititorii sa o transmita pe toate canalele, incusiv presei clasice (ziare) si la CCR (mail). Treburi urgente care nu sufera ma impiedica sa fac eu acest lucru in acest moment.

  http://www.ccr.ro/default.aspx?page=sediu

  Cetatean

  01/08/2012 at 1:02 pm

  • CCR: mail sau chiar fax. Orice cetatean din aceasta tara are acceptul meu public (si al lui Theo, evident) sa preia electronic aceasta postare, sa o imprime, sa faxeze la CCR (FAX: (40-21) 312.34.84;
   (40-21) 414.21.39 – Compartiment grefă, registratură şi arhivă), sa o semneze cu ce nume vrea, sa o lipeasca pe gard sau sa o faca avioane.

   Cetatean

   01/08/2012 at 1:04 pm

 5. smekerii au cotit-o, nu au mers pe linia asta, au mers pe aplicarea legii in timp

  razvan

  01/08/2012 at 1:04 pm

 6. Amin! Impresionant pana la ultima virgula.

  kinn

  01/08/2012 at 1:05 pm

 7. Reblogged this on Tiberiuorasanu's Blog.

  Tiberiu Orasanu

  01/08/2012 at 1:10 pm

 8. Am copiat-o, preluat-o nu cum greșit am scris prelutat-o, și transmis-o spre CCR.
  Am să o scriu pe mai multe site-uri.

  dictaturajustitiei

  01/08/2012 at 1:14 pm

 9. merci!

  Cetatean

  01/08/2012 at 1:15 pm

 10. Laura Stefan, intr-un interviu anterior:
  „- Fostul ministru liberal al Justitiei Tudor Chiuariu a adus un argument suplimentar, spunand ca se aplica OUG 41, valabila in ziua declansarii suspendarii si care nu prevede cvorum. Ce parere aveti?

  – Ce sa va spun, aplicarea normelor de drept in timp este o chestiune care se invata in anul intai de drept. E vorba despre o norma de procedura, se aplica imediat.

  Atunci cand a acceptat modificarea legii in timpul jocului, Curtea a spus ca legea se aplica pentru acest referendum. Va amintiti ca PDL a facut o sesizare a cerut sa se constate ca noile reguli nu se aplica la acest referendum, in incercarea lor de a ramane pe legea anterioara ordonantei, care ii avantaja. Si Curtea a respins respectiva contestatie, spunand ca sigur ca se aplica si la acest referendum.

  Curtea a spus foarte clar ca regulile care se aplica la acest referendum sunt: cvorum si se decide cu jumatate plus 1 din numarul celor care se prezinta la vot.

  Daca cei de la USL s-ar fi gandit sa modifice altfel legea si sa spuna „din cetatenii cu drept de vot din Romania” sau sa gaseasca o alta formulare, era o discutie, dar atata timp cat legea este foarte clara si vorbeste despre un cvorum de 50% plus 1 din numarul cetatenilor inscrisi pe listele electorale discutia este inchisa.”

  razvan

  01/08/2012 at 1:15 pm

  • Buna dimineata din nou
   Am si eu o nedumerire, in calitate de cetatean de rand
   La momentul in care eu trebuia sa imi fixez pozitia intr-o anumita chestiune, Primul Ministru si nu numai ma informau(!) asupra unor anumite reguli. Daca se dovedeste(!) cav de fapt era DEZinformare, mai pot sa ramana in functie? Este sau nu aceasta dezinformare INSELACIUNE?

   emil

   01/08/2012 at 1:23 pm

   • inselaciuni face sov. astialalti( asa zisa putere ) se ocupa cu tradarea nationala.

    zigzag

    01/08/2012 at 1:32 pm

 11. Cetatean,
  de acord cu tot ce ai scris.
  Subscriu.
  Si specific ca sunt un „mort” viu, care a refuzar sa legitimeze puciul tradatorilor bolsevici si cretini.

  luminita

  01/08/2012 at 1:21 pm

 12. Problema USL si implicit a CCR consta in simplul fapt ca USL nu poate da nici macar o cifra exacta.
  CCR nu poate sa declare referendumul valid, pe dovezile USL de gen „romanii sunt ceva mai putini…habar n-avem cu cat dar precis sunt mai putini”
  Pe asemenea argumente niciun judecator sanatos la minte nu poate valida referendumul.
  Cred ca decizia va fi de 9-0. Referendum nevalidat.

  Sorina A.

  01/08/2012 at 1:22 pm

  • Sorina,
   daca va fi 9-0, ceea ce sper si eu, si daca CCR va cere publicarea imediata a deciziei in M.O. inseamna ca diseara Paiatza Puturoasa trebuie scoasa in suturi de la Cotroceni.
   Destul.
   Locul lui Krizantem Antenescu Interimescu este la puscarie sau la psihiatrie.
   Intre astea are de ales.

   luminita

   01/08/2012 at 1:26 pm

   • 🙂

    Sorina A.

    01/08/2012 at 1:34 pm

 13. Reblogged this on Blog iMONDO.

  Andrei

  01/08/2012 at 1:23 pm

 14. Extraordinar! Sunt mândru că aparţin acestei serioase confrerii, numite Politeia. Mulţumesc, Theophyle, mulţumesc, Cetăţean, pentru imperturbabila competenţă! Datorită ţie, domnule acesta din urmă, am ajuns să citesc mai cu luare-aminte – şi, mai ales, să le înţeleg – textele de legi ce mi se păreau, până acum, mai stufoase decât sprâncenele lui…Moş Ene (pe la gene!). Fiţi în continuare la fel de impetuoşi! În ceea ce mă priveşte, eu sunt aici, la marginea (din interior!) a grupului, de unde stau, vă contemplu frumuseţea, vă citesc gândurile şi vă admir cutezanţa robustă. Dar, dacă e nevoie, la prima chemare voi fi sub flamură.

  nenea iancu

  01/08/2012 at 1:24 pm

  • Si eu am ajuns sa citesc cu atentie textele legilor datorita lui @Bascaliosul, (Mister B.). Fara el aceasta comunitate chibita pe marginea legilor, asa, eu zic ca intelege putin mai bine 🙂

   Cetatean

   01/08/2012 at 1:26 pm

  • Trebuie pus in adresa acel .htm care aici nu e activ 🙂

   emil

   01/08/2012 at 1:44 pm

  • Observ un text:
   „Nu este insa mai putin adevarat ca in sfera dreptului ce ii este conferit prin Constitutie de «a veghea» la respectarea procedurilor de organizare si desfasurare a referendumului intra si posibilitatea Curtii de a se autosesiza atunci cand constata in mod direct sau cand are informatii (de la cetateni, din presa, de la organizatii neguvernamentale etc.) in legatura cu nerespectarea acestor reguli si proceduri. Aceasta posibilitate este indisolubil legata de exercitarea atributiilor Curtii de «confirmare» a rezultatelor referendumului”.
   Cred ca faptul in sine, cuprins in cererea respinsa, o sa fie luat in considerare in faza asta de confirmare.
   Mai complicat 😦

   emil

   01/08/2012 at 3:05 pm

 15. Mi-e teama de un singur lucru.
  Chiar daca CCR nu va valida referendumul, sa nu inceapa iar cu niste motivatii de gen „Basescu n-are basca” (asa cum de fapt a mai facut-o si cu ocazia altor decizii:”Basescu nu a incalcat in niciun punct Constitutia…dar…totusi…..)
  Sper sa lase astfel de adaugiri si sa se refere strict la subiectul cvorumului.
  Adica sa nu adauge la decizie niste „floricele” de genul: „Avand in vedere ca, totusi, majoritatea zdrobitoare de 87% a votat impotriva presedintelui si tinand cont de prelungirea crizei politice CCR recomanda presedintelui…bla bla bla” …refuz sa scriu mai departe.

  Sorina A.

  01/08/2012 at 1:30 pm

  • merci! 🙂 atata am putut, daca puteam mai mult, faceam.

   Cetatean

   01/08/2012 at 1:35 pm

  • Bonjour Ziggy and all:)
   Cred ca bat campii cu voiosie de o luna. Cand intr-adevar au dorit unirea cu Romania, la inceputul domniei Presedintelui Iliescu, acesta a refuzat. Acum ei doresc intrarea in UE. 😀

   desydemeter

   01/08/2012 at 2:26 pm

 16. Subscriu 100%!
  Sunt un „mort” viu, care nu a dorit sa ligitimeze prin vot încălcarea Constitutiei si a statului de drept, un puci parlamentar.

  mar

  01/08/2012 at 1:30 pm

 17. Buna ziua Theophyle,
  buna ziua prieteni,

  Noi am trimis ieri urmatoarea sesizare către CCR:

  „Curţii Constituţionale,
  Palatul Parlamentului, Intrarea B1,
  Bucureşti, Calea 13 Septembrie nr.2, sector 5,
  cod postal 050725.
  FAX: (40-21) 312.34.84;
  E-mail: ccr@ccr.ro,

  INVALIDAREA REFERENDUMULUI DIN 2012,

  O parte a cetăţenilor României a optat democratic, prin neparticipare la Referendumul din 29 iulie 2012, pentru invalidarea loviturii de stat iniţiată de USL şi îndreptată împotriva statului de drept, inclusiv asupra Curţii Constitutionale a României. Cei mai mulţi dintre noi am considerat că preşedintele Traian Băsescu nu a încălcat grav Constituţia şi că nu există motive reale de a fi demis.

  Biroul Electoral Central a constatat prin Comunicatul privind rezultatele partiale ale referendumului naţional din data de 29 iulie 2012 pentru demiterea preşedintelui Romîniei emis de Biroul Electoral Central înregistrat cu nr. 2/RP/BEC2012/RD din 30.07.2012, după numărarea a 99,97% din secţiile de vot, că doar 8.455.336, reprezentând doar 46,23% au ales să meargă la acest referendum.

  Pe site-ul Autoritaţii Electorale Permanente (http://www.roaep.ro/ro/getdocument.php?id=6993) se regăseşte un document datat 10.07.2012 în care se specifică numărul evact al alegătorilor de pe listele electorale permanente, adică 18.308.612. Astfel, 53,82% dintre persoanele înscrise pe lista de referendum, respectiv 9853276 dintre noi, raportat la numărul de alegători înscrişi pe listele electorale permanente NU AU PARTICIPAT LA REFERENDUM.

  In conformitate cu DECIZIA Nr.731 din 10 iulie 2012 a Curţii Constituţionale a României, referitoare la obiecţia de neconstituţionalitate a Legii pentru modificarea art.10 din Legea nr.3/2000 privind organizarea şi desfăşurarea referendumului prin care „constată că Legea pentru modificarea art.10 din Legea nr.3/2000 privind organizarea şi desfăşurarea referendumului este constituţională, în măsura în care asigură participarea la referendum a cel puţin jumătate plus unu din numărul persoanelor înscrise în listele electorale permanente”, vă rog să constataţi invalidarea referendumului şi aducerea statului de drept în situaţia anterioară iniţierii procedurii parlamentare de destituire, respectiv repunerea preşedintelui ales Traian Băsescu în drepturile constituţionale şi încetarea mandatului interimar al lui Crin Antonescu.

  Rog să ignoraţi sesizările prin care se cere corelarea Listelor Electorale Permanente cu Institutul de National de Statistică deoarece INS nu are atributiuni privind evidenta populatiei. Acest atribut revine exclusiv Ministerului de Interne şi al Administraţiei al cărui ministru este dl. Ioan Rus, membru marcant al alianţei USL. Este de datoria sa, asa cum prevede art. 5 din HOTĂRÂREA nr. 682 din 7 iulie 2012 pentru stabilirea măsurilor tehnico-organizatorice privind referendumul naţional din data de 29 iulie 2012 pentru demiterea Preşedintelui României, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 458 din 7 iulie 2012, de a selecta şi prelucra datele privind cetăţenii cu drept de vot, de a tipări şi pune la dispoziţia primarilor listele electorale permanente actualizate, în două exemplare, şi copii de pe acestea, în 3 exemplare.

  Prin aceste sesizări USL se pune in situatia „Nemo auditur propriam turpitudinem allegans” potrivit careia nimeni nu poate sa obtina foloase invocand propria sa vina, incorectitudine, necinste si nici sa se apere valorificand un asemenea temei.

  În concluzie, prin raportarea la Comunicatele Biroului Electoral Central si la DECIZIA Nr.731 din 10 iulie 2012 a Curţii Constituţionale a României REFERENDUMUL ESTE INVALID.”

  Andrei

  01/08/2012 at 1:32 pm

  • Bravo, excelenta sesizare!!! 🙂 Felicitari!

   M-am gandit si eu la principiul Nemo auditur propriam turpitudinem allegans”, insa nu l-am mai inclus in postare 🙂

   Cetatean

   01/08/2012 at 3:01 pm

   • Mulţumesc Citizen. Nu se compara cu ce ai scris tu. 🙂

    Andrei

    01/08/2012 at 3:39 pm

  • Andrei, e nevoie și de noi ceilalți ?

   dictaturajustitiei

   01/08/2012 at 4:31 pm

 18. Buna ziua,

  Un coleg de servici cu alte vederi politice m-a trimis aici: http://radu-tudor.ro/patru-argumente-pentru-validarea-referendumului/ . As dori o parere avizata despre argumentele aduse de jurnalistul acela. Cat este valabil si cat este praf in ochi.

  Multumesc.

  danutz68

  01/08/2012 at 1:32 pm

  • No way. Ala nu e jurnalist, ci spalator de cadavre, si ala nu are argumente juridice. Daca as avea timp m-as distra desfiintandu-le, insa timpul meu e prea pretios sa il irosesc cu asa ceva.

   Cetatean

   01/08/2012 at 1:35 pm

  • argumentele acelui individ sunt valabile doar in ambasada urss, in transnistria si pe alocuri in ukraina. intr un stat membru UE is NATO nu cred. parerea mea.

   zigzag

   01/08/2012 at 1:35 pm

  • Imi aduce aminte de povestea cu Einstein caruia i s-a prezentat un protest : „250 de oameni de stiinta afirma ca Einstein a gresit”. Raspunsul sau a fost: „Daca as fi gresit, unul singur era de ajuns” 😀

   Huitzilopochtli

   01/08/2012 at 1:40 pm

  • @danutz68
   individul asta s-a nascut cu 40 ani mai tirziu;avea sanse acum 40 ani sa ajunga ” o somitate in materie de drept socialist”
   e un gretzos ordinar/amintiti-va scena jucata cu telefonul mobil si ” sursele” lui cind ” s-a sinucis nastase”

   intimplator

   01/08/2012 at 1:41 pm

 19. Iliescu manipulează iar: „se operează cu statistici învechite”.
  Cetățenii cu drept de vot sunt stabiliți pe baza Evidenței Populației și nu pe baza unor statistici.
  Kagebilă mizează pe confuzia legată de recensământul recent. Procedurile utilizate la recensământ pentru culegerea datelor au fost stabilite pentru obținerea datelor statistice cu caracter economic, cultural… și nu pentru obținerea unei alt fel de evidențe a populației !

  dada

  01/08/2012 at 1:39 pm

  • dada,
   cred ca pe el l-a operat Bradisteanu cu niste metode invechide, se vede ca in loc sa-i scoata definitiv vezica biliara, i-a transplantat-o in locul glandei salivare. Si de atunci tot scuipa verde.

   luminita

   01/08/2012 at 1:51 pm

 20. salutare all 🙂
  salut City 🙂
  aprobat pozitiv,preluat si transmis peste tot pe unde pot
  Cele 2 fronturi de atac folosite de usl se contrazic se bat cap in cap si sunt diametral opuse,excluzandu-se reciproc.
  Mutand prin discursul public discutia juridica(probata cica de documente -ins) pe faptul ca nr de alegatori ar fi mai mic decat decat cel MAI,usl accepta de facto decizia ccr,50% + 1.
  Solicitand ccr luarea in consideratie,prins crisoarea trimisa,valabilitatea propriilor aberatii legislative cu privire la desfasurarea ref. nu numai ca-si dau cu stangul in dreptul,adica isi invalideaza propriul demers cu interpretarea pe date ins,dar si incearca sa puna presiune creand confuzie in interpretarea prevederilor legale in vigoare respectiv deciziei ccr(50+1)
  ..
  spunea cineva mare „politolog”
  legea e expresia vointei clasei dominante (ha ha 😆 )
  legea ramane intotdeauna in urma realitatii sociale
  aceste 2 vechi principii de drept constitutional arata clar ca
  realitatea sociala e de 16,2 mil cetateni nu 18,4 mil ceea ce inseamna ca legea a ramas in urma realitatii sociale deci ccr trebuie ca sa tina cont de aceasta noua realitate.
  obs. mea: oricand in locul cuvantului realitate poate fi pus cuvantul antene/nu schimba cu nimic fondul 😆

  mircea

  01/08/2012 at 1:40 pm

  • mar,
   bine ca ne-am dumirit, multe intoxicari circula, e de inteles ca mai cadem si noi in plasa cateodata.

   luminita

   01/08/2012 at 1:48 pm

 21. merci pentru coentariul miezis 🙂

  daca nu as fi strans de gat de un termen-limita, as fi mai prezent pe blog …

  Cetatean

  01/08/2012 at 1:42 pm

 22. si totusi eu ma mir ca nu au adus ca argumente si sondajele de opinie ale a3

  intimplator

  01/08/2012 at 1:42 pm

  • Alea sunt deja clasificate la „strict secret” pentru urmatorii 50 de ani, ca sa isi protejeze si ei sursele-Tudor, Ciutacu, Badea, Grecu, Ursu…. plus alte morse competente.

   luminita

   01/08/2012 at 1:55 pm

 23. Si daca ar fi sa se ia dupa principii, CCR ar putea pune problema si invers.
  Ok. Avem criza politica.
  Nimeni nu neaga acest lucru.
  Insa, nu scrie nicaieri ca aceasta criza se poate elimina NUMAI prin plecarea lui Basescu.
  La fel de bine criza politica s-ar putea rezolva si prin plecarea lui Ponta (pe Antonescu nici nu-l pun la socoteala pt ca el e acum presedinte doar prin forta imprejurarilor nicidecum ales prin vot legitim)
  Iar daca punem in balanta Basescu – Ponta, cel din urma are bube cu mult mai grave decat Basescu!
  Asa ca, principii in sus si-n jos, ele nu trebuie sa mearga intr-o singura directie – cea dorita (impusa) de USL!

  Sorina A.

  01/08/2012 at 1:51 pm

 24. Reblogged this on Aron after 65.

  aronpetru

  01/08/2012 at 1:57 pm

 25. Buna ziua inca o data, 🙂
  Am un comentariu la moderare. 😦

  Andrei

  01/08/2012 at 1:59 pm

 26. Am vorbit cu cativa liberali. Se pare ca s-au resemnat. Nu se va intampla nimic surprinzator. Venerabilii de la CCR vor invalida referendumul cu 9 voturi pentru. Restul sunt speculatii si amagiri. Totul va decurge conform planului. Se tem insa de destructurarea USL. Banuiesc ca Ponta a tradat ca sa-si salveze pielea. Daca Crizel demisioneaza, PNL iese din USL. Cam asta e starea de spirit acolo.

  altmarius

  01/08/2012 at 2:00 pm

  • Adica in ce fel a tradat Ponta?
   Nu a fost suficient de idiot?

   luminita

   01/08/2012 at 2:01 pm

   • scrisoarea de ieri catre baroso

    altmarius

    01/08/2012 at 2:09 pm

 27. Buna ziua la toata lumea
  L-ati vazut pe mascariciul ala de Ponta? A trimis o scrisoare la Barroso prin care ii spune ca prezenta la referendum a fost intre 48 si 50%, asta in conditiile in care toata lumea care are un televizor stie ca BEC a anuntat de cel putin doua zile ca prezenta este putin peste 46%. Asta crede ca Barroso nu are televizor sau ca e idiot?

  Alex

  01/08/2012 at 2:04 pm

 28. USListii mincinosi si prefacuti pana la capat. Au depus contestatie la CCR dar, chipurile, ca sa nu faca presiuni, n-o dau publicitatii, ca si cum judecatorii nu ar citi-o decat din presa:
  http://www.ziare.com/ccr/stiri-ccr/usl-a-depus-la-ccr-sesizarea-privind-validarea-referendumului-1181944

  cedric

  01/08/2012 at 2:04 pm

 29. au atacat pe doua fronturi: numarl chipurile mai mic al votantilor si presupusa valabilitate a OUG 41/2012 (demiterea cu majoritatea voturilor exprimate) chiar dupa intrarea in vigoarea legii 131/2012 (demieterea cu majoritatea voturilor exprimata DACA se atinge cvorumul de prezenta).

  Cetatean

  01/08/2012 at 2:08 pm

 30. Felicitari city!
  CCR nu are cum sa valideze acest referendum. Listele elctorale sunt clare, legea e clara. E doar o formalitate si daca ar fi cotat la pariuri as merge pe 9-0 „scor exact”.

  ribelalu

  01/08/2012 at 2:13 pm

  • Parerea mea sincera este ca USL face doar un spectacol pentru fani si pun pariu ca la legislativele din toamna/iarna tema campaniei USL va fi „slugile lui Basescu”.

   ribelalu

   01/08/2012 at 2:14 pm

 31. sa nu zicem hop pana nu sarim. Atatea porcarii lregislative am vazut din 3 iulie incoace si atatea decizii ale CCR, incat nu mai sunt sigur nici daca Romania e stat de drept.

  Cetatean

  01/08/2012 at 2:14 pm

 32. Dupa ce Basescu ii tot bate la cur de 8 ani incoace in toate bataliile politice, uslasii nu s-au saturat… Pai, bag sama, e ca in bancul cu ursul: ori sunt prosti, ori le place! Ori, in cazul lor, amandoua…

  altmarius

  01/08/2012 at 2:16 pm

 33. Imi cer scuze, dar eu nu am BOICOTAT
  Eu am actionat in asa fel incat, respectand legea, parerea mea sa conteze 🙂

  emil

  01/08/2012 at 2:20 pm

  • eu spun raspicat:
   AM BOICOTAT
   boicotul este o forma legala de protest;eu nu am putut legitima mergind la vot o ilegalitate
   atit si nimic mai mult
   cum tot zic unii a vota este un drept nu o obligatie
   juristii aia de la usls alde sova&chiuariu ,le-as recomanda in plus sa citeasca legea 31,aia cu societatile comerciale/nu sunt jumatate + 1 nu se tine adunarea generala
   nu sunt jumatate +1 la decizii nu se aproba
   nu de alta dar poate asa priocep ca vaziu ca sova e cu alea comerciale-asa zice el; un avocat mi-a spus ca daca la un proces comercial as avea sanse de 10 pct sa pierd la tribunal sa-l angajez pe sova;garanteaza ca asta le transforma in 100 pct;cam asta e valoarea lui

   intimplator

   01/08/2012 at 3:02 pm

 34. Salutari 🙂

  Excelenta formulare 🙂 Felicitari!

  Radu

  01/08/2012 at 2:25 pm

 35. http://www.evz.ro/detalii/stiri/ponta-si-rus-in-vacanta-la-neptun-994589.html niste „poti deschise” domnu ponta in numele principiului transparentei?

  radu2

  01/08/2012 at 2:26 pm

  • Niste slapi spalati in piscina ? 😀

   desydemeter

   01/08/2012 at 2:31 pm

   • Buna Desy 😀
    Excelent, poate facem o colecta publica de la „mortii” vii. 😆

    mar

    01/08/2012 at 2:38 pm

 36. Biata Romanie este un stat de dreptu’ în stîngu’. Venerabila curte poate sa dea o decizie vaga pt a tergiversa termenele proceselor ?

  REGINE

  01/08/2012 at 2:27 pm

 37. bunä,

  vä salut cu drag. observ cä handicapatzii USL,se screm sä scoatä
  niste starpituri de motive. iar pe de altä parte , il linisteste si minte pe
  Baroso. Ponta este cel mai mizerabil impostor si plagiator, ce nu face nimic
  pt. romanii, asta ar trebuii spus romanilor. totul este la pämant, dar ei se
  strofocesc sä-l inläture pe B.
  haita rosie USL, sä nu uite, nu-i vom ierta,scuza si nici vota.

  theo

  01/08/2012 at 2:28 pm

 38. eu nu inteleg, este f. inportant, romanii nu admit jocul mizerabil al USL

  dece nu se adunä CCR, este o treabä serioasä, cand?

  theo

  01/08/2012 at 2:30 pm

 39. In completarea articolului lui Cetatean vin si explicatiile privind reclamatia usl cu ordonanta 41
  http://www.blogary.ro/2012/08/ccr-si-referendumul/

  Ion

  01/08/2012 at 2:33 pm

 40. Scrisoare pt nerecunoasterea diplomei de doctorat a Dlui Ponta Victor.

  „Pe lângă cei din universitățile din România, scrisoarea este semnată și de profesori, doctoranzi sau cercetători de la instituţii precum Universitatea Oxford din Marea Britanie, Universitatea din Zürich, Univeristatea din Illinois, Universitatea din Zaragoza, Centre National de Recherches Scientifiques din Strasbourg şi Innovation Centre Etas Stuttgart din Germany.”

  Nu cred ca CCR chiar doreste sa lase Romania pe mana acestui specimen. Chiar daca problema cu doctoratul lui Ponta nu are nicio legatura directa cu referendumul….si totusi.

  Sorina A.

  01/08/2012 at 2:37 pm

 41. Excelent argumentul Eleninei Nicut, care e avocata 🙂

  „Daca legea aplicabila referendumului ar fi cea in vigoare la data de 06.07.2012, ce ne facem cu modificarea intrata in vigoare la data de 27.07.2012, privind extinderea intervalul orar, modificare care, de altfel, si-a produs efectele? aplicam regula de 3 simpla in ceea ce priveste participarea ?

  In realitate, normele cuprinse in legea referendumului sunt norme de procedura, de imediata aplicare. altfel spus, pe masura ce au intrat in vigoare, legile noi (de modificare a legii referendumului) s-au aplicat de indata”.

  Superb argument!

  USL vrea ca in privinta cvorumului CCR sa decida pe baza unei Ordonante „de dinainte de inceperea procedurii”, iar in privinta orarului la referendum, CCR sa admita o lege „din timpul procedurii”.

  USL, la Canal!

  Cetatean

  01/08/2012 at 2:37 pm

  • intr-adevar,de foarte bun simt argumentul 🙂
   ..
   vine usl si zice voturile de la 7 la 8 si 20 la 23 nu sunt luate in considerare 😆 cu ocazia asta sunt scosi din culpa si turistii electorali 😆

   mircea

   01/08/2012 at 2:51 pm

  • Excelent argument, intr-adevar, pentru cine cont de argumente. In Romania acum sint suverane vointe poporului si virful bocancului.

   leon

   01/08/2012 at 5:16 pm

   • Pana la talpa bocancului cred ca mai avem spatiu legislativ.

    diablero

    02/08/2012 at 9:51 am

 42. Sper ca dupa decizia de azi sa vorbim in, continuare , cu respect fata de CeCeRe, nu despre CăCăRăi!

  Sorina A.

  01/08/2012 at 2:44 pm

 43. desi in romania totul e posibil ,mi-e imposibil sa concep ca decizia de invalidare va fi altfel decit 9-0 pentru invalidare
  e cristal clear

  intimplator

  01/08/2012 at 3:05 pm

  • asa e,oricum o dai tot la invalidare se ajunge,mai a transmis datele in doc.oficial,bec la fel ,nu pot lua alta decizie
   mai ramane parlamentul,daca intarzie intrunirea,daca au fatat vitzica si purcica,daca e seceta sau furtuna etc.,procedura de urmat… ai,n-ai basca

   mircea

   01/08/2012 at 3:15 pm

   • Sa nu uitam ca Ponta, in scrisoarea catre Barosso, s-a referit la GUVERN 😦

    emil

    01/08/2012 at 3:20 pm

   • asta e altceva/cloaca aia de penali .nu m-ar mira sa amaine pina la inc septembrie cind incepe sesiunea ordinara,

    intimplator

    01/08/2012 at 3:22 pm

 44. LAZAROA: Ponta nu e de azi la mare, este de ieri. Si se pare ca se balaceste in piscina presedintelui interimar. Nu stiu daca e cu Daniel Constantin si Ioan Rus, dar sigur e cu socru’ Sarbu. Se spala cu toti de pacate in piscina presedintelui.

  lastnightmusic

  01/08/2012 at 3:20 pm

  • @tds
   tot e bine/ e semn de criza/nu s-au mai dus in grecia ca in mai sau montecarlo ca anul trecut/ori sponsorii si-or fi luat mina de pe ei si investesc acum in al;tii? vom vedea

   intimplator

   01/08/2012 at 3:23 pm

   • sa le spuna cineva sa nu faca pipi in piscina ca e acolo o substanta care coloreaza apa in rosu si nu se mai ia 🙂

    lastnightmusic

    01/08/2012 at 3:27 pm

    • 😛

     mar

     01/08/2012 at 3:33 pm

     • Ăştia se spală de căcărău în piscina lui Băsescu sau se „botează” în apă „sfinţită”?

      Andrei

      01/08/2012 at 3:37 pm

      • Crezi ca mai pot fi „botezati” acesti tradatori? Intr-a alta epoca „botezul” ptr. aceste tarturi se chema inalta tradare si se organiza dupa un alt ritual.

       mar

       01/08/2012 at 3:45 pm

 45. cititi si va cruciti;
  e un comentari al unui cititor care cred ca sintetizeaza cel mai bine cit de timpit e marga;zice cam asa
  ” si ce-o sa faca? o sa trimita un ansamblu de dansatoare folclorice sa joace hora in fata bundestagului?”
  poate ca de aceea au vrut sa controleze ICR;sa refaca imaginea romaniei si noi care credem invers
  cum isi inchipuie marga asta ca cineva va considera vreodata pe ponta dovedit hot ca interlocutor valabil
  daunele aduse romaniei de idiotii astia le vom simti ani buni de acum incolo si inca nu s-au terminat/parca nu trece ora sa nu mai dea un sut imaginii romaniei

  http://www.gandul.info/international/mae-incepe-maine-operatiunea-desant-pentru-reabilitarea-imaginii-romaniei-in-europa-9914552

  intimplator

  01/08/2012 at 3:20 pm

 46. primul lucru, zombi MARGA ,
  destituit, a fäcut destul romania de ras, ajunge.

  theo

  01/08/2012 at 3:23 pm

 47. CCR, nu judecä, normal trebuie sä constate, nu s-a atins 50,1

  theo

  01/08/2012 at 3:25 pm

 48. ce nedreptzi si räi sunt romanii, BOC muncea 16-18 ore pe zi, nu s-a dus la
  bäläcealä,nu s-a folosit de o vilä cum i se cuvenea, nu stätea toatä ziua la tv,
  si a scäpat romania de präpastie, el si presedintele Bäsescu.

  romanii unde este recunostintza voasträ????????????
  vä place mai mult mincinosul plagiator?????????????
  S-AU DUS CA BOII PT: CATZIVA LEI; RUSINOS

  theo

  01/08/2012 at 3:30 pm

 49. guvernul Ponta, este nenorocirea romaniei.

  nu a fäcut nimic, absolut nimic.

  theo

  01/08/2012 at 3:33 pm

 50. România între CeCeReu si Cacarau. Grea alegere. 🙂

  Andrei

  01/08/2012 at 3:34 pm

 51. Buna ziua comunitate si multumesc Cetatean. Inca odata spun, ce ne-am face fara tine. Exceptionala sinteza. Mai limpede de atat nu se poate. Subscriu la tot ce ai scris si declar cu subiect si predicat ca sunt unul din mortii vii care au refuzat prin proprie vointa sa legitimeze lovitura de stat. Astept hotararea CC si dupa aceea mai am cateva cuvinte de spus cui trebuie sa auda.

  Giorgia

  01/08/2012 at 3:39 pm

 52. Cu cat o lungesc astia de la CCR , cu atat creste tensiunea, in noi toti, indiferent de pe care parte a baricadei.
  Pe de o parte am putea crede ca, chiar daca decizia e clara, CCR nu vrea sa dea impresia ca in 5 minute s-a decis deja .
  Pe de alta parte, cu cat o lungesc, cu atat incepem sa ne punem problema ca totusi nu ajung la cvorumul necesar nici macar ei intre ei!

  Sper ca CCR sa-l oblige pe Basescu sa plece, definitiv……………….la Cotroceni! 🙂

  Sorina A.

  01/08/2012 at 3:42 pm

 53. Andrei Marga dixit: Papa Benedict al XVI-lea va veni in Romania „cat de curand”! Cred in acest fel va multumi Marga cetatenilor de origine magiara ca au boicotat referendumul! 🙂

  drivas

  01/08/2012 at 3:43 pm

 54. MI-e sila de Petru Filip.
  Sarpele veninos crescut la sânul PDL!
  A ajuns sa se pupe pe gura cu Zgonea…
  Penibil.

  Sorina A.

  01/08/2012 at 3:47 pm

  • El si toti ceilalti tradatori de doi bani caracter.

   Giorgia

   01/08/2012 at 3:53 pm

   • Dar si cei care „l-au alaptat” cum dracu’ n-au reusit sa-l citeasca? Erau intr-o continua Duminica a Orbului?

    diablero

    02/08/2012 at 9:58 am

 55. mar

  01/08/2012 at 3:55 pm

  • Am gresit, era asa 😦

   mar

   01/08/2012 at 3:56 pm

   • Sa le ia naiba de softuri.
    Ca Ponta a ales softul acestei firme cu gandul clar de a musamaliza fraudele, nu inseamna ca PDL sau oricare alta organizatie nu are dreptul sa-si cumpere un soft propriu, la fel de performant, sau chiar mai bun decat cel cumparat de guvern.
    Trebuie doar vointa!
    Am inteles ca PDL are acces, oficial, la toate rezultatele si la toate datele referitoare la referendum.
    Sa mai scoata si ei din buzunare niste mii de euro si sa-si faca propriile analize. (ca au de unde)
    Cel mai bine ar fi sa angajeze o firma straina , una dintre cele mai respectabile, care sa se ocupe de acest lucru.
    Si apoi, Ponta, n-are decat sa se stearga la fund cu softul sau din Belize!
    Dar uneori am impresia ca nici PDL-ul nu e chiar hotarat sa faca ceea ce zice!

    Sorina A.

    01/08/2012 at 4:06 pm

 56. Buna ziua la toata lumea,

  Ma duc sa citesc si apoi revin. Am o zi foarte grea la munca si nu o sa pot sa stau prea mult pe net, in timp real cu voi.

  Multumim pentru scrisoarea deschisa, scrisa in numele nostru, al tuturor.
  Revin! 😉

  mayausa

  01/08/2012 at 4:09 pm

 57. bai fratilor, tara aia e de groaza :)…in fiecare dimineata cand ma scol 5:30 am, la voi fiind 3:30 pm, imi beau cafeaua lecturand blogul asta, si asta se intampla de mai bine de o juma’ de an. In fiecare dimineata e ceva care anunta ziua volburata, tulbura plina de cioate…se traieste la limita prabusirii in abis, lupta este acerba , nu se fac prizonieri …ce mai nu te plictisesti deloc.
  Daca deschid presa locala, plictiseala totala…politicieni previzibili, lume normala , nu se injura, ce sa mai! …astia sunt zombi 🙂 , dar stiti ce face bine la sanatate si morala si trupeasca. Aveti grija ce fel de tara ca afara va doriti …s-ar putea sa muriti de plictiseala ! 🙂

  val1ca

  01/08/2012 at 4:10 pm

 58. Dumnezeule mare, asta mai e liber?!

  Cetatean

  01/08/2012 at 4:24 pm

 59. Inca o data buna ziua
  Ghise de la PNL macane la B1 ca CCR nu are nici un drept decat sa constate rezultatul referendumului si nicidecum sa valideze sau nu acest referendum. Ca vezi doamne la referendumul anterior curtea a constatat doar ca nu s-a intrunit majoritatea voturilor pentru suspendare. Dar parca atunci era scoasa tot de ei din lege chestia cu cvorumul. Ma insel cumva? Daca poate sa ne ajute @cetatean ar fi perfect. Multumesc mult

  Alex

  01/08/2012 at 4:25 pm

 60. Uite cum ajungem sa ne intrebam cine al cui sef este.

  Giorgia

  01/08/2012 at 4:27 pm

  • ma refeream la dogaru

   Giorgia

   01/08/2012 at 4:31 pm

 61. Alex, salut.

  Uite Hotararea din 2007. Scrie acolo temeiurile clare in baza carora se pronunta CCR. Ghise abereaza mai ceva ca un magar lovit de tren.

  http://legestart.ro/Hotararea-5-2007-referitoare-respectarea-procedurii-organizarea-desfasurarea-referendumului-national-data-19-mai-2007-demiterea-Presedintelui-Romaniei-domnul-Traian-Ba-(MjQ3NzQ5).htm

  Atunci nu a existat pragul impus de CCR, insa nu a existat nici majoritatea voturilor pentru demitere.

  Cetatean

  01/08/2012 at 4:29 pm

  • Salut
   Multumesc mult. Nu mai eram asa sigur ca nu exista pragul dar asa imi aduceam aminte. Culmea este ca nici Pora si nici ceilalti din emisiune nu s-au prins de figura sa-i dea peste bot, si l-au lasat sa bata campii.
   Deci, daca nu exista pragul, normal ca CCR nu avea de ce sa se lege de o conditie inexistenta.

   Alex

   01/08/2012 at 4:31 pm

   • Asa este. CCR a acceptat atunci scoaterea pragului.

    Cetatean

    01/08/2012 at 4:36 pm

 62. Cand te duci intr-o emisiune, trebuie sa stapamanesti materia, sa nu vorbesti de pe pereti, Numai neamtu se duce si lalaie prostii si o ia de la toti USL-istii.

  Cetatean

  01/08/2012 at 4:39 pm

  • Cum, spunea acum doua zile la Nasul (Mihai Neamtu):” Mi-au spus consilierii sa nu ma duc (la Basescu), ca ma incarc de pasive(!!??!!), dar eu ma-am dus”.

   eugeni

   01/08/2012 at 5:14 pm

   • sa il ia benga, idiot mai mare ca asta, zau ca nu am vazut!!

    Cetatean

    01/08/2012 at 6:43 pm

 63. Multumesc mult.
  Toate cele bune.

  Alex

  01/08/2012 at 4:43 pm

  • 🙂 pentru putin.

   Cetatean

   01/08/2012 at 4:51 pm

 64. 3 ore n-ar trebui sa fie de ajuns pentru o decizie atat de simpla?

  Huitzilopochtli

  01/08/2012 at 4:54 pm

 65. Trebuie respinse argumentele USL. Of, nimic in tara asta nu e asa de simplu pe cat ar trebui!

  Cetatean

  01/08/2012 at 4:58 pm

 66. 70.000 de turisti au vizitat comunele din jud Dolj in ziua de 29 iulie. 🙂 Aferim . Doljul lider in estul europei pentru turismul satesc/agricol. Asta inseamna bani, servicii, tva, locuri de munca etc 🙂

  lastnightmusic

  01/08/2012 at 4:58 pm

  • Deci contributori net la bugetul de stat 🙂

   emil

   01/08/2012 at 5:00 pm

  • era turism sexual. se duceau sa fie … de USL (pardon!).

   Cetatean

   01/08/2012 at 5:05 pm

   • Citoaien, nu trebuie ignorata atractia unei capitze garnisite cu belele locale 🙂

    eugeni

    01/08/2012 at 5:22 pm

 67. Inteleg ca pana acum au analizat documentele de la BEC. Au luat pauza si la 18 se intalnesc sa discute pe fond.

  CCR a confirmat, miercuri, ca a primit sesizarile Uniunii Social Liberale si a presedintilor celor doua Camere ale Parlamentului privind referendumul, informeaza Agerpres. Judecatorii CCR se vor reuni de la ora 18:00 pentru discutiile pe fond, intre timp la Curte fiind analizate dosarele primite de la Biroul Electoral Central.

  Huitzilopochtli

  01/08/2012 at 5:11 pm

  • Frate, ce ritm alert au :mrgreen:

   Cetatean

   01/08/2012 at 5:14 pm

   • Le plezneau prostatele si au trebuit sa scoata de undeva o pauza 🙂

    Huitzilopochtli

    01/08/2012 at 5:16 pm

 68. Salutare all.

  Citizen, chapeau ! De acord cu scrisoarea deschisa, pana la ultima virgula !

  Ieri am facut sesisarea scrisa in privinta afirmatiilor iresponsabile ale senatorului PSD Gheorghe Marcu si am trimis-o Parchetului de pe langa Inalta Curte de Justitie si Casatie ! Sunt curios ce se va intampla !

  Reddog

  01/08/2012 at 5:12 pm

  • salut! Doamne ajuta si o zeghe aluia 🙂

   Cetatean

   01/08/2012 at 5:15 pm

   • Dac-ar fi dupa „merite”… ar creste exponential productia de zeghe 😀

    Kenwood

    01/08/2012 at 5:59 pm

   • C,
    Ai un mail!

    Theophyle

    01/08/2012 at 6:04 pm

 69. Buna ziua inca o data la toata lumea 🙂
  Daca doriti o scurta pauza de politica:

  http://desydemeter.wordpress.com/2012/08/01/design-ul-interior-louis-quinze/
  😀

  desydemeter

  01/08/2012 at 5:20 pm

 70. cedric

  01/08/2012 at 5:49 pm

  • cred ca este doar o „retragere strategica”.

   emil

   01/08/2012 at 5:55 pm

 71. Buna ziua si salutari cordioase va transmit si eu!
  Am lipsit cateva ore de pe net si v-am citit pe fuga si cam in diagonala.
  Sa inteleg ca CCR inca nu s-a pronuntat?

  luminita

  01/08/2012 at 5:53 pm

 72. Salut tuturor! Subscriu scrisorii si as avea o intrebare: un judecator CCR se poate abtine de la vot? Si cum s-ar interpreta de exemplu 5pt 3mp 1abt? Adica in favoarea declararii referendumului ca fiind invalid.

  Kenwood

  01/08/2012 at 5:56 pm

 73. Ceva este in neregula 😦 Stalinistul este un pericol ptr. siguranta nationala, vorbeste gura fara el cand ar tb sa taca 👿
  http://www.romanialibera.ro/actualitate/educatie/marga-nu-am-solicitat-certificat-orniss-pentru-ca-legea-spune-ca-demnitarii-nu-au-nevoie-272319.html

  mar

  01/08/2012 at 5:57 pm

  • Buna ziua.

   Partial are dreptate. Ministrilor li se permite accesul la informatii secrete fara certificat. Dar se aplica principiul need-to-know, care spune ca nici o persoana nu este îndreptăţită doar prin rang, funcţie sau certificat de securitate sa aibă acces la informatii clasificate ci trebuie sa desfasoare activitati sau sa aiba îndatoriri profesionale care impun lucrul cu astfel de informatii.

   Catalin

   01/08/2012 at 6:12 pm

   • Catalin, multumesc ptr. explicatii.

    mar

    01/08/2012 at 6:39 pm

   • si in ziua cu pricina, care „need-to-know” mamii masii, era atat de stringent?
    Nu puteau sa doarma noptile daca nu se faceau ca e belea mare cu teroristu’ de la bulgari? Vrajeala, maxima. Principiul pe care il spui se aplica in sit cu adev importante. Probabil in categoria asta nu intra si crizele lui Suplinitoru’ Antenescu.

    ceaikovski

    01/08/2012 at 8:41 pm

 74. dogarul isi permite, a iscälit un acord cu banda de escroci Ponta.

  acel acord trebuie trimes la baroso.sä vadä loialitatea mincinosului.

  theo

  01/08/2012 at 5:58 pm

 75. nici nu poate altceva face, decat sä constate cä nu s-a atins pragul.

  theo

  01/08/2012 at 6:00 pm

 76. din cat s-a dat de gol ponta, are contact cu aspasia,
  este normal?

  theo

  01/08/2012 at 6:01 pm

 77. Marga si ponta, nu trebuie iertatzi, iar RUS-trebuie judecat pt.
  favorizerea condamnatului.

  theo

  01/08/2012 at 6:04 pm

 78. eu räman la pärerea Maior, nu este corect.

  theo

  01/08/2012 at 6:05 pm

 79. Pe Politeia Europeana: Germania în criză? Nu, ea castiga in orice caz!

  http://politeiaeuropa.wordpress.com/2012/08/01/germaniei-in-criza-nu-ea-castiga-in-orice-caz/

  Theophyle

  01/08/2012 at 6:16 pm

 80. Ponta cu ciracii lui si Voiculescu cu mafia lui, au saracit tara in 2 luni cu 700 milioane euro.
  Ce ar trebui sa le facem noi acum, pt asta? Ia ziceti! Eu le-as lua gatul! Astia erau bani munciti de noi nu de ei!
  Aici: http://www.wall-street.ro/tag/rezerve-valutare.html

  „Rezervele valutare de la BNR au scazut in luna iulie cu 819 milioane euro, de la 32,96 miliarde euro la 32,14 miliarde euro, in conditiile in care platile scadente in contul datoriei publice denominate in valuta au fost de 127,92 milioane euro.”

  ceaikovski

  01/08/2012 at 6:27 pm

  • Cred ca trebuie sa facem presiuni ca sa fie judecati.

   Giorgia

   01/08/2012 at 6:32 pm

 81. Reblogged this on blogdecainerau.

  blog de caine rau

  01/08/2012 at 6:33 pm

  • Pt aia e simplu, numai pt vampirii astia de la noi e mai complicat.
   Duca-se pe pustiile Nevadei!

   ceaikovski

   01/08/2012 at 6:47 pm

 82. Manuela Mitrea, imbracata in rosu explica din tot sufletul ca nu s+a fraudat 😦 Incredibil cum poate sa minta aceasta doamna si cum poate sa ne desconsidere 🙄

  mar

  01/08/2012 at 6:41 pm

  • Am vazut-o vrea sa ne spuna ca trebuie sa o credem pe cuvant. Ca increderea intre oameni va duce omenirea pe noi culmi de pace si propasire.
   Daca este usl………minte

   eugeni

   01/08/2012 at 6:47 pm

 83. Cetatean, bravo. Fain articol.
  L-am citit mai incet, rand cu rand. Nu poti citit in diagonala. Absolut de acord.

  eugeni

  01/08/2012 at 6:42 pm

 84. Ziua buna la lumea buna. Revin cu invitatia la ora 20 in PV, sa-l bantuim pe Ponta, noi, fantomele, mortii si alti strigoi care am boicotat Referendumul.
  @Citi: excelenta scrisoare!

  blog de caine rau

  01/08/2012 at 6:44 pm

  • @Misu,

   bantuie-l si pentru mine, te rog 🙂 😉

   mayausa

   01/08/2012 at 8:37 pm

 85. merci mult! 🙂

  daca nu as avea programul suuuuper incarcat as participa mai activ pe blog, in pacate sunt srans de gat de niste treburi urgente!

  Cetatean

  01/08/2012 at 6:45 pm

  • Spor in toate Cetatean!
   Buna seara tuturor!

   Ovidiu

   01/08/2012 at 7:38 pm

   • Buna 🙂

    Theophyle

    01/08/2012 at 8:08 pm

    • M-ati facut dependent de acest locsor 🙂

     ovidiu

     01/08/2012 at 10:28 pm

 86. Ceatean, las’ ca am postat noi si pt tine, articolul 😛
  Ma gandeam sa i-l pun lui Ponta pe FB, ce zici? :)))))))))

  ceaikovski

  01/08/2012 at 6:50 pm

 87. Buna seara
  Ca tot ma uit la B1, si o vad pe Manuela Mitrea (o doamna, fata de restul), ma intreb
  in 2012 au fost 7,4 milioane impotrva lui Basescyu
  in 2009, cand a fost ales, cati nu l-au vrut? Stiu ca au fost pentru 5 milioane si un pic iar restul pot sa consider ca nu l-au vrut.
  Deci Basescu este mai reprezentativ acum, nu?

  emil

  01/08/2012 at 6:52 pm

  • 1. In aceeasi ordine de idei, in 2012 12 milioane (dousprazecemilioane) au fost pentru ca Basescu sa isi continue presedentia.
   2. Nu incurca mere cu pere. Alegeri cu referendum.

   eugeni

   01/08/2012 at 7:01 pm

   • 🙂
    Crezi ca EU confund? Eu nu 😦
    Mergeam pe „logica” usLASA, daca imi dai voie 🙂

    emil

    01/08/2012 at 9:18 pm

  • P.S.”Doamna” M. Mitrea , nu a luat atitudide impotriva loviturii de stat. Sa nu ii fi dat voie sotzul (Miron) ,sau sa fie convingerea ei ca nu a fost lovitura de stat?

   eugeni

   01/08/2012 at 7:08 pm

 88. baga! 🙂

  Cetatean

  01/08/2012 at 6:52 pm

  • Merci 😛

   ceaikovski

   01/08/2012 at 7:23 pm

  • Vai ce-am putut sa rad!! Nu pot posta la el, pt ca nu suntem friends….. 😛
   Dar, am reusit la o imagine, unde am bagat linku’ si apoi i-am scris ca poate mai guvernezi si tu ceva, ca ne-ai adus la sapa de lemn cu inflatia si cu 800 mil euroi cheltuiti de BNR sa tina cursul in frau.
   Mi-a fost tarseala sa-i postez ce am vazut la altii 😛 😛 😛

   ceaikovski

   01/08/2012 at 7:49 pm

 89. emil

  01/08/2012 at 7:08 pm

 90. Bravo citi,esti destept!Sper ca intr-o buna zi sa fii printre cei care conduc lumea asta.As trai mai linistit..

  cristibucuresteanu

  01/08/2012 at 7:11 pm

 91. salve,

  bravo, cetatean, ThPh,
  am plecat la fantome,
  🙂

  skorpion

  01/08/2012 at 7:14 pm

  • eu sunt la strigoi. Camd ne faci o vizita? 😛

   ceaikovski

   01/08/2012 at 7:58 pm

 92. Daca la englezi „Scaderea PIB-ului in T2 a fost determinata, intr-o oarecare masura, de zilele libere acordate englezilor, cu ocazia Jubileului Reginei, potrivit institutului de statistica, insa unii analisti sunt sceptici in ceea ce priveste impactul evenimentului asupra economiei.
  Un alt factor care a influentat negativ avansul PIB-ului a fost vremea ploioasa din ultimele luni, care a afectat unele sectoare.” atunci la noi de asta toamna instabilitate politica, plus maretia guvernarii Ponta de 2 luni, plus 2 guverne cazute, plus seceta, oare ce succese ne aduc?

  Aici: http://www.ziare.com/economie/recesiune/marea-britanie-se-afunda-tot-mai-mult-in-recesiune-1180700

  ceaikovski

  01/08/2012 at 7:19 pm

  • Mare noroc avem noi cu usl ca nu ne lasa sa ne afundam. Numai ticalosii care vorbesc de lovitura de stat ne vor infundati, ca altminteri ar veni cu totii sa investeasca in tzariosoara noastra.
   Englejii se scufunda, Nemtii’s dusi dreaq, numai noi tinem ridicat capul si stam pe varful picioarelor ca sa nu intram de tot in groapa cu…cat.

   eugeni

   01/08/2012 at 7:29 pm

   • La final, Ponta baga fluierul si zice cu glas raspicat: „pauza s-a terminat, capul la fund!” 😛 😛

    ceaikovski

    01/08/2012 at 7:57 pm

 93. Buna seara si buna sa va fie inima!
  😆
  Felicitari cetatean 😆 Theophyle 😆 Demeter 😆 Huniad 😆 comunitatea Politeia 😆

  maya

  01/08/2012 at 7:24 pm

  • Servus maya 🙂
   Multumiri!

   Theophyle

   01/08/2012 at 8:09 pm

   • Cu mare, mare placere!
    E pe merit! 😆

    maya

    01/08/2012 at 8:20 pm

 94. @ Mru ,daca mai citeste de pe aici..
  Orice alianta electorala care nu te are pe tine ca subiect,este pentru tine lipsita de obiect.Nu ai ce cauta intr-o intelegere politica care vorbeste de „dreapta” in aceasta toamna.Nu pot suporta ca cetatean sa vad cum broscoi de partd,smenari si bagatori in seama isi fac scut de imagine din tine ca sa mai acceada la ciolan la parlamentare.Nu cred ca e lupta ta.Daca ai chef candideaza independent unde vrei,strangem semnaturi,facem treaba.Este multa lume care te va sustine.Fii barbat si creaza brandul tau politic.Ai imaginea care se bucura de cea mai mare incredere.Acum o poti folosi.

  cristibucuresteanu

  01/08/2012 at 7:24 pm

  • Salut Cristi,
   Multumesc pentru comentriu. Gand la gand – cu mare bucurie!

   Theophyle

   01/08/2012 at 7:31 pm

 95. Milionul lui Sova: „In plus, Autoritatea Electorala Permanenta a anuntat si ea ca a fost finalizata procedura de selectare a softului care sa verifice votul multiplu. Asa ca listele electorale vor fi trecute prin acest soft si in termen de 60 de zile vom avea rezultatul.

  E drept ca firma castigatoare a licitatiei este una foarte apropiata de PSD, apartinand trustului controlat de Sebastian Ghita, patronul postului Romania TV si prieten cu Victor Ponta.

  Ceva imi spune ca ar putea aparea mari surprize si ca prezenta de 46% ar mai putea intra la apa. Ce imi spune asa ceva? Dan Sova imi spune. Va amintiti ca imediat dupa inchiderea urnelor senatorul PSD a aparut transpirat si transfigurat si a anuntat ca mai exista un milion si jumatate de voturi neluate in calcul, provenind de pe liste suplimentare si din urnele mobile. Ceea ce nu stia domnia sa este ca procesele verbale in functie de care BEC a calculat prezenta contineau deja listele suplimentare si urnele mobile.

  Dar dincolo de aceasta eroare, de unde stia Dan Sova cate voturi sunt pe listele suplimentare si prin urnele mobile? Daca nu intram in zona paranormalului, am o singura explicatie: acesta ar putea sa fie numarul de voturi pe care USL si-a propus sa-l adauge fraudulos votului exprimat legal pentru a atinge cvorumul de prezenta. Ca milionul si jumatate nu i-a fost suficient, arata cat de mica a fost prezenta reala la vot. Un milion si jumatate inseamna cam 8 procente din listele electorale, deci fara ele am fi avut o prezenta de cam 38%, adica exact cea avansata de cei care se pricep dupa ce au vazut prezentele inregistrate pana spre ora 18:00, cand pare sa fi inceput marele asalt.”

  Aici: http://www.ziare.com/dan-coman-sova/stiri-dan-coman-sova/milionul-lui-dan-sova-1182020

  ceaikovski

  01/08/2012 at 7:26 pm

  • Iar Sova a incurcat hartiile! Ceea ce nu e de mirare la Sova 😦

   emil

   01/08/2012 at 7:40 pm

 96. he, he… guristii de la haznale au calcat intr-un mushuroi cam mare de data asta:
  http://www.romanialibera.ro/actualitate/eveniment/suporterii-stelisti-catre-ciutacu-si-badea-va-somam-public-sa-i-cereti-scuze-alinei-dumitru-272332.html

  „Atacurile acestor jurnalişti la adresa unei valori a sportului mondial sunt o dovadă de mojicie şi micime intelectuală şi sufletească. Nu putem asista nepăsători cum doi mitocani atacă unul dintre puţinele motive de mândrie românească”, se arată în comunicatul suporterilor stelişti.

  mi-ar placea sa-i vad pe rahateii lu Felix un pic in peluza la Steaua 😀

  val

  01/08/2012 at 7:28 pm

  • Eu sper, spre „binele” lor, sa nu se intalneasca pe strada cu ea 🙂
   Macar la trup sa fie intregi 🙂

   emil

   01/08/2012 at 7:42 pm

  • Poate se intalnesc cu basinosii lui Dogaru 😛
   Sa le dam adresa de la haznaua 3? 😛

   ceaikovski

   01/08/2012 at 8:37 pm

 97. mar

  01/08/2012 at 7:34 pm

  • Oops.

   Eh, ce conteaza inca o minciuna cat casa, in maretzul cartier construit de ei in astea trei luni…

   EuCuMine

   01/08/2012 at 7:58 pm

 98. Verdictul CC s-a amanat 😦

  mar

  01/08/2012 at 7:37 pm

 99. CCR a amanat decizia pe maine

  cedric

  01/08/2012 at 7:37 pm

  • de ce naiba. Dupa mine totul este clar.

   eugeni

   01/08/2012 at 7:40 pm

 100. Incerc sa fac ordine in mintea mea:
  1. Bec 46.3%
  2. Frauda 10% (daca nu mai mult)
  3. Voturi NU 5%

  rezulta usl, cu maxima presiune de vot = 30-33%.
  Pai oameni buni lucrurile nu sunt asa de rele. PDL trebuie scuturat (bine catre foarte bine), ICCD trebuie sa prinda aripi……

  eugeni

  01/08/2012 at 7:40 pm

 101. de ce au amanat – sa fie din cauza ca n-au pucat sa judece solicitarile uslinoasei?

  Sare'n Ochi

  01/08/2012 at 7:40 pm

  • Se pare ca anuntasera deja ca dau verdictul joi 🙂

   emil

   01/08/2012 at 7:43 pm

   • E greu taica, ca gandesti, asa ceva, e tare greu… Iti trebuie creier 😛

    ceaikovski

    01/08/2012 at 7:53 pm

 102. Fiti atenti ce-i scrie lumea lui vaca Ponta asta, la postarea lui ca a plecat la mare. E una Dorina, care zice: „m-as bucura sa lasati copiii si sotia la mare , sa veniti la A 3 sa fiti alaturi de cei 7,4 milioane de oameni f suparati , sa le transmiteti un mesaj de vreun fel … ( altfel nu o sa-i mai vedeti la vot la toamna )
  daca ar fi posibil , (…in locul dvs ) as sta la noapte la Guvern sa string datele din judete a nr ( macar ) aprox de votanti .
  – la tv se arata ca nr de locuitori e mai mic , in multe parti decit nr de votanti – si asta fara a socoti pe cei sub 18 ani !
  * in cel mai rau caz sa faceti asta in urmatoarele 2 zile , inainte sa mearga tb la cotroceni .
  ( multi oameni dupa postarea dvs sint dezamagiti ) eu sint constienta ca multe nu ati fi putut face dar macar ati fi fost linga noi si daca televiziunea poate afla date despre nr de locuitori / votanti , guvernul sigur ar putea-o face mai repede …in cel mai rau caz , tb sa mearga la cotroceni pe usa din dos … unde sa taca pina la rezultatele oficiale ale recensamintului , cind sa-si dea demisia eventual -ILEGITIMAT fiind”

  ceaikovski

  01/08/2012 at 7:51 pm

 103. Se pare ca Ziare.com manipuleaza, ca tot cetateanul usl-ist.
  Se pare ca CCR are contestatii pe vreo 10 pagini la care trebuie sa raspunda cu legea respectiva. Sa ne pastram speranta !

  REGINE

  01/08/2012 at 7:55 pm

 104. imi este teama ca au plecat la mare ca sa arate ca „nu au legatura” cu ceea ce ccr va decide.

  eugeni

  01/08/2012 at 7:57 pm

  • ai dreptate, de cate ori s-a intamplat cate un kkt, s-au dat plecati. Acum culmea e si RUS plecat cu ei, la mare. Si mie mi-a filat beculetul, dar am zis ca nu gandesc asa, sa fiu pozitiva, poate totusi, dreptatea va triumfa…

   ceaikovski

   01/08/2012 at 8:08 pm

  • Asa cum Ponta a facut si cu Parlamentul, incepand cu plecarea la Bruxelles 😦

   emil

   01/08/2012 at 8:21 pm

  • ca si vintu’ in Delta, „la separeu'”/mai aproape de vecini/depinde cine va veni la ei cu barca

   maya

   01/08/2012 at 8:35 pm

 105. Inteleg ca CCr a aminat pe miine decizia, cerind date suplimentare de la autoritati. Ce mama ma-sii de date sa ceara? Au procesele-verbale de la BEC, propria lor dispozitie privind cvorumul. Cum e posibil macar sa pui problema sa nu tii cont de conditiile in care referendumul s-a desfasurat?

  leon

  01/08/2012 at 7:58 pm

 106. Nu-mi place ce se intampla, sper sa nu ne trezim cu surprize 😦

  mar

  01/08/2012 at 8:03 pm

 107. Dan Tapalaga pune pe feisbuc decizia ccr din 2009

  http://www.ccr.ro/default.aspx?page=press%2F2007%2F23mai

  Clara concisa,
  incepe sa imi fie teama

  eugeni

  01/08/2012 at 8:07 pm

  • Acu’ fie ce-o fi, n-avem ce s afacem pana maine. Doar sa gandim pozitiv.

   ceaikovski

   01/08/2012 at 8:12 pm

  • Teama ne poate fi doar de faradelegi, nu de o decizie legala. In legea la care se refera decizia din 2007 cvorumul nu era necesar. Asta-i mica mare deosebire.

   Leon

   02/08/2012 at 2:34 am

 108. reiterez postarea mea de acum 4 ore…maine dimineata , 5:30 am la mine 3:30 pm la voi astept noi intamplari cu sufletul la gura de pe meleaguri atat de departate…adrenalina curata , ce mai! :)…goosh, I love Romania! 🙂

  Vali Nisipeanu

  01/08/2012 at 8:18 pm

 109. Seara buna,
  Vosganian cica sa se repete referendumul ! Atuci sa se repete si localele ca si consilierii au fost alesi tot dupa aceleasi date. Cat despre amanarea deciziei CCR, nu cred ca-i semn bun. Aveau toate datele necesare sa se pronunte, ca doar nu trebuie sa se pronunte asupra corectitudinii intocmirii listelor electorale.

  elablue

  01/08/2012 at 8:19 pm

  • Poate se refera la referendumul cu reducerea numarului de parlamentari. 😉
   Din 300 sa renuntam la inca 256;chiar daca va fii validat, tot nu se ia in seama!

   Oare de ce nu isi aduce aminte Vosganian de boicotarea lucrarilor parlamentului de catre USL?

   maya

   01/08/2012 at 8:30 pm

  • @elablue Se pare ca au foarte multe contestatii la care trebuie sa raspunda cu legea respectiva. Poate fi credibil ?

   REGINE

   01/08/2012 at 8:33 pm

 110. SAlutare

  Acum am vazut la b1tv faptul ca amanarea a fost ddcisa intrucat Ministerul de Interne nu a trimis inca raspunsurile solicitate de CCR si ca maine se reia sedinta la ora 9.

  Reddog

  01/08/2012 at 8:24 pm

  • Pai dl. Rus e la vacanta la mare impreuna cu dl. PM Ponta. Se relaxeaza pe banii nostri . Intr-o vila prezidentiala.

   desydemeter

   01/08/2012 at 8:34 pm

   • Demeter
    😆
    Servus!

    Au uitat sa anunte si acolo noaptea usilor deschise pentru popor;intra numai „unii” pe banii altora!
    Poate ca numara mortii!

    Sau poate ca lui „Ponta” i-a venit gindul, vazind ca nu ii merge ca si Copy-lot/Copy -paste/copy -xerox sa isi ia brevetul de capitan de vase! La vase comunicante ma refer! 😉

    maya

    01/08/2012 at 8:47 pm

    • Servus Maya 🙂
     Poate se gasesc niste slapi de spalat si acolo. 😀

     desydemeter

     01/08/2012 at 8:55 pm

     • poate spala putina 😆

      maya

      01/08/2012 at 9:07 pm

  • Ce raspuns sa trimita?????!!!!! Referendumul este validat sau invalidat pe listelor electorale furnizate anterior desfasurarii lui. CCR are listele electorale, are raportul BEC. Gata. E limpede ca cei 7.5 spalati pe creier asteapa si ei cu infrigurare ca CCR sa scoata o decizie de validare din joben. Asta nu mai e proces electoral, e alba-neagra. Aici e validarea, aici invalidarea, uite-o-n stinga, ba e-n dreapta. Basescu, ia sa vedem ghicesti unde-i invalidarea? N-ai ghicit, esti demis. Pe cuvintul meu, traiti intr-o tara de nebuni.

   leon

   01/08/2012 at 9:12 pm

 111. Sa vedeti ce zice Laza pe FB: cica „Sa vedeti acum cand trebuie sa raporteze decesele cum primarii PSD vor declara comune intregi nepopulate. Sunt aceleasi comune cu prezente de peste 150%.”
  si mai spune: „Stupida decizia lui Rus de a cere in cateva ore mortii din ultimele zece ani . In felul asta MAI se decredibilizeaza. Pentru ca MAI se presupune ca asta face periodic. Oricum sunt centralizate undeva decesele. Greu de inteles de ce se mai face o data recensamantul mortilor.”

  Din ce am auzit, CCR a cerut date de la MAI si de la INS. Iar MAI a cerut lista mortilor, deci mai dureaza…….

  ceaikovski

  01/08/2012 at 8:29 pm

  • Pai si cum ma oameni buni, n-a mai implinit nimeni 18 ani in ultimii 10 ani !??! De acord, scazi mortii dar aduna pe cei ce devin majori in aceeasi perioada.

   Huitzilopochtli

   01/08/2012 at 8:34 pm

  • Nu are legatura INS-ul cu mortii, decat prin prisma evolutiei demografice si a tabelelor de mortalitate 😦
   Cand cineva moare se merge la primarie, se comunica decesul, se preda actul de identitate si se obtine un certificat de deces. Totul este in bucataria lui Rus, respectiv MAI care gestioneaya Baza nationala de evidenta a
   populatiei. Astia ne considera pe toti o natie de analfabeti sau negri pe plantatie.
   http://depabd.mai.gov.ro/

   mar

   01/08/2012 at 8:43 pm

 112. Buna seara!
  Atitudinea CCR nu linisteste deloc apele. E oarecum surprinzatoare.

  Finante Azi

  01/08/2012 at 8:32 pm

  • Sa nu intram in panica: si in 2009 au aprobat renumararea unor voturi; va amintiti?

   emil

   01/08/2012 at 8:45 pm

   • scenariul 1) scade numarul de pe liste – de ce nu a transmis MAI cifrele de la inceput? ce garantie prezinta listele – scandal sustinatorii lui Basescu;
    scenariul 2) nu se intampla nimic – scandalul continua ca si pana acum – listele nu sunt veridice etc.

    Finante Azi

    01/08/2012 at 9:05 pm

 113. Eu zic sa nu ne nelinistim: CCR trebuie sa respecte toate procedurilw pt a nu fi acuzata apoi ca nu le-a respectat. Sunt sigur ca decizia de nevalidare a referendumului va fi luata in unanimitate, iar contestatiile USL si a lui Zgonea si Filip vor fi demontate cu claritate.

  mc25

  01/08/2012 at 8:46 pm

  • Exact in sensul asta interpretez amanarea din aceasta seara. Multumesc ca nu ma lasi singur 😀

   Huitzilopochtli

   01/08/2012 at 8:49 pm

 114. Zegrean declara acum ca MAI a trimis deja raspunsul. Este prin urmare imposibil sa fi actualizat mortii din zecile de mii de localitati din Romania. Spune ca ei sunt judecatori si ca au nevoie de hartii oficiale pentru a lua o decizie. Pana acum nimic deosebit!

  Huitzilopochtli

  01/08/2012 at 8:47 pm

 115. asta chiar e batut in cap deja 😦 ceapa masi de treaba! A innebunit de tot si vrea sa innebuneasca si pe noi!

  http://www.ziare.com/basescu/presedinte-suspendat/basescu-despre-referendum-sincer-sa-fiu-n-am-castigat-1181964

  Theophyle

  01/08/2012 at 8:54 pm

  • Vrea sa fie conciliant. L-am vazut la tv, a spus ca n-a castigat nimeni. Eu cred ca e o atitudine inteleapta. Nu s-a referit ca nu a castigat in sensul propriu, ci la figurat. Eu asa am interpretat.

   mc25

   01/08/2012 at 8:59 pm

   • Da, foarte inteleapta. Ca toate cele pe care le-a avut in campania asta! 🙂 Nu am vazut in viata mea un politician care se lupta impotriva electoratului lui cum a facut-o Basescu ultimelor luni!

    Theophyle

    01/08/2012 at 9:03 pm

    • Theo, din cate am citit prin presa internationala, se spune ca n-a castigat nimeni, se cheama la reconciliere, s-au speriat ca li se poate intampla si lor, ma rog, chestii-trestii-socoteli.
     Poate Base e in ton, ca sa zic asa cu ce scriu aia… 🙂

     ceaikovski

     01/08/2012 at 9:58 pm

  • Salut, Theo. 🙂

   aia e o manipulare. Băsescu a declarat că „sincer sa fiu, n-am cîştigat, dar nici ei n-au cîştigat.”

   l-am auzit eu, că eram în preajma televizorului, pe digi 24 tv.

   val_one

   01/08/2012 at 9:01 pm

  • Astia de la ziare,com mai si trunchiaza. Declaratia lui TB nu a fost catre jurnalisti ci adresata unui om in scaun cu rotile venit la sediul de campanie sa-l felicite. Acesta i-a spus felicitari pentru castigarea referendumului ist TB a raspuns ” Sa fiu sincer n-am castigat eu ci n-au castigat ei”.
   Oricum si asa era mai bine sa se abtina.

   Ion

   01/08/2012 at 9:02 pm

   • Ion,
    Omul nu e Basescu pe care il cunoastem. punct. Cine vrea sa se imbete cu apa rece este dreptul lui.

    Theophyle

    01/08/2012 at 9:04 pm

    • Corect si mie mi s-a parut obosit in campanie si parca uneori dadea impresia ca nu-i mai pasa de presedintie dar din pacate deocamdata altul nu avem.

     Ion

     01/08/2012 at 9:08 pm

    • Corect. Te-ai intrebat oare de ce? Ca bolnav nu e, batran nu e, obosit, nah, ca fiecare, dar nu mai mult, are consilieri.
     Parerea mea e ca i s-a acrit. Tu ce crezi? Daca vrei sau poti sa raspunzi.

     ceaikovski

     01/08/2012 at 10:01 pm

     • La fel zic si eu s-a saturat. Memorabil e interviul din ultima joi de campanie cu Dan Diaconescu cand vorbea cu atata pasiune si patos despre familie si viata de marinar si cu atata scarba vizibila despre politica. Au fost cateva momente cand a dat impresia ca ar vrea sa piarda referendumul

      Ion

      01/08/2012 at 10:20 pm

      • cui dreaq nu i s-ar fi acrit de atata marsavie, fatarnicie, ipocrizie, demagogie si prea multa lupta si raspundere, pt unii care dupa ce beneficiaza de ceea ce ai facut, te injura si te scuipa?
       De aia o tot trage cu 8 ani de mandat e de ajuns pt un presedinte.

       ceaikovski

       01/08/2012 at 10:29 pm

  • Theophyle eu cred ca nu l-ai inteles exact. Declaratia a fost in sensul „Nu am castigat eu ci au pierdut ei”.
   E o declaratie in sensul abordarii campaniei sale: „Nu e vorba de Ei vs. Basescu ci de Ei vs. Romania”

   Huitzilopochtli

   01/08/2012 at 9:02 pm

   • Huitzilopochtli,
    nu este adevarat. Am auzit foarte bine si cred ca limba romana este o limba pe care o inteleg binisor 😦

    Theophyle

    01/08/2012 at 9:07 pm

    • Teophyle, o fi acea noua strategie de neconflictualitate? de impacare universala? Daca asta este treaba atunci un rol pe care nu il prinde.

     eugeni

     01/08/2012 at 9:20 pm

     • Dar nu face astfel de declaratii, care sunt grenade cu cuiul scos 😦

      mar

      01/08/2012 at 9:26 pm

      • Nu trebuie sa va inflamati inutil.
       Basescu a raspuns unui om in scaun cu rotile care l-a felicitat pentru castig,ca nu a castigat nimic el, Basescu, prin acest referendum, ci au pierdut ei, taraturile tradatoare bolsevice, trimitandu-l iarasi intr-un proces electoral inutil.

       luminita

       01/08/2012 at 9:45 pm

 116. Eu cred ca CCR trebuie „sa se faca” ca lucreaza. Nu pot da raspunsul rapid, pe nemestecate. Au de studiat si contestatiile asa ca e de lucru.
  Daca era dupa mine, judecam in 5 minute: 46,24< 50 deci e clar, invalidat. Dar politicienilor, care sunt mai grei de cap, trebuie sa le argumentezi cu detalii sa priceapa si cei mai rauvoitori, gen Ponta, Sova ,Antonescu si tot neamul lor cel neadormit (ca pe noi ne-au trecut la "adormiti")

  cedric

  01/08/2012 at 8:57 pm

  • Ei vezi? D’aia nu esti tu acolo 🙂

   emil

   01/08/2012 at 9:03 pm

  • Probabil cei de la CCR vor sa dea si raspunsul la contestatiile usl odata cu raspunsul pentru referendum. Ori ca sa faca asta au nevoie de date oficiale nu pot lucra cu ce le-au trimis cei de la usl, cine stie ce tampeni au mai scris acolo Ponta et comp.

   Ion

   01/08/2012 at 9:05 pm

 117. Eu zic sa ne pastram calmul.Pentru noi o fi totul clar, dar CCR trebuie sa si motiveze ceea ce decid.Nu pot trata chiar cu indiferenta sesizarile USL-inosilor.
  Nu cred ca trebuie sa ne facem probleme privind decizia finala.

  papiciulo

  01/08/2012 at 9:03 pm

 118. Bogdan Chirieac la otv – desfinteaza CC care nu are in componenta ei oameni,care sa se priceapa cu exceptia Iuliei Motoc

  DD – il vede pe Chirieac un viitor ministru de externe „ca va pricepeti” – ii gidila DD orgoliu
  BC – NU spune nimic la propunerea lui DD /i-a picat bine

  BC – aseamana situatia de acum din tara cu Ucraina
  DD – „cu alte cuvinte sintem pierduti”
  BC – „ne vom reveni foarte greu dupa epoca Basescu”
  DD – „deci adio Schengen, adio ridicarea nivelului de trai”

  BC – 15 milioane cit sintem pe liste/administratia noastra nu este in stare sa scoata mortii de pe liste
  BChirieac _ „nu vor mai fi bani de salarii si de pensii”

  maya

  01/08/2012 at 9:04 pm

  • mai sus la 01/08/2012 at 9:04 pm exemplu de delir

   maya

   01/08/2012 at 9:08 pm

 119. Pe B1, cu Laura Stefan; acum.

  emil

  01/08/2012 at 9:04 pm

  • excelenta 😆

   maya

   01/08/2012 at 9:10 pm

 120. La B1 – un invitat explica (imi cer scuze, nu i-am retinut numele)

  voturile mortilor sint anulate, dar ce te faci la referendum unde conteaza si voturile anulate/
  „Ponta” nu a dorit inainte de referendum actualizarea listelor electorale
  asistam la reluarea unei strategii

  maya

  01/08/2012 at 9:14 pm

 121. Laura Stefan ,Prof. Carp si Tapalaga – oameni rationali, bine ca nu e nici un USList

  cedric

  01/08/2012 at 9:15 pm

 122. V-am citit din nou si conchid ca Paiatza Krizantem va dormi si in seara asta la Cotroceni.
  Adica dinspre CCR nici o decizie.
  Se misca greu.
  Se misca precum ochiul mortului.
  Era astazi momentul prielnic sa ne arate ca sunt deasupra jocurilor politice si ca ei, cei 9 judecatori, garanteaza respectarea Constitutiei- Cartea Suprema , asa cum au scris-o kaghebistii lui Iliescu- Moartea Revolutiei- si tot asa ar fi trebuit sa dea un verdict pana acum.
  Ce mai asteapta CCR?
  Un tzunami, o tornada, un cutremur, vocea moscovei?!`?

  luminita

  01/08/2012 at 9:16 pm

 123. Votati Petiția în atenția lui Crin Antonescu: „NU sunt mort și NU am votat la referendum. Sunt VIU și trăiesc în România”:
  http://www.evz.ro/detalii/stiri/petitie-impotriva-lui-crin-antonescu-nu-sunt-mort-si-nu-am-votat-la-referendum-sunt-viu-9946.html

  newman

  01/08/2012 at 9:19 pm

  • pai si cine minte? CCR ca n-a primit nimic sau MAI?? ca a trimis, dar mai demult..

   ceaikovski

   01/08/2012 at 9:34 pm

   • Dupa cate inteleg de la presedinte, CCR are nevoie de documente care ii sunt destinate precis . sa le puna la dosar. Nu ia in seama documente trimise la BEC. Pare logic.

    cedric

    01/08/2012 at 9:43 pm

    • aha, merci cedric 🙂

     ceaikovski

     01/08/2012 at 10:04 pm

 124. ultimulcuvant@b1tv.ro
  va intreaba daca sunteti in viata
  Confirmati, va rog

  emil

  01/08/2012 at 9:20 pm

 125. Recensamintul a fost boicotat de catre Sova;
  DTapalaga:”statistic Sova NU exista, dar a votat/noroc ca exista listele electorale;in consecinta este un mort viu”

  maya

  01/08/2012 at 9:24 pm

  • „un cadavru viu”

   emil

   01/08/2012 at 9:28 pm

 126. salut
  intrebare: este posibil ca CCR sa nu se puna de acord cu rezultatul ? adica sa fie rezultatul 5:4, in loc de 6:3 cat e necesar ?

  amos

  01/08/2012 at 9:28 pm

 127. „Ponta” este la mare cu Dan Constantin si nu cu d-ul Ghita in Dubai ca si deobicei.
  Simple coincidente??? 😉 prin zona este si felix?

  Tara arde si lor le arde de vacanta!!!

  maya

  01/08/2012 at 9:28 pm

 128. Esenta contestatiei USL e legata de boicot. Cat despre cvorum, discutia e definitif incheiata…

  newman

  01/08/2012 at 9:29 pm

  • Sa ma cheme usLASII martor; sau invers, ii chem eu pe ei invinuiti 🙂

   emil

   01/08/2012 at 9:33 pm

 129. Avem doar doua variante:
  1. Curtea trage de timp ca sa tempereze reactia USL si sa dea o decizie cu greutate si bine fundamentata de invalidare.
  2. Curtea cauta solutii de validare democratica a referendumului,care sa satisfaca cat de cat opinia CE.
  Restul sant discutii pe langa subiect.

  cristibucuresteanu

  01/08/2012 at 9:32 pm

  • corect
   tragerea asta de timp nu e OK. Trebuiau sa ia de azi o decizie, oricare ar fi fost ea.
   Din moment ce au studiat lista de la BEC, se presupune ca aveau si datele MAI.

   Finante Azi

   01/08/2012 at 9:37 pm

  • Curtea a fost sesizata cu doua contestatii pe care trebuie sa se pronunte inainte de a lua in discutie chestiunea validitatii referendum-ului. Aceste sesizari aveau drept tema listele electorale, recte numarul cetatenilor romani cu drept de vot.
   Ca atare, pentru a delibera si da o solutie bazata pe „docomente” Curtea a solicitat mai multor institutii acte oficiale, INS-ul a declarat concis ca datele finale ale recentului recensamant nu vor fi avizate decat in 2013 si ca, anyway, ele sunt alta branza in alta traista si ca nu pot tine loc de liste cu cetatenii romani cu drept de vot.
   MAI a reconfirmat, oficial, printr-o adresa trimisa intr-o ora de la solicitare, ca listele electorale puse la dispozitia BEC de catre Autoritatea Electorala Permanenta sunt identice cu listele electorale pe care ei le-au actualizat la mai putin de doua saptamani de la desfasurarea referendum-ului.
   Bref, blindat cu aceste „docomente” Curtea poate, linistita si cu constiinta impacata, da cu flit contestatiilor cu pricina si pronunta, cu unanimitate de voturi, asupra invaliditatii pe motiv de neatingere a cvorumului.
   End game

   Lumi (pentru a nu clona pe Luminita)

   01/08/2012 at 10:02 pm

 130. Foarte interesanta discutia la b1: ei ajung la concluzia ca Rus si-a facut datoria, l-a suparat pe Antonescu. La fel Grebla care a recunoscut ca au pierdut, procurorul general care a stabilit infractiunile la votare si ca vor trebui pedepsite.
  Se pare ca PSD s-a resemnat, liberalii -nu.

  cedric

  01/08/2012 at 9:35 pm

 131. @theo,
  Base e obosit si nu mai intelege ca ” a pierde” nu poate face parte din vocabularul lui zilele astea indiferent de context.Sant si multi prosti cu diploma in jurul lui.La un moment dat devine obositoare atata bagare in seama in jurul tau.M-am uitat la Iasi.Era infernal.Nu stiu cum a rezistat pana acum.

  cristibucuresteanu

  01/08/2012 at 9:37 pm

 132. ccr analizeaza nu judeca! zegrean vrea sa se acopere de hartii. d’aia a cerut date suplimentare…

  newman

  01/08/2012 at 9:37 pm

 133. salut. am reintrat pe net (care mi-a cam facut figuri).

  Sper ca ati vazut o explicatie a deciziei CCR

  UPDATE 5 (20.00): Surse apropiate situatiei au declarat ca judecatorii CCR au cerut Ministerului de Interne datele exacte privind listele Autoritatii Electorale Permanente.

  (MAI a trimis: „Ministerul a primit, în cursul zilei de miercuri, această solicitare din partea Curţii şi, drept răspuns, a fost comunicat numărul de 18.292.514 de persoane, respectiv cel precizat de MAI înainte de referendumul din 29 iulie”, a declarat purtătorul de cuvânt al Ministerului Administraţiei şi Internelor (MAI), Marius Militaru). Semnalat deja de Cedric.

  „UPDATE 7 (21:10) Presedintele CCR, Augustin Zegrean, a anuntat miercuri seara, la iesirea dins ediul CCR, ca MAI a raspuns solicitarii dupa ce Curtea a trimis comunicatul de presa, informeaza Agerpres.

  Cetatean

  01/08/2012 at 9:39 pm

  • sa stiti ca atitudinea MAI e una laudabila
   cred ca CCR pasase la ei raspunderea

   Finante Azi

   01/08/2012 at 9:40 pm

  • Cum puteau sa micsoreze numarul?
   Pe cine sa taie? Nu era tribunalul militar alternativa?

   emil

   01/08/2012 at 9:41 pm

   • v-ar fi surprins?
    spuneau ca listele nu erau actualizate din teritoriu

    Finante Azi

    01/08/2012 at 9:42 pm

 134. amos, trebuie minim 6 din 3 judecatori.

  Cetatean

  01/08/2012 at 9:40 pm

  • da; intrebarea era daca e posibila situatia in care nu se ajunge la 6 care sa aiba aceeasi opinie. si ce se intampla atunci

   amos

   01/08/2012 at 9:48 pm

   • of. 6 din 9, nu din 3. Greseala mea 😆

    Cetatean

    01/08/2012 at 10:03 pm

  • si cum ar putea fi altfel decat 9 din 9, cand au judecat acu cateva zile, cu suspendarea si cu referendumul, de au decis ca referendumul e constitutional, doar daca se respecta cvorumul, au votat 9 din 9. Cum ar putea sa voteze altfel acum???
   Adica s-ar compromite. Atunci au fost de acord cu cvorumul si acum nu mai sunt, sau cum, ca nu pricep!!

   ceaikovski

   01/08/2012 at 10:14 pm

 135. O opinie de specialist vă rog. Dacă CCR nu se poate pronunţa din motiv de 5:4?

  http://www.danielvighi.ro/?p=803

  Andrei

  01/08/2012 at 9:41 pm

  • Doar ca astia sunt 9

   emil

   01/08/2012 at 9:47 pm

   • De specialist am spus. 🙂

    Andrei

    01/08/2012 at 10:09 pm

    • Se arunca pisica la parlament

     Als Ob

     01/08/2012 at 10:39 pm

 136. Ziua buna
  Asa a inceput si la Napoli . Cu multi ani in urma si coincidenta 🙂 , intimplare , 🙂 tot vara cind gunoiul pute mai tare si mai repede .

  http://www.hotnews.ro/stiri-administratie_locala-12932949-fotogalerie-gunoiul-evacuat-intarziere-din-sectorul-6-plina-canicula-august.htm

  stefan60

  01/08/2012 at 9:46 pm

  • Pai PrimMinistrul, pardon Primarul cat un PrimMinistru este
   Rares Manescu 🙂
   E cam stresat acum 😦

   emil

   01/08/2012 at 9:48 pm

 137. CCR trebuie sa decida. Nu s-a mai intimplat pana acum sa nu ia o decizie, sunt obligati. Sa se inchida pana ies 6 voturi.

  Chiar daca nu o fac, nu Parlamentul decide ce se face. Nu exista temei legal. Si Presedintele ar putea decide ca el decice ce face.

  Cetatean

  01/08/2012 at 9:46 pm

  • cand iese fum alb pe hornul de la CCR e semn ca au decis

   Finante Azi

   01/08/2012 at 9:48 pm

   • 😆

    luminita

    01/08/2012 at 9:51 pm

 138. http://www.agerpres.ro/media/index.php/justitie/item/140011-Augustin-Zegrean-MAI-a-raspuns-solicitarii-CCR.html
  Oare INS le raspunde ca sunt, dincolo de numarul total, date absolut distincte?

  emil

  01/08/2012 at 9:55 pm

 139. Sal @city,
  Se pare ca sant unii la PSD care au inteles ca roadele se culeg la toamna.Au inteles ca unii primari si presedinti CJ au boicotat alaturi de noi.Probabil ca acestora le place in EU.Poate au afaceri sau proiecte pe fonduri UE.E o diferenta mare intre judete cu 75% prezenta si judete cu 40% prezenta ambele cu presedinti PSD.Poate alora nu le place de fata lui Antonescu.In mod sigir nu le place de Felix.Si mai mult ca sigur oamenii lor cer de papa de la guvern.Si nu e.
  Ce vreau sa spun de fapt e ca in toamna se impune o motiune de cenzura .Nu se stie..

  cristibucuresteanu

  01/08/2012 at 9:56 pm

  • Sau poate nu le place raportul 1:1 PSD – PNL, sau poate vor alt presedinte, cine stie, se pot face scenarii. Oricum, cred ca PSD are prima sansa la alegeri, cu sau fara USL:

   Finante Azi

   01/08/2012 at 10:00 pm

  • chestia cu boicotul primarilor PSD… zau. parca am indoieli. Nu m-ar mira, insa nu prea cred, suna a intixicare PNL.

   Cetatean

   01/08/2012 at 10:04 pm

  • In ultimele 5 luni de mandat ale guvernului nu se poate depune motiune de cenzura, asa ca ne-am pricopsit cu tonta pana dupa alegeri.

   Ion

   01/08/2012 at 10:31 pm

   • unde scrie asta? zau daca stiu!

    Cetatean

    01/08/2012 at 10:43 pm

    • Cred ca am gresit eu Parlamentul nu poate fi dizolvat în ultimele 6 luni ale mandatului Preşedintelui României. Nu stiu de ce ramasesem cu idea asta in cap de la motiunea lui MRU ca daca mai trecea o luna nu mai putea fi demis.

     Ion

     01/08/2012 at 11:11 pm

     • asa e, cele 6 luni se refera la mandatul Presedintelui, M-am gandit ca ai avut asta in vedere, insa sunt obosit si nu am putut verifica, am preferat sa te intreb pentru confirmare, ca sa verifici tu 🙂

      Cetatean

      01/08/2012 at 11:45 pm

 140. http://www.b1.ro/stiri/eveniment/usl-nu-se-lasa-primariile-solicitate-sa-comunice-in-cateva-ore-numarul-actelor-de-decese-emise-in-ultimul-deceniu-foto-34522.html

  a=nr_de_pe_liste

  b=nr_de_morti_din_2002_incoace_conform_evidentei_informatice_a_MAI

  c=nr_de_morti_din_2002_incoace_conform_evidentei_primariilor

  Cvorum = [a-(c-b)]/2+1

  adib

  01/08/2012 at 10:00 pm

 141. Oficialii Ministerului Administraţiei şi Internelor au declarat, pentru MEDIAFAX, că instituţiei i-au fost solicitate de către Curtea Constituţională, miercuri, precizări privind numărul de persoane aflate pe listele electorale în 29 iulie şi că a fost deja comunicat că acesta este de 18.292.514.
  referendumul este invalidat.

  Sare'n Ochi

  01/08/2012 at 10:01 pm

 142. Buna seara 🙂
  Ma uit si eu la B1, imi place ca acolo lipseste isteria…
  S-a intrat in epoca post-Basescu chiar daca se va intoarce la Cotroceni.
  Trebuie sa-i recunostem meritele lui Basescu, la fel cum incontestabil, i-am cunoscut limitele la timpul lor. E minim de respect ce ni-l datoral noua in primul rand.
  Basescu si-a atins limitele,tine de razboinicul viteaz (cavaleria impotriva tancurilor), asta este, multumim si mergem mai departe. Cred ca si el e constient de asta, si-l cred cand zice ca ar vrea sa se intoarca pe mare.
  Mai avem de cerut de la e ceva: Din avangarda politica – pe care a condus-o cu mai mult sau mai putin succes (eu sunt de parere ca mai degraba mult), trebuie sa ramana in ariengarda, sa tina cat poate spatele noilor lideri (noi l-am identificat pe MRU – sper sa avem si dreptate) si sa le permita sa se dezvolte cat sa fie pe propriile picioare.
  Atat a putut face, e om, are limite (doar prostia nu are). A castigat multe batalii, a avut (si are) slabiciuni umane si sau conceptuale.
  Multumim domnule Basescu. Noi mergem mai departe….

  DanSu

  01/08/2012 at 10:07 pm

  • zici…
   Te inseli amarnic. Japonezii nu castigau toate razboaiele cu urlete si zbierete. Mai castigau si cu strategii 😛 😛 😛
   S-a trecut in alta epoca, adevarat. Dar nu post-Base 😛

   ceaikovski

   01/08/2012 at 10:21 pm

   • Ma refer la post-Basescu, nu la post personajul Basescu. E un mod de a face politica, care va disparea… Chiar Basescu ne-a adus aici – si bine a facut… Momentan, noua politica a scos capul (emisiunea MRU Gadea), dar pana la urma asta e trendul…

    DanSu

    01/08/2012 at 10:38 pm

 143. Tare imi e drag ce zice fata asta, Laura Stefan 🙂

  emil

  01/08/2012 at 10:08 pm

  • Nu numai tie 🙂

   Ion

   01/08/2012 at 10:32 pm

  • „Lovitura de stat dusa oana la capat dar ESUATA!”

   emil

   01/08/2012 at 10:49 pm

 144. Laura Stefan ,o femeie care surprinde prin ratiune.Ea vorbeste,Dan Tapalaga suge degetu’.Santeti care va bun la body language sa-mi traduca si mie?

 145. a crescut langa Monica Macovei 🙂

  Cetatean

  01/08/2012 at 10:17 pm

 146. COMUNICAT DE PRESĂ

  Astăzi 1 august 2012, ora 14, au fost înregistrate 43 de dosare de la Biroul Electoral Central în legătură cu referendumul privind demiterea Preşedintelui României, din data de 29 iulie 2012. După înregistrare s-a procedat la analizarea dosarelor, fiind verificate un număr de 18 548 de procese-verbale întocmite de secţiile de votare din ţară şi străinătate.

  În acelaşi timp, au fost înregistrate 3 dosare având ca obiect contestaţii precum şi mai multe cereri din partea cetăţenilor cu privire la rezultatul referendumului din data de 29 iulie 2012.

  Plenul Curţii Constituţionale, în temeiul art.77 din Legea nr. 47/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii Constituţionale, a solicitat informaţii necesare soluţionării contestaţiilor de la Ministerul Administraţiei şi Internelor şi de la Institutul Naţional de Statistică. Până la momentul închiderii şedinţei, Ministerul Administraţiei şi Internelor nu a răspuns solicitării Curţii.

  În cursul zilei de mâine, 2 august 2012, începând cu ora 9, Curtea va continua dezbaterile referitoare la contestaţii şi confirmarea rezultatelor referendumului.

  Compartimentul relaţii externe, relaţii cu presa şi protocol al Curţii Constituţionale

  Andrei

  01/08/2012 at 10:52 pm

  • apoi cum naiba se decida repede azi?

   Cetatean

   01/08/2012 at 10:53 pm

  • Asadar azi s-au discutat contestatile. Maine vor continua contestatiile, apoi se vor pronunta. Va doresc o noapte linistita.

   Andrei

   01/08/2012 at 10:53 pm

  • Deci daca vreo cîteva zeci de mii de simpli cetateni trimiteau diferite dosare, aceasta curte ar avea obligatia sa le rezolve ? Chiar daca le trebuie un an pentru asta ? Are un rol de mediator social ?

   REGINE

   01/08/2012 at 11:07 pm

   • Amicus Curiae 🙂 CCR decide cite ia in considerare.

    Cetatean

    01/08/2012 at 11:14 pm

 147. ascult B1 despre posibila vizita a Papei in Romaniei si imi vine in cap ceva:

  Breaking News: Victor Ponta cere Parlamentului sa decida cine va pupa mana Papei la vizita acestuia, el sau Traian Basescu!

  Cetatean

  01/08/2012 at 10:52 pm

  • va fi doar o recomandare/declaratie politica facuta de parlament convocat intr-o sesiune super extraordinara.Declaratia politica prin manipularea promovata de antene va deveni subit hotarare parlamentara care va fi atacata la ccr de inalt statatorul bisericii ortodoxe observator atent al antenelor.
   Cel mai greu cuvant intr-o opinie concurenta care va bate toate celelalte opinii, il va avea Zoltan-Puskas,acesta fiind inrudit intru credinta cu Papa,si va impune prag/barem celui care vrea ca sa ajunga sa-l pupe pe Papa.
   Trebuie ca sa zica foarte repede de mai multe ori,consecutiv,si fara ca sa se incurce in minciuni,eu pup poala popii.Daca trece pragul intaietatea ii va reveni lui Ponta.Intr-un abces de generozitate Ponta ii va ceda locul interimarului,intrucat acesta din urma n-a fost inca botezat.

   mircea

   01/08/2012 at 11:12 pm

   • ” Zoltan-Puskas,acesta fiind inrudit intru credinta cu Papa,si va impune prag/barem celui care vrea ca sa ajunga sa-l pupe pe Papa”.

    Hahaha! 😆

    Cetatean

    01/08/2012 at 11:13 pm

    • 😆
     Asa se ajunge la un nou referendum si vor incepe noi jocuri politice si incalcari grave ale dogmelor bisericesti,in loc de prea sfinti il vom vedea pe preainterimarul,timp in care vanzarile de candele,tamaie si altele folosite in serviciile divine vor aduce incasari foarte mici motiv ptr. care exista pericolul izbucnirii unei revolte popesti/preotesti.Sutanele,negre fiind vor fi considerate recuzita mortilor vii,zombies inundand in ceas de seara strazileServiciile intra in alerta si se convoaca csat-ul ,se decide cod rosu atacul terorist fiind iminent.
     Unde se ajunge de la o singura dorinta a lui Ponta … revolta popilor in frunte cu socru-su 😆

     mircea

     01/08/2012 at 11:28 pm

     • Revolta popilor impuscati….undeva! 🙂

      Boicotul sutanelor negre…la guler!

      Cetatean

      01/08/2012 at 11:37 pm

  • Daca prinde ca prim-ministru o ipotetica vizita a Papei, Plagiatorul ar trebui sa le pupe inainte de toate mina romanilor ca nu i-au tras in sut in c.. pentru plagiatul sau ordinar, cum i-ar fi tras orice natie cu respect de sine si fata de valorile fundamentale.

   Leon

   02/08/2012 at 2:50 am

 148. Buna seara
  Vreau sa precizez un lucru privind certificatele ORNISS. Certificatele de acces la informatii nationale secret de stat nu sunt acordate de catre ORNISS. UN certificat de nivel SSID (cum probabil ar avea nevoie un membru CSAT) este acordat de Institutiile de securitate nationale. Nu voi intra in detalii. ORNISS, pe baza accesului la informatii nationale, emite un aviz de acces la informatii clasificate NATO, de nivel maxim egal cu nivelul avizului de acces la informatiile nationale. Exemplu: Cosmic top secret pentru SSID national.
  Cum insa Romania este membru NATO, devine evident faptul ca pentru informatiile din CSAT ai nevoie (pe baza principiului need-to-know, dar se presupune ca membrii CSAT au nevoia de a cunoaste pentru toate tipurile de informatii clasificate) SI de un certificat NATO emis de catre ORNISS. Asadar, membrii CSAT aveau, complet legal, nivel de acces la informatii secret de stat (as fi curios sa vad seria si numarul), dar institutiile lor nu solicitasera aviz ORNISS pentru informatiile NATO.
  Pe cale de consecinta, ei mint prin omisiune, aveau un aviz, dar incomplet. De aici scandalul.

  Eduard

  01/08/2012 at 10:52 pm

  • Confirm. 🙂

   Andrei

   01/08/2012 at 10:57 pm

  • Multumesc! In concluzie, unii au incalcat legea si tb sa raspunda.

   mar

   01/08/2012 at 11:14 pm

 149. Merci de informare! 🙂

  Cetatean

  01/08/2012 at 10:55 pm

 150. salut, all,

  Nu stiu ce se intimpla la latrinele_tv, dar constat ca oamenii incep sa fie imbibati tot mai tare de sentimente agresive.

  am fost in PV,
  la inceput am fost abordati de jandarm/capitan….discutii, ca ce cautam acolo.Am invocat ca ne plimbam, lucru permis de Constitutie, dar sa nu tipam, sa nu scandam ca este FMI la guvern (ponta fiind la mare cu ala_mic),

  apoi au venit strigoii, fantomele, afise foarte simpatice, ne plimbam pe trotuar
  🙂
  un tinar distribuia trecatorilor cite un afis cu strigoi, scheleti, antonescu, lenin, etc, dar am vazut ca multi nu voiau sa primeasca nici macar un afis simpatic….noi eram mortii, ei erau viii
  🙂

  la un moment dat trece o gagica pe bicicleta si smulge cu furie afisul cu scheletii de pe pieptul unei fantome,….

  la nici o ora, trece un bunic cu nepotelul de doar vreo 7 ani, care era cu bicicleta si urla la nepot:
  treci peste ei!

  masinile care treceau prin fata noastra…..multi soferi miscau obscen degetul..
  tensiunea a crescut odata cu invalidarea referendumului (oare?) si nu stiu ce o va putea opri,
  caci in ritmul acesta putem ajunge ushor la violente fizice, acesta fiind doar inceputul…
  mai departe nici nu vreau sa gindesc sau gindesc, dar nu va mai spun!

  p.s.
  repet, atmosfera din PV este vesela, lumea ride, glumeste,
  se mai discuta in cite un cerc de 4-5 oameni, aici, acolo,
  dar nimic agresiv ….doar mai scandam din cind in cind jos ponta and altele
  🙂

  skorpion

  01/08/2012 at 11:00 pm

  • Va amintiti de acuzele lui Dragnea din 2009 legat de pregatirea pDL pentru a iesi in strada? Daca da, era doar o acoperire a ceea ce voiau ei atunci 😦

   emil

   01/08/2012 at 11:37 pm

  • Multumesc pentru informare.

   Este foarte grav ce se intampla, violenta la nivel de strada indusa in mod persistent de unele televiziuni.
   Cineva va trebui sa raspunda pentru asta.

   A A

   01/08/2012 at 11:37 pm

   • asta vreau si eu, văranul să raspunda, oare vom avea fericirea asta?
    el trebuie sa fie tot acolo unde azi se afla N0049 si SOV,
    dar va mai curge multa apa pe Dambovita pina la aceasta minune.

    si intre timp creierele devin tot mai indobitocite,
    auzi, sa spui nepotului tau sa treci peste oameni….
    ce invata acel copil? asemenea chestii modeleaza viitorul adult.

    skorpion

    01/08/2012 at 11:47 pm

  • Rus o sa aiba viata grea in zilele urmatoare!

   Huitzilopochtli

   01/08/2012 at 11:31 pm

 151. Excelenta sesizare Cetatean.
  Am vazut ca CCR a luat in calcul 43 de dosare, sper sa fi fost si sesizarea Politeia printre ele 🙂

  Eduard

  01/08/2012 at 11:31 pm

  • nu stiu, Eduard, nu am avut timp sa o faxez azi, poate s-a milostivit cineva si a facut-o in locul meu 🙂

   Cetatean

   01/08/2012 at 11:33 pm

   • A fost preluata si trimisa personal de cetateni, la CCR.

    ceaikovski

    02/08/2012 at 9:27 am

 152. „De cealaltă parte, susţin sursele RL, INS a comunicat Curţii Constituţionale faptul că nu are căderea de a furniza datele respective. Prin urmare, pe masa judecătorilor Curţii Constituţionale se află în acest moment o singură cifră relevantă, aceea comunicată de MAI, ceea ce face probabilă varianta în care referendumul poate fi invalidat”.

  Vergil Voineagu, directorul INS a explicat ieri (link pus in mod exceptional spre acest ziar kagebist)

  http://www.puterea.ro/articol/in_exclusivitate_pentru_puterea_presedintele_statisticii_vergil_voineagu_es

  PUTEREA: În acest moment, cine are atribuţii să întocmească listele electorale şi ce date se folosesc la întocmirea acestora? Cine furnizează aceste date şi cine răspunde de corectitudinea lor? Care este rolul INS în tot acest mecanism instituţional?

  Vergil Voineagu: În toate legile electorale (inclusiv în Legea nr. 3/2000 privind organizarea şi desfăşurarea referendumului) există prevederi clare asupra instituţiilor şi a modului în care se întocmesc, actualizează, respectiv sunt utilizate listele electorale. De exemplu, conform art. 16 din Legea nr. 67/2004, „Direcţia pentru Evidenţa Persoanelor şi Administrarea Bazelor de Date din cadrul Ministerului Administraţiei şi Internelor selectează şi prelucrează datele privind cetăţenii cu drept de vot cuprinse în Registrul naţional de evidenţă a persoanelor, tipăreşte şi pune la dispoziţia primarilor listele electorale permanente, în două exemplare.

  Institutul Naţional de Statistică (INS) nu este implicat în realizarea şi gestionarea listelor electorale. Conform actelor normative, atribuţiile INS în pregătirea, organizarea şi desfăşurarea unui proces electoral sunt acelea de organizare şi dotare cu echipament şi tehnică de calcul a staţiilor de prelucrare de pe lângă Birourile electorale de circumscripţie judeţene, ale municipiului Bucureşti, respectiv pe lângă Biroul Electoral Central şi de participare la realizarea operaţiunilor tehnice de verificare şi centralizare a datelor din procesele-verbale de constatare a rezultatelor scrutinului electoral”.

  Cetatean

  01/08/2012 at 11:33 pm

  • Ca imi vine in minte: INS la recensamant nu zicea ca sunt doar statistice informatiile pe care le culegeaU? Si deci este ilegal sa detina liste cu nume?
   Iar legea zice ca MAI detine adevarul listelor electorale 🙂

   emil

   01/08/2012 at 11:40 pm

   • statistica e statistica, iar datele de pana acum sunt provizorii si nu au forta juridica. Nu pot fi utilizate ca arguement la CCR.

    Cetatean

    01/08/2012 at 11:44 pm

    • Oare documentele primare nu au fost distruse?

     emil

     01/08/2012 at 11:46 pm

  • Ne putem linisti 🙂 Maine avem referendumul invalidat.
   Da’ ponta nu are FMI-ul la Guvern sau nu-l intereseaza?, ca aud ca e la mare.

   ovidiu

   01/08/2012 at 11:45 pm

   • @ovidiu,
    cum am scris mai sus, azi in PV un jandarm ne-a atras atentia sa stam cuminti pentru ca la guvern este FMI,

    iar noi am completat: si ponta la mare cu ala_micu (daniel constantin)

    il doare undeva pe ponta de guvernare,
    el are ideea fixa: jos basescu si pentru asta este capabil sa darime o tara intreaga

    un articol exceptional al lui Tom Gallagher despre ponta
    http://www.revista22.ro/articol.php?id=16726

    skorpion

    01/08/2012 at 11:54 pm

    • Multumesc.

     ovidiu

     02/08/2012 at 12:36 am

    • Salve Skorpion.
     Nu stiu de ce am impresia ca nu este intamplatoare plecarea lui Ponta, dar nici a lui Rus la Neptun :))
     Numai ca Ponta este secondat de ala micu’, pt ca nu are nimeni incredere in el sa-l lase singur. Daca ia legatura cu cineva, daca se intalneste cu cineva, Varanul trebuie sa stie tot ce face Ponta… Prezenta lui ala micu’ mi se pare o dovada clara de presiune si santaj asupra lui Ponta.

     ceaikovski

     02/08/2012 at 9:42 am

   • cred ca nu-l lasa fgeorgesu;ca e in stare sa le spuna ca rata deschimb prognozata in tr 3 e de 7,5 milioane,la cita bulibaseala e in capul ala sec al lui ponta
    si-asa cu olandezul ala” capos” nu-l vad deloc bine pe fgeorgescu;
    al nostru va incerca s-o dea ” macro” si olandezii din fire sunt ” cu centii,cu micro”

    intimplator

    01/08/2012 at 11:59 pm

    • Se bat ptr. fiecare banutz, analizează fiecare coltz si detaliu ca sa optimizeze costurile si sa reduca pierderile. Cred ca si+au gasit nasul

     mar

     02/08/2012 at 12:15 am

 153. buna seara
  nu cred ca aminarea deciziei privind invalidarea referendumului e chiar asa o tragedie;
  daca au trebuit sa citeasca toate sesizarile inclusiv pe aia a dementului dogaru sau aiurelile usl sau cine stie ce va mai fi trimis ia ceva timp;
  cum oricine citeste ce decide curtea si interpreteaza si pe fata si pe dos si in dunga si cine mai stie cum-ca si curtea are talenteul sa imbirlige cuvintele(sau asa o fi juridic-nu stiu)-e nevoie de timp pentru a formula ” vorbele” care vor invalida referendumul;

  ce este ingrijorator e ca -se pare-multi adepti usl au interpretat spusele idiotilor uslisti ca o incitare la revolta;
  daca dogaru&co vor boicota alegerile din toamna e foarte bine;sa le boicoteze

  partea buna e ca a3-pricipala oficina de instigare- si-a indepartat un nucleu dur=galeriile
  deci sa avem rabdare si tutun SAU bere,ca ambele,tinind cont de vijiiala in sus a papicii va trebui sa mai taiem cite una alta

  intimplator

  01/08/2012 at 11:55 pm

 154. Nu stiu daca ati vazut, eu abia acum am dat peste asta:
  http://www.ziare.com/iulian-urban/pdl/urban-disperatii-de-la-senat-vor-o-sesiune-in-care-se-va-prelungi-suspendarea-lui-basescu-1182031

  O fi adevarat? Pe ce motiv sa prelungeasca suspendarea?

  cedric

  02/08/2012 at 12:09 am

  • nu de asta. suspendarea nu se poate prelungi. Tb e demis sau nu, nu exista „suspendare prelungita”.

   Cetatean

   02/08/2012 at 12:12 am

  • asta se baga iar in seama;
   pdl a adunat toate muraturile in 2008 sa le puna pe liste,urban asta e unul din ei

   intimplator

   02/08/2012 at 12:13 am

 155. Eu credeam ca o sa incerce sa se intalneasca cat mai tarziu. Nu stiu daca au vreun termen limita.

  cedric

  02/08/2012 at 12:14 am

 156. Ma duc, ca oricat as vrea sa mai stau, nu mai pot. Noapte buna tuturor 🙂

  Cetatean

  02/08/2012 at 12:14 am

  • Merg si eu cu tine 🙂
   Somn odihnitor !

   ovidiu

   02/08/2012 at 12:38 am

 157. O siteza a zilei de ieri

  EXCLUSIV. MINCIUNA USL: Cum au denaturat adevărul şefii Parlamentului,

  Zgonea şi Filip, în sesizarea către Curtea Constituțională!

  MAI: Am comunicat CC numărul de persoane aflate pe listele electorale la

  29 iulie – 18.292.514!

  DEMENTA : Iliescu: A condiţiona validarea referendumului de jocul

  câtorva procente este contrar Constituţiei

  PARADOX: Ultima speranţă a USL: CCR, instituţia pe care vrea s-o

  desfiinţeze!

  CRETINISM: Sesizarea transmisă CC de preşedinţii Camerelor arată că

  Ponta l-a minţit pe Barroso!

  DEMOCRATIE: Ambasada SUA: Curtea Constituţională trebuie lăsată să ia

  o decizie asupra referendumului fără niciun amestec din afară!

  LOGICA: CCR nu poate lua decât o decizie: invalidarea referendumului.

  PETITIE: Petiție în atenția lui Crin Antonescu: „NU sunt mort și NU am

  votat la referendum. Sunt VIU și trăiesc în România”

  SCHIZOFRENIE: Dan Şova, prima victimă a Referendumului. Câteva

  explicaţii despre halucinaţiile Senatorului !

  REALISM: S-a resemnat Kremlinul cu VICTORIA LUI BĂSESCU?

  După o propagandă furibundă care a sprijnit făţiş USL şi tentativa de a-l

  demite pe Traian Băsescu, radioul oficial al Kremlinului, “Vocea Rusiei”,

  pare să se fi resemnat cu revenirea acestuia la Cotroceni.

  DEPARTAJARE: Plagiatorul stă mai bine decât Repetentul!

  COPY PASTE: Scrisorile premierului Ponta către Comisia Europeană,

  redactate de Mihai !

  Gâdea şi Mugur Ciuvică!

  BERNA
  2012-08-01 22:01:38 | ”
  Sper ca v-a relaxat inaintea unei alte zile ; sper doar IMPORTANTE 🙂
  http://voxpublica.realitatea.net/politica-societate/ce-valideaza-curtea-constitutionala-daca-invalideaza-referendumul-82455.html#comment-1111977
  interesanta si senzatia pe care am avut-o citind comentariile: parca nu stam asa rau la „electorat” 🙂
  Noapte buna.

  emil

  02/08/2012 at 12:16 am

 158. Apropo de:
  „Birourile electorale ale sectiilor de votare au urmatoarele atributii: a) primesc de la Centrul National de Administrare a Bazelor de Date privind Evidenta Persoanelor din cadrul Ministerului Internelor si Reformei Administrative prin intermediul primarilor in termen de 24 de ore de la constituirea biroului electoral al sectiei de votare doua copii ale listelor electorale permanente, una dintre copii afisand-o intr-un loc vizibil pentru a putea fi consultata de alegatori; copia afisata nu contine codul numeric personal, seria si numarul actului de identitate”.
  În calitate de preşedinte de secţie de votare la referendum, vă pot spune că la instructaj ni s-a atras atenţia să nu afişăm niciunde listele electorale, ci doar să le arătăm unor eventuali interesaţi (nu a fost cazul). Nici nu am primit listă cu CNP-urile şterse, amîndouă listele primite avînd şi CNP-urile pe ele. La fel a fost şi la alegerile locale.

  mariusmioc

  02/08/2012 at 2:39 am

 159. Subscriu in totatlitate. Aceasta scrisoare ma reprezinta in totalitate.

  acspot

  02/08/2012 at 5:37 am

  • Buna Dimineata, Multumesc 🙂

   Theophyle

   02/08/2012 at 5:43 am

 160. Buna dimineata,
  Postare noua!

  Theophyle

  02/08/2012 at 6:46 am

 161. Buna dimineata tuturor!

  @ Cetatean si @Theophyle
  Multumesc mult pentru scrisoarea catre CCR. Excelent!
  Ieri nu am avut cand sa ma uit pe internet. Am aflat de existenta scrisorii de la alte persoane care aflasera de ea pe parcursul unor intalniri oficiale cu reprezentanti ai guv. Pot sa va spun un comentariu spus printre dinti: „e periculos cand niste grupuri ajung sa aiba audienta prea mare si mai si emit opinii competente. Ar trebui reglementata problema cumva. ” 🙂

  roxaline

  02/08/2012 at 8:12 am


Comentariile sunt închise.