Politeía

Quis custodiet ipsos custodes?

Săndeii mamii lor !!!! (IV)

Postat de @Băşcăliosul care de altfel este un domn foarte serios.

Săndeii mamii lor – I  ***  Săndeii mamii lor – II *** Săndeii mamii lor – III

Motto-gargaranţie: Inamovibilitatea este calitatea judecătorilor de a umbla cu ea vopsită, statornic şi în siguranţă. De ea trag toţi şi de la ea ni se trag toate, deoarece, în mediul creat şi păstorit de CSM, pentru judecătorii ICCJ  este cea mai mare garanţie că justiţiabililor nu li se garantează nimic. Inamovibilitatea a fost concepută din raţiunea constituirii unei garanţii a independenţei judecătorului şi chiar ar putea fi binevenită în acest sens, dar asta se întâmplă numai când ajunge în mâna celui care înţelege că menirea independenţei sale constă în curajul de a se supune numai legii, fără să se lase influenţat sau dominat de ingerinţe. Asta presupune ca inamovibilitatea să fie oferită cu discernământ, pentru o şansă rezonabilă, încât să fie primită de cine îşi propune s-o fructifice cu onestitate şi dăruire profesională. În schimb, când ai scăpat-o în mâinile judecătorilor Săndei de tip mafiot, devine mai periculoasă decât o bombă cu efect garantat: o armă de distrugere în masă. Casta Săndeilor Magistrali ne arată un drum fără întoarcere. Prin modul cum şi-au manifestat şi supraîncărcat inamovibilitatea în ultimii ani, deja asistăm la compromiterea ei în cercul vicios al centurii de castitate. Săndeii înşişi folosesc abuziv inamovibilitatea, o macină din interior sau nu-i recunosc limitele specifice stabilite de fiecare lege la vremea ei, cu scopul de a crea confuzia unei uniformizări confortabile în aplicarea abuzivă a normelor aflate astăzi în vigoare. Culmea, în acelaşi timp, pledează pentru asigurarea inamovibilului viitorului, dar cu pârghii josnice şi pripite. În acest mod, s-au grăbit să ne arate că ei nu au urmărit prin inamovibilitate să atingă performanţa judecătorului independent ci independenţa de Castă intangibilă.   

12. Inamovibilitatea, somnul de veci cu independenţa (urcată) la cap. Pe scurt, un judecător dobândeşte inamovibilitatea numai din momentul  numirii prin decretul Preşedintelui României, nu poate fi mutat, promovat sau deranjat altcumva din locul unde funcţionează (inclusiv în funcţie de conducere) decât cu consimţământul său, din momentul numirii şi până până la pensionare,dar numai dacă -prin constituţie şi/sau lege- pentru respectiva inamovibilitate n-au fost cumva stabilite din start alte limite sau restricţii obligatorii. 

Capătul de linie profesională din viaţa judecătorului- pensionarea- nu este (nici nu trebuie să fie) un scop în sine al legii, fiindcă  aici este vorba de cadrul legal în vederea îndeplinirii actului de justiţie, dar nu oricum ci în condiţii de supremaţie a legii. Inamovibilitatea nu este un troc ideal în favoarea judecătorului, căruia i s-ar ceda complet rigorile legii, pentru a-l situa deasupra ei mult şi bine, până ajunge la pensie, în  schimbul unor promisiuni cu termen de onorare nelimitat. Încrederea oarbă într-o formaţiune profesională (sau în persoane constituite într-o formă de autoritate) nu-i certă nici măcar în rândul celor dotaţi cu o naivitate debordantă, chiar dacă nu li s-au aferit în prealabil motive de îndoială. Or, dacă ajungem să plasăm inamovibilitatea fără limite pentru judecătorii care arată deja, cu prisosinţă, că nu-şi recunosc limitele nici măcar când ele există- după ce au fost stabilite prin norme obligatorii, pentru  cazuri de inamovibilitate diferite între ele – înseamnă că am depăşit  faza gargarei despre credibilitatea inexistentă a judecătorilor. Acum asistăm la amanetarea actului de justiţie pe termen lung, la o mare Cas(t)ă de amanet… considerată din ce în ce mai sigură tocmai datorită  stabilităţii obiceiului Săndeilor de a-şi schimba -cameleonic- sediul materiei şi arama pe faţă… după aceleaşi „principii, norme şi supremaţii”  în aşteptare de clienţi.

Aceste limite ale inamovibilităţii ne ajută să desluşim nu doar mai multe cazuri de inamovibilitate, esenţial diferite între ele, ci motivele şi atitudinea sfidătoare a Săndeilor, interesaţi să prelungească sistematic sau să ignore limite ce nu pot fi extinse prin interpretare, fiindcă au fost stabilite prin norme imperative, obligatorii, de strictă aplicare prin legea în vigoare la momentul numirii, când judecătorul a dobândit (nu „orice fel de” ci, aşa cum am precizat în prima frază, cu o latură specifică ) „respectiva inamovibilitate”.

13. Durata mandatului de judecător ICCJ- inamovibil în condiţiile legii noi, 303/2004- a rămas şi mai este la latitudinea şi longitudinea legislativului.    

O comparaţie între câteva texte constituţionale înainte şi după revizuirea din 2003 ne arată cine îl propune şi cine il face pe judecător inamovibil şi dacă au intervenit sau nu schimbări spectaculoase după revizuire:  

Constituţia anterioară, din 1991:

 • art. 124 alin 1 „Judecătorii numiţi de presedintele României sunt inamovibili, potrivit legii. Preşedintele ca si ceilalţi judecători ai Curţii Supreme de Justiţie sunt numiţi pe o perioada de 6 ani. Ei pot fi reânvestiţi în funcţie. Promovarea, transferarea si sancţionarea judecătorilor pot fi dispuse numai de Consiliul Superior al Magistraturii, în condiţiile legii.”
 • art. 133 alin 1: „Consiliul Superior al Magistraturii propune Preşedintelui României numirea în funcţie a judecătorilor şi a procurorilor, cu exceptia celor stagiari, în conditiile legii. In acest caz, lucrarile sunt prezidate, fara drept de vot, de ministrul justitiei”

Constituţia după revizuirea din 2003:

 • art. 125 alin 1: „Judecătorii numiţi de Preşedintele României sunt inamovibili, în condiţiile legii.”
 • art. 125 alin 2: „Propunerile de numire, precum şi promovarea, transferarea şi sancţionarea judecătorilor sunt de competenţa Consiliului Superior al Magistraturii, în condiţiile legii sale organice.
 • art.134 alin 1: „Consiliul Superior al Magistraturii propune Preşedintelui României numirea în funcţie a judecătorilor şi a procurorilor, cu excepţia celor stagiari, în condiţiile legii.”

Comparăm şi reţinem:

a) numirea a rămas atribuţia exclusivă a preşedintelui, iar judecătorul dobândeşte calitatea de a fi inamovibil numai prin decret;
b) s-a scos durata mandatului limitat la 6 ani pentru numirile în funcţiile de preşedinte al ICCJ  şi de judecător (simplu) la ICCJ; pentru ambele funcţii constituţia revizuită nu prevede o altă durată a mandatului (nici posibilitatea reînvestirii); eliminarea excepţiei de limitare la 6 ani a mandatelor din ICCJ este foarte importantă, determinantă, cauza principală a speculaţiilor de interpretare şi a abuzurilor în aplicarea legii noi;          
c) propunerile de numire, în sarcina CSM (art 125 alin 2), în rest neschimbat: „în condiţiile legii”, la fel pentru celelalte mutări, începând cu promovarea;
d) singura diferenţă dintre omoloagele art. 133 şi 134 este că ministrul justiţiei nu mai prezidează şedinţa CSM (oricum nu vota), în rest neschimbat: în ambele perioade numai CSM propune, Preşedintele României numeşte, cu aceeaşi excepţie referitoare la stagiari.    

14. Săndei „pe viaţă” la ICCJ, dar cu termene de valabilitate la reanimare.

Voi nota cu „A” şi „B” limitele pentru fiecare inamovibilitate dobândită înainte de aplicarea legii 303/2004, în vigoare din 29.sept.2004 încoace.  După acestă dată „condiţiile prezentei legi” vor apărea notate cu ”C”, mult dorite de Săndeii „pe viaţă”, apreciaţi de Cătălin Voicu „până la moarte”. 

A-judecător la prima numire prin decret DA şi devenit inamovibil după 1992. Nou-născutul inamovibil- potrivit constituţiei din 1991 şi legii 92/1992 (organizarea judecătorească)- a primit  „permis de conducere” valabil numai pe drumurile care duc la judecătorii, tribunale sau curţi de apel.

 • restricţia obligatorie pentru toţi: „fără Instanţa Supremă” („potrivit legii”în vigoare la momentul acordării permisului A, accesul la ultima instanţă era posibil numai după obţinerea unui alt permis, de categoria B) 
 • pentru funcţii de conducere mandat de 5 ani.

Nota a: Primii judecători inamovibili tip A s-au născut după 1992 prin decretele emise de Ion Iliescu. Până la apariţia constituţiei din 1991 niciun judecător nu se bucura de această garanţie. Şi atunci s-a încercat interpretarea abuzivă a constituţiei noi, când judecătorii veniţi din regimul trecut pretindeau să fie consideraţi inamovibil fără decret, prin simplul efect al apariţiei legii fundamentale, prin art. 124 alin 1, unde scria viceversa, ca şi acum în omologul art. 125. alin 1. „Fără decret, nu eşti inamovibil”. (Cu decret, să vedem în ce limite ale legii, din momentul când te-ai născut inamovibil, ca să ştim despre ce categorie vorbim, pe unde şi cât timp e valabil permisul tău, adică spaţiul şi timpul de valabilitate!).  

B-judecător numit la Instanţa Supremă „potrivit legii” CSJ nr. 56/1993, prin decret DB. Restricţii obligatorii:

 • până în 1996, oricine era numit primea mandat de 6 ani. 
 • după 1996 a intrat în vigoare art 12 din legea 56/1993; a;a cum am mai discutat, numai primul numit primea mandat de cel mult 6 ani, iar în caz de întrerupere, înlocuitorul era numit numai pentru diferenţa neefectuată de predecesor din cei 6 iniţiali stabiliţi.
 • idem pentru funcţii de conducere, cel mult 6 ani. 

 Nota b: Faptul că un posesor de permis A se poate gândi să aspire la B, să se pregătească, să se înscrie, cu sau fără concurs, nu-i totuna cu a avea acces acolo vrea să promoveze, cu tot consimţământul lui admirabil, pentru că o astfel de inamovibilitale nu se acordă decât prin alt decret, alt permis, alte condiţii legate mai întâi de un alt spaţiu de circulaţie. Problema timpului de 6 ani maximum, „potrivit legii” se referă  la o altă limită de valabilitate, la fel de obligatorie, după care permisul expiră, călăreţul poate reveni la condiţiile permisului A sau încearcă să obţină un alt permis B2, prin alt decret DB2, pentru că vorbim oricum de un nou mandat.

C- judecător numit la ICCJ „în condiţiile legii” noi 303/2004 prin decret DC.

 • fără restricţie de durată (deocamdată !), nici prin constituţie, nici prin lege;
 • funcţii de conducere (preşedinte, vice şi preşed. celor  4 secţii): mandate de  3 ani, prin decret DC1, cu posibiliteatea reînvestirii o singură dată, evident, printr-un nou decret DC2. 

Nota c: Cine a avut B şi între timp i-a expirat termenul de valabilitate, poate să revină la permisul A, adică numai la judecătorii, tribunale sau curţi de apel (fiindcă numai acolo e valabil în privinţa spaţiului, c-aşa-i el de inamovibil, cu această limită „potrivit legii” la naştere) sau cere un permis nou, C (cu sau fără examen), după legea nouă, dar numai prin decret DC, fiindcă fără decret n-ai cum să beneficiezi de inamovibilitatea acordată numai de Preşedintele Romaniei 

Nota trufanda: Abia din octombrie 2004 încoace apar nou-născuţi după constituţia revizuită în 2003 şi legea nouă 303/2004- trufandalele- adică judecători numiţi pentru prima dată şi în cele mai noi condiţii, cu permis nou, cu noile limite ale inamovibilităţii. Au decret DAn, pentru permis An, iar când se vor mai coace şi vor dori să acceadă la ICCJ, abia aceştia nu vor mai avea nevoie de un nou decret, deoarece în actul lor de naştere n-au restricţia pentru accesul la Instanţa Supremă.

Notă ICCJ: Cine n-are decret din 2005 incoace -de numire judecător la ICCJ- nu este inamovibil în condiţiile legii noi în această instanţă. Cine are permis A sau B, obţinut sub imperiul legii anterioare prin decret, dar mai are curajul să se creadă tot trufanda şi nu înţelege că pentru a obţine în noile limite ale inamovibilităţii acces la ICCJ , e musai necesar un nou permis printr-un nou decret, atunci să meargă la plimbare, poate e valabil în altă ţară!

Numai mandatele aflate în curs sunt valabile la ICCJ, cu durata limitată la 6 ani, dar numai până le expiră termenul de valabilitate.

15. Ne-am ales un preşedinte de două ori spectator pentru Săndei  

Eu consider foarte grav faptul că la ICCJ  au fost numiţi 11 judecători „în condiţiile legii” noi-303/2004, intrată în vigoare de la 29sept.2004- prin decrete emise de Ion Iliescu în ultimele luni de mandat, dintre care se mai află în funcţie acum numai 3(trei) (numiţi prin D nr. 746 publicat în M Of. nr 895 din 01.oct.2004). Adică din 110 judecători de la ICCJ numai aceştia 3 au fost învestiţi cu acte în regulă şi pentru un mandat nelimitat.

În rest, ceilalţi 107 sunt la furat: 25 expiraţi, 13 expirabili până în septembrie (dintre care 9 până la 15 iulie, printre ei nou-propusa preşedinte ICCJ, Stanciu Livia Doina), iar diferenţa de aproape 70 funcţionează pe baza unor hotărâri CSM, cel mult cu valoarea unor propuneri pentru numire, uitate din 2005 încoace, fără să mai ajungă la preşedinte în vederea numirii prin decret. Adică în condiţiile legii:  303/2004, inclusiv în temeiul art 125 alin 1 din constituţie (adică aceleaşi condiţii ale legii noi intrate în vigoare din vremea lui Ion Iliescu la sfârşitul anului 2004, începând cu luna octombrie).

Sub imperiul aceleiaşi legi noi, pentru unii muma Săndeilor e mereu grăbită, iar pentru altul ciuma este la Cotroceni, din cauza puterii să mai refuze o parte dintre  Săndei, dar n-ai de unde să-i mai iei, c-aşa-i ţine ascunşi Casta Săndeilor Magistrali când uită să-i mai propună, ca să nu ne mai mirăm pe unde se strecoară nişte dubioşi când reuşesc să promoveze la ICCJ.   

Intrebare de spectatcol: Câte decrete băsesciene de numire în funcţia de judecător la ICCJ (nu pt funcţii de conducere) s-au emis din 2005 inclusiv şi până acum? Imi ocupă prea mult spaţiu acum şi o las pentru cap. 5  

16. Să privim impostura din alt unghi de revedere.

a) În art. 125 alin 1 şi 2 din constituţie nu se mai face nicio disticţie între judecători, între funcţii de conducere şi cele de execuţie, nici între ICCJ şi instanţe inferioare,  pentru care Preşedintele Romaniei emite decretul de numire în funcţie a judecărorului care dobândeşte inamovibilitatea. Unde o astfel de normă constituţională nu distinge, nici interpretul n-ar face rău dacă şi-ar căuta o altă preocupare decât să adauge ce-i place sau să elimine ce nu-i convine. La fel sub aspectele delimitate: „cine propune” şi „cine numeşte”.

b) Pe de altă parte, la acelaşi art. 125, se poate observa că diferenţa dintre ce a fost şi ce a rămas după revizuire, constă în eliminarea excepţiilor  din vechea constituţie, dar asta nu afectează principiul numirii prin decret, dimpotrivă se păstrează, fără a se mai face distincţia anterioară, fără excepţii. Norma se interpretează numai în sensul aplicării ei, or asta înseamnă că propunerile inaintate de CSM preşedintelui Romaniei, în vederea numirii, şi acordarea inamovibilităţii prin decret, nu se pot reduce preferenţial doar la funcţiile de conducere din ICCJ. Dacă aceste numiri prin decret n-ar mai fi prevăzute în legea 303/2004, ar însemna că art 125 alin 1 n-ar mai avea nicio aplicare pentru ICCJ, iar texteul de lege ar fi neconstituţional. Art. 125 alin. 1 este aplicabil tuturor, inclusiv judecătorilor numiţi in ICCJ, fără functie de conducere.
     
 c) ÎCCJ a reacţionat din 2005 împotriva posibilităţii preşedintelui de a refuza emiterea decretului de numire a judecătorilor, când a sesizat CC, a reclamat printre altele neconstituţionalitatea mai multor texte ale legii 303/2004,   simultan cu interesaţii descendenţi parlamentari ai mamei lor de Săndei.

Sângele apă nu se face şi a curs la unirea forţelor în famiglie, pentru înlăturarea concertată a oricăror implicaţii prezidenţiale. CC a pronunţat decizia 375/2005 din care prezint două extrase relevante:     

E1.  „g) sunt criticare şi prevederile art.30, art.31 şi art.52 din Legea nr.303/2004 prin care se stabileşte dreptul Preşedintelui României de a refuza numirea în funcţie a judecătorilor şi procurorilor propuşi de Consiliul Superior al Magistraturii şi de a face numirile în cele mai înalte funcţii din Ministerul Public la propunerea ministrului justiţiei, cu avizul consultativ al Consiliului Superior al Magistraturii. Autorii sesizării susţin că aceste prevederi ale legii contravin dispoziţiilor art.134 din Constituţie.

Referitor la aceste critici, Curtea constată că numirea judecătorilor şi procurorilor urmează a se face la propunerea Consiliului Superior al Magistraturii în continuare, iar numirea în anumite funcţii de conducere, se face dintre persoanele numite anterior în funcţia de procuror. Dacă Preşedintele României nu ar avea nici un drept de examinare şi de apreciere asupra propunerilor făcute de Consiliul Superior al Magistraturii pentru numirea judecătorilor şi procurorilor sau în anumite funcţii de conducere ori dacă nu ar putea refuza numirea nici motivat şi nici măcar o singură dată, atribuţiile Preşedintelui României, prevăzute de art.94 lit.c) coroborat cu art.125 alin.(l) din Constituţie, ar fi golite de conţinut şi importanţă.”    

E2.  „Dar art.155 alin.(5) din Constituţie are şi o valoare de principiu, în definirea conceptului de inamovibilitate a judecătorilor, prevăzut de art.125 alin.(1). Din acest text se desprinde clar ideea – care nu poate fi decât unitară, adică aplicabilă în toate cazurile de inamovibilitate – că în cazul schimbării duratei mandatului, fie prin Constituţie, fie prin lege, magistraţii în funcţie îşi continuă activitatea până la data expirării mandatului pentru care au fost numiţi.”

17. În loc de concluzii şi consideraţie pentru libera circulaţie fără permis.

Reiau art 155 alin 5 din constituţia în vigoare:

Judecătorii în funcţie ai Curţii Supreme de Justiţie şi consilierii de conturi numiţi de Parlament îşi continuă activitatea până la data expirării mandatului pentru care au fost numiţi.”

Dacă permisul A ar mai fi valabil la nivelul ICCJ, acest text constituţional n-ar mai fi intervenit ca să-i trmită la plimbare pe expiraţii care nu găsesc de cuviinţă să obţină un permis C, prin decret nou DC , sau ar fi avut următoarea redactare de băşcălie:

 • Judecătorii în funcţie ai Curţii Supreme de Justiţie, după data expirării mandatului pentru care au fost numiţi pentru a circula cu permisul B, îşi continuă activitatea… până la adânci bătrâneţi şi fără acte noi prezidenţiale, în baza inamovilităţii nelimitate şi dobândite sub imperiul legii anterioare, când au obţinut permisul A.

Aspectele prezentate, inclusiv cele neexplicate complet acum, se vor lega cu cele din capitolul următor şi cu mama lor de Săndei!

Written by Theophyle

08/04/2010 la 7:48 pm

143 răspunsuri

Subscribe to comments with RSS.

 1. Dumnezeule mare, „În rest, ceilalţi 107 sunt la furat”…

  Bascaliosule, chapeau, cher Maitre! Daca as sti s afac emoticoane cu plecaciune, as insera unul aici! =D>

  Sper ca cineva de la Cotroceni citeste ca Biblia postarile tale, e rost de un razboi nuclear in Justie dupa schimbarea celor trei membri ai CCR. Daca Basescu nu apasa imediat dupa asta butonul rosu, nu avem nici o sansa sa mai scapam de Sandei.

  Theophyle, acum am aflat de ce ar putea sa o refuze basescu pe Stanciu (ce se mai aude?): i iexpira si ei mandatul in iulie.

  Cetatean

  08/04/2010 at 8:04 pm

  • @Cetatean, chiar asa 🙂

   Theophyle

   08/04/2010 at 8:09 pm

 2. Revin: Sandeii actuali vor de fapt sa devina inamovibil FARA decretele semnate de Basescu. De asta practica modalitatea de tip manej dracesc a auto-propunerii, delegarii si numirilor reciproce in caruselul CSM-ICCJ.

  Categoric, Basescu are nevoie ca de aer de noua componenta a CCR pentru a ataca ICCJ si CSM-ul.

  Cetatean

  08/04/2010 at 8:07 pm

  • Cetatean, cred ca o va face in paralel si prin contenciosul care reprezinta de fapt Presidentia si la CCR

   Theophyle

   08/04/2010 at 8:10 pm

 3. Art. 155 al. 5 este fara echivoc. Expirarea mandatului este o neechovivoca pe care ei o pot conturna doar prin „prelungire prin delegare”, cazul Barbulescu:

  „In 15 septembrie, Sectia pentru judecatori a CSM a hotarat delegarea in functia de presedinte al Inaltei Curti a judecatoarei Lidia Barbulescu, vicepresedintele acestei instante. Potrivit deciziei de atunci a CSM, delegarea Lidiei Barbulescu, membru al Consiliului, are efect incepand cu data vacantarii functiei si pana la ocuparea acesteia, prin numire, dar nu mai mult de 6 luni, expirand pe 15 martie”.

  Reteta CSM-ICCJ: o delegam, o prelungim, o propunem presedintelui spre numire inamovibila pe 6 ani, ne pregatim pentru respingere cu o decizie CCR care spune ca Basescu nu poate refuza de doua ori o propunere CSM, si uita asa nastem o Sandica de toata frumusetea.

  Nu mai zic de N. Popa, care si ala nu stiu ce matrapazlicuri facuse cu mandatul pina sa iasa la pensie.

  Cetatean

  08/04/2010 at 8:13 pm

  • @Cetatean, cam asa arata chestia. Ei (CSM) s-au comportat exact ca intr-un bazar arabesc. Nici o lege nici o norma, numai tertipuri golanesti.

   Theophyle

   08/04/2010 at 8:15 pm

 4. Am gasit referintele pentru faza cu virsta de pensionare a lui Popa, stiam eu ceva insa bijbiiam. Va rog sa cititi pentru a vedea cum functioneaza Justiia: aia din CSM VOTAU pentru a sti cind trebuie sa iasa la oensie Popa, presedintele anterior al ICCJ. Evident, pina la urma CCR a transat dezbaterea. Barbuleasca a sustinut ca la 70 de ani, nu la 68, cit a zis CCR. Daca iesea la 70 de ani, ii expira mandatul intr-un ipotetic mandat Geoana-Preseidnte si sandeii se eternizau.

  Chiar si asa, vacantarea functiei de presedinte al ICCj s-a facut de la 1 septembrie 2009, iar propunerea de promovare la ICCJ a ajuns la Basescu abia in campania electorala, acesta respingind-o in extremis, dupa consumarea celor 30 de zile legale, pe 22 decembrie, cind cistigase al doilea mandat. vedem clar ca baietii au vrut sa o eternizeze pe Sandica Barbuleasca prin semnatura lui Geoana.

  Cetatean

  08/04/2010 at 8:22 pm

 5. http://www.gandul.info/eveniment/csm-putut-stabili-varsta-pensionare-nicolae-popa-889845

  Aici linkul despre pensionarea lui Popa, incredibil cum au putut vota virsta de pensionare a unui om.

  Cetatean

  08/04/2010 at 8:24 pm

  • Pai asa cum ti-am spus totul este la mica intelegere dupa o interpretare aproximativa.

   Theophyle

   08/04/2010 at 8:27 pm

 6. Seara buna prieteni! 🙂
  Bascaliosul, mare incalceala in domeniu! E atat de incalcita justitia sandeilor incat ar trebui reformata incepand obligatoriu cu aceste inamovibiltati abuzive! Un sistem NEdrept, perpetuat în aspectele strambe devine o imitatie a statului de drept, ceva monstruos 😦

  noradamian

  08/04/2010 at 8:28 pm

  • @nora, servus 🙂
   Pai exact asta a fost intentia. Ei si-au acordat posibilitatea interpretarii din toate pozitiile ierarhiei. Asta este exact ce am sustinut intotdeuna confiscarea justitie si imposibilitatea schimbarilor.

   Theophyle

   08/04/2010 at 8:31 pm

  • Salut, Nora!
   După cum susţin eu, aproape toţi au mandate virtuale, iar ei le consideră deja pe viaţă, unii cu nişte fiţuici , aţii nici cu atât. Până vor găsi de cuviinţă să obţină mandatul în condiţiile legii noi, nu se ştie ce lege vor mai găsi de aplicat. Dacă se modifică şi le taie din coadă, se pot trezi cu mandate mai scurte şi de 6 ani. Ca la funcţii de conducere.

   Băşcăliosul

   08/04/2010 at 9:27 pm

 7. theophyle, principii de bazar, dreptate de talcioc 😦

  noradamian

  08/04/2010 at 8:29 pm

  • exact asa 😦

   Theophyle

   08/04/2010 at 8:31 pm

  • Nora, la astea trebuie sa li se replice cu (citez pe Costiniu), cu TELE-JUSTITIA, altmiteri ei nu se reformeaza de la sine.

   Stau si ma intreb daca nu ar fi bine sa imi deschid un magazin de unelte agricole linga sediul ICCJ sau CSM, pentru eficientizarea manifestatiilor spontane in zilele cind se judeca marii Sandei corupti de Voicu. 😉

   Cetatean

   08/04/2010 at 8:33 pm

 8. Off-topic de actualitate de la Praga: Basescu le trage un scuipat in fata, marinareste (voalat insa) pacifistilor Merkel si Sarkozy, amicii Rusiei.

  „In Europa, intr-un fel se vede securitatea cand ai frontierele la Atlantic si altfel cand ai frontierele la Marea Neagra. Cand este vorba despre securitate, niciun lider politic nu are dreptul sa faca niciun fel de concesii, pentru ca ele pot fi platite de natiuni intregi”.

  Papa lapte-n Occident, Rusia e departe inca, nu-i asa? Romania si Polonia sunt state-tampon, nu? Linia Maginot e inexpugnabila, gazul rusesc prin NorthStream functioneaza ca semnatura pe un tratat de neagresiune cu Rusia? Ei iaca ca esticii nu mai vor sa fie tamon, si bine fac! 🙂

  Cetatean

  08/04/2010 at 8:30 pm

  • da am vazut, si este un discurs bun 🙂

   Theophyle

   08/04/2010 at 8:32 pm

 9. Si ca drept dovada ca SUA se cam sterg undeva cu birocratia UE: http://www.mediafax.ro/externe/statele-unite-n-au-invitat-niciun-oficial-ue-la-evenimentele-de-la-praga-5841825/

  E clar ca buna ziua, vechea Europa, cu chilotii in vine aplecindu-se dupa sapunul scapat de ursul rusesc nu va putea NICIODATA acorda garantii de securitate tarilor care au trecut prin noaptea neagra a comunismului. Alde Rompuy, in caz de invazie ruseasca (cruce de aur cu noi!) si-ar vinde nu doar tara, ci si sufletul pentru un post intr-o administratie UESSR.

  Cetatean

  08/04/2010 at 8:37 pm

 10. Inchid paranteza cu Praga, revin la Sandei. Am deschis-o incintat de prestatia lui Basescu.

  Cetatean

  08/04/2010 at 8:39 pm

  • Cetatean, intr-un fel totul se leaga, vei vedea in curand de ce 😆

   Theophyle

   08/04/2010 at 8:44 pm

 11. A propos de numirea Liviei Stanciu la ICCJ (inca nesemnata sau nerespinsa de Basescu), am gasit urmatorul articol care arata, iarasi, cum procedeaza sandeii pentru a-si eterniza fundurile la ICCJ:

  „AMR susţine, într-o scrisoare deschisă adresată preşedintelui României, că hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii care a propus-o pe Livia Stanciu la şefia instanţei supreme trebuie semnată, înainte de a fi trimisă lui Traian Băsescu, de preşedintele CSM, a cărui funcţie a fost contestată.

  Astfel, Asociaţia Magistraţilor din România (AMR) arată, în scrisoarea adresată preşedintelui Traian Băsescu, că AMR a contestat în instanţă propunerea Consiliului Superior al Magistraturii (CSM), ca Florica Bejinaru să fie preşedinte al Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie.

  AMR explică, în documentul remis NewsIn, că hotărârea Secţiei pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) din 25 februarie, prin care Livia Stanciu a fost desemnată pentru funcţia de preşedinte al instanţei supreme, ar trebui să fie semnată, conform legii, de preşedintele Secţiei, în cazul de faţă Florica Bejinaru, şi ulterior înaintată Preşedinţiei, pentru ca şeful statului să semneze decretul de numire în funcţie.

  AMR consideră, însă, că, din moment ce a atacat decizia CSM la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, iar procesul nu este soluţionat, Florica Bejinaru este suspendată, de drept, din funcţie, până la soluţionarea de către ÎCCJ a contestaţiei făcute.

  Consiliul Superior al Magistraturii a comunicat, însă, în ianuarie, după depunerea contestaţiei AMR, că preşedintele CSM nu este suspendat din funcţie [ comentariul meu: daca decizia este atacata la ICCJ, cum naiba se pronunta CSM ?!]

  De asemenea, Asociaţia Magistraţilor din România (AMR) mai arată, în scrisoarea deschisă adresată preşedintelui Traian Băsescu, că decretul prin care Livia Stanciu ar urma să fie numită în funcţia de preşedinte al Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie (ÎCCJ) poate fi lovit de nulitate.

  „Deoarece nulitatea actului principal atrage nulitate actelor subsecvente, viciul nulităţii absolute a Hotărârii Secţiei pentru judecători a CSM din 25 februarie 2010 s-ar răsfrânge şi asupra eventualului decret emis de Preşedintele României pentru numirea în funcţia de preşedinte al Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie a persoanei desemnate prin hotărârea viciată”, se arată în finalul scrisorii deschise a AMR.
  Secţia pentru judecători a CSM a decis, pe 25 februarie, cu majoritate de voturi, ca Livia Doina Stanciu să fie propusă ca preşedinte al Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, aceasta declarând că îşi doreşte să fie „o pârghie de echilibru” între puterile statului.

  Pe de altă parte, procesul în care Asociaţia Magistraţilor din România contestă noua conducere a Consiliului Superior al Magistraturii se reia pe 25 martie la instanţa supremă [ Ce se mai aude cu acest proces?]

  http://www.obiectivbr.ro/national/40823-amr-semnaleaza-presedintelui-traian-basescu-nereguli-in-numirea-presedintelui-inaltei-curi.html

  Cetatean

  08/04/2010 at 8:46 pm

 12. Cetatean, e clar ca se manaca intre ei, asta nu inseamna ca este o lupta pentru reformarea justitiei, in nici un caz.

  Animozitatiel in majoritatea cazurilor sunt profund personale!

  Theophyle

  08/04/2010 at 8:49 pm

  • Categoric, ai dreptate, mai ales ca numirea lui Bejinariu a fost contestata de…Mona Pivniceru!

   Se lupta intre ele bratele caracatitei 😉

   Cetatean

   08/04/2010 at 8:51 pm

 13. Si, ca sa infingem cuiul si mai tare in cosciugul Justitiei, iata ca de fapt, conform legii contenciosului administatrativ, Florica Bajunairu este suspendata de drept din functia de presedinte al CSm iar actul de propunere al Liviei Stanciu adresat lui Basescu este nul de drept (nu sunt specialist in drept, asa mi se pare la o prima citire).

  mai jos aveti continuarea povestii cu Bejinariu si Stanciu si un dram de lumina in plus in tainitele CSM:

  http://www.evz.ro/detalii/stiri/florica-bejinaru-presedintea-csm-a-fost-suspendata-din-functie-884094.html

  Cetatean

  08/04/2010 at 8:49 pm

 14. @Cetatean / @Bascaliosu,
  pe mine ma intereseaza care ar fi actiunile care trebuie sa fie facute in legatura, citez:

  În rest, ceilalţi 107 sunt la furat: 25 expiraţi, 13 expirabili până în septembrie (dintre care 9 până la 15 iulie, printre ei nou-propusa preşedinte ICCJ, Stanciu Livia Doina), iar diferenţa de aproape 70 funcţionează pe baza unor hotărâri CSM, cel mult cu valoarea unor propuneri pentru numire, uitate din 2005 încoace, fără să mai ajungă la preşedinte în vederea numirii prin decret. Adică în condiţiile legii: 303/2004, inclusiv în temeiul art 125 alin 1 din constituţie (adică aceleaşi condiţii ale legii noi intrate în vigoare din vremea lui Ion Iliescu la sfârşitul anului 2004, începând cu luna octombrie).

  Theophyle

  08/04/2010 at 8:51 pm

  • Theophyle, lasa-mi putin timp de gindire, e groasa, sa iau un git de tuica sau de vin si apoi atac problema, cu mijloacele mele limitate.

   Cetatean

   08/04/2010 at 8:57 pm

  • Theophyle,
   Ce spui acum că te intereseaza, n-aveam cum să le mai trec tot aici, vor fi in cap. 5. Şi-aşa acesta e exagerat de lung, dar am vrut să expun intai chstiunile de referinţă .
   Un exemplu de ce se poate face il ai la raspunsul meu de mai sus pentru Nora. Modificarea legii 303/2004, in multe privinte.
   Gandeste-te ce ar insemna o eliberare masivă de locuri si concursuri pe bune, dar cu un alti CSM-isti.
   UNJR ar avea alt orizont mai consistent.

   Băşcăliosul

   08/04/2010 at 9:37 pm

 15. cetatean, chiar protestatarii recunosc importanta, in actuala conjunctura, a telejustitiei:

  …”Colegii magistrati, subiect al scandalului mediatic, au ales sa taca, sau sa afirme ca „telejustitia” nu este justitie. Este adevarat ca „telejustitia” nu face dreptate. Dar ea, „telejustitia”, semnaleaza posibile comportamente etice indoielnice ce se cer urgent explicate, inclusiv de cei implicati (…) Oare cum se simte un tanar judecator auzind acuzatii extrem de grave la adresa unor colegi de-ai lui cu functii foarte inalte, decat ca fara vina sa face parte dintr-o cooperativa? (…) Care este viitorul profesiei noastre intr-o astfel de valtoare a unor evenimente in care justitia apare ca fiind in cardasie cu persoane din alte structuri constitutionale ale statului?” (http://www.juridice.ro/103818/justitia-din-spatele-cazului-voicu.html) …

  noradamian

  08/04/2010 at 8:53 pm

  • @nora din nefericire, magarii batrani de la CSM i-au luat in primire astazi 😦

   Sunt inca prea multi si prea puternici. Majoritatea lor extrem de santajabili!

   Theophyle

   08/04/2010 at 8:56 pm

 16. Hai sa moara Justia democratica, Bejinariu asta mai are oleaca si propune Presedintelui un referendum pentru a vedea daca trebuie suspendati alde Jipa si Costiniu! Vrea sa consulte parechetele si instantele din tara sa vada ce face cu penalii aia a lui Voicu1

  Astia sunt nebuni, cred ca votul inseamna dreptate si legalitate! Ceapa mamii lor de sandei, miine vor vota daca pot adopta hotariri definitive prin dat cu zarul!

  http://www.romanialibera.ro/actualitate/justitie/csm-va-consulta-instantele-si-parchetele-cu-privire-la-suspendarea-magistratilor-182665.html

  Cetatean

  08/04/2010 at 8:55 pm

  • Cetatean, este o hora intreaga in care toti se prind de boasele partenerilor 🙄

   Theophyle

   08/04/2010 at 8:58 pm

 17. Salut voios !
  Incilcita justitia asta romaneasca !
  Se vede ca unii au avut grija sa fie mai egali decit altii ! 🙂
  Se intelege ca pensile nesimtite din justitie sint o rasplata pentru „ajutorul dat ” democratiei originale! 🙂

  Stefan A.

  08/04/2010 at 8:55 pm

  • Salut @Stefan, ‘mda asta se numeste ca trebuie dat foc la casa asta de nebuni!

   Theophyle

   08/04/2010 at 8:59 pm

  • corect!

   inclusiv pentru a-l lasa pe ilici sa moara in propriul lui pat, desi merita dupa gratii

   orangeskorpion

   08/04/2010 at 9:00 pm

 18. chapeau bas, mister B

  am ramas bouche bee citind toate chestiile alea…complicate pe alocuri

  cancer, ce mai…

  orangeskorpion

  08/04/2010 at 8:58 pm

  • salut, skorpi 🙂

   Theophyle

   08/04/2010 at 8:59 pm

 19. Rog a se retine monumentala fraza a lui Bejinariu din linkul dat de mine spre Romania Libera:

  „Preşedintele Consiliului Superior al Magistraturii a mai spus că orice procedură începută într-un cadru legal se va finaliza potrivit acelei legi, chiar dacă pe parcurs intervin modificări legislative”.

  Asta descrie perfect sandismul celor din CSM-ICCJ: am apucat sa intram in CSM-ICCJ, ne mentinem acolo cu toate fortele, ignorind chiar expirarea mandatului si modificarea legii. Asta noi o numim INAMOVIBILITATE.

  Conform acestei logici, si Iliescu ar putea pretinde sa fie azi in continuare Presedinte, daca guvernul Nastase nu mai organiza alegerile din 2004 si daca mandatul parlamentului si presedintelui se auto-prelungea la infinit (presupunind ca CCR, iliescianista, ar fi zis ca nu e nici o problema, iar populatia nu s-ar fi revoltat).

  Cetatean

  08/04/2010 at 9:01 pm

 20. In cointinuarea programului, imi trag sufletul si ma gindesc ce se poate face cu aia 107 expirati.

  Cetatean

  08/04/2010 at 9:03 pm

  • probabil ca ar trebui determinati – pe argumente – sa-si dea demisia, alta cale neexistind, din cite am inteles eu..

   orangeskorpion

   08/04/2010 at 9:04 pm

   • @skorpi, ei pot fi demisi, fara probleme la sfarsitul mandatului, parerea mea!

    Theophyle

    08/04/2010 at 9:05 pm

    • Un memoriu la administratia prezidentiala cu textele cu sandeii , nu ar fi un pas ? iar presedintele sa faca urmatorul pas ?

     Un tanar de stanga

     08/04/2010 at 9:09 pm

 21. Salut prieteni,
  Traim in miezul unui ev aprins 🙂
  oftopic: Niciun membru PDL nu mai are voie, incapand de vineri, sa participe la dezbaterilor posturilor tv Antena 3 si Realitatea, „pana cand acestea vor reveni la o informare critica, dar corecta a opiniei publice”

  Un tanar de stanga

  08/04/2010 at 9:06 pm

  • TDS, salut!
   mare scofala se pedepsesc singuri 😦 Un control financiar ushurel ar fi fost muuuult mai eficient.

   Theophyle

   08/04/2010 at 9:08 pm

   • In ultima vreme erau atit de perfectionati ca inchideau gura reprezentantului PDL indiferent cine era el (cu exceptiile notabile ale lui Berceanu,Voinescu)

    Un tanar de stanga

    08/04/2010 at 9:11 pm

 22. Pentru a va delecta pentru citeva minute si a uita de sandei, plonjind inapoi in Parlament, va propun spre lectura un articol extrem de bun al lui Avramescu, care pune punctul pe i si diagnosticind perfect mecanismul constitutional prin care tara asta a fost tinuta in loc.

  Cheia intelegerii acestui mecanism in politica explica si functionarea Justitiei.

  http://nikuelektriku.blogspot.com/2010/04/excesul-de-control.html

  Cheia constitutiilor iorgovaniene si iliesciene e lapidar dezvaluita de Avramescu: „Răsfoiţi Constituţia, legile şi regulamentele. Vedeţi că instanţele de control s-au multiplicat ca ciupercile după ploaie. Procedurile au fost compuse intenţionat „la două mâini”, tot pentru a se obţine acest efect, precum în celebrele cazuri relative la numirea miniştrilor.
  În termeni tehnici, ceea ce s-a produs a fost multiplicarea agenţilor cu rol de veto (veto players). Ţelul e simplu de detectat: împiedicarea oricărei schimbări”.

  Proiectul general lui Basescu poate fi citit in cheia inversa la toate nivelele: inlaturarea acestor veto players si punerea deciziei cit mai mult in miinile suveranului (poporul): referendum, VU, unicameral, largirea reprezentarii sociatatii civile in CSM, etc.

  Cind vom continua discutia despre sandei, sa aveti in minte diagnosticul pus de Avramescu. Ginditi-va si la disputele Basescu-Tariceanu pe diferite nimiri de ministri care sunt suficienta confirmnare a celor spuse de el.

  Cetatean

  08/04/2010 at 9:09 pm

 23. @TDS, se va face oi redactare „manageriala,” dupa ce Mister B, hai ca-mi place, o sa termine tot serialul. Il voi trimite unde trebuie si-l voi posta pentru ca oricine doreste sa-l poata avea integral 🙂

  Theophyle

  08/04/2010 at 9:12 pm

 24. Salutare!
  Cetatean,
  Cu Popa Nicolae au fost mai multe matrapazlacuri:

  – A fost numit în temeiul art 12 al legii 56/1993 doar pentru diferenta neefectuata din mandatul de 6 ani inceput de Paul Florea in 2000, deci cu termen de expirare pentru Popa în 2006,dar l-a ţinut până în toamna 2009.
  Aveau multe cause de apărat împreună şi multe ocoluri ale supremaţiei legii, în calitate de şefi de Ocol în pădurea cu Săndei, cum am mai spus. In hotararea CSM au scris ca mandatul e de 6 ani, adica pana in 2010, fara nicio retinere sau motivare, legata de mandatul incomlet. Cu o decizia prealabila a CC n-ar mai putea sa procedeze asa.

  – Legea în vigoare prevedea în 2007 ieşirea obligatorie la pensie la 68 de ani, dar l-au ţinut la aparate până s-a modificat din nou legea pentru revenirea de la 68 la 70. Au aşteptat să vină şi tramvaiul cu tubul de oxigen pentru Popa. (HCSM nr.609 din 6 septembrie 2007) Bineinteles, alti judecători au fost pensionati in acea perioada la 68 ani, asa cum era corect si după cum dăduse tot CSM alte hotărâri cu nemiluita. Numai la Popa era “uite Popa, nu e Popa!”.
  E frumos acum de urmarit cu le va plăcea acelasi raţionament în privinţa mandatelor expirate, incepute tot in temeiul legii 56/1993.

  – Asta nu e totul; bătaia de joc a CSM a mai scos hotarari din 2005 aiuritoare, grosolan de contadictorii, ieşite la iveală tot în cazul Popii. O dată a decis că- avînd în vedere decizia CC nr. 419/19.07.2005- varsta de pensionare e clară -68 ani (HCSM nr.444 din 12 octombrie) pentru ca ulterior să aibă în vedere aceeaşi decizie CC pentru a decide cu titul altceva, viceversa.

  Colac peste pupăză, CSM nu are nicio competenţă să pronunţe hotărâri de interpretare a legii. S-a substituit puterii judecătoreşti … cu Bărbulescu Lidia şi colo şi colo. Aştia din CSM când se crăcănează ocupă câte un post la fiecare membru inferior sau superior. Unde nu mai ajunge aplică metoda de prezervare a locului de veci, lasă un om de incredere cu delegaţie să-i ţină locul cald. De la Dan Lupaşcu sau Lidia Bărbulescu mă aştept să se cloneze numai să nu le ocupe alţii membrele.

  Băşcăliosul

  08/04/2010 at 9:13 pm

  • Mister B,
   Nodul Gordian trebuit taiat. Personal nu vad cum, dar trebuie!

   Theophyle

   08/04/2010 at 9:21 pm

 25. Bascaliosul, merci!

  CSM-ICCj functioneaza ca un sistem perfect inchis, gratie principiului „deasupra noastra nu e nimeni s ane sanctioneze, deci facem ce vrem”. Se auto-propun, interpreteaza legea cum vor, ba chiar isi acorda singuri sporuri la salarii, dind Guvernul in judecata si cistigind! Ce supriza!

  Doar CCR l-e dat una in bot anul trecut, la chestiunea salariilor, insa a existat o pozitie halucinanta a Barbuleascai, in prima instanta, carea zis ca hotaririle irevocabile si definitive ale CCR nu se aplica ICCJ! Halucinanta, insa nu o mai gasesc acum.

  Cetatean

  08/04/2010 at 9:23 pm

 26. Theophyle, cum a fost legat, asa va fi dezlegat, cu sabia CCR minuita de Basescu, prin sesizarea nulitatii decretului de „propunere” (???) din 2005 a CSM care nu a mai ajuns la Presedinte si in virtutea carora cei 70 reperati de Bascaliosul activeaza in continuare. Aia cind au de gind sa iasa din ICCJ, ma intreb? Ca aparent nu dau semne ca ar vrea s ao faca.

  Cetatean

  08/04/2010 at 9:25 pm

 27. Mister B, problema este simpla, noi numai semanlam deficiente sau avem/ai si rezolvari?

  Theophyle

  08/04/2010 at 9:26 pm

  • Sesizarea conflictului juridic de natura constitutionala e cea mai importanta solutie, pentru ca CSM refuza sa constate mandatele expirate si vacantarea posturilor. Aici nu sunt acte emise de CSM după vreo procedură pentru expirati. Nu au nimic-nimic.I-au uitat uzi in pantaloni.

   Băşcăliosul

   08/04/2010 at 9:51 pm

 28. Salut Bascaliosul,Theophille, nora,cetatean.

  Cu Sndeii astia e tot timpul mare balamuc.

  Abia acum imi dau seama de ce nu se produce nici o schimbare de fond in breasla magistratilor si de ce sunt ei atat de puternici si de neclintit din posturile lor.O mana spala pe alta -parlamentarii sunt frati de cruce cu magistratii.Interpretarile legii dupa interese(si dupa punga),apelul la vicii de proceduri si subterfugii juridice au devenit instrumente de baza in sistemul justitiei romanesti.

  dora

  08/04/2010 at 9:29 pm

  • #Dora salut,
   Pana la urma cine ridica sabia de sabie va pieri. Intr-un tarziu ei vor pierde sustinerea tuturor si vor trebui sa-si plece capul la mezat!

   Theophyle

   08/04/2010 at 9:35 pm

  • Ave, Dora! 🙂

   Cetatean

   08/04/2010 at 9:40 pm

  • Salut, Dora!
   N-am avut timp de vals. Stiu că aveai chef.

   Băşcăliosul

   08/04/2010 at 10:08 pm

 29. Ma bucura pozitia piratului.Pana acum si-a onorat promisiunile in privinta politicii externe….numai adversarii politici vad oblic demersurile sefului nostru de stat.

  dora

  08/04/2010 at 9:32 pm

  • adversarii politici sa-si cumpere ochelari pentru viitori patru ani si jumatate!

   Theophyle

   08/04/2010 at 9:35 pm

 30. Decizia CSM 375/2005 invocata de Bacsaliosul spune ceva despre „independenta” invocata de Sandei:

  1. „Principiul separatiei puterilor in stat nu presupune o izolare a respectivelor „puteri” ci, dimpotriva, o colaborare permanenta a acestora, cu respectarea stricta a atributiilor fiecareia si cu luarea in considerare a independentei autoritatilor publice in exercitarea atributiilor prevazute de lege”

  Vedem acum ca sandeii s-au izolat-blindat, in numele „independentei” si „inamovibilitatii.

  2. Un aspect de maxima importanta reliefat de CCR, adica o bresa prin care sa poate baga un explozibil in CSM, prin modificarea legii organice de functionare a acestuia. Atentie la ultimul paragraf, semnalat cu #:

  ” d) Este lipsita de suport si afirmatia potrivit careia modificarea adusa Legii nr. 317/2004 ar contraveni prevederilor art. 133 alin. (4) din Constitutie afectand retroactiv durata mandatului membrilor Consiliului Superior al Magistraturii alesi in 2004.
  Afirmatia este inexacta deoarece mandatul membrilor Consiliului Superior al Magistraturii este, in continuare cel stabilit in art. 133 alin. (4) din Constitutie, modificarea adusa Legii nr. 317/2004 fiind in sensul textului constitutional.
  Astfel, mandatul membrilor Consiliului ramane cel de 6 ani, insa, ca urmare a permanentizarii activitatii acestora – aspect pe care legea fundamentala nu il interzice – modul de functionare a Consiliului devine unul incomparabil mai eficient.

  ###Faptul ca aceste reguli sunt diferite fata de cele existente la inceputul mandatului membrilor in functie ai Consiliului nu incalca in nici un fel normele constitutionale, care, asa cum am mai aratat, lasa pe seama legii speciale organizarea si functionarea acestuia. Fiind vorba de o lege speciala, nimic nu impiedica legiuitorul ca, in cazul in care considera necesara o reasezare a regulilor de organizare si functionare a unui organism, sa intervina legislativ, fara ca aceasta interventie sa fie considerata retroactiva.
  Noile dispozitii privind functionarea Consiliului vor fi aplicabile de la data intrarii in vigoare a legii de modificare, membrii in functie avand, insa, obligatia de a se adapta noilor reglementari.###” 🙂

  3. MARE ATENTIE LA INTERPRETAREA CCR A CEEA CE SE INVOCA MEREU SUB NUMELE DE NE-RETROACTIVITATEA LEGII. CHESTIA ASTA VA FI FOLOSITA SI LA MODIFICAREA LEGII CSM SI LA LEGEA PENSIILOR:

  „In acelasi sens, s-a exprimat, in repetate randuri, Curtea Constitutionala, statuand ca „(…) legea posterioara nu poate atinge dreptul nascut sub imperiul legii anterioare, deoarece ar insemna ca legea noua sa fie aplicata retroactiv, contrar prevederilor art. 15 alin. (2) din Constitutie si cerintelor legate de asigurarea stabilitatii raporturilor juridice, insa poate modifica regimul juridic al dreptului anterior. (…) Acesta este un aspect care nu priveste existenta dreptului, ci regimul sau juridic.” (Decizia Curtii Constitutionale nr. 3 din 2 februarie 1993, publicata in Monitorul Oficial nr. 95 din 17 mai 1993; Decizia Curtii Constitutionale nr. 5 din 23 februarie 1993, publicata in Monitorul Oficial nr. 129 din 17 iunie 1993.)
  In consecinta „#####o lege nu este retroactiva atunci cand modifica pentru viitor o stare de drept nascuta anterior si nici atunci cand suprima producerea in viitor a efectelor unei situatii juridice constituite sub imperiul legii vechi, pentru ca in aceste cazuri legea noua nu face altceva decat sa reglementeze pentru perioada ulterioara intrarii ei in vigoare, adica in domeniul ei propriu de aplicare.#####” (Decizia Curtii Constitutionale nr. 294 din 6 iulie 2004, publicata in Monitorul Oficial nr. 887 din 29 septembrie 2004).

  Comentariu: retineti „legea suprima producerea in viitor a efectelor unei situatii juridice constituite sub imperiul legii vechi”, vom avea nevoie de ea.

  Cetatean

  08/04/2010 at 9:39 pm

  • Buna seara@Cetatean!

   Urmaresc cu atentie comentariile tale si de multe ori constat a gandim apropiat. Dar acum, in privinta puterii deciziei CCR cu privire la Legea pensiilor, nu.
   Oare poate fi folosita argumentatia aceea?

   Legislatia internationala cu privire la apararea drepturilor omului este mai puternica decat legislatia interna, asa cum statueaza Constitutia.
   Va supun atentiei jurisprudenta CEDO, art.1 din Protocolul aditional 1 la Conventia Europeana a Drepturlor Omului. CEDO deja s-a pronuntat in mai multe cauze ca pensia este un drept-creanta si este aparat de Protocolul aditional. De altfel, CEDO face o intreaga teorie a drepturilor-libertati (aici s-ar aplica decizia CCR!) si a drepturilor-creanta (aici nu se mai aplica!).CEDO nu face nicio distinctie intre pensiile publice si cele private, intre pensiile obtinute ca urmare a unei contributii sau fara contributie. Pensia este deja un drept-creanta, un „bun” in sensul protocolului aditional si legea nu poate sa-l nege sau sa-l amputeze semnificativ in raport cu ce era acest drept la momentul „incheierii contractului”.
   Vedeti mai jos care este intinderea notiunii de „bun” aflat in proprietate, protejat de art.1 din protocol:

   Dă clic pentru a accesa COURT_n1908254_v3_Key_caselaw_issues__Concept_of__Possessions__Prot_1_Art3.pdf

   Eu nu as incuraja guvernul si nici pe mega-galacticul specialist in drept constitutional Boc sa mearaga prea departe in acest domeniu cu proiectul de lege.
   CEDO poate obliga statul sa plateasca din urma toate pensiile taiate, sa plateasca despagubiri si sa schimbe legislatia (printr-o decizie-pilot CEDO se poate si suntem obligati de Tratate!).

   Eu m-am saturat sa platesc despagubiri stabilite de CEDO din cauza prostilor din diferitele instante si guverne.
   Dumneavoastra nu?

   casandra

   08/04/2010 at 10:45 pm

   • @Casandra, salut 🙂

    Avand in vedere ca majoritatea platilor s-au facut din cauza celui „cinstit si sarac” care avea probleme cu definitiile proprietatii private, sunt de acord cu tine 🙂

    Nu cred ca o reformulare a sistemului care proteja o minoritate si care inlatura o nedreptate poate fi atacata la CEDO.

    Chestia cu calcularea unei pensii nu poate intra in atributiile CEDO de nici o culoare. Nu cred ca o plangere in acest sens va trece!

    Theophyle

    08/04/2010 at 10:53 pm

    • @Theophyle, buna seara cu toata simpatia si afectiunea mea. Iarta-ma ca nu te-am salutat, dar m-a prins Cetatean cu acest comentariu.

     Nu am vesti bune pentru tine. CEDO s-a pronuntat in cateva zeci de cazuri de calcul al pensiilor, indemnizatiilor de boala, de crestere a copilului, alocatiilor sociale sau alocatii de locuire (tot ce decurge din securitatea sociala).

     In unele cazuri a dat dreptate cauzasilor, in alte cazuri nu.
     Dar cazurile in care nu le-a dat dreptate sunt doar acelea in care modificarea legislativa nu a afectat decat marginal si nesemnificativ cuantumul pensiei si „logica” constituirii ei. Ori, Boc vrea sa reduca pensiile militarilor si magistratilor cam mult. Statul roman va pierde la CEDO sigur, Theophyle.

     CEDO judeca aceste chestiuni in raport cu Conventia si cu protocoalele aditionale, dar in definirea materiei tine cont si de jurisprudenta Curtii Europene de Justitie. Iar CEJ a stabilit deja, de vreo 20 de ani, ca pensia reprezinta „salariu decalat” si este un drept-creanta.
     De aceea, legea noua nu poate afecta pensiile in plata si nu poate stirbi semnificativ nici pensiile celor care urmeaza sa se pensioneze in scurt timp.Doar pentru cei recent intrati „in campul muncii” se poate aplica legea fara risc.

     Uita-te pe Avizul Consiliului Legislativ la legea asta ( il gasesti pe site-ul Senatului, la procesul legislativ. Of, cat l-am mai cautat) si vei vedea acolo amintite cateva decizii CEDO in materie.
     Nici macar ideea cu pensiile discriminatorii a lui Boc nu merge. CEDO a stabilit deja ca inseamna discriminare si tratamentul egal la conditii diferite. Iar toti astia cu pensii speciale aveau prin lege interdictii si drepturi constitutionale limitate, incompatibilitati, s.a.m.d. CEDO va considera ca asa au „contribuit”ei.

     Daca am greseli de tastare te tog sa ma scuzi, dar ma grabesc.
     Pe maine, @Theophyle!

     casandra

     08/04/2010 at 11:23 pm

   • CASANDRA, AM VAZUT TIRZIU INTREBAREA TA, THEOPHYLE MI-A SEMNALAT-O, RASPUND ABIA ACUM.

    EU ma refeream la calcularea PE VIITOR a pensiilor magistratilor. Nu la recalcularea lor. Modificarea bazei de calcul pentru cei care vor iesi la pensie dupa aprobarea legii nu afecteaza vechile pensii.

    Personal, nu ma pot pronunta pe subiectul recalcularii pensiilor. E deja greu la nivel national, daca mai intervine si CEDO…

    Cetatean

    08/04/2010 at 11:06 pm

    • @Cetatean, multumesc pentru raspuns. Ma tem insa ca explicatiile cu pensiile din trecut si pensiile pe viitor pe care ni le expune Boc sunt vicioase.
     In aceptiunea CEDO dreptul-creanta, in toate componentele sale (mod de calcul, cuantum, conditii de primire, conditii de achitare, situatii de suspendare, etc) este acela stabilit de legea in vigoare la semnarea „contractului social” intre cetatean si stat.
     Pensionarul de astazi are asteptari legitime sa-si primeasca dreptul-creanta in conditiile de la momentul stablirii dreptului prin decizia de pensionare, nu modificat discretionar si in situatia in care el nu mai poate face nimic pentru a-si schimba situatia in bine, asa cum un tanar poate schimba locul de munca, poate schimba tara, poate schimba statutul de salariat pe cel de patron, etc…
     Cam aceeasi logica se aplica si in cazul celro care mai au putini ani pana la pensie. De aceea, in statele cu guverne populate cu personaje ceva mai inteligente, reforma sistemelor sociale (grele si inertiale, cu incarcatura sociala serioasa) se face treptat, exista perioade lungi de tranzitie. Legile de acest tip se adopta acum si se aplica peste 10-15-20 de ani in intregul lor.

     Suntem pe un teren minat si eu nu mai vreau sa platesc impozite pentru a finanta despagubirile stabilite de CEDO.

     casandra

     08/04/2010 at 11:34 pm

 31. Si inca o dinamita marca CCR, si asta are efect IMEDIAT:

  4. „Modificarea regulilor privind numirea si exercitarea functiilor de conducere in timpul derularii mandatului impun incetarea acestuia ;-), fara ca astfel sa se aduca atingere vreunui principiu constitutional.

  Concursul prevazut la art. IV din Titlul XVII este organizat ca urmare a modificarilor substantiale aduse procedurii de numire in functiile de conducere la curtile de apel, tribunale, judecatorii si la parchetele de pe langa acestea, precum si duratei mandatelor. 😉

  Noile reglementari sunt de aplicabilitate IMEDIATA, 🙂 🙂 🙂 motiv pentru care conducatorii instantelor si parchetelor respective nu mai pot fi considerati ca indeplinesc criteriile pentru indeplinirea functiilor respective. Ei pot, insa, sa participe la concurs, putand, fi, astfel, reinvestiti in functie potrivit noilor criterii de selectie”.

  Cetatean

  08/04/2010 at 9:44 pm

 32. Cind te gindesti ce eforturi au facut sa nu fie ales Basescu pentru un nou mandat ! Erau toti impreuna impotriva lui !
  Acum ajung sa inteleg mai bine ce inseamna „sistem ticalosit ” ! 🙂
  Cred ca se c..a pe ei de frica politicienii astia de doi bani ! Plus „gasca” care le orbita in jur !
  Tovarasul Ion Iliescu nu a luat pozitie , nu a infierat impotriva DNA ? Are bateria descarcata sau se c..a si el in pantaloni ?

  Stefan A.

  08/04/2010 at 9:45 pm

  • Si totii au pierdut, impreuna 🙂

   Theophyle

   08/04/2010 at 10:09 pm

 33. SI BOMBA NUCLEARA MARCA CCR (citez tot decizia 375/2005)

  „Stabilitatea si continuitatea functionarii instantelor si parchetelor nu vor fi incalcate, atata timp cat legea prevede ca, pana la numirea in functie potrivit noilor criterii si proceduri, interimatul va fi asigurat de judecatorul sau procurorul care a indeplinit aceasta functie sau, dupa caz, de un alt judecator sau procuror numit de CSM.

  In acest sens este si jurisprudenta Curtii Constitutionale care in Decizia nr. 134/2005, publicata in M.Of. al Romaniei, partea I, nr. 392/10.05.2005, referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 121/2003 pentru modificarea si completarea Legii concurentei nr. 21/1996, precum si ale art. 17 alin. (1) si ale art. 18 din Legea concurentei nr. 21/1996 a decis ca MODIFICAREA MANDATULUI mandatului membrilor Consiliului Concurentei INANINTE DE TERMEN ESTE CONSTITUTIONALA
  :-).

  Toate aceste obiectiuni au fost inlaturate de catre Curtea Constitutionala prin motivari de remarcabila acuratete si consecventa stiintifica inserate de exemplu in deciziile:
  ▪ nr. 17/23 ianuarie 2002 publicata in M.Of. nr. 104 din 7 februarie 2002
  ▪ nr. 91/21 martie 2002 publicata in M.Of. nr. 390 din 7 iunie 2002 si
  ▪ nr. 147/9 mai 2002 publicata in M.Of. nr. 508 din 15 iulie 2002”.

  Cetatean

  08/04/2010 at 9:47 pm

 34. Cetatean

  08/04/2010 at 9:49 pm

 35. Presedintele, in schimb, nu poate refuza de doua ori propunerile facute de CSM: „Presedintele nu are posibilitatea unui al doilea refuz in cazul renominalizarii aceleiasi persoane de catre CSM”, dar are calitatea de reprezentant al poporului si de a ataca la CCR deciziile CSm in caz ca acestea genereaza un conflict constitutional „Presedintele Romaniei insa este ales democratic, prin vot popular si prin urmare este singurul exponent al vointei populare in raporturile cu autoritatea judecatoreasca”.

  Cetatean

  08/04/2010 at 9:53 pm

 36. Buna seara!

  Mama lor de sandulei
  Ei cu ei si pentru ei
  Inamovibili-ar oasele
  Dracii cu coasele
  Asta-i casta la sandei
  Sandulei, sandei, sandeiii
  Sandulei cu legi penale
  Tu-i bagi pe romani in boale
  Sandulei cu fundu-n drum
  Ma faceti sa va sugruuum
  Hai sandei, eheeeei
  Sandulei, sandei, sandeiii

  PS Sper ca Mr B nu are legatura cu Mr Bean

  Creanga

  08/04/2010 at 9:53 pm

  • Salut, Creanga 😆

   Theophyle

   08/04/2010 at 10:08 pm

   • Creangă,
    Pentru PS: E tot un drac.

    Băşcăliosul

    08/04/2010 at 10:17 pm

    • Salve BSK!
     Mr B e un mister
     Dezvaluie padurea
     Iar sanduleii acusa pier
     Isi gată misiunea

     Creanga

     08/04/2010 at 10:33 pm

 37. Despre inamobiblitate, cum gloseaza CCR:

  „Se pare ca in viziunea initiatorilor sesizarii deplina independenta si inamovibilitate a judecatorilor nu poate fi realizata decat daca sunt numiti „pe viata”.

  Legea fundamentala nu utilizeaza insa aceasta sintagma mentionand ca judecatorii sunt inamovibili „in conditiile legii” (art. 125 alin. (1)), formulare care lasa legiuitorului libertate in definirea limitelor inamovibilitatii”

  Aici sa ii loveasca Basescu si Boc cit de tare se poate 🙂

  Cetatean

  08/04/2010 at 9:55 pm

  • sper ca o va face!

   Theophyle

   08/04/2010 at 10:08 pm

 38. Cetatean, incet prietene, tre sa si citesc 🙂

  Theophyle

  08/04/2010 at 10:07 pm

 39. fratilor, acum am aflat:

  este adevarat ca florin costiniu a fost incatusat impreuna cu locic??????
  incredibil…ce umilinta, frate!

  macar pentru o asemenea postura nu ar fi meritat sa te inhaitezi cu ticalosi de genul catalin voicu,

  halal magistrat..

  orangeskorpion

  08/04/2010 at 10:11 pm

  • Eu am inteles ca da, au fost retinuti ptr 24 de ore.

   clemycali

   08/04/2010 at 10:14 pm

   • dar in catuseeeee? clemy??
    in catuse? iti dai seama?
    ce umilinta?

    orangeskorpion

    08/04/2010 at 10:35 pm

    • Las’ ca se consoleaza ei de maine incolo 🙂

     Theophyle

     08/04/2010 at 10:38 pm

 40. Pensiile magistratilor si reducerea lor in viitor 😉

  ” 2. Se afirma ca schimbarea bazei de calcul a pensiei de serviciu ar fi de asemenea neconstitutionala.
  Guvernul considera, cu certitudine, ca nu exista nici un impediment de ordin constitutional care sa interzica o astfel de modificare a bazei de calcul.
  Luarea in calcul a unei perioade de 12 luni este constitutionala si, in orice caz, mai echitabila in masura in care rasplateste cu o mai mare acuratete eforturile profesionale constante, exprimate in valoarea remunerarii lor.
  Oricum acest sistem mentine statutul privilegiat al judecatorilor si procurorilor de care nici o alta categorie profesionala nu mai beneficiaza.”.

  Cetatean

  08/04/2010 at 10:12 pm

  • dar de ce ara exista un astfel de impediment, ce ei joaca in liga ingerilor?

   Theophyle

   08/04/2010 at 10:39 pm

   • Corect, sa ii rada cit sa poate de mult pe viitor pe astia penali de azi, ca la cum impart dreptatea unii, ar trebui sa mai dea si bani inapoi la stat!

    Cetatean

    08/04/2010 at 10:40 pm

 41. Iarasi inamovibilitatea si durata mandatelor (si a apropii de final):

  „Principiul inamovibilitatii se aplica atat in privinta duratei functiei de judecator cat si la durata mandatului functiei de conducere indeplinit de acesta, care nu poate fi nici micsorata si nici prelungita fara consimtamantul judecatorului. Pe de alta parte, legiuitorul este liber sa redimensioneze, printr-o lege noua, durata mandatelor functiilor de conducere in alt fel decat legea in vigoare, dar numai pentru viitor, nu si pentru mandatele in curs, altfel ar insemna sa nesocoteasca regula neretroactivitatii legii, care este norma de nivel constitutional, prevazuta in art. 15 alin. 2 din Legea fundamentala….
  Incetarea sau, respectiv, scurtarea tuturor mandatelor de conducere in curs de exercitare se constituie intr-un precedent legislativ primejdios pentru functionarea statului de drept”.

  Glosa mea: e clar, aia 11 care au decret de numire la ICCJ dupa aprobarea noii legi in 303/2004 sunt inamovibili. Restul de 107 sunt ILEGALI, in cazul lor nu poate fi vorba de „scurtare” sau „incetare” a mandateLor, intrucit legea in vigoare in 2005 era 303/2004, ori, dupa cum a sesizat bascaliosul, astia 70 stau in ICCJ FARA NICI UN DECRET PREZIDENTIAL.

  Basescu nu are decit sa sesizeze CCR pentru a constata ILEGALITATEA prezentei lor in ICCJ, fara decret prezidential sau sa emita DECRETE DE ELIBERARE DIN FUNCTIE, in temeiul art. 155 al.5 din Constitutie (insa asta ar insemana ca le recunoaste dreptul de a fi fara decret de investire in ICCJ).

  CCR e clara : „art. 155 alin. (5) din Constitutie are si o valoare de principiu, in definirea conceptului de inamovibilitate a judecatorilor, prevazut de art. 125 alin. (1). Din acest text se desprinde clar ideea – care nu poate fi decat unitara, adica aplicabila in toate cazurile de inamovibilitate – ca in cazul schimbarii duratei mandatului, fie prin Constitutie, fie prin lege, magistratii in functie isi continua activitatea pana la data expirarii mandatului pentru care au fost numiti”.

  Cei 70 de sandei expirati sa scoata decretele de numire, sa vedem, au fost numiti inainte sau dupa 2004? daca sunt inainte de 2004, deja sunt expirati, legea aia prevedea, cum bine a zis Bascaliosul, 6 ani maxim: „art 12 din legea 56/1993; asa cum am mai discutat, numai primul numit primea mandat de cel mult 6 ani, iar în caz de întrerupere, înlocuitorul era numit numai pentru diferenţa neefectuată de predecesor din cei 6 iniţiali stabiliţi”.

  Prin urmare, TOTI cei numiti inainte de 2004 sunt acum, in 2010, expiratim pentru ca au fost numiti in conditiile legii din 1993 pe maxim 6 ani.

  Cetatean

  08/04/2010 at 10:28 pm

  • Cetătean,
   S-au mai pensionat. Am spus câti mai sunt acum.
   Din cei 11 au rămas doar trei, Luca şi Săndei.

   Băşcăliosul

   08/04/2010 at 10:40 pm

   • Da, am inteles 🙂

    Aialaltii ma omoara, cei „107: 25 expiraţi, 13 expirabili până în septembrie (dintre care 9 până la 15 iulie, printre ei nou-propusa preşedinte ICCJ, Stanciu Livia Doina), iar diferenţa de aproape 70 funcţionează pe baza unor hotărâri CSM, cel mult cu valoarea unor propuneri pentru numire, uitate din 2005 încoace, fără să mai ajungă la preşedinte în vederea numirii prin decret”.

    Mai ales aia 7o, ceara mamii lor de cretini, astia nu uzurpeaza puterea judecatorrasca in stat, nu se incadreza la penal, undeva, semnind decizii intr-o calitate (judecator ICCJ) pe care nu o au, fiindca nu au decret?! Eu cred ca se gaseste un articol din Codul Penal si pentru ei.

    Cetatean

    08/04/2010 at 10:44 pm

 42. GATA 🙂

  Prin urmare, Sandeii aia nu sunt chiatr blindati, insa Basescu are nevoie de o noua CCR si de noi legi ale sistemului judiciar ca sa ii arunce in aer. Fezabil proiectul.

  Cetatean

  08/04/2010 at 10:29 pm

  • Cetatean, aici e vorba de vointa politica daca exista sau nu. Al doilea lucru ar fi intrebarea cine in locul lor?

   Theophyle

   08/04/2010 at 10:40 pm

   • Vointa politica este, cel putin la nivel declarativ, cita vreme inca avem clauza pe Justitie, Boc va putea chiar sa isi asume raspunderea pe un pachet legislativ privind sistemul judiciar. CCR nu il va impiedica.

    Cine in locul lor….? Drept sa iti spun, cred ca mai rau nu se poate, asa ca hai sa ii dam jos si apoi ii inlocuim cu cei 300 care au semnat petitia 🙂

    Cetatean

    08/04/2010 at 10:46 pm

 43. Bascaliosule, da-ne, daca poti, citeva nume din cei 70 care nu au nici un decret prezidential de numire, ca sa putem cauta simulacrele ales de hotariri ale CSM, s avedem cum dracu’ sunt aia la ICCJ, ce naiba scrie in decretele alea („semnam in locul Presedintelui, noi, astia de la CSM”?).

  Cetatean

  08/04/2010 at 10:39 pm

  • Fi linistit face el ce trebuie 😆

   Theophyle

   08/04/2010 at 10:41 pm

  • Cetătean,
   Îi dau pe toţi, dacă vrei.
   Daca e numai pentru hotarile CSM:
   -Pivniceu Mona ( 2 decembrie 2009)
   Mai pospături:
   -Cîrnu Iulia Manuela şi Popa Roxana, hotararea din 11 martie 2010.

   Băşcăliosul

   08/04/2010 at 10:49 pm

   • Merci 🙂 Ia sa vad ce putem afla…

    Cetatean

    08/04/2010 at 10:52 pm

    • Bascaliosul, doamnele astea Cirnu si POpa au fost propuse de CSM acuma, eu ma refeream la unii din cei 70 pentru care spuneai ca exista propuneri CSM din 2005. Sper ca astea nu sunt deja in ICCJ fara decret!!! (eu nu le-am gasit).

     Cum naiba aia 70 sunt in ICCJ fara decret prezindential, nu pot intelege. Hai, aia expiratii sau expirabilii, nu se dau dusi. Dar cei fara decret, cum au intrat acolo?

     Cetatean

     08/04/2010 at 10:59 pm

   • Cetăţean,
    Îţi dau si din 2005, 2006:
    -Maniguţiu Nicolae- 7 dec 2005
    -Popescu Doina + Zglimbea Luminiţa-24 iunie 2005
    -Nicolae Adina- 9 martie 2006
    -Petrişor Nela- mai 2006

    Băşcăliosul

    08/04/2010 at 11:12 pm

 44. OK, prieteni. Ramaneti sa discutati voi citi mai tarziu. Ma duc sa-mi fac niste lectii.

  Multumesc pentru vizita si sa speram ca ne vom citi si maine.

  Un multumesc special pentru articol lui Mister B = Bascaliosul si lui Mister C = Cetatean, pentru deslusirile de arhivar.

  Noapte buna dragii mei 🙂

  Theophyle

  08/04/2010 at 10:45 pm

  • Noapte bună, Theophyle! Nu fi opsimist! E mai bine să fii încrezător că măcar de băşcălie tot îi facem.

   Băşcăliosul

   08/04/2010 at 10:52 pm

 45. Noapte buna, pe miine! 🙂

  Cetatean

  08/04/2010 at 10:47 pm

  • @Cetatean, ai mai sus o intrebare de la @Casandra, daca o vezi raspunde-i te rog 🙂

   Theophyle

   08/04/2010 at 10:54 pm

   • Imediat ma uit!

    Cetatean

    08/04/2010 at 10:59 pm

  • Noapte bună, Cetăţene!
   Nu lăsa pe mâine ce poţi face azi! Somnul e necesar.

   Băşcăliosul

   08/04/2010 at 10:55 pm

  • Daca instanta l-a achitat pe Bradisteanu, e „curat”.

   Cu oprescu Basescu procedeaza clasic: il decoreaza pentru a-l „anestezia” (si-l face dator moral sau ii va cere cindva ceva sau vrea sa ii adoarma vigilenta, aratindu-se impaciuitor si neranchiunos- si gestul lui va avea efectul de perdea de fum).

   Asa decorewza Basescu si generalii lui iliescu din servicii inainte de a-i trece pe banda in rezerva.

   Cetatean

   08/04/2010 at 11:11 pm

 46. CASANDRA, AM VAZUT TIRZIU INTREBAREA TA, THEOPHYLE MI-A SEMNALAT-O, RASPUND ABIA ACUM.

  EU ma refeream la calcularea PE VIITOR a pensiilor magistratilor. Nu la recalcularea lor. Modificarea bazei de calcul pentru cei care vor iesi la pensie dupa aprobarea legii nu afecteaza vechile pensii.

  Personal, nu ma pot pronunta pe subiectul recalcularii pensiilor. E deja greu la nivel national, daca mai intervine si CEDO, e si mai complicat.

  Cetatean

  08/04/2010 at 11:07 pm

 47. cetatean,

  dar eu as vrea sa fie atinse si vechile pensii…

  adica un magistrat va avea pensie 20.000 lei,
  alt magistrat va avea doar 3000 lei…

  unde este echitatea pentru aceeasi munca prestata?

  este valabil pentru orice profesie!

  orangeskorpion

  08/04/2010 at 11:08 pm

  • Skorpi, crede-ma, si eu as vrea. Hai ca la CCR o mai scoti cumva, insa daca e asa cum spune Casandra, cu CEDO, mai greu. Mai trebuie insa cercetat.

   Cetatean

   08/04/2010 at 11:13 pm

   • cred, ca are dreptate casandra, citisem si eu ceva de genul asta, dar ceva tot trebuie facut, pentru ca paradoxal majoritatea celor care au pensii uriase (si vor avea in continuare) nici n-o merita
    :mrgreen:
    vezi un costiniu, jipa si altii…

    noapte buna!

    multumiri speciale lui mister B, dar si lui mister C

    🙂

    orangeskorpion

    08/04/2010 at 11:18 pm

    • @Skorpi,

     Singura solutie este impozitarea progresiva, dar tie nu-ti place, nu-i asa?
     Impozitarea progresiva ar diminua si „resursele” de sute de mii de euro cu care unii vorbesc la telefon ca vor cumpara justie, politie, politica, STAT. Acum au de unde da si balanta cost/beneficiu iese pe plus.

     casandra

     08/04/2010 at 11:40 pm

 48. Nu mai am timp acum, insa as face o cautare in baza de date a CEDO pentru a gasi acele spete in care a fost vorba de dreptul la pensie (sunt destule) si pentru a vedea cam ce decid judecatorii.

  http://cmiskp.echr.coe.int/tkp197/search.asp?skin=hudoc-fr

  Cetatean

  08/04/2010 at 11:18 pm

 49. Skorpi, poate nu ai vazut! 🙂

  Videanu pe faras, pe surse de la Cotroceni…

  Eu sper ca Basescu ii va da in plic lui Boc numele la cei 4 prim vicepresedinti.

  Cetatean

  08/04/2010 at 11:21 pm

 50. waoo, ce spui, cetatene????

  videanu pe faras??????????????

  orangeskorpion

  08/04/2010 at 11:22 pm

  • Uita-te in articol, Udrea vorbeste cu o ureche la Cotroceni si un ochi la Videanu.

   Cetatean

   08/04/2010 at 11:33 pm

 51. Am fost un spectator tacut
  Miscat-am greu dovleacul
  Si curatenia a inceput
  I-aduna cu farasul

  Creanga

  08/04/2010 at 11:29 pm

  • O fi Videanu pe faras?
   Sau inca-i tare-n spete?
   Eu zic ca Leana l-a facut atent,
   De vise sa nu se imbete!
   Ca umbla vorba prin Oiripa 😉
   De mita, si Mertzane
   Si sigur stim ca sunt si-aicea,
   Vreo citeva, mai Adriane!
   Si nici uitat-am noi de Syda,
   Cel consilier cu studii multe 😉
   Ce n-avea alta insarcinare
   Decit pe mezina s-o pupe 😛

   Cetatean

   08/04/2010 at 11:39 pm

   • Cetatene! ai duracell?
    Ori sapte maini baiete?
    Te-a intarit drobul de miel?
    Ne-i spune din secrete?

    Creanga

    08/04/2010 at 11:42 pm

    • Oi fi avind eu Duracell sau alte surse d-energie,
     Ori minc ciozvirta cea de miel ce sta-n bucatarie…
     Si drept sa-ti spun, nici nu pricep de unde atita forta!
     Ba stiu, e setea de-adevar ce arde ca o torta!
     Cind vezi misei ce-mpart dreptatea tinind cu-o mina banul
     Si cind ii vezi cum se dau morti cind vine cu arcanul
     Sa-i duca acolo, la subsol, unde-i tubulatura,
     Cum sa nu strigi aici pe blog pe cit te tine gura?
     Cum sa nu urli, simplu om, cerind sa vezi dreptate
     Si reci catuse zanganind la minile patate?!

     Cetatean

     08/04/2010 at 11:53 pm

 52. Cu gramul de sare de rigoare, speculam:

  Videanu si Berceanu nu prind posturi de vicepresedinte. Sigur.

  Liviu Negoita, poate, pentru candidatura la Capitala in 2012. Insa are de invatat multe.

  Anastase sau/si Boagiu, poate, pentru loialitatea fata de Basescu, eu as dori-o mai degraba pe Boagiu.

  Stolojan e expirat, nu mai reprezinta nimic, imi pare rau pentru el.

  Blaga secretar general, posibil, insa flancat de 3 secretari generali adjuncti pe regiuni care ii amputeaza puterea. Blaga va fi izolat la Interne, sa faca treaba acolo. Deocamdata, nu a avut pretentii expansioniste prea mari in partid, izolat de Videanu si Berceanu e un buldog cuminte, vorba cuiva.

  Cetatean

  08/04/2010 at 11:32 pm

 53. casandra,

  exista pensii care au fost calculate pe baza a ultimului salariu sau a ultimelor TREI SALARII…care in mod intentionat au fost facute URIASE, ca si pensia sa devina uriasa.

  ti se pare normal?
  nu este cazul sa se faca dreptate????

  doar pentru ca x a fost mai smecher, s-a trezit cu o pensie nemeritata??

  sint atitea nedreptati sfidatoare la cer…

  noapte buna, inchid pravalia!
  🙂

  orangeskorpion

  08/04/2010 at 11:37 pm

  • Noapte buna, inchid si eu, azi am avut program prelungit! 🙂

   Cetatean

   08/04/2010 at 11:39 pm

  • @Skorpi
   Nu, nu este normal, este chiar o crima, o nesimtire. Stiu asemenea cazuti cand seful institutiei, de coniventa cu golanul in cauza, au facut toate mis-masurile posibile pentru ca ultimul vneit salarial sa fie urias. Aici trebuie un pic umblat. Si se poate umbla si la modul de calcul, cu grija insa ca pentru situatiile corecte sa nu se afecteze prea mult cuantumul pensiei.
   Pe de alta parte, as umbla la statutele profesiilor speciale (militari, magistrati,politisti etc.) astfel incat, daca sunt prinsi cu acte de coruptie sau cu alte tipuri de infractiuni care ofenseaza statutul special, sa-si piarda dreptul la pensie (partea finantata de stat) si sa primeasca interdictie perpetue de a mai ocupa vreo functie publica, demnitate publica sau de a intra in orice fel intr-o relatie contractuala tip achizitie publica cu statul.

   Daca nu suntem atenti, in viitorul apropiat toti tinerii mintosi ai Romaniei nu vor mai vrea sa fie judecatori, militari, politisti, medici, etc. Toti vor vrea sa fie bancheri si sa-si dea bonusuri!

   casandra

   08/04/2010 at 11:48 pm

   • Pe Casandra nu o uit
    E Missis C fireste
    Din partea stanga a aparut
    Dreptatea mult iubeste

    Creanga

    09/04/2010 at 12:04 am

    • O adanca reverenta pentru tine @Creanga si mii de multumiri!

     casandra

     09/04/2010 at 12:18 am

 54. mister C

  🙂

  orangeskorpion

  08/04/2010 at 11:40 pm

  • 🙂 Noapte buna, Skorpi! O sa devenim acus Mister C, Mister S, Mister T…Ce mai, 007 pe bloguri!

   Cetatean

   08/04/2010 at 11:43 pm

 55. In prag de noapte iar apar
  Vin ca sa trag cortina
  Mr T,B,C au mult har
  Pe blog aduc lumina

  Creanga

  08/04/2010 at 11:47 pm

 56. Oi fi avind eu Duracell sau alte surse d-energie,
  Ori minc ciozvirta cea de miel ce sta-n bucatarie…
  Si drept sa-ti spun, nici nu pricep de unde atita forta!
  Ba stiu, e setea de-adevar ce arde ca o torta!
  Cind vezi misei ce-mpart dreptatea tinind cu-o mina banul
  Si cind ii vezi cum se dau morti cind vine cu arcanul
  Sa-i duca acolo, la subsol, unde-i tubulatura,
  Cum sa nu strigi aici pe blog pe cit te tine gura?
  Cum sa nu urli, simplu om, cerind sa vezi dreptate
  Si reci catuse zanganind la minile patate?!

  P.S. Ingaduie-mi sa trag si eu cortina, pentru a doua oara! 🙂

  Cetatean

  08/04/2010 at 11:55 pm

 57. Hristos a inviat!

  Eu am inchis, eu deschid pravalia, cit timp Theophyle pregateste o noua postare:

  Zi de foc la ICCJ, se judeca atit recursul lui Voicu, doritor de eliberare sub control judiciar, cit si arestarea preventiva a lui Costiniu, Locic si Casuneanu.

  Faptul ca se judeca dimineata si nu dupa amiaza poate fi o menevra tactica, dimineata oamenii sunt la munca, nu au timp sa semneze, spontan, petitii in fata la ICCJ, si presiunea pe incoruptibilii aia de la ICCJ nu e asa de mare ca in cazul Voicu. E posibil, Doamne apara, ca Locic, Costiniu si Casuneanu sa fie lasati in libertate, pe motiv ca „nu reprezinta pericol social”. Sper sa ma insel groaznic.

  PDL are azi la parlament Consiliul National de Coordonare, pentru stabilirea datei viitoarei Conventii. Dupa ce greii partidului si-au impus modificarile in statut, se pare ca Basescu e la mutare, sursele vorbind de punerea pe faras a lui Videanu (prefatata si de vorbele Elenei Udrea, cu adrisant cunoscut, cum ca un ministru nu ar trebui sa aspire la functia de prim-vicepresedinte al PDL). Dat fiind faptul ca Boc isi va alege cei patru vicepresedinti si secretarul general, e destul de probabil ca Videanu-Mercedes-izbit-in-borduri nu va prinde un post de vicepresedinte, ca s anu mai vorbesc de Berceanu. Blaga e destul de sigur pe postul de secretar general, insa e flancat, asa, de siguranta, de trei sectetari generali adjuncti (pe zone istorice). Cu Blaga anesteziat, cu Videanu pe faras, cu Berceanu fara nici o sansa pentru un post din alea 4, cu o Udrea care se pare ca stie ca nu va fi aleasa de Boc ca vicepresedinte, parca incepem sa il simtim pe Basescu cumpanind numirile pe care le va face Boc 😉

  Cetatean

  09/04/2010 at 8:55 am

  • @cetatean, multumesc prietene 🙂

   Theophyle

   09/04/2010 at 10:12 am

 58. Epilog pentru postarile de ieri despre Justitie. Aseara am gasit un material mai vechi, din 2006, despre clanurile din Justitie.

  ARUNCATI UN OCHI PRIN VIESPAR, VA VETI MINUNA:

  http://stiri.rol.ro/Clanurile-Justitiei-20216.html

  Cetatean

  09/04/2010 at 8:59 am

 59. Episodul II:

  http://www.sroscas.ro/site/2009/12/13/ilustratia-zilei-13-12-2009/ (postarea unui forumist pe blogul lui SRS)

  Cetatean

  09/04/2010 at 9:04 am

 60. Eposidul III, preluare de pe Ziua, site azi indisponibil:

  http://www.9am.ro/stiri-revista-presei/2006-10-26/clanurile-justitiei-iii.html

  Cetatean

  09/04/2010 at 9:04 am

 61. Cum a fost posibila o asemena infestare a Jusititiei? Cu ajutorul CSM!

  „Spiritul prevederilor Legii 303/2004, privind statutul judecatorilor si procurorilor, a fost calcat in picioare de Consiliul Superior al Magistraturii, care a gasit de cuviinta sa secretizeze numele rudelor magistratilor, care si-au declarat la inceput de an, conform legii, neamurile pe care le au in sistemul judiciar, pana la gradul al IV-lea inclusiv.

  Declaratiile de rubedenii pe care toti judecatorii tarii le-au depus la Consiliul Superior al Magistraturii au fost afisate ieri pe site-ul oficial al Consiliului intr-o forma trunchiata, din care lipsesc cu desavarsire referintele la identitatea si locul de munca al rubedeniilor de magistrati care activeaza in domeniul juridic. In loc de aceste informatii vitale pentru justitiabili in a demasca vestitele clanuri din instante si parchete, CSM a prezentat doar listele cu judecatorii care recunosc ca au neamuri in sistem si… atat. Astfel, clanurile din Justitie pot dormi linistite pentru ca cetatenii nu vor putea afla pe viitor de ce anumite dosare primesc anumite solutii cand ajung la… anumiti magistrati.

  Culmea e ca una dintre abaterile disciplinare pe care CSM e obligat prin lege sa le sanctioneze, se refera la incalcarea prevederilor privind incompatibilitatile. Dar cine sa-i mai afle pe magistratii ce merita recuzati, cand tocmai CSM (a carui membri sunt campioni la numarul de neamuri in sistem) trage cortina pe aceasta categorie de informatii publice. Daca tinem cont ca peste doua treimi din magistratii tarii au rude in sistem, pricepem imediat de ce Consiliul manifesta atata dispret fata de cetatean”

  http://stiri.zoot.ro/Clanurile-Justitiei-la-secret,82583.html

  Cetatean

  09/04/2010 at 9:06 am

  • Cetatea, primul lucru pe care-l faci dupa o lovitura de stat, dupa ce ai armata de partea ta confisti justitia. Asta au facut bolseviuci lui Iliescu 😦

   Theophyle

   09/04/2010 at 10:14 am

 62. Si, ca tortul sa aiba si o cireasa mare cit casa, iata de ce avem noi o Justitie cu viteza de melc (in afara de repetele lamentatii cum ca sunt putini judecatori si nu au spatii unde sa faca dreptate, care nu fac decit sa ascunda adevarata explicatie a lentorii proceselor spaguite). remarcati data deciziei CSM, noiembrie 2009, cind se stia ca avem raport de tara de la UE si monitorizare pe Justitie!

  „O decizie a Consiliului Superior al Magistraturii (CSM), care se referă la normarea muncii magistraţilor, a dat peste cap întreaga justiţie din România. La unele instanţe din ţară, între care şi Judecătoria Cluj- Napoca, pentru un banal proces de partaj a averii între doi soţi care au divorţat, primul termen de judecată este fixat pentru sfârşitul lunii noiembrie 2010.

  Termene fixate peste opt luni

  Decizia CSM a fost luată în decembrie 2009 şi se referă la un program „provizoriu” de normare a muncii judecătorilor la 3.960 de puncte pe an. Mai exact, fiecare dosar de pe masa magistraţilor are un punctaj, iar pentru fiecare şedinţă, judecătorul nu poate să primească dosare noi care totalizează mai mult de 90 de puncte.

  SITUAŢII ABERANTE

  Motivarea unei decizii, venită după un an

  În condiţiile în care magistraţii sunt printre puţinii bugetari cărora în 2010 le-au fost majorate salariile cu 15%, mulţi justiţiabili se plâng că procesele durează prea mult. O sentinta pronuntata in mai 2009 intr-un proces comercial a fost motivata dupa aproape un an chiar daca prevederile art.264 alin.(1) C.pr.civ. instituie un termen limita de 30 de zile de la data pronuntarii !!!

  Record la motivari intarziate: peste 400 de sentinte!

  La Cluj, judecătoarea Monica Lazăr a întârziat nejustificat motivarea a peste 400 de sentinţe, fapt ce a condus la o sanctionare din partea CSM, cel mai probabil … un banal avertisment care cu siguranta nu se regaseste in calificativul primit pe 2009”

  http://lorylex.wordpress.com/2010/03/29/o-decizie-a-csm-amana-judecarea-cauzelor-cu-luni-de-zile/

  Cetatean

  09/04/2010 at 9:10 am

 63. Un gind imi trece prin cap: mandatul actualulului CSM expira in octombrie 20010 (parca).

  Actualiii membri:

  Membrii alesi ai CSM sunt:

  Judecatori:

  Lidia Barbulescu – presedinte interimar ICCJ,
  Anton Pandrea – ICCJ,
  Virgil Andreies – Curtea de Apel Cluj,
  Dan Lupascu – presedintele Curtii de Apel Bucuresti, Florica Bejinaru – Tribunalul Mehedinti,
  Ana Labus – Tribunalul Iasi,
  Alexandrina Radulescu – Judecatoria Cluj-Napoca, Costel Dragut – presedintele Curtii de Apel Craiova, Gheorghe Groza, presedinte Curtea de Apel Oradea,

  Procurorii:

  Gratiana Isac – DIICOT,
  Dan Chiujdea – seful Parchetului Judecatoriei Sectorului 1 Bucuresti,
  Liviu Dascalescu – procuror general adjunct al Parchetului Curtii de Apel Bucuresti,
  Cristian Deliorga – Parchetul Tribunalului Constanta, Bogdan Licu – Parchetul Tribunalului Capitalei.

  Societatea civila:

  prof. univ. dr. Simina Tanasescu si inca un membru pe care nu il stiu.

  Daca mandatele lor expira in octombrie 2010. Modificarea legii CSM in sensul impunerii unui super-filtru pentru ca cei „alesi” de judecatorii din tara sa nu mai fie dinozauri CSM-isti este imperativa pina atunci.

  Cetatean

  09/04/2010 at 9:30 am

  • @cetatean, trebuie de luat in seama ceea ce Mister B, situatia de anihilare a unei actiuni prin institutii duble care au potential de veto reciproc.

   Theophyle

   09/04/2010 at 10:16 am

 64. Salut voios ! 🙂
  Prieteni, vorba multa, saracia omului.
  Plecand de la premiza ca cele semnalate de Bascaliosul sunt „beton”/inatacabile, cred ca ar fi extrem de eficienta o scrisoare deschisa (in presa centrala) catre sefii din Justitie, in care sa fie sintetizate macar cateva din ilegalitatile subliniate.
  Sunt convins ca exista ziare care sa ofere spatiu pt. asa ceva.
  Smecherii trebuie sa raspunda, n-au incotro. 🙂

  Tzepelica

  09/04/2010 at 9:34 am

  • @timi, salut 🙂

   Asteptam concluziile Lui B. si ultima parte cap. V la care omul lucreaza din greu 🙂

   Theophyle

   09/04/2010 at 10:18 am

 65. Buna Dimineata la Toata Lumaea 🙂

  Postare noua 🙂

  Theophyle

  09/04/2010 at 10:11 am

 66. […] Plenul Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) a stabilit sa se intocmeasca o adresa oficiala catre Parlament pentru a li se permite reprezentantilor CSM sa participe la lucrarile comisiei speciale de revizuire a Constitutiei, a declarat, vineri, pentru Agerpres, judecatorul Dan Lupascu, membru al Consiliului. Intrebarea ar fi care magistrati, aia de iau spaga mai mare de o suta de mii de euro, sau numai cei modesti  care primesc spagi modice acceptand si rate. Oameni de omenie, mama lor de săndei! […]

 67. […] Săndeii mamii lor – I  ***  Săndeii mamii lor – II *** Săndeii mamii lor – III *** Săndeii mamii lor – IV […]


Comentariile sunt închise.