Politeía

Quis custodiet ipsos custodes?

Săndeii mamii lor !!!!!! (VI) / Final

Postat de @Băşcăliosul care de altfel este un domn foarte serios.

Săndeii mamii lor – I  ***  Săndeii mamii lor – II *** Săndeii mamii lor – III *** Săndeii mamii lor – IV*** Săndeii mamii lor – V***

 Motto-gargaranţie: Spiritismul dreptăţii nu este o glumă ci ironia sorţii majorităţii românilor, vizibilă în prima completare edificatoare, introdusă în 2003, odată cu revizuirea art. 1 alin 3 din constituţie. Această mutare spirituală din deschiderea revizuirii a emanat din consensul iliescian neliniştit, astfel încât dreptatea este valoare supremă  „în spiritul tradiţiilor democratice ale poporului român şi idealurilor Revoluţiei din decembrie 1989”. Spiritul de glumă proastă  apare în finalul alineatului, întrucât acelaşi principiu  al confiscării este garantat. Asta ne mai lipsea!

În aceste condiţii nu avem motive să ne mai mirăm cum a reuşit  spiritismul dreptăţii şă-şi dovedeacă utilitatea în consfinţirea şi aflarea adevărului despre:  iluzionismul din decembrie 1989, mineriade, victimele autorilor nerecunoscuţi, dezlegarea de hoţie sau autoritatea tâlhăriei instituţionale. 

Nu este nevoie să fii parte într-un proces, pentru a resimţi din plin efectele dezastruoase ale sistemului judiciar, ascuns în spiritismul garantat.

Dormi liniştit, spiriduşii dreptăţii vegheză pentru noi!

21. Membrii CSM îl împiedică pe Preşedintele României să exercite prerogativele constituţionale privind numirea în funcţiile de conducere ale ICCJ.

Preşedintele, vicepreşedintele şi cei preşedinţii celor 4 secţii din ICCJ exercită funcţiile cheie, cu implicaţii directe în funcţionarea acestei înalte instanţe, întrucât deţin pârghii de organizare, decizie şi influenţă. În principal participă la: stabilirea calificativelor anuale ale judecătorilor ICCJ, dau alte recomandări şi avize legate de cariera profesională, consiliul de conducere al ICCJ, judecata în cadrul secţiei (cauze specifice materiei şi nivelului instanţei, recursuri, căi extraordinare, strămutări de dosare etc), formează completul de 9 judecători unde se soluţionează ultima fază procesuală, inclusiv privind sancţiunile disciplinare ale magistraţilor.

Preşedintele şi vicepreşedintele ICCJ conduc şedinţele acestui supracomplet de 9, precum şi cele ale Secţiilor Unite, unde se soluţionează recursuri în interesul legii, pentru unificarea practicilor (contradictorii şi/sau pe lângă constituţie cu spor de sporuri, ca în miniparlamentul fărădelegii).

Cu titlu de exemplu:  primarul penelist de Baia Mare, Cristian Anghel, nu mai avea nicio cale de atac împotriva contestaţiei în anulare (respinsă irevocabil de CA Cj), dar a obţinut totuşi desfiinţarea deciziei CA Cj, odată cu aprobarea strămutării dosarului la CA Bacău,  prin bunăvoinţa a 3 judecători din secţia penală ICCJ. Alt exemplu: preşedintele (sau vicepreşedintele) şi şeful secţiei penale nu vor lipsi din completul de 9 la judecarea cererii de arestare preventivă a demnitarilor, ca în cazul Voicu, Costiniu&comp, unde s-a văzut: „intră cine are cătuşe, iese cine poate ”.

Cele 6 funcţii sunt cele mai importante din vârful piramidei puterii judecătoreşti. Miza lor determină Casta Săndeilor Magistrali să lupte pe viaţă şi pe mandatele astea, reduse acum prin lege, de la 6 la doar 3 ani, cu posibilitatea reînvestirii o singură dată.

În calea fericirii Castei nu poate sta – cine altul?- decât Traian Băsescu, în temeiul mai multor articole şi principii constituţionale, iar Săndeii caută soluţii -de la cele proaste, la cele mai disperate- să condiţioneze, să minimizeze şi chiar să anuleze prerogativa preşedintelui ales de a proceda efectiv la numirea în funcţiile de conducere amintite. 

21.1. Unde-i lege, e tocmeală, ca la uşa Cortului Superior al Magistraturii. 

CSM a depăşit limitele legale, întrucât  prin abuz de putere a adăugat la lege operaţiunile de ciomizare, umilire şi descurajare ale candidaţilor pentru funcţiile de conducere ICCJ.

Art. 53 din legea 303/2004 (statutul) prevede o singură procedură în sarcina CSM, (înainte de a transmite propunerile Preşedintelui Romaniei) privind candidaţii pentru aceste funcţii, şi anume să verifice doar dacă îndeplinesc simultan două condiţii stabilite de lege: „dintre judecătorii Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie care au funcţionat la această instanţă cel puţin 2 ani.”

Altfel spus, candidaţii care nu indeplinesc funcţia de judecător ICCJ sau o îndeplinesc, dar de mai puţin de 2 ani, nu întrunesc condiţiile pentru ca CSM să înainteze propunerile la Cotroceni şi vor fi respinşi. În schimb, împotriva celorlalţi candidaţi, care întrunesc cele 2 condiţii, legea nu prevede niciun alt  impediment pentru a fi propuşi în funcţiile de conducere vizate de aceştia, nicio altă condiţie necesară şi nicio altă procedură de triere sau inlăturare a cadidaturilor. Preşedintele Romaniei va numi una din persoanele propuse pentru o funcţie, oricâţi candidaţi ar fi, întrucât legea nu limitează nici numărul propunerilor permise la înaintare. Aceeaşi lege prevede posibilitatea Preşedintelui de a refuza motivat propunerea de numire, dar asta nu justifică în niciun mod CSM pentru a nesocoti prevederile legii.  Din moment ce pentru verificarea din CSM legea nu cere concurs/examen, este binevenită  propunea mai multor persoane simultan, nu doar pentru a reduce şansele refuzului prezidenţial ci mai ales pentru a nu transforma propunerile de numire într-o impunere a numirii, contrară principiului separaţiei şi echilibrului puterilor statului (art. 1 alin 4) şi prevederilor art.134 alin. 1 din constituţie: „Consiliul Superior al Magistraturii propune Preşedintelui României numirea în funcţie a judecătorilor şi a procurorilor, cu excepţia celor stagiari, în condiţiile legii.” 

Prin eliminarea abuzivă a candidaţilor care întrunesc condiţiile legii, CSM creează haos şi provizorat de durată în exercitarea funcţiilor de conducere ale ICCJ, proliferează sistemul subiectiv de promovare a obedienţei recunoscute şi mai ales descurajază candidaturile judecătorilor (atâţi câţi sunt) neafiliaţi cu trup şi suflet la cauza Săndeilor.

21.2 Jobeniada scamatorilor din CSM înlocuieşte azi cu succes vechea implicare a ministrului de justiţie, practicată până în sept. 2004. 

Modificarile esenţiale privind modul de promovare, operate prin revizuirea constituţiei şi implicit prin legile organice noi, sunt tocmai eliminarea recomandărilor ministrului de justiţie (atunci scotea din joben  iepuraşi-Săndei preferaţi) şi permiterea candidaturiilor directe ale judecătorilor pentru funcţiile de conducere, potrivit actului lor de voinţă, în condiţiile inamovibilităţii (conferite de constituţie prin art. 125 alin 1) şi ale legii.

Propovăduitorii temerilor faţă de imixtiunile factorului politic, când invocă necesitatea ca  inamovibilitatea (imutabilitatea) judecătorului să fie recunoscută şi intangibilă, scapă din vedere în primul rând faptul că faţă de deschiderea oferită acum judecătorilor, dornici să acceadă în funcţii de conducere, chiar CSM procedează la obstrucţionare (prin aceeaşi scamatorie ieftină, din jobenul cu iepuraşi obedienţi), nicidecum preşedintele Romaniei, când ar numi una din mai multe persoane corespunzătoare după cerinţele legii. Egalitatea candidaţilor în faţa legii, din moment ce îndeplinesc condiţiile, ar presupune ca toţi să beneficieze de aceleaşi şanse, nu de excuderi obscure, şi să fie recunoscuţi de CSM ca apţi pentru a fi propuşi în vederea numirii de către preşedinte. 
 
Aşa cum unii nu văd bârna din proprii ochi, în acest caz nici judecătorii nu-şi văd obstrucţia din propria ogradă, abuzului practicat de CSM prin aşa-zisa selecţie supusă la vot, fără ca legea să prevadă o asemenea intervenţie.

Bănuiesc că membrii CSM nu-şi supun la vot alegerea micului dejun, când se întâmplă să se adune la masa…de lucru. În fapt, frânarii din CSM- în prim-plan cu Lidia Bărbulescu şi Anton Pandrea- transformă intervenţia lor abuzivă într-un evident  instrument de şantaj şi influenţă, în vederea atestării Săndeilor obedienţi şi menţinerii lor în zona de interes tradiţional.

Ultima numire a preşedintelui ICCJ s-a produs în 2004, din trei candidaţi propuşi de CSM, repet, la recomandarea ministrului justiţiei (prin aplicarea art. 12 din Lg CSJ nr.56/1993 şi prezidarea şedinţei CSM, chiar dacă această practică s-a scos din costituţie la revizuire; se confirmă din nou aplicarea legii CSJ în vigoare până în 29.09.2004).  Cristian Diaconescu, descendent de nădejde al Sandei, i-a scos drept candidaţi pt propunere şi apoi numire pe: Gheorghe Buta, Theodor Mrejeru şi, cu voia alesului iliescian de la urmă, Nicolae Popa. Ministrul a scos din joben de data asta un alergător de cursă lungă şi doi iepuroi de urmărire la încălzire.

Cu toate că nu era niciun dubiu în privinţa numirii celui adus “la risc” de la conducerea  CCR, măcar au găsit de cuviinţă să interpreteze corect procedura de numire şi să înainteze mai multe propuneri, pentru ca preşedintele sărac să aibă de unde alege, înainte să ne cinstească popeşte. În plus, recomandările ministrului justiţiei nu le lăsau membrilor CSM loc de  obiecţii şi nici alţi candidaţii nu aveau vreo cale de a se înscrie, pentru a nu perturba aranjamentul iluzionist al ministrului.

21.3. Din ce motive CSM  se opune înaintării mai multor propuneri simultan?

Membrii unei Caste n-au astâmpăr şi nici puterea să renunţe la neruşinarea de a se propune pe ei înşişi sau, în cel mai nefericit caz, de a propune unul cât mai apropiat, fiindcă interesul lor nu este nici pe departe funcţionarea reală a sistemului judiciar, pe baza competiţiei şi a meritului.

În acest moment sunt deja vacante 4 posturile de conducere, apoi se încălzeşte ugent secţia penală a lui Anton Pandrea şi şefia secţiei contencios administrativ nu se simte perfect (ultimii doi şi-au expirat mandatul de 6 ani, ca judecător ICCJ). Suntem în sezon prohibitiv de funcţii conducere ICCJ. 

a) Preşedinte ICCJ.  După ce s-a aranjat pe 6 luni cu delegaţie (HCSM 620/10.09.09) în capul ICCJ, Lidia Bărbulescu s-a autopropus cu brio pentru  numire la Cotroceni (HCSM 823/22.09.09), dar a fost refuzată la export din prima strigare la Cotroceni.  Din acest moment nu mai avea motive să se grăbească, graţie OUG 59/2009 prin care ministrul Predoiu i-a făcut cadou două porţii duble de provizorat cu delegaţie (art. 2*6 în loc de 2*3 luni; guvernul ar face bine să repare gafa, poate cu 2*2 sau 1*2 luni, ca să nu mai continue lălăiala de câte un an; din provizoratele astea un preşedinte ales poate pierde o numire întru-un mandat prezidenţial) 

La prima încercare, Lidia Bărbulescu  a concurat alături de 3 candidaţi declaraţi corespunzători la prima verificare:  Victoria Gabriela Bârsan, Elena Cîrcei şi Ilie Iulian Dragomir (Dănuţ Cornoiu, eliminat din verificarea condiţiilor). Lidia Bărbulescu, cu ajutorul mebrilor CSM,  nu i-a scăpat  şi pe ceilalţi apţi alături de ea, ca propuneri simultane, fiindcă la această oră postul de preşedinte ICCJ ar fi fost ocupat de unul din ceilalţi trei.

De remarcat cum a “justifică” CSM încălcarea legii 303/2004:

„Sectia pentru judecatori , in raport cu dispoziţiile art 53 din Legea privind statutul judecătorilor si procurorilor , cu modificările si completările ulterioare, apreciază ca poate înainta catre Presedintele Romaniei o singura propunere de numire în funcţia de presedinte al ICCJ”. 

De asemenea, nici după ce LB a fost refuzată de Traian Băsescu,  membrii CSM nu au găsit de cuviinţă să revină la Cotroceni cu propunerea celorlalţi 3 corespunzători sau măcar cu unul din ei ci a închis prăvălia, ca şi cum prima tragere a fost de unică folosinţă.  În ciuda contestaţiei candidatei Elena Cîrcei, HCSM 164/25.02.10, împotriva mascaradei de a se organiza altă depunere de candidaturi şi altă selecţie “naturală”, s-a reluat circul candidaturilor în timp ce LB s-a gândit  să mai candideze “la rugămintea colegilor”, după cum a declarat, dar s-a răzgândit . A găsit alt candidat, Livia Stanciu HCSM 165/25.02.10 – dacă o căutaţi pe site-ul CSM veţi avea o surpriză- şi va găsi oricâţi de acum încolo, dacă va fi nevoie. S-a folosit aceeaşi apreciere a unicităţii propunerii, aflată acum pe masa preşedintelui.

b) Vicepreşdinte ICCJ. Ocupat anterior de LB, postul s-a vacantat pe 1.aprilie a.c,  păcăleala a ţinut până în prezent şi nu dă semne să se oprească, deoarece, prin HCSM 620/10.06.10, candidatele Nela Petrişor şi Popa Aida au fost găsite OK la condiţii şi totuşi au fost trimise la plimbare după mascarada eliminării prin vot de-aiurea. De rmmarcat că al treilea candidat, actualul şef al secţiei penale, Anton Pandrea,  si-a retras până în ziua selecţiei naturale candidatura din funcţia de vicepreşedinte ICCJ.  Caută de lucru, săracu! Nu-l lasă LB să se îndepărteze prea mult, putem fi siguri.

În acest moment, pe site-ul “scj.ro” la “informaţii publice”- “posturi vacante”, veţi găsi doar “Anunţ privind reluarea procedurii de depunere de candidaturi pentru funcţia de vicepreşedinte al ICCJ”. În detaliu se anunţă cerinţa îndeplinirii celor două condiţii, iar în afară de declaraţia despre tangenţa cu securitatea (art.  48 alin 10-11, n-are relevanţă; presupun că s-a mai verificat anterior,) se cere “manifestarea expresă de voinţă a candidatului de a participa la procedura prevăzută de lege pentru ocuparea unei funcţii de conducere”. Cu alte cuvinte, CSM cere acceptul potenţialului candidat  de a participa, nu la altă procedură ci la aia prevăzută de lege, dar , dacă  il pune naiba să se prezinte, ei il vor lua la întrebări după ureche şi îl vor supune la “votul pentru micul dejun”. De ce? Fiindcă li se permite să-şi bată joc de candidaţi, de lege, de procedura numirii în funcţia de conducere, iar scopul este menţinerea Castei Săndeilor în frunce… cu Lidia Bărbulescu, Anton Pandrea şi a(ş)coliţii lor obedienţi.

c) Preşedinte secţia civilă. Tot circ şi iluzionism. În locul lui Florin Costiniu a fost delegată pt. 6 luni Lavinia Curelea şi- surprize-surprize!- niciun candidat n-a avut curajul să se înscrie în termn de 30 zile de la o dată de neregăsit printre anunţurile cu “posturi vacante” (bănuiesc, de la 02.04.2010),  astfel că prin HCSM 619/10.06.10 aceeaşi delegată a fost trimisă cu propunerea la Cotroceni. Lavinia Curelea este una din primele persoane aduse de noul CSM în ICCJ, încă din 15.dec.2004, la repezeală de urgenţă, pe bază de HCSM, când locurile erau ticsite.
    
d) Preşedinte secţia comercială. Provizorat cu delegaţie de 6 luni, Bordea Adrian.  HCSM  664/24.06.10.

Să nu uităm problema acestor actuali şi viitori candidaţi! Chiar îndeplinesc prima condiţie, aceea de a fi judecători ICCJ? CSM nu recunoaşte nimic, are alte criterii de trântit şi promovat candidaţii, dar Preşedintele României poate să ceară soluţionarea conflictului juridic de natură constituţională (cjnc, punctat anterior cu alte motive) pentru a se lămuri de unde începe, unde şi mai ales când se sfărşeşte circul din CSM şi ICCJ.

 22. Ultima generaţie: cea mai numeroasă, dubioasă şi bine primită în ICCJ după decembrie 2004, numai prin hotărâri ale CSM.

Să simplificăm puţin simbolistica!

DI-Decret numire instanţe inferioare ( la prima numire, de regulă la intrarea în magistratură)- Nivelul instanţei, maxim curte de apel (după art. 124 alin 1 constituţia veche şi L nr 92/1992)

DSDecret numire Instanţa Supremă, limitat la 6 ani (după art. 124 alin 1 constituţia veche şi L CSJ nr 56/1993 ).

DU-Decret universal ( după art.125 alin 1 constituţia revizuită şi L 303/2004)

Limitele inamovibilităţii, mai tranşant:

1. Limitele imperative (general obligatorii)-Nivelul instanţei şi durata mandatului. Ambele limite sunt statornicite de norma constituţională şi legea aflate în vigoare la momentul numiri. Numai prin decret nou de numire (universal) se poate dobândi inamovibilitatea în alte limite decât cele iniţiale, deoarece aplicarea legii noi la situatiile juridice in curs nu modifica si nici nu stinge efectele produse sub imperiul legii anterioare.  Altfel spus, conform normelor tranzitorii de la art. 155,  atât nivelul instanţei (art. 155 alin 4) cât şi durata de 6 ani a mandatului în Instanţa Supremă (art 155 alin 5) nu s-au schimbat la momentul intrării în vigoare a normei constituţionale noi şi trebuie respectate, până la eventualele termene impuse iniţial ( limitele imperative conferite prin DI şi DS se pot schimba doar prin DU, dobându-se astfel limite noi, tot imperative)

2. Limitele relative, individuale(sau condiţiile inamovib.): vârsta (limită ) de pensionare , mutare (de orice fel, cu acordul persoanei: detaşare, delegare, promovare) şi de natura sancţiunii (exludere din magistratură). Se pot întâmpla sau nu, mai devreme sau mai tarziu, nimeni nu este obligat să atragă aplicarea lor. Spre deosebire de cele de la pct. 1, aceste limite se pot schimba prin lege (pe parcursul mandatului),  ţin de regimul condiţiile prevăzute în legea organică.

„Săndeii mamii lor” a avut ca obiect punerea în discuţie numai a limitelor imperative de la pct. 1, total distincte de cele de la pct. 2. Cine încearcă să le invoce pe cele din urmă, le confundă cu primele, rupte orice legătură cu problemele ridicate şi deturneză  sensul discuţiei (intenţionat sau din alte cauze… naturale).

Inamovibilitatea decurge din norma constituţională, iar judecătorul ICCJ devine inamovibil, în limitele şi condiţiile noi, doar ca efect al numirii prin decret. Or, publicarea în Monitorul Oficial a actului de numire într-o funcţie publică , prin atribuţiile Preşedintelui Romanei, prevăzute în constituţie la art. 94 lit. c , art. 100 alin 1, art. 125 alin 1  şi art. 134 alin, asigură aducerea la cunoştinţa publică- sub condiţia inexistenţei actului- cu atât mai necesară când e vorba de demnitate publică numită în funcţia de judecător al celei mai înalte instanţe. Hotărârile emise de CSM, ascunse în subsolul acestei instituţii din ce în ce mai prestigioasă, nu se pot substitui Decretelor de numire în funcţia de judecător ICCJ.

În dialogul vizibil la comentariile de la capitorul anterior, dl judecător Adrian Neacşu a remarcat: „Judecatorii numiţi anterior modificării Constituţiei au avut un mandat de 6 ani care a expirat dacă nu a existat un nou decret de numire in condiţiile Constituţiei revizuite.” Întrucât  necesitatea unui „nou decret” pentru expiraţi exclude intrarea într-un nou mandat printr-o hotărâre a CSM, am insistat să punctăm acest acspect şi l-am întrebat: Pentru acestă situaţie, admiteţi că „fără un nou decret de numire in conditiile Constitutiei revizuite” nu poate fi vorba de numire doar prin hotărâre a CSM?

Răspuns AN: „Categoric da. De altfel Constituia o spune expres in art. 155 alin 5”

Avem acest punct de vedere comun şi nu consider relevantă situaţia disputată pentru statutul a circa 20 de judecători din circa 110, de aceea apreciez pozitiv modul în care s-a implicat, îi mulţumesc şi îi urez baftă în alegerile pentru CSM! Naşpa ar fi să rămână totul naşpa, dar îi urez şi dumnealui acceaşi baftă!

Revin şi ţin să precizez că în cazul judecătorului ICCJ cu mandatul expirat „nu poate fi vorba de numire doar prin hotărâre a CSM” deoarece nici Decretul iniţial (de numire a aceluiaşi judecător într-o instanţă inferioară, înainte de a accede la Instanţa Supremă) nu-l ajută acum pentru a obţine un nou mandat la ICCJ , (fiind util doar într-o instanţă inferioară, unde CSM poate să-l trimită printr-o hotărâre). Cu alte cuvinte, pentru un nou mandat la ICCJ, judecătorul cu mandatul expirat poate fi cel mult propus de CSM  Preşedintelui României, pentru numire prin Decret (nou, „universal”),  iar HCSM nu are valoare juridică de numire întrucât DI primit sub imperiul legii vechi  de judecătorul (candidat pt reînvestire) e util/valabil doar într-o instanţă inferioară, întruct atâ le-a oferit legea şi constituţia în momentul numirii. DI=DI, iar HCSM=0. DI(iniţial, instanţe inferioare)=DI (inutil(izabil) în ICCJ).

În aceeaşi situaţie se află toţi judecătorii primiţi după decembrie 2004 să funcţioneze în ICCJ doar în baza unei HCSM.  Nu există nicio deosebire între un expirat şi un nou venit la ICCJ dintr-o instanţă inferioară, dotaţi tot cu un DI, se impune numirile lor doar prin DU,  HCSM n-are nicio valoare, iar CSM poate cel mult să propună Preşedinţiei numirea prin decret. În ICCJ sunt  peste 70 astfel de nou veniţi (numiţi nu pot să le spun). Între uzurpare de funcţii şi impostură nu e mare dosebire şi nici o onoare, mai ales la nivelul robelor cu dreptatea spituală în buzunar.

23. Mici concluzii:

1. Cei mai expiraţi dintre pâmântenii aflaţi acum în aer sunt Lidia Bărbulescu şi Anton Pandrea, cu mandatele de judecător ICCJ încheiate de drept în 2007, motiv pentru care au pierdut şi dreptul de a funcţiona ca membri ai CSM şi în funcţiile de conducere din cadrul ICCJ. De 3 ani încasează indemnizaţii exorbitante necuvenite.

2. La această oră, Preşedintele României are motive să refuze orice numire în funcţiile de conducere ICCJ şi să sesizeze CCR cu cjnc, motivat de refuzul CSM de a îndeplini în condiţiile legii actele pentru care este abilitat  şi de modul cum îl împiedică să exercite prerogativele constituţionale, inclusiv privind legalitatea mandatelor judecătorilor ICCJ.

3. Am fost nevoit să renunţ acum la prezentarea unei serii de aspecte şi propuneri, din cauza lungimii postării. Îi mulţumesc lui Theohyle pentru înţelegere şi încurajarea incursiunii noastre bloggeristice.    

4. Nu voi înceta să-mi susţin punctele de vedere şi convingerile împotriva spiritismului dreptăţii şi a spiriduşilor. Vă prezint răndurile scrise de prietena noastră Nora Damian, într-un răspuns pe care mi l-a dat pe blogul ei, după ce mi-am exprimat un sentiment de admiraţie la adresa spiriduşilor care mai au îndrăzneala să invoce în apărarea lor „statul de drept”:

Când cadrul juridic e fundament, în bună parte pentru corupţie si fărădelege, cum să fie si temelie a unei societaţi viabile cu capacitate de evolutie şi de autoreglare? În aceste condiţii fiecare invocare a “statului de drept” de către bravii reprezentanţi ai sistemului e o tragica batjocură.”

   
5. Dedic acest demers cuprins în Săndeii mamii lor!” Doamnei Monica Macovei, cu deosebită consideraţie.   

Written by Theophyle

08/07/2010 la 8:40 pm

119 răspunsuri

Subscribe to comments with RSS.

 1. Mister B. ai respectul si admiratia mea!

  Stefane, te-am ras! Primul.

  Cetatean

  08/07/2010 at 8:43 pm

  • POSTAREA ACEASTA VA RAMNE CA PRIMA PAGINA PANA MAINE LA PRANZ!

   Theophyle

   08/07/2010 at 8:44 pm

   • Propun pina miine seara la ora 18.

    Cetatean

    08/07/2010 at 8:44 pm

 2. Domnule Presedinte al Romaniei, ati primit pe tava o torpila. Lansati-o!

  Cetatean

  08/07/2010 at 8:44 pm

 3. Aceste rinduri sunt cosmarul cel mai negru al sandeilor, sentinta pe care o pronuntam impotriva public, ca un „J’accuse!” colectiv la adresa sistemului lor iliescianist prin care s-au auto-perpetuat:

  „Or, publicarea în Monitorul Oficial a actului de numire într-o funcţie publică, prin atribuţiile Preşedintelui Romanei, prevăzute în constituţie la art. 94 lit. c , art. 100 alin 1, art. 125 alin 1 şi art. 134 alin, asigură aducerea la cunoştinţa publică- sub condiţia inexistenţei actului- cu atât mai necesară când e vorba de demnitate publică numită în funcţia de judecător al celei mai înalte instanţe.

  Hotărârile emise de CSM, ascunse în subsolul acestei instituţii din ce în ce mai prestigioasă, nu se pot substitui Decretelor de numire în funcţia de judecător ICCJ.”

  Sandei, sunteti dezbracati si milioane de ochi se uita la goliciunea voastra!

  Cetatean

  08/07/2010 at 8:48 pm

 4. Citeste cineva articolele astea ?
  Presa reproduce acest subiect ?
  Traiasca RSR si iubitii nostri conducatori ! 😆
  PS. SALIUT TAVARIS ! 🙂
  PS.2. BASCALIOSUL , jos palaria !

  Stefan A.

  08/07/2010 at 8:48 pm

 5. Stefane, crede-ma, cunosc un judecator cu care ne-am contrat aici aprig pe tema limitelor inamovibilitatii si care citeste, pentru ca si el vrea sa candideze la CSM: Adrian Neacsu.

  Alaturi de el candideaza judecatorii Dumbrava si Danilet.

  Prietenul Bascaliosul a omis sa spune, insa cred ca aceasta postare va da imbold tinerilor judecatori si procurori drepti si corecti care vor sa candideze la CSM si nu au curajul.

  Neacsu, Dumbrava si Danilet sunt pe jumatate Sandei, pentru mine.

  Cetatean

  08/07/2010 at 8:52 pm

  • Insa nu e totul pierdut pentru acestia trei 😉

   Cetatean

   08/07/2010 at 8:53 pm

  • Salutare!
   Cetăţean, pe Crstian Danileţ nu l-am omis. I-am urat şi lui „baftă!”. El e „Naşpa”. 🙂

   PS.Acum facem o pauză, să-l urmărim pe Traian Băsescu.

   Băşcăliosul

   08/07/2010 at 8:59 pm

 6. Vom vedea prietene, vom vedea 🙂

  Theophyle

  08/07/2010 at 9:06 pm

  • ok, inteleg :-).

   Ascult pe Basescu in streaming. Cred ca toata lumea e la TV acum. Prea multe informatii (Sandei si Basescu).

   Cetatean

   08/07/2010 at 9:08 pm

   • Cine doreste sa citeasca are timp pana maine la pranz sa citeasca pe prima pagina a blogului 🙂

    Theophyle

    08/07/2010 at 9:11 pm

 7. Basescu spune ca are o dificultate in relatia cu Guvernul in ansamblu, nu cu Emil Boc.

  Deducem ca are o dificultate cu anumiti ministri….

  Cetatean

  08/07/2010 at 9:12 pm

 8. Basescu vrea IMPOZITAREA PENSIILOR de la anul! 🙂

  Cetatean

  08/07/2010 at 9:16 pm

 9. Basescu declara ca daca vreun partid ameninta ca pleaca de la guvernare in situatia in care se umbla la pensii (impozitare), el personal isi asuma acest cost politic si isi baga picioarele in partidul respectiv. Nu are decit sa plece.

  Cetatean

  08/07/2010 at 9:26 pm

 10. Remaniere la 1 septembrie a ministrilor care nu isi restructureaza ministerele!

  Cetatean

  08/07/2010 at 9:28 pm

 11. articolul asta e demn de cartea de istorie ( a coruptiei !!! din Romania. Merita sa fie atasat la un E-mail si trimis conform proverbului american :
  ” When the shit hits the fan ” mai pe la toate agentiile de stiri din lumea intreaga . E o idee , nu’i asa ?
  Felicitari lui „bascaliosul” !

  canadianul

  08/07/2010 at 9:30 pm

  • TKS,Canada!
   Noi avem oricum ştiri ca la nimeni.

   Băşcăliosul

   08/07/2010 at 11:23 pm

 12. Ba s’avem Pardon Cetatene ! La postarea anterioara subsemnatul a fost primul nascut ! Nu Stefan !

  canadianul

  08/07/2010 at 9:40 pm

 13. Nu, Canada, Stefan are obiceiul sa fie primul in postarile de seara 😉 la situatia asta m-am referit, nu la postarea anterioara.

  Cetatean

  08/07/2010 at 9:42 pm

  • Va rog frumos sa nu ma amestecati in „rafuierile ” voastre ! 🙂
   In limita posibilului , incerc sa fiu primul ! 😆
   Asa am primit ordin din partea CIA , MI5, DIE , s.a.m.d ! 🙂
   PS. Nu gasesc pastilele in seara asta ! 🙂

   Stefan A.

   08/07/2010 at 9:49 pm

 14. Am eu niste ierburi etnobotanice! 😛

  Cetatean

  08/07/2010 at 9:50 pm

 15. Scuze ! Am uitat ca Domniile Voastre va sculati mai „de dimineata ” decit mine ….. fusul asta orar bata’l vina !

  canadianul

  08/07/2010 at 9:50 pm

  • Eu sunt ca tine 🙂

   Theophyle

   08/07/2010 at 9:53 pm

 16. Canadianul
  Am doi buni si vechi prieteni in Canada !
  Daca mai incerci ca pui in discutie superioritatea mea in viteza de raspuns la comentarii :
  1- te voi contesta la CCR
  2- voi vorbii cu prietenii mei sa te caute ! 😆

  Stefan A.

  08/07/2010 at 9:57 pm

 17. […] Mai multe detalii in legatura cu articolul ” Săndeii mamii lor !!!!!! (VI) / Final ” gasiti aici: Săndeii mamii lor !!!!!! (VI) / Final […]

 18. sa ma caute ! La o bere si un gratar cu mici , colea pe malul lacului ii astept ! Eventual la o partida de pescuit Walleye sau Muskie !

  canadianul

  08/07/2010 at 10:04 pm

 19. 3. – cind te vor gasi, iti vor darui un lingou de la mine in semn de prietenie :lool:

  Cetatean

  08/07/2010 at 10:04 pm

 20. #Radu Humor, in afara psihopatiilor, mai ai ceva de zis? Daca nu, vezi-ti de treaba! Crede-ma eu pot fi mult mai agresiv dect AVP, mult, mult mai agresiv!

  Theophyle

  08/07/2010 at 10:05 pm

 21. de plumb sau gold ?!? Ca sa stiu ce lustruiesc mai intai ! Paharele sau cirligele de pescuit ?

  canadianul

  08/07/2010 at 10:06 pm

 22. Theo ,

  NY or NJ ?

  canadianul

  08/07/2010 at 10:08 pm

  • NY 🙂

   Theophyle

   08/07/2010 at 10:10 pm

 23. salve,

  taman astazi intru abia acum pe politeia….
  😦

  dar sper sa citesc tot ce s-a postat astazi

  skorpion

  08/07/2010 at 10:19 pm

  • skorpi poti sa fi linistit. Sandeii raman pe blog ca prima postare pana maine la pranz! (timpul vostru)

   Theophyle

   08/07/2010 at 10:21 pm

 24. Salutare!
  Cetăţean,
  Nu l-am omis pe judecătorul Cristian Danileţ. I-am transmis şi lui aceeaşi „Baftă!” (în alegri pt. CSM) El e „Naşpa”. 🙂

  Asta-i de când a spus că e… naşpa dacă se adevereşte jumătate din ce scrisesem până la capitolul 3 şi a rămas aşa. Nu după multă vreme judecătorul Adrian Neacşu a scris pe blogul său în răspunsul pentru @Cetăţean „Citesc blogul si ma ingrozesc de perspectiva ca cercetarea atenta si documentata ar putea dovedi ca lucrurile sunt macar pe jumatate potrivit celor scrise.”

  Trag concluzia că fiecare din cei doi s-a referit la jumătatea… cealaltă. 🙂

  Băşcăliosul

  08/07/2010 at 10:24 pm

  • Mister B, cred ca cei trei baieti vor avea o noapte alba 🙂

   Cetatean

   08/07/2010 at 10:50 pm

   • Iţi dădusem un răspuns mai sus şi mai scurt, dar nu apăruse sau nu-l văzusem (pana acum)
    N-au ei motive de îngrijorare, decât pentru alţii.

    Băşcăliosul

    08/07/2010 at 11:14 pm

 25. Bascaliosul,
  salut si felicitari !
  Ai muncit cat un minister intreg si ai scos un serial unic in analele blogosferei.
  Ma bucur ca te cunosc.

  luminita

  08/07/2010 at 10:49 pm

  • Salut, Lumi-Lumi!Mulţumesc. Nevastă-mea nu pare aşa sigură ca tine că m-ar cunoaşte. 🙂
   După cum cred, ţinând cont de unele elemente necuprinse aici şi de altele amintite doar tangenţial, multe din aspectele tratate se vor arăta/înţelege mai clar în timp, nu prea îndepărtat.

   Băşcăliosul

   08/07/2010 at 10:56 pm

 26. Tare m-as bucura ca Basescu sa sparga Casta Sandeilor dar ma tem sa nu patzeasca la fel ca si cu Legea ANI.

  luminita

  08/07/2010 at 10:52 pm

  • Nu concep nicicum că vor lipsi efectele. Deja există, însă e loc de ieşire din dileme… fără ieşire.

   Băşcăliosul

   08/07/2010 at 11:02 pm

 27. mister B,

  abia acum am terminat sandeii lor, mama lor de sandei,
  chapeau bas!
  haznaua este imensa, ma tot intreb cum om scapa de ea.
  avem vreo sansa? nu prea cred. vom balti asa si noi, si generatiile tinere…inca citeva decenii.
  trist..

  am reusit sa-l urmaresc pe basescu.
  L-a acuzat corect pe Frunda, in schimb a trecut prea usor peste votul pedalistilor (din cite stiu eu au fost vreo 45 pentru si 2 abtineri si nici un vot contra)
  fie nu cunostea cifra, fie i-a menajat.

  skorpion

  08/07/2010 at 10:57 pm

  • Vine sansa de la Bruxelles cu F-16 a lui @Stefan, la sfarsitul lunii 🙂

   Theophyle

   08/07/2010 at 10:59 pm

 28. pic de oboseala,

  noapte buna, all

  skorpion

  08/07/2010 at 11:01 pm

  • skorpi, noapte buna 🙂

   Theophyle

   08/07/2010 at 11:04 pm

  • TKS,Scorpi! Şanse mici şi oful mare!
   Noapte bună!

   Băşcăliosul

   08/07/2010 at 11:07 pm

 29. […] Săndeii mamii lor !!!!!! (VI) / Final This entry is filed under Romania – Blogs, Theo-Phyl. You can follow any responses to this entry […]

 30. chiar nu există soluţii la aceste anomalii flagrante?
  se aşteaptă schimbarea CSM-ului?
  altfel nu se poate?

  p.s. http://www.dilemaveche.ro/sectiune/situatiunea/articol/riscanta-autonomie-politicului

  gabhryel

  08/07/2010 at 11:22 pm

  • Gaby, care CSM? Nu ai citit si inteles ce este CSM-ul?

   Theophyle

   08/07/2010 at 11:27 pm

   • am înţeles, mai ales după precizarea de mai jos a lui B., că o să se schimbe în punctele „esenţiale”, adică nu prea

    întrebarea mea e(ra): ce poate face Băse?
    Predoiu am văzut ce poate 👿

    gabhryel

    08/07/2010 at 11:40 pm

  • Noul CSM are probabilitatea cea mai mare să fie aceeaşi Mărie cu o nouă pălărie sau o nouă Mărie cu aceeaşi pălărie. Cand majoritate nu e, înseamnă exprimare în loc de decizie.

   Băşcăliosul

   08/07/2010 at 11:30 pm

   • …şi felicitări, încă o dată, B.!

    gabhryel

    08/07/2010 at 11:38 pm

    • Mulţumesc, Gabhryel!
     Sunt aranjate ploile, prin înţelegere mutuală. E o naivitate să credem că alegerile pentru CSM au fost lăsate în voia sorţii.Şi-apoi cine pe cine votează? N-avem motive să ne gândim la cine ştie forţă aducătoare de noutăţi sau răsturnări.

     Băşcăliosul

     08/07/2010 at 11:49 pm

 31. Demnitatea magistratului milog se măsoară în banii strânşi cu dinţii în Fondul de Solidaritate a Impostorilor şi e momentul să ne întrebăm cât mai ţine FSIala asta la cel mai înalt nivel. Preşedintele CSM, vicepreşedintele CSM sau o Sfântă Treime din membrii CSM (oricare treime… din trei, adică toţi) acoperă impostura la locul de muncă prin pasivitate, complicitate şi sfidare, întrucât refuză să se sesizeze, să constate în cazurile Lidiei Bărbulescu şi Anton Pandrea pierderea condiţiilor care au stat la baza algerii lor în CSM, la fel în funcţiile din ICCJ, inclusiv cu delegaţie. Orice lună de impostură eţinută cu dinţii şi bani necuveniţi.

  Băşcăliosul

  08/07/2010 at 11:54 pm

  • Băşcăliosul,
   la naiba nu exista in toata Romania asta mare un dentist pentru ei?

   Theophyle

   08/07/2010 at 11:59 pm

  • B., în articolul tău menţionezi de două ori „preşedinte secţie civilă”, la 21.3, c) şi d)
   bănuiesc că un punct se referă la secţia penală

   gabhryel

   09/07/2010 at 12:03 am

   • La d) e secţia comercială.

    Băşcăliosul

    09/07/2010 at 12:13 am

    • spusesm mai sus că la penală şi contencios administrativ se face încălzirea.
     Pandrea e la furat rău de tot. El se poate încălzi pentru debarcare imediată.

     Băşcăliosul

     09/07/2010 at 12:15 am

    • am aranjat 😆

     Theophyle

     09/07/2010 at 12:15 am

    • ok, eu am greşit la c) 🙂
     dar la penală e(ra) Jipa

     gabhryel

     09/07/2010 at 12:16 am

 32. Există Theophzle. Un „exemplu” viu, tânăr şi de viitor!
  Uite ce povesteşte Predescu despre cearta cu Vida:
  „Mai eşti judecător de mâine?” l-am întrebat. „Nu!” a spus el. „Şi atunci, cum vrei să mai fii preşedinte?” l-am întrebat din nou. Şi aici s-a supărat şi a plecat din sală. „Domnul Vida nu a priceput că i s-a încheiat mandatul”

  Acelşi Predescu are ocazia să gândască la fel despre cel puţin Lidia B. şi Anton P, când soluţionează eventuala sesizare la a CCR:
  „Antoane, mai eşti judecător ICCJ de 3 ani sau de mâine, dacă admitem sesizarea lui Băsescu?” „Nu!” va spunde el. „Şi atunci, cum vrei să mai fii preşedinte al sdcţiei penale sau vicepreşedinte ICCJ sau membru CSM?” „Domana Lidia nu a priceput că i s-a încheiat mandatul”

  Băşcăliosul

  09/07/2010 at 12:07 am

  • Bun, atunci eu ma „dau” voluntar sa-i scriu o epistola in toate limbile moarte pe care le cunosc, inclusiv sanscrit 🙂

   Theophyle

   09/07/2010 at 12:13 am

   • numai feniciana cred c-o cunoaşte 😀

    gabhryel

    09/07/2010 at 12:24 am

   • Theophyle,
    Eu am considerat că ar fi un act enervant de impoliteţe la adresa judelui AN, să repet din nou că au aceeaşi problemă şi expirabilii apăraţi de el (cei cu decret emis între momentul revizurii oct. 2003 şi sept. 2006, eu zic pt 6 ani, el zice nelimitat) adică vreo 20 (2 din ei s-au pensionat deja). Nu e determinant, dar eu îmi menţin punctul de vedere, chiar am mai adăugat argumentul aplicării legii CSJ fiindcă ministrul recomanda toate numirile în ICCJ.

    Adică, cu tot cu aceşti expirabili până în sept anul aceata, ICCJ nu are nici măcar un singur judecător cu acte în regulă. Se pune problema: cum va candida pentru CSM un astfel de judecător (adică oricare din ei), cu riscul să nu poată fi validat de Senat pe motiv de nelegalitate a candidaturii.(CCR ar avea timp să decidă dacă îndeplineşte condiţia de a fi judecător ICCJ; soluţionarea conflictului trebuie să tranşez cine sare calul şi blochează circulaţia, Băsescu sau CSM, inclusiv în aspecte de interpretare şi aplicare ale legii). Mai sunt bube.Mai devreme sau mai târziu se va vedea care-pe care, e musai să se tranşze)

    Băşcăliosul

    09/07/2010 at 12:36 am

    • De acord cu tine si sa speram cu totii ca asa se va intampla!

     Theophyle

     09/07/2010 at 12:42 am

  • nu te poţi baza pe asta

   poate că o să vorbească despre maieuri (care n-au mîneci)

   dar merită lovit cu aceeaşi armă
   e mari greu să te fofilezi în acest caz

   gabhryel

   09/07/2010 at 12:20 am

   • Gabhryel,
    Ai vi vrut să spun că mă bazez pe ceilalţi? 🙂

    Băşcăliosul

    09/07/2010 at 12:40 am

    • Ai fi vrut…

     Băşcăliosul

     09/07/2010 at 12:40 am

 33. […] Săndeii mamii lor !!!!!! (VI) / Final […]

 34. OK, prieteni.

  Multumesc pentru vizita si multe multumiri Băşcăliosului pentru postarea de astazi. Sper ca ne vom citi si maine.

  Va urez o seara / noapte buna. 🙂

  Postarea ramane pe front-page pana maine la orele 14:30 ora Romaniei, merita!

  Theophyle

  09/07/2010 at 12:39 am

  • Noapte bună, Theophyle!
   Ţi-am mai zis că n-ai pentru ce! 🙂

   Băşcăliosul

   09/07/2010 at 12:41 am

   • 🙂
    Ăsta era.

    Băşcăliosul

    09/07/2010 at 12:42 am

    • Am, prietene, am!

     Fara articole de acest gen, blogul asta nu-si are rostul! a fost conceput pentru a face lumina si pentru a aduce daca se poate, putina speranta celor care au nevoie de ea!

     Theophyle

     09/07/2010 at 12:44 am

 35. Gabhryel,
  Ai întrebat mai sus dacă la penală e(ra) Jipa.
  Am scris cine încă mai e (dar nu va mai fi în curând): Anton Pandrea. De asta şi-a depus candidatura pentru vicepreşdinte ICCJ (dar s-a retras, probabil fiindcă i s-a oferit altceva, dar să spargă gaşca candidaturilor pentru vice, să le trantească mai direct pe cele 2 menţionate: Nela Petrişor şi Popa Aida).
  Jipa era la penală doar judecător, însă s-a cerut la pensie, la fel ca Florin Costiniu)

  -Ştii cum scapă un infractor de la locul de muncă?
  -Prin pensionare

  Băşcăliosul

  09/07/2010 at 12:57 am

 36. Era mai bine să fi scris:
  -Ştii cum scapă un infractor de la locul faptei?

  Băşcăliosul

  09/07/2010 at 12:59 am

 37. Salutari la gazde si oaspeti,

  Mr. B, excelent post. Sincere felicitari.

  Am o intrebare de neofit. Daca atatia si-au insusit foloase necuvenite nu pot fi chemati in judecata? cel putin pentru returnarea foloaselor? Ce s-ar intampla daca un ONG i-ar chema la judecata pentru motivele invocate mai sus. (dar se pot gasi si altele: impersonarea falsa a autoritatii etc

  eugeni

  09/07/2010 at 5:28 am

 38. mister B spune:

  Preşedintele CSM, vicepreşedintele CSM sau o Sfântă Treime din membrii CSM (oricare treime… din trei, adică toţi) acoperă impostura la locul de muncă prin pasivitate, complicitate şi sfidare, întrucât refuză să se sesizeze, să constate în cazurile Lidiei Bărbulescu şi Anton Pandrea pierderea condiţiilor care au stat la baza algerii lor în CSM, la fel în funcţiile din ICCJ, inclusiv cu delegaţie.

  chiar nu exista solutie?

  oare citi din tara asta cunosc situatia prezentata de mister B, in afara – desigur – de cei implicati in infractiune, de citiva politicieni, de presedintele tarii????

  trebuie rezolvata starea asta „criminala”” de-a dreptul

  skorpion

  09/07/2010 at 7:19 am

 39. Neatza!
  Sandei deja expirati
  Nu va mai lasati plecati
  Sandulei cu roba-n drum
  Tara ati facut-o scrum
  Ca iepurii va inmultiti
  Pe vanator pacaliti
  Urechi lungi, obrazul gros
  Il luati pe roman de prost
  Unde nu-i lege, e tocmeala
  Iar justitia e vrajeala
  Toate tunurile pe ei
  Mama lor de Sandulei!

  Creanga

  09/07/2010 at 7:23 am

 40. Eugeni a pus o itnrebare pe care voiam s-o pun si eu:

  Daca atatia si-au insusit foloase necuvenite nu pot fi chemati in judecata?

  chiar pot fi chemati in judecata???

  va voi citi diseara,
  🙂

  skorpion

  09/07/2010 at 7:23 am

 41. Ei sunt virfurile sistemului judiciar. Nu are cine sa ii judece: „Cele 6 funcţii sunt cele mai importante din vârful piramidei puterii judecătoreşti”. O dai in judecata pe Barbuleasca, ajunge cazul la sectia penala a ICCJ, condusa de Pandrea.

  Doar sesizarea conflictului juridic de natura constitutonala de catre TB la CCR rezolva ceva.

  Cetatean

  09/07/2010 at 8:24 am

 42. Si ca drept dovada ca sistemul e definitiv inchis, va postez intrebarea mea adresata judecatorului reformist Danilet, si raspunsul lui:

  Eu: „In plus, nimeni din CSM-ICCJ nu poate fi tras la raspundere. In situatia ipotetica, pur ipotetica, in care in dosarul Voicu s-ar aduna suficiente probe pentru a trimite in instanta pe seful sectiei penale a ICCJ [Pandrea], fie pe insasi presedinta vesnic interimara a ICCJ [Barbuleasca], eu trebuie sa ma astept ca cei care le sunt subalterni sa ii judece corect, da? Trebuie sa fii picat din luna sa crezi asta”

  Raspuns Danilet: „Ce forma de tras la raspundere vreti? CSM raspunde de cariera magistratilor – sunt acolo 2 reprezentanti ai societatii civile, cu ei trebuie sa discutati daca aveti propuneri de functionare a acestui organism. ICCJ nici nu trebuie tras la raspundere – pt ce sa fie, pt hotararile date? Nu exista nicaieri in lume asa ceva si nici nu ar fi de imaginat un astfel de sistem (banuiesc ca nu va ganditi la linsarea publica a judecatorilor care dau hotarari ne-populare). Dar daca e vorba de infractiuni, atunci trebuie sa avem incredere in judecatorii de la sectia penala a ICCJ ca isi pot judeca alti colegi. Prefer sa fiu picat din luna decat sa nu am incredere„.

  http://cristidanilet.wordpress.com/2010/06/06/protest-pana-la-demisie/

  Judecati si singuri ce crede un judecator „reformist” si daca este posibila actionarea in judecata a Sandeilor.

  Cetatean

  09/07/2010 at 8:32 am

  • Salutare!
   Corb la corb nu-si scoate ochii
   Ne fac dreptate interlopii
   E picat din luna Danilet
   Are incredere de nataflet

   Creanga

   09/07/2010 at 9:00 am

   • altfel parea baiat istetz.

    luminita

    09/07/2010 at 10:25 am

 43. Bascaliosul ,
  Ce facem cu acesti spiridusi injusti ?
  Cum scapam de spiritismul dreptatii lor strambe , cum modificam Cartea Cartilor-Constitutia ca sa le spargem mutantilor Casta ?

  luminita

  09/07/2010 at 10:04 am

 44. Inteleg ca nu exista nici o instantza europeana care sa poata fi sesizata cu privire la aceasta anomalie.
  Trebuie spart cercul, pardon, Casta din interior.

  luminita

  09/07/2010 at 10:29 am

 45. Salutare!
  @Cetăţean
  Ca sa-ti dai seama de caracterul fosilelor din CSM, aminteste-ti de Dan Lupascu, în anul 2006, când refuza să-şi clarifice situaţia duplicitară între CAB şi CSM în ciuda unui raport european. A stat până la sfârşitul anului ca să nu piardă veniturile. Până la urmă, n-a avut încotro şi a ales suspendarea din funcţia de preşedinte al Curţii de apel Bucureşti. Post ocupat cu delegaţie timp de 4-5 ani, cât el stă membrul CSM. S-au inventat pntru ei posturile de veci personalizate, din rezerva de stat. Doi pe un balansoar. Delegatul şi aşteptatul.

  Aminteşte-ţi cum a fost aleasă preşedinte CSM Florica Bejinaru, vei avea imaginea cârdăşiei nesimţite la cel mai înalt nivel. Lidia Băbulescu, Anton Pandrea, Dan Lupaşcu, Virgil Andreieş şi Florica Bejinaru, nici dacă şi-ar fi propus cu toţii să compromită CSM n-ar fi reuşit atât de eficient şi transparent.

  @Eugeni
  Oamenii ăştia au boala acumulării fără scrupule. Au toate motivele să pretindă să fie respectaţi şi credibili,c-aşa-i demnitatea magistratului milog.

  Ei oferă în schimb dreptatea „în spiritul idealurilor Revoluţiei din 1998”, c-aşa scrie în constituţia revizuită la art. 1 alin 3. E garantată, asta-i problema:

  „România este stat de drept, democratic şi social, în care demnitatea omului, drepturile şi libertăţile cetăţenilor, libera dezvoltare a personalităţii umane, dreptatea şi pluralismul politic reprezintă valori supreme, în spiritul tradiţiilor democratice ale poporului român şi idealurilor Revoluţiei din decembrie 1989, şi sunt garantate.”

  Băşcăliosul

  09/07/2010 at 10:31 am

 46. Lumi-Lumi!
  Nu se va revizui niciun articol din constituţie în acest mandat legislativ. Asta e încă o dovadă a faptului că sunt garantate VALORILE SUPREME… după principiul confiscării “în spiritul idealurilor revoluţiei din 1989″

  Băşcăliosul

  09/07/2010 at 10:36 am

  • De asta ma temeam si eu.
   Nici macar in privintza reducerii nr de parlamentari si parlament unicameral?

   luminita

   09/07/2010 at 10:43 am

 47. ….daca in mandatul acesta nu se va putea modifica nimic din Constitutie atunci din 2012 incolo nici atat .
  Vor navali iar hoardele de pesedisti rupti de foame dupa atata opozitie .

  luminita

  09/07/2010 at 10:47 am

 48. Reducerea la 300 se poate opera prin lege.Trebuie doar o majoritate parlamentara.
  Traian Basescu ar avea de-a face dupa 2012 cu o gasca mai mica.

  Băşcăliosul

  09/07/2010 at 10:52 am

 49. Cum a menţionat @Cetăţean, pe această cale a conflictului juridic de natură constituţionala se mai poate face ceva pentru a-i face pe cei din CSM si ICCJ sa intre in legalitate si atribuţii.
  Judecătoarii CCR au ocazia să aleagă între un moment de cotitură în sistemul judiciar sau … s-o dea cotită.
  In loc de asigurarea unui buget de stat falimentar mai bine si-ar arăta utilitatea in domeniu.

  Băşcăliosul

  09/07/2010 at 11:08 am

 50. Diferenţa dintre un preşedinte ales jucător, Traian Băsescu, şi unul altul ales preşedinte nejucător o noapte şi Prostănac pe viaţă, este sesizarea CCR cu acest conflict juridic de natură constituţională.

  Eu, în locul preşedintelui, nici n-aş recunoaşte actele unui CSM cu membri impostori, aş refuza să numesc persoanele propuse , de la funcţii de conducere în ICCJ până la orice judecător nou intrat în magistratură. Pana la urmă tre sa se tranşeze cine este cel in afara constitutiei: judecătorii ICCJ expiraţi şi fără un act de numire în funcţie, care vor să promoveze, CSM-ul care cultivă şi cloceşe impostura, fără să-şi indeplinească actele pentru care sunt abilitaţi plătiti de naţia donatorilor, sau preşedintele ales să vegheaze la respectarea constituţiei?
  Eu n-am nicio indoială: Traian Băsescu are o serie de motive foarte întemeiate (de asta nu a semnat decretul pentru preşedinte ICCJ) să iniţieze la CCR acţiunea „Săndeii mamii voastre!”

  Băşcăliosul

  09/07/2010 at 11:54 am

 51. Cea mai importanta mişcare de (r)evoluţie ar fi ca judecătirii CCR să admită obligaţia CSM de a înainta SIMULTAN mai multe propuneri pentru aceeaşi funcţie de conducere. Ar distruge în cea mai mare măsură jucărica CSM şi instrumentarul din ICCJ.
  Asta ar mai însemna recunoaşterea dreptului oricărui judcător ICCJ de a candida la funcţia de conducere şi de a fi numit de preşdintele României, i-ar încuraja să candideze şi pe cei care nu se implică în jocurile murdare primite la comandă sau din interes personal direct , nu ies în evidenţă cu astfel de performanţe şi nu benficiază de protecţia sistemului mafiot din CSM.

  Băşcăliosul

  09/07/2010 at 12:15 pm

  • Avocatul Poporului ce păzeşte?

   El nu poate fi sesizat?

   Totul trebuie făcut de preşedinte în ţara asta?

   Cine poate face o acţiune „în interesul legii” sau ceva similar?

   Asociaţia Magistraţilor lui Gîrbovan nu poate?

   Dar un simplu judecător?

   gabhryel

   09/07/2010 at 12:37 pm

 52. Ideea esenţială a postărilor despre Săndei nu este „reparaţia” estetică a actelor de numire pentru actualii expiraţi şi/sau uzurpatori din CSM şi ICCJ. Cârpirea cu acte corespunzătoare nu schimbă problemele de fond:dacă hotarârile CSM a fi suficiente, ar primi oricare expirat o HCSM şi ieşi ca nou-născutul din cristelnită, la fel de curaţi, dar aceiaşi, dacă s-ar constata unicitatea soluţiei de numire prin decret.
  Problema este ce se poate scoate pozitiv din această bulibăşeală a Săndeilor.

  Băşcăliosul

  09/07/2010 at 12:31 pm

  • poate ar avea consecinţe prea grave constatarea ilegalităţii Săndeilor: procese lovite de nulitate ş.a.m.d.

   poate de aici reţinerea, inclusiv a preşedintelui

   gabhryel

   09/07/2010 at 12:40 pm

   • Gabhryel
    Depinde de cum se acoperă ulterior. Nu cred că se consumă Traian Băsescu din cauza asta.

    Ai întrebat mai sus de ce nu se implică avocatul poporului. Nu e de nasul lui.
    Numai Preşedintele Romaniei, prim-ministrul şi preşedintele camerei deputaţilor pot sesiza un cjnc (mai pot preşedintele senatului şi CSM, dar n-au interes)
    Această cale are multe avantaje şi o gamă extinsă de crcetare juridică, în comparaţie cu o excepţie de neconstituţionalitate a unui text dintr-o lege.
    Într-un cjnc se pot soluţiona alte aspecte, inclusiv de interpretare şi aplicare a prevederilor constituţiei şi ale legiilor legate de atribuţii şi prerogative conferite de constituţie.

    Băşcăliosul

    09/07/2010 at 1:07 pm

 53. Se pare că marii agitaţi din UNJR sunt departe de a-şi vedea şi susţine o mare oportunitate , inclusiv privind accederea în ICCJ, caz în care ar şti să susţină demersul prezidenţial şi să ia atitudine fermă faţă ceea ce reprezintă acum CSM şi ICCJ.
  Se pare că ei preferă frecţiile la un picior de lemn inamovibil.
  Noul CSM îşi va schimba părul, dar năravul ba, pentru că unul ca Lup(aşcu) Dan va fi mereu aproape, cu un interpus-doi, iar ceilaţi n-au alte obiceiuri.
  Orice îmbunătăţiri în regulamente pt alegeri în CSM şi pt promovări în ICCJ sunt uşor de şuntat pentru a linişti optimismul naivităţii UNJR, atât timp cât fosille din vârful sistemului judiciar rămân în preajmnă, gata să-i ia în derâdere.

  Tocmai fiindcă sunt puţini, agitaţii pe furtuni în pahar cu apă pentru garagară şi frecţii pe limba de lemn, au nevoie de compensarea deficitului cu acte de constrângere de mare putere, aşa cum sunt decizie CCR.

  Băşcăliosul

  09/07/2010 at 12:50 pm

 54. …cum sunt deciziile CCR.

  Băşcăliosul

  09/07/2010 at 12:52 pm

 55. Problemele semnalate de Bascalios sunt nu doar grave ci si foarte complicate .
  Greu de inteles pt un om obisnuit ca mine atatia termeni juridici prin hatisul atator articole de lege .
  Sunt convinsa insa ca cei din interiorul castei magistratilor le cunosc si le inteleg foarte bine.
  De la ei trebuie sa vina schimbarea.

  luminita

  09/07/2010 at 1:06 pm

  • Lumi-Lumi!
   Nu-i greu deloc. E foarte simplu şi accesibil. Nişte impostori nu recunosc legile şi constituţia, dar ne dau lecţii moraliste despre supremaţia legii în statul lor de drept, când în choar casa lor domneşc prostia, superficialitatea, dispreţul şi acoprirea liniştitoare a inamovibilităţii pe care au compromis-o în ultimul har, sub pretextul interpretării independeţei lor de a face orice.
   Nişte nesimţiţi guvernaţi de improvizaţii pe toate planurile nu fac nimic, dar cer şi papă bani cu nemiluita, din toate sursele posibile. (La muls au energia necesară).
   Nu există principiul separaţiei (aşa cu preferă ei să formuleze)ci al separaţiei SI ECHILIBRULUI puterilor statului, ceea ce înseamnă existenţa unor înterferenţe de prerogative şi atribuţii constituţionale între puteri, or talharii sistemului judiciar vor la izolare, iar preşedintele Romaniei să nu-i deranjeze cu nicio intervenţie.

   Băşcăliosul

   09/07/2010 at 1:19 pm

   • Multumesc , asta intelesesem.
    Sistemul legislativ care le permite celor din casta magistratilor sa fie mai presus de legi si stat in stat , asta nu inteleg .

    luminita

    09/07/2010 at 1:27 pm

 56. mda, presedintele poate sa faca o sesizare la CC, se pare singura pirghie ramasa. Rationamentul vostru e bun dar pleaca de la o premiza falsa: aceea ca CC decide pe baza a ce scrie in cartulie. Nu am observat, ba dimpotriva. Ce a mai zis CC in trecut? Cica presedintele poate respinge o propunere de ministru, dar numai o data, a doua oara musai sa accepte. Idem cu legile din parlament. Mai aiurea ca asa nu se poate. Ce mai avem? Declaratii de avere ale alesilor in functii publice, carevasazica angajatii poporului, sa nu aiba nimic cunoscut de public ca au si aia viata privata. Pensia e un drept cistigat si o lege de marire devine cuantum constitutional, scrie in constitutie ca judgii trebuie sa fie independenti, deci se traduce in textul constituional ca au pensie speciala. Si mai sint destule.
  Unde vedeti aici decizii pe baza textelor din cartulie? Toate sint inventii.
  Am mai observat ca astia din CC nu ezita sa ia apararea coledzilor de breasla.
  Dupa „judecatile” astea incep sa am suspiciuni ca aia din CC au lecturat macar o data constitutia aia de la cap la coada.
  Daca Basescu se va apuca sa sesizeze situatia din CSM si ICCJ la CC, sa nu va mirati daca astia o vor respince cu o decizie care ar suna cam asa: Pai Constitutia garanteaza independenta judgilor, deci Basescu sa o lase mai moale ca e amestec politic, sau sa mearga Basescu sa plimbe ursul ca ce se intimpla acolo e chestie de regulament intern, sau ca presedintele e musai sa inghita ce propuneri vin deoarece asta e in „spiritul lovilutiei ’89”.
  Apropos, introducerea de baliverne din astea in Constituie, gen in „in spiritul revolutiei din ’89” sint aur curat pentru toti Sandeii. Pai poti da orice judecata zicind ca e in spiritul ’89. Ca pina la urma unde sint definite principiile care stau in acest spirit ’89?

  Aha

  09/07/2010 at 1:14 pm

  • Aha,
   A crede că unele abuzuri duse la extrem-cum ar fi simpla expirare a unui mandat de 6 ani, scris clar în constituţie la art. 155 alin 5- nu vor fi constatate de CCR, pentru că aceasta ar fi premiza falsă, e o exagerare.De astea se leagă altele.
   Unele se mai pot drege, altele n-au nicio şansă. Sunt prea evidente.

   Constitutie, art. 155 alin 5, teza 1: „Judecătorii în funcţie ai Curţii Supreme de Justiţie şi consilierii de conturi numiţi de Parlament îşi continuă activitatea până la data expirării mandatului pentru care au fost numiţi.”

   Legea 303 art. 53 alin 6 „Revocarea din funcţie a preşedintelui, a vicepreşedintelui sau a preşedinţilor de secţii ai Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie se face de către Preşedintele României la propunerea Consiliului Superior al Magistraturii, care se poate sesiza din oficiu, la cererea unei treimi din numărul membrilor sau la cererea adunării generale a instanţei, pentru motivele prevăzute la art. 51 alin. (2) care se aplică în mod corespunzător.”

   „art. 51 alin. (2)”: „Revocarea din funcţia de conducere a judecătorilor se dispune de Consiliul Superior al Magistraturii, din oficiu sau la propunerea adunării generale ori a preşedintelui instanţei, pentru următoarele motive:
   (MOTIVUL DE BAZA, zic eu ) a)în cazul în care nu mai îndeplinesc una dintre condiţiile necesare pentru numirea în funcţia de conducere;”

   Idem la legea 317, despre revocarea membrilor CSM

   Art. 52 – (1) „Revocarea din funcţia de membru ales al Consiliului Superior al Magistraturii se propune de preşedintele sau vicepreşedintele Consiliului ori de o treime din membri, în situaţia în care persoana în cauză nu mai îndeplineşte condiţiile legale pentru a fi membru ales al Consiliului Superior al Magistraturii”

   Nu mai eşti judecător fiindcă ţi-a expirat mandatul, nu mai îndeplineşti condiţia care a stat la baza alegerii ca membru CSM, din partea ICCJ.

   VEZI despre Predescu şi Vida!. E acelaşi principiu.

   Băşcăliosul

   09/07/2010 at 1:37 pm

   • Pai de exemplu ar putea face ca la numirea unui ministru. Sa zica ca da, prezidentul are dreptate si poate refuza o numire la ICCJ, dar numai o data, deci a doua oara semneaza ca primarul (doar precedent avem deja) iar articolul 155-5 se interpreteaza ca da, isi continua activitatea pina la expirarea mandatului, dar ca mandatul de fapt expira numai cind o noua componenta este prezenta si abilitata sa le ia locul. Nu stiu de unde aveti increderea asta ca CC, tocmai in acest caz de judecat coledzi scumpi de ai lor, ar face ceva mai bun.

    Aha

    09/07/2010 at 2:20 pm

 57. B., ce e cjnc?

  gabhryel

  09/07/2010 at 1:31 pm

  • conflict juridic de natură constituţională

   Constitutie, art. 146:
   Curtea Constituţională are următoarele atribuţii:

   e) soluţionează conflictele juridice de natură constituţională dintre autorităţile publice, la cererea Preşedintelui României, a unuia dintre preşedinţii celor două Camere, a primului-ministru sau a preşedintelui Consiliului Superior al Magistraturii;

   Băşcăliosul

   09/07/2010 at 1:41 pm

  • Cjnc e o pârghie a preşedintelui pt a face posibilă aplicarea preved. art. 80 alin 2: „Preşedintele României veghează la respectarea Constituţiei şi la buna funcţionare a autorităţilor publice. În acest scop, Preşedintele exercită funcţia de mediere între puterile statului, precum şi între stat şi societate.”

   „şi la buna funcţionare a autorităţilor publice.”
   „Între stat şi societate” doar nu ne aşteptăm să cheme societatea la mediere cu puterea judecătoreasă. Medierea nu e singura, e doar una din căile prin care …”Preşedintele României veghează la respectarea Constituţiei şi la buna funcţionare a autorităţilor publice.”

   Băşcăliosul

   09/07/2010 at 1:49 pm

   • mersi, B.

    numai că, vezi tu, un avocat al diavolului ar spune că în problema Săndeilor n-ar fi cazul:
    că nu există un conflict între „autorităţi”
    că nelegiuirea este în interiorul unei singure autorităţi
    deci, formal, Băsescu n-ar putea să sesizeze abuzurile din ÎCCJ sau din CSM, pentru că acestea au loc în interiorul lor
    de ex: faptul că nu-i trimite decît o propunere
    sau, faptul că sunt expiraţi ţine de organizarea lor internă, nu intră în conflict cu altă autoritate

    cu care ar intra? cu autoritatea „legii”, eventual?
    dar nu cu o instituţie

    gabhryel

    09/07/2010 at 2:16 pm

    • adică, da „preşedintele veghează la respectarea Constituţiei şi la buna funcţionare a autorităţilor publice”
     dar nu poate sesiza CCR decît pentru a soluţiona „conflictele juridice de natură constituţională dintre (s.m.) autorităţile publice”

     gabhryel

     09/07/2010 at 2:21 pm

    • Gabhryel,
     Da, sunt juste observaţiile tale. În principal, conflictul se constată în cazurile de blocaj între instituţii ale statului. Eu am cam evitat să folosesc termenul „blocaj” din motive de risc la interpretare, dar sunt mai multe premise că astfel de situaţii nu vor lipsi (deja avem). Pe de altă parte refuzul unei autorităţi a statului, cum este CSM, de a-şi îndeplini atribuţiile sau exercitarea lor în locul altei instituţii, sau să obstrucţioneze o altă autoritate în a-şi îndeplini atribuţiile, pot sa nu constituie un blocaj, dar se poate preveni prin soluţionarea conflictului.

     Buna funcţionare a autorităţilor statului inseamnă să înlături şi cauzele când funcţionează prost, nu neapărat să ajungă la blocaj, or, dacă sunt motive, CCR trebuie să soluţioneze. De obicei se combină blocajul cu premisele blocajului.

     Decizia 98/2008 (cazul Norica, mătuşa pe tuşa guvernului)
     „Curtea Constituţională are obligaţia să soluţioneze conflictul şi să înlăture, prin soluţia dată, blocajul instituţional. În acest sens, Curtea Constituţională se întemeiază, în egală măsură, şi pe unul dintre principiile juridice fundamentale, având statut de constantă a dreptului, care se regăseşte şi în art.3 din Codul civil român de la 1864, precum şi în legislaţia altor ţări, în conformitate cu care judecătorului nu-i este permis să refuze judecarea unui caz, cu motivarea că nu există lege care să prescrie soluţia sau că legea este obscură.”

     „De aceea, Curtea apreciază că una dintre condiţiile realizării obiectivelor fundamentale ale statului român, definite în textul citat, o constituie buna funcţionare a autorităţilor publice, cu respectarea principiilor separaţiei şi echilibrului puterilor, fără blocaje instituţionale.”

     Băşcăliosul

     09/07/2010 at 2:34 pm

     • De ex. din momentul când, sesizată cu un cjnc, CCR constată că CSM numeşte judecători în locul preşedintelui (nu-i niciun blocaj la mijloc, ba chiar totul merge brici în ICCJ) ar fi un conflict şi îl va soluţiona prin obligarea CSM în aşa fel încât să-i ia năravul prost. Pe de altă parte, preşedintele poate să nu aştepte până la blocaj, la fel de bine cum poate face să se simtă foarte bine (blocajul)

      Băşcăliosul

      09/07/2010 at 2:53 pm

      • Gabryiel,
       Deocamdată eu apreciez că cel mai tare încurcă greşeala lui Predoiu de a modifica, prin OUG 59/2009, art 57 din legea 303/2004, prin care i-a permis CSM un câmp de manevră exagerat, în sensul de a delega în funcţii de conducere până la un an (de două ori câte 6 luni; înainte erau max de 2 ori câte 3 luni). E o prostie cât casa să autorizezi provizoratul, mai ales pentru o funcţii de conducere, când mandatul are maximul 3 ani. 25% din 4 ani (în total, cu tot cu delegare) este exagerat. Din 5 ani ai unui mandat de preşedinte al României, ales degeaba , pot fi doi ani de delegare în conducerea ICCJ , adică o singură numire în loc de două posibile.

       Băşcăliosul

       09/07/2010 at 3:06 pm

 58. Salut pe toata lumea 🙂

  1. Cine doreste tot articolul cu „sandeii” il poate descarca de aici:

  Dă clic pentru a accesa cartea-alba-a-sandeiilor.pdf

  2. Aricolul poate fi descarcat tot timpul de pe pagina centrala (partea dreapta apaginii de intrare in blog) sub titulatura Justitie acolo ve-ti gasi si un text savuros din „Caragiale” 🙂 Articolul se afla sub pagina Opinii „Politeia” care declara si statutul nostru fata de materialul care devine OPINIE POLITEA 🙂

  In cateva minute voi posta un alt articol 🙂

  Theophyle

  09/07/2010 at 2:17 pm

 59. Postare noua 😆

  Theophyle

  09/07/2010 at 2:21 pm

 60. Theophyle,
  Mă simt onorat de trecea mea, alături de Săndeii mamii lor(!), la catastiful blogului.
  Îţi mulţumesc şi îmi exprim încrederea că timpul va confirma inspiraţia ta din momentul deschiderii salutare a porţilor unei lumi aparte, cu inimă mare, numită Politeia.

  Băşcăliosul

  09/07/2010 at 3:59 pm

  • Băşcăliosule,
   Onoarea este reciproca!

   Theophyle

   09/07/2010 at 4:21 pm


Comentariile sunt închise.