Politeía

Quis custodiet ipsos custodes?

Săndeii mamii lor !!! (III)

Postat de @Băşcăliosul care de altfel este un domn foarte serios.

Săndeii mamii lor – I  ***  Săndeii mamii lor – II

Motto: „Moottoo! Stimaţi Săndei numiţi şi făcuţi judecători renumiţi la ICCJ şi CSM. Cine are act legal de învestire în funcţie, să iasă în faţă! Cine crede că are act legal de învestire în funcţie, să iasă prin spate!”

7. Din 110 mandate de judecători, aflaţi în prezent în funcţie la ICCJ, nici măcar 20 nu întrunesc condiţiile de legalitate impuse în primul rând de constituţie. Din acest pol incomplet, 13 sunt deja  pe cale de expirare până la sfârşitul anului.   

Traian Băsescu are posibilitatea să invoce la CC nelegitimitatea a peste 90 de judecători din instanţa ICCJ cu mandate expirate, menţinute cu încălcarea mai multor prevederi ale constituţiei sau contrare condiţiilor impuse de legile organice incidente. 

Conflictele juridice de natură constituţională de sesizat sunt  mai întâi între CSM- Preşedinţie şi între CSM-Senat, întrucât CSM doarme, refuză să îndeplinească o serie de acte care intră în obligaţiile sale, împiedică cele două instituţii să-şi îndeplinească atribuţiile constituţionale, iar din 2005 încoace se subtituie preşedintelui României, prin emiterea de hotărâri- panaceu de inamovibilitate- în locul decretului de aplicare a prevederilor art. 125 alin 1: „Judecătorii numiţi de Preşedintele României sunt inamovibili, în condiţiile legii.” După Casta Săndeilor Magistrali, „în condiţiile legii” înseamnă:  „Linişte, nu ne deranjaţi! Care lege? Legea suntem noi.” De fapt, întrebarea „care lege?” chiar le produce greţuri, fiindcă de cele mai multe ori ar prefera să rămână ca Moottoo în păpuşoi.

8. Prima generaţie de expiraţi-neinspiraţi: judecători numiţi pe 6 ani la CSJ în perioada mai 1999-iunie 2002, aflaţi în funcţie până în prezent.(numiţi înainte de revizuirea din 2003, în temeiul art 12 din legea CSJ nr. 56/1993).  Grupez decretele pe ani, cu o scriere mai sumară a datelor, astfel:

anul: D(decret)număr* nr.  M-Of./ziua.luna.

a) Epoca mandatului Constantinescu

 • 1999: D163*216/17.mai- 1. Toader Camelia.
 • 2000: D83*144/04.apr, D342*399/25.aug, D 383*499/11.oct, D569*641/08.dec, D599*686/21.dec. –  2. Popescu Veronica-Carmen, 3.Popescu Zenovia Mariana,  4.Cârcei Elena, 5.Paşca Cameniţa Victor-Vicenţiu, 6. Motea Aurelia, 7.Dascălu Ana, 8.Olaru Maura, 9.Albu Emanuel

b) Epoca mandatului Iliescu 2001-2004.

 • 2001: D12*41/23.ian, D455*355/02.iul, D710*605/26.sep, D869*730/15.nov – 10. Florin Costiniu, 11. Bărbulescu Lidia, 12.Pandrea Anton, 13. Rădulescu Veronica, 14.Bordea Adrian, 15.Ghiciu Paşcu. 
 • 2002: D3*15/14.ian, D223*222/02.apr, D515*407/12.iun
  16.Jîjîie Corina Michaela, 17.Cornoiu Dănuţ, 18.Gherasim Traian, 19.Luzescu Cristina.

Nota 1. Ura, trăiască impostura! Aceşti 19 judecători-impostori au mandatele expirate (eşalonat) încă din intervalul preistoric: mai 2005-iunie 2008. Le-au prelungit cu câte 2 până la 5 ani,  prin abuzul, complicitatea şi adormirea CSM. Dormind iepureşte au obţinut mandate superlungi de 7 -11 ani, în loc de 6 cât prevăd constituţia din 1991 şi legile în vigoare la momentul învestirii în funcţie, precum şi constituţia actuală, revizuită în 2003. (arăt acuşica unde scrie aşa ceva şi unde-i buba).

Având în vedere că cei doi expiraţi în ordine, de la poziţiile 11 şi 12 -Lidia Bărbulescu şi Anton Pandrea- au fost şi mai sunt membri ai CSM taman din perioada expirării propriilor mandate, alături de celelalte, putem să afirmăm că ei lucrează după constituţia osoasă a ciolanului ”Prin noi înşine!”.

Propun iniţiativa legislativă pentru menţinerea de neatins a tuturor legilor existente şi schimbarea numai a atitudinii faţă de acestea, la fel ca aceşti Săndei-impostori  de toată isprava, asfel încât guvernanţii, parlamentarii, membrii CC, preşedintele României şi oricine mai are mandate cu durată limitată, să-şi prelungească şezătoarea-cloşcă pe mandat- tot cu 2-5 ani, măcar să ştim cu toţii ce înseamnă supremaţia legii imposturii în statul de drept oricât şi oricum. 

De asemenea, propun să i se acorde fostului preşedinte Ion Iliescu premiul de consolare- Cel mai prost inspirat dintre Săndei!- întrucât în 2003, când s-a revizuit constituţia şi s-a majorat durata mandatului… său prezidenţial, de la 4 la 5 ani, n-a avut aceeaşi insipraţie -după legea originală a Săndeilor din ICCJ şi CSM- ca să rămână în funcţie prezidenţială măcar până în decembrie 2005.

9. A doua generaţie de Săndei expiraţi : judecători numiţi pe 6 ani în Instanţa Supremă, în perioada noiembrie 2003-martie 2004, aflaţi în funcţie până în prezent. Numiţi după revizuirea din 29.10. 2003, în „era noastră” (după „care lege?”) tot în temeiul art 12 din legea CSJ nr. 56/1993, în vigoare până la 29.09.2004, la fel ca legea 92/1992 (mai menţionează în decrete temeiul art. 47 şi art 88, cu un conţinut general, utilizate şi anterior)    

 • 2003: D775*827/22.nov- 20. Belu Magdo Monna-Luisa
 • 2004: D13*39/16.ian, D82*177/02.mar, D148*268/26.mar. 21. Chioseaua Adriana, 22.Mihai Maria-Despina, 23.Pantea Paula, 24.Popescu Iuliana, 25.Tarcea Cristina Iulia

Nota 2 : Deocamdată ne oprim la acest sfert academic cu sinoptica şi noptica adormiţilor, să lămurim mai întâi situaţia acestor două generaţii de Săndei, cauza, repercusiunile şi legăturile subterane. Celelalte au altfel de trăsnăi.

10. Întrebare de dor şi jale : În interesul cui şi de ce s-au eschivat membrii CSM să intre în legalitate din 2005 încoace prin mandate noi pentru expiraţi, prin reînvestire în funcţia de judecător ICCJ, odată ce nu le era deloc dificil să asigure continuitatea, inclusiv prin menţinerea simulacrului de concurs?

10.1. Pentru întărirea relevanţei întrebării şi răspunsului, ar mai fi de remarcat că Lidia Bărbulescu n-a avut probleme să se autodesemneze candidat propus pentru numire la conducerea ICCJ, cu mult mai simplu i-ar fi fost să facă rost de mandatul de judecător la ICCJ, vorba aia „altă viaţă!” – „în condiţiile legii” noi, 303/2004 – prin care Săndeii se consideră numiţi „pe viaţă” din 29.09.2004. Abia atunci a intrat în vigoare şi a abrogat („care lege?”) taman cele două legi organice care se ţineau de ei ca tinicheaua de coadă şi acum nu vor să le mai recunoască.

Colac peste pupăză, aceeaşi lege  prevede că toate candidaturile pentru ocuparea posturilor vacante de judecător la ICCJ şi funcţii conducere (art 52 alin 4) se depun la Consiliul de Conducere al ICCJ unde Bărbuleascu, Pandrea rezolvau… ca Popa mai întâi orice dosare de selectat pentru colegii de suferinţă a mandatului expirat, ca apoi tot ei, între ei mergeau repejor în CSM să le treacă prin brânza  bună în burdufuri de Săndei, oricum şi oricâte câte vrei. Şi-atunci, repet,  „în interesul cui şi de ce” au preferat persistenţa în impostură? Unde ar fi raţiunea sau ipocrizia  justificării acestei pasivităţi, contrare legilor în vigoare  şi mai ales constituţiei?

10.2. Răspuns de jale:

N-ar fi prea în băşcălie dacă aş răspunde pe scurt: „Păi, altfel nu mai avea Traian Băsescu motive să sesizeze CC şi să vegheze activ la respectarea constituţiei”. Răspunsul mai cuprinzător : CSM a refuzat premeditat să constate încetarea (expirarea) mandatelor- în înteresul Lidiei Bărbulescu şi al lui Anton Pandrea, prin ei înşişi şi casta lor- deoarece, odată cu pierderea funcţiei de bază (simplu judecător ICCJ) – prin efectul legilor organice în vigoare- (oricât de scurtă ar fi fost  perioada de vacantare a postului), ambii pierdeau alte avantaje şi influenţe. Au preferat să rişte şi să-i lase pe ceilalţi  în aceeşi postură jalnică judecători-impostori ai ICCJ, fără un nou act de învestire în funcţia pe care acum o exercită abuziv, în condiţii nelegale, (cu posibile repercusiuni mult mai grave (privind legalitatea completelor de judecată şi a hotărârilor pronunţate). Aceşti doi Săndei născuţi prematur în permanenţa justiţiei lor au mizat pe sistemul lor de autoprotecţie: centura de castitate a Castei Săndeilor Magistrali.

Conflictele cu legea şi constiuţia, însă, constituie chiar motivele preşedintelui de a sesiza conflictele CSM-Preşedinţie şi CSM-Senat (inclusiv între ICCJ şi Preşedinţie) astfel:

a) CSM, preşed. CSM Florica Bejinariu, Lidia Bărbulescu, Anton Pandrea refuză  să-i (şi să se) (auto)mazilească din funcţiile de conducere, prin revocare, încălcând prevederile art. XXX din constituţie şi art. 51, alin 2 litera “a”din Legea 303/2002 :

Revocarea din funcţia de conducere a judecătorilor se dispune de Consiliul Superior al Magistraturii, din oficiu sau la propunerea adunării generale ori a preşedintelui instanţei, pentru următoarele motive: a)   în cazul în care nu mai îndeplinesc una dintre condiţiile necesare pentru numirea în funcţia de conducere;”

Menţiuni:

 • cine pierde condiţia iniţială, care a stat la baza accederii într-o altă funcţie (cum ar fi cea de conducere, idem calitatea de membru CSM), în acest caz –mandatul de simplu judecător la ICCJ– pierde obligatoriu şi funcţiile care au derivat din aceasta.
 • “Preşedintele instanţei” ICCJ e tot culmea interesului în tăcerea refuzului, pentru atragerea instanţei în conflict cu preşedintele României, la fel ca CSM. Moottoo e peste tot şi nicăieri. Alături de CSM şi prin CSM, se mai refuză organizarea concursurilor de promovare “în condiţiile legii”,  implicit să-i înainteze propunerile preşedintelui ţării, inclusiv pentru funcţiile de conducere, pentru a-şi exercita atribuţiile obstrucţionate în castă şi pentru a emite decretele de recunoaştere a inamovibilităţii… tocmai “în condiţiile legii” noi şi fără restricţiile anterioare.   

b) Viaţa bate filmul mut şi rupt ca mandatul de judecător expirat la ICCJ:  executabilii sunt chiar călăii, iar călăii nu se lasă executaţi, fiindcă se cred de neînlocuit şi fără ei… n-ar mai avea nici cine să-i execute. Ce mai, blocajul deblocajului materiei… în materie de blocaje! Nişte impostori se dau sfinţi şi ne dau lecţii de etica nesimăţirii şi moralitatea hoţiei în statul de drept prin supremaţia fărădelegii Săndeilor! Mama lor, începe să-mi fie mai simpatică!
 
“Preşedintele instanţei” ICCJ şi expiratul impostor sunt una şi aceeaşi Lidia Bărbulescu, îşi apără cu dinţii şi printre dinţi această funcţie de conducere (fie şi cu delegaţie), dar şi celelalte funcţii de conducere derivate tot din cea de judecător ICCJ , la fel ca din postura de vicepreşedinte-impostor amnezic, cum sunt: consiliul de conducere al ICCJ, conducerea completului de 9 judecători şi a secţiilor unite (soluţionează cauze determinante pentru funcţuionarea  justiţiei). La fel expiratul Anton Pandrea, ocupant abuziv şi al funcţiei de conducere ca preşedinte al secţiei penale.

Tot în baza condiţiei de a fi deţinătorii legali ai mandatului de judecător ICCJ au fost aleşi în 2004 pe cele două locuri cuvenite acestei instanţe, ca membri CSM, condus acum de Floricica Bejinaru, pusă de aceeaşi lege să se autosesizeze tot când va vorbi Moottoo, la fel cum au procedat toţi ceilaţi preşedinţi CSM, aleşi de ei, între ei, pentru ei. Asta-i Casta la Săndei!

Toate funcţiile cad odată cu expirarea mandatului de judecător, deoarece nici menţinerea calităţii de membrul CSM nu mai este permisă de legea sa organică, iar locul este preluat ca interimar- art 55 alin 2-de cel plasat pe poziţia următoare la alegerile pentru CSM din decembrie 2004. Legea CSM nr. 317/2004,  art. 52 alin 1:
 
“Revocarea din funcţia de membru ales al Consiliului Superior al Magistraturii se propune de preşedintele sau vicepreşedintele Consiliului ori de o treime din membri, în situaţia în care persoana în cauză nu mai îndeplineşte condiţiile legale pentru a fi membru ales al Consiliului Superior al Magistraturii…”

Sfânta treime din Casta Săndeilor Magistrali şi capii şi expiraţii şi aranjaţii sunt aceiaşi, prin ei înşişi. Prin tăcere, CSM refuză să propună Senatului alţi doi membri, în locul interminabililor Bărbulescu şi Pandrea (întrerupere, prin revocare, înainte de expirarea mandatului de membru CSM – art 55 alin 1) , pentru a fi  “validaţi de Senat” conform atribuţiilor prevăzute la art. 133 alin 2, litera “a” din constituţie. Săndeii Castei şi impostorii nu vor să piardă nici şansa de a se implica vârtos în alegerile pentru viitorul CSM.

c) Casta Săndeilor Magistrali sau conducerea ICCJ n-au niciun  motiv întemeiat  să refuze constatarea expirării mandatelor de 6 ani, impuse de constituţia din 1991, art 124 alin 1 şi de art 12 din legea CSJ nr 56/1993, în vigoare la momentul numirii în funcţia de judecător CSJ, fără a mai fi necesar mură-n gură şi articolul XXX din actuala constituţie, de după revizuire.

11. Săndei, aveţi act legal de învestire în funcţia de judecător la ICCJ? 
Ce preferaţi ? Să vă amintesc bancul cu “Baluba!” sau art. XXX?

Mai bine ambele, simultan. Cu Moottoo trebuie să fim înţelegători, poate iese cu impostura din păpuşoi.

Acest articol există în actuala constituţie, stă mai în coadă şi e călcat cu neruşinare:

Art. 155 alin 5 teza 1, explicit, imperativ şi incomod:

„Judecătorii în funcţie ai Curţii Supreme de Justiţie şi consilierii de conturi numiţi de Parlament îşi continuă activitatea până la data expirării mandatului pentru care au fost numiţi.”

Mama voastră, nu-i constituţia!

Nici eu nu cred că ne-am ales un preşedinte ornamental.

Written by Theophyle

30/03/2010 la 8:18 pm

197 răspunsuri

Subscribe to comments with RSS.

 1. […] Mai multe detalii in legatura cu articolul ” Săndeii mamii lor !!! (III) ” gasiti aici: Săndeii mamii lor !!! (III) […]

 2. Bascaliosul, salut!

  FELICITARI!

  Postare soc! Corect ar fi ca toate aceste DATE, mai mult decat orice opinii sa devina subiectul de maxima atentie şi importanta!Inimaginabila sfidare,aici se poate rosti cuvantul DICTATURA! Dictatura imposturii, manipularii, nerusinarii si a jafului practicat de o retea criminala care se sprijina pe asemenea NODURI!…

  noradamian

  30/03/2010 at 8:39 pm

  • Servus nora,
   Prietenul nostru ne-a pregatit un articol de zile mari 🙂

   Theophyle

   30/03/2010 at 8:42 pm

 3. citesc și nu-mi vine să cred. păi atunci unde e legitimitatea actului de justiție?…

  Camil Stoenescu

  30/03/2010 at 8:40 pm

  • @camil sa-ti vina si nu este inca sfarsitul mai ai IV si V

   Theophyle

   30/03/2010 at 8:42 pm

 4. @Bascaliosul – Felicitari !
  @Theophyle Ar avea loc si pe PoliteiaDigest ?
  @Nora &all. Nu ar strica sa punem linkul catre subiectul asta pe blogurile „oficialilor” sa nu zica dupa aia ca nu au stiut 🙂

  Un tanar de stanga

  30/03/2010 at 8:46 pm

  • TDS, chiar lucrez la traducerea lui in engleza 🙂

   Theophyle

   30/03/2010 at 8:48 pm

 5. theophyle, servus! Intr-adevar,sunt lucruri pe care in mod sigur opinia publica nu le stie. Aici cred ca se cuvin niste interventii pe masura gravitatii situatiei din partea presedintelui si a acelor zone institutionale prin care se poate actiona legal.

  noradamian

  30/03/2010 at 8:47 pm

  • @nora, am pornit la o cruciada. Nimic nu ne va opri. Nu exista stat fara justitie. De acolo pleaca totul !!!

   Theophyle

   30/03/2010 at 8:49 pm

 6. TDS, servus! Da, buna idee, trebuie diseminat, parca asa se spune… 🙂

  noradamian

  30/03/2010 at 8:48 pm

  • catalin voicu, se pare, ca nu se teme pentru ca vrea sa-i dea in git pe toti……..trage fata de masa dupa el precum pisica…

   🙂

   cu geonei, costinei, jipei, casunei, orbanei…..

   te pomenesti ca in sfirsit porneste actul de justitie???

   orangeskorpion

   30/03/2010 at 8:59 pm

   • Doamne ajuta! Sa inceapa, sa verse voicu tot, sa-i vedem in alai pe la Rahova sau Jilava primind vizite 😀

    ny

    30/03/2010 at 9:02 pm

 7. Buna seara tuturor…
  @Bascaliosu’ – felicitari 🙂 Keep on the good work…
  Avem o „justitie” independenta sa-si faca de cap…

  Diana

  30/03/2010 at 8:49 pm

  • @diana, buna seara 🙂

   Theophyle

   30/03/2010 at 8:50 pm

 8. Asta-i casta la sandei
  Valelei si valeleiiii
  Tot iti vine ca sa bei
  Sandulei, sandei,sandeiii
  Bascaliosule, jos palaria
  Iti stii bine meseria
  Astept postarea patru
  Sa aflu si de dracu
  Deja la postarea cinci
  Le-om da in cap cu opinci
  Toata lumea a dormit?????
  Bine ca ne-ai trezit
  Ne auzim si maine zi
  Cand Voicu s-o barbieri
  La Rahova in celula
  Cu un ciot de pensula

  Creanga

  30/03/2010 at 8:53 pm

  • Crenguta super versuri 😆

   Theophyle

   30/03/2010 at 8:54 pm

 9. excelenta si lamuritoare postare,
  multumim, BSKLSe,

  1. cum sint posibile atitea incalcari ale legii??

  2. acum serios: nu ar trebui determinati toti cei care au stat in plus fata de termenul legal sa RESTITUIE TOTI BANII PRIMITI ILEGAL ??????

  s-ar aduna citeva sute de milioane de euroi la bugetul de stat !!
  asta ar fi una si doi) pe linga bani sa li se ia si dreptul de a mai profesa…..

  orangeskorpion

  30/03/2010 at 8:55 pm

  • Skorpi le-as da si compensatorii un an numai sa plece 😀

   Theophyle

   30/03/2010 at 9:00 pm

   • eu nu, sa plece cu un shut in dos si cu toti banii back !!!! cred ca se poate,
    dar legea, draga de ea, mult invocata lege, permite asa ceva??? sa le ceri inapoi banii necuveniti???

    😉

    orangeskorpion

    30/03/2010 at 9:01 pm

 10. theophyle, DA! Observ ca din toate partile se porneste revolta, dupa toata presiunea negativa produsa de „congresele” fratilor, de geoana, vanghelie & clanuri, de proiectele esuate ale retelei, a aparut si Voicu.
  „O necesitate istorica” cum ar zice marxistii… 😆

  noradamian

  30/03/2010 at 9:01 pm

  • @nora, cred ca voicu a fost picatura care va revarsa paharul, chiar mult prea mare batjocora 😦

   Theophyle

   30/03/2010 at 9:04 pm

 11. @orange – dar sentintele lor? Dupa capu’ meu cel habarnist ar trebui sa nu fie „valabile”, daca au fost pronuntate de niste „expirati”(?)

  Diana

  30/03/2010 at 9:01 pm

 12. waoooo, diana, si tu ai dreptate!!!!
  😦
  sau
  🙂

  apropo:

  ca tot cazu sasssssu, poate va veni un responsabil la TVR si va explica tuturor ce se intimpla in tara, inclusiv il va lasa pe Boc sa explice boborului, cum este cu criza, cu FMI etc…am inteles azi ca sassu i-a interzis lui boc sa vina in fiecare miercuri la TVR1..dictatura lichelelelor.

  orangeskorpion

  30/03/2010 at 9:03 pm

 13. @orange – sassu – OUT.
  Sa vedem cine-i va lua locul.

  Diana

  30/03/2010 at 9:09 pm

 14. Bascaliosul, buna seara.
  Incredibil ce spui tu aici! Pai, parca trebuia sa vegheze la respectarea Constitutiei cineva? Curtea Constitutionala cumva?

  casandra

  30/03/2010 at 9:14 pm

  • casandra, salut si multumesc pentru ca ai citit! Lucrurile au fost controlate si rascontrolate.

   Theophyle

   30/03/2010 at 9:16 pm

 15. pe mine ma consterneaza fraza asta:

  Din 110 mandate de judecători, aflaţi în prezent în funcţie la ICCJ, nici măcar 20 nu întrunesc condiţiile de legalitate impuse în primul rând de constituţie.

  adica putin peste 18%

  orangeskorpion

  30/03/2010 at 9:15 pm

 16. I-auzi domne: ramona penelista are acelasi of cu vanghelie , voicu, geoana, vadim, crin, etc. etc. ca multi mai sunt de astia:
  http://www.hotnews.ro/stiri-politic-7083322-europarlamentarul-pnl-ramona-manescu-cere-socoteala-comisiei-europene-pentru-laudele-aduse-dna-intreaba-nevoie-procurorii-anticoruptie.htm
  „De judecatorii care ocupa ilegal functii, nimic, nimic d-ra ramona ? Oare de ce?”

  noradamian

  30/03/2010 at 9:17 pm

  • ‘Mda, vrea si ea sa se faca placuta in ochii printzuletzului Lili 😯

   Theophyle

   30/03/2010 at 9:20 pm

 17. printzulica lili??? = crin???
  :mrgreen:

  orangeskorpion

  30/03/2010 at 9:26 pm

  • Pai nu? Lily=Crin 😆

   Theophyle

   30/03/2010 at 9:28 pm

 18. Salut voios ! 🙂
  Imi place sa cred ca nu va leganati cu iluzia ca „oficialii”-decidenti din justitie nu cunosc aceste detalii.
  Care constituie doar niste atuuri in plus pt. santaj.
  Intrebati un prieten din sistem.
  Sau pe …Predoiu. 😆

  Tzepelica

  30/03/2010 at 9:28 pm

  • @timi, salut prietene.
   Nu are importanta ca ei stiu sau nu. Noi nu am stiut pana astazi. Cand nu ai o tinta, lupti cu strigoii. Cand ai una sti ce sa faci. Asta-i tota povestea!

   Theophyle

   30/03/2010 at 9:33 pm

   • Ba are o foarte mare importanta ca EI stiu.
    Dar fac pe mortu`n papusoi, ca sa-i poata manevra mai bine/usor.
    Dupa mine, astia tre` omorati de mici. 🙂

    Tzepelica

    30/03/2010 at 9:37 pm

    • #timi, vreau ca toata lumea sa fie sanatoasa, dar sa ne lase si sa lase magariile, cel putin acum dupa 20 de ani.

     Theophyle

     30/03/2010 at 9:39 pm

 19. Bășcăliosul,

  Muncă, nu glumă! Felicitări e prea puțin spus, recunostința pentru efortul de a scoate adevărul scos la iveală! Kupola se va face țăndari de la lovitura asta, mai ales dak are ecouri în graiuri europene…

  Theophyle,

  Eu însumi îmi ziceam în sinea mea ca glumesc când am afirmat, în urmă cu ceva timp, că Revolutia o vor finaliza bloggerii!

  Acum încep să cred, s-a rupt zăgazul…

  oldhashu

  30/03/2010 at 9:33 pm

  • @Hasule salut 🙂
   Cu ajutorul lui Dumnezeu o vom face 🙂

   Theophyle

   30/03/2010 at 9:34 pm

 20. salutare,
  felicitari bascaliosul, theophyle.
  dureroasa postare. trebuie promovata.

  inca un eveniment esential. primavara asta risca sa intre in istorie, daca nu a intrat deja. 🙂
  http://tismaneanu.wordpress.com/2010/03/30/un-moment-de-rascruce-legea-lustratiei-va-supusa-la-vot-deschis-doru-maries-iese-din-greva-foamei/

  dana.o

  30/03/2010 at 9:39 pm

  • Dana.O salut 🙂
   am citit dana, sigur ca am citit 🙂

   Theophyle

   30/03/2010 at 9:40 pm

   • 😀
    nu’mi vine sa cred ca se intimpla in Rominia. sigur nu’i un vis?
    nu voi mai avea acces la internet o perioada.
    theophyle iti urez tie si invitatilor tai un Paste fericit impreuna cu familia. multa sanatate, drag de viata si spor la condei. este o reala placere sa va citesc.

    dana.o

    30/03/2010 at 9:52 pm

 21. @Theophyle
  Chiar sunt curios sa vad reactia lu` Predoiu.
  Care e un tip mult prea flescait (in ciuda varstei) pt. Justitie.
  E chiar bleg.
  Parerea mea ! 🙂

  Tzepelica

  30/03/2010 at 9:42 pm

 22. Theophyle,

  Da, oamenii, cei care nu am uitat ca suntem stropii de lumină divină roditi de trupul Mamei Gaya!!!

  oldhashu

  30/03/2010 at 9:47 pm

 23. @Theophyle
  Am o propunere concreta.
  Sa inaintati oficial materialul scris de „bascaliosul” la cabinetul ministrului justitiei.
  Cu nr. de inregistrare etc.
  Sa vedem ce (daca) va raspunde…

  Tzepelica

  30/03/2010 at 9:50 pm

  • @timi, ti-am spus ca lucrez la metodologie 🙂

   Theophyle

   30/03/2010 at 9:56 pm

   • Sa ai spor ! 🙂

    Tzepelica

    30/03/2010 at 9:57 pm

 24. Bascaliosul,

  oau,oau ce postare!Felicitari!

  Nu m-am putut abtine si m-am decis sa intru la tine.Am aflat multe chestii de care habar nu aveam.

  Tot eram eu aceea optimista cu vesnica speranta ca lucrurile se vor misca dupa mentinerea piratului la carma tarii.Cateva semne sunt edificatoare:-arest preventiv pt.C.Voicu cu o Inalta Curte hotarata -2demiterea lui Sassu de la TVR13.deputatii au votat legea responsabilitatii fiscale(oare benefica in lupta anticoruptie?)4.ANI cere revocarea lui Dinescu de la CNSAS(daca mai sta putrezeste acolo).

  Dora

  30/03/2010 at 9:52 pm

  • @Dora, salut 🙂
   de ce te-ai abtinut. Te-a dat cineva afara de pe acest blog?

   Theophyle

   30/03/2010 at 9:55 pm

 25. @dana
  Acu` depinde ce se se va intelege prin faptul ca „legea lustraţiei votată de Senat în aprilie 2006 să fie ameliorată de Camera Deputaţilor”.
  Ca daca „ameliorarea” se va face tot ca in cazul legii Ticu, n-am facut nimic.

  Tzepelica

  30/03/2010 at 9:52 pm

  • Doamne fereste Tzepe. sa speram ca il scutesc pe bietul om de inca o greva a foamei. nu stiu cite mai poate suporta. 😦

   dana.o

   30/03/2010 at 9:56 pm

   • Astia sunt in stare de orice ca sa conserve „sistemul”.

    Tzepelica

    30/03/2010 at 10:00 pm

 26. Buna seara, buna seara.
  Incredibila postare !! Multumesc si felicitari atat autorului, amicul Bascalios, cat si gazdei, Theophyle.

  clemycali

  30/03/2010 at 9:53 pm

  • @clemy salut 🙂

   Theophyle

   30/03/2010 at 9:56 pm

 27. @oldhashu, @Theophyle – sper sa fie cum spuneti voi 🙂

  Diana

  30/03/2010 at 9:53 pm

 28. in seara in care am citit pe hotnews primul material legat de voicu am stiut, ca de data asta, avalansa se desprinde si porneste la vale….

  orangeskorpion

  30/03/2010 at 9:55 pm

  • @skorpion, si eu cred la fel. Si e tare multa mizerie de curatat.

   clemycali

   30/03/2010 at 10:00 pm

 29. Avand sistemul penitenciar aglomerat si cu o cerere de apartamente de lux pentru VIP-uri, cateva inchisori private ar fi o investitie de viitor.

  turnofftheglory

  30/03/2010 at 10:00 pm

  • togo,

   impreuna cu tds facem un penitenciar de lux
   celula no. 1 pt adrian nastase,
   no. 2 iliescu ion
   (sau poate invers)

   etc.

   sa vezi ce bani frumosi voom scoate
   :mrgreen:

   orangeskorpion

   30/03/2010 at 10:06 pm

   • Tot e romanul intolerant dupa cum zice Pirvulescu si Turambar. Eu intii l-as plimba pe iliescu cu tancheta si apoi l-as duce la targoviste. Acolo l-ar astepta fostii prieteni acum la puscarie sau la Skaraotzky 🙂

  • @TOG, o idee excelenta un proiect public-privat 🙂

   Theophyle

   30/03/2010 at 10:06 pm

 30. tzepe,

  20 si ceva de ani nu a fost suficient???

  cam de 2 decenii ASTEPTAM, se pare, ca nici nu-ti vine sa crezi, nu-i asa???

  gata! sa vezi ce va scoate voicu pe tubulatura acum ca l-au arestat preventiv…
  🙂

  orangeskorpion

  30/03/2010 at 10:01 pm

  • Skorpi, eu sunt mai pesimist din fire.
   Cred ca PSD a facut cu Voicu doar un sacrificiu de nebun.
   Chestia cu „toboganu`” nu se intampla in Ro, unde CV va fi anchetat/judecat de baietii/fetele din sistem.
   Ni se vor lungi, in continuare, urechile.
   Parol, monsher ! 🙂

   Tzepelica

   30/03/2010 at 10:07 pm

 31. Salutari din tara cu cel mai mare numar de parlamentari cu condamne definitive !!!
  22 de deputati care nu fac puscarie din cauza imunitatii parlamentare ! (asta nu a impiedicat sa fie judecati si condamnati )
  Dupa cum vedeti , spiritul latin se manifesta cam in acelasi mod in tarile „pretine ” ! 🙂

  Stefan A.

  30/03/2010 at 10:07 pm

  • Stefan A. Salut 🙂
   pana la urma se vor duce, nu?

   Theophyle

   30/03/2010 at 10:08 pm

  • Care spirit latin, asta-i tziganie curat – murdara…

   Diana

   30/03/2010 at 10:10 pm

 32. Criza in justitie se manifesta la dl jude Danilet prin faptul ca parlamentarii nu dau nene banii. Vezi postarea din seara asta. http://cristidanilet.wordpress.com/2010/03/30/parlamentarii-nu-vor-justitie-independenta/
  La postarea anterioara NTDS unde N=naiv a pus link catre articolul acesta al lui @bascaliosul cerind parerea. Dl Jude in schimb are alte probleme: cu cei ce nu aproba banul 🙂

  • Asa cum am spus baiatul ala este noua generratie de fripturisti ai justitiei independente. Nici nu a semnat petitia, cred 😦

   Theophyle

   30/03/2010 at 10:11 pm

  • @un tanar de stanga, @theophyle

   Postarea mea nu tine deloc de bani: personal am reusit sa imi fac treaba bine si cand am avut salariul mai mic decat politistul de cartier, si acum cand il am cat viceprimarul de comuna. Profesionalismul nu ar tr sa tina de salariu.
   Insa cand sunt nevoit sa aduc de acasa hartie, pixuri, bani pt renovat in birou, cuie pt podetul din sala de judecata, vopsea pt usa de la intrarea instantei, parca nu mi-e indiferent. In plus, acum o luna o bucata din cladire era gata sa cada de la inaltime peste trecatori si am dat-o jos cu pompierii. Acum 2 ani la Judecatoria Turda a cazut tavanul cu tot cu etajul 1 la parter – noroc ca era sambata. Dvs v-ati risca sa intrati intr-o asa instanta? – nu prea cred (iar noi o facem zilnic).
   Anul trecut eram inunudati cu somatii de la gaz, curent etc ca ne intrerupe furnizarea ca le eram datori de cateva luni.
   Posturile de personal auxiliar sunt blocate, astfel incat invartim intre noi grefierii si ii folosim la maxim.
   Agent procedural nu avem la instanta si citatiile le trimitem cu cine apucam.
   Acces la bazele de date nu avem ca domn` ministru vrea sa faca o lege pt asta, asa ca eu tr sa ma rog la diverse institutii in scris sa imi dea lamuriri, desi informatizarea este 100%.
   La un seminar de pregatire judecatorii nu au mai fost de 2 ani ca nu au fost bani. Cica intra in vigoare 4 noi coduri dar inca nimeni nu isi pune problema ca nu avem nici timp sa le citim, daramite sa le dezbatem, iar seminarii de pregatire pe noile coduri nu am vazut anul acesta.

   Asadar, finantarea justitei este un element important care influenteaza mersul justitiei. Si nu pt noi are cea mai mare relevanta, ci pt dvs, cei care puteti ajunge in fata noastra…

   PS Cat priveste postarea lui baskaliosul, analizez deja datele de acolo cu unii colegi. Daca e adevarat ce scrie, e supernashpa. Insa nu uitati ca odata numit de Preshedinte, un judecator e inamovibil…

   Cristi

   31/03/2010 at 9:43 am

   • Cristi Buna Dimineata,
    Ai fost pentru mine personal si pentru majoritatea acestei comunitati o mare speranta. Din nefericire pozitiile tale legate de „greva” magistratilor nu au fost intelese si acceptate de majoritatea noastra.

    Un stat de drept incepe sau se termina de la justitia lui. Vei gasi in noi aliati cu sufletul, inima si capul pentru o justitie mai buna.

    L-am conectat pe bascaliosul si vei primi in curand raspunsurile cerute

    Cu respect.

    Theophyle

    31/03/2010 at 9:52 am

    • Salve,
     eu accept ca exista si opinii contrare, insa voi stiti realitatea justitiei din ce cititi, eu stiu din ce traiesc. de prin 2003 tot spun ca avem sectoare vulnerabile legate de distribuirea dosarelor, numirea judecatorilor in cauze, promovarea judecatorilor etc. Anul trecut am si scos o carte http://cristidanilet.wordpress.com/2009/11/18/coruptia-judiciara-carte-gratuita/ pt care am fost deja cercetat de CSM. Acum suntem mai multi care luam atitudine. In domeniul civic, avem multe de invatat. Reamintesc inca ca protestul de anul trecut al magistratilor, desi avand ca miez finantarea justitei, s-a reorientat spre egalitatea cu celelalte puteri si spre recunoasterea independendei noastre.
     Si nu atat noi trebuie sa ne luptam pt ea, cat mai ales dvs. In acelasi timp, independenta tr compensata de responsabilitate – iar cei care calca strambi, aspru sanctionati. Toate astea le invatam treptat, caci suntem o comunicatate care are impresia ca le stie deja pe toate…
     Bafta tuturor!

     Cristi

     31/03/2010 at 10:14 am

 33. ny

  30/03/2010 at 10:09 pm

 34. TOG,

  Fie cum o fi, lista de subscripție, fond privat ori listare pe bursă, vin și eu!!! 😀

  Dau toate procentele de profit in schimbul unei flegme duminicale in mutrele ttuturor „pensionarilor” cazati in respectiva institutie. Până la urma, accept să „felicitez” și una-doua figuri reprezentative…

  oldhashu

  30/03/2010 at 10:10 pm

 35. Buna seara prieteni dragi 🙂

  Bascaliosule, prietene, ai ridicat acest blog la rang olimpian, nu doar politeian, te-ai depasit pe tine insuti! Pur si simplu MO-NU-MENT-TAL. Ce sa mai zic? Ai pus cea mai clara imagine a Jusittiei in fara noastra, si de acum, stim intr-adevar cu cine avem de luptat!

  Theophyle, blogul tau zburda, cu asemena postari, ma intreb daca nu cumva aia de la Ministerul Justitiei ar trebui sa ia notite de aici….

  Voicu la un pas de arest (nu prea credeam), Sassu out, azi au fost 3 ceasuri rele pentru baietii rai 😉

  Cetatean

  30/03/2010 at 10:13 pm

  • Cred ca au fost mai mult de trei ceasuri rele. Se apropie scadenta 🙂

   clemycali

   30/03/2010 at 10:14 pm

  • Cetatean, Voicu doarme deja la mititica, dupa 22: stingerea 😆

   Theophyle

   30/03/2010 at 10:15 pm

 36. Felicitări, Băşcăliosule!

  gabhry_el

  30/03/2010 at 10:15 pm

 37. Theophyle, pe bune? vreau sa stiu un singur lucru: tubulatura, da? 😉

  Cetatean

  30/03/2010 at 10:17 pm

  • Exact frate face acum un studiu de fezabilitate la mediu penitenciarului 😆

   Theophyle

   30/03/2010 at 10:20 pm

 38. Theophyle , te dezamagesc .
  Timpul de prescriptie merge regulat si deci toti aia care au condamne definitive dar stau in parlament , vor ramine liberi ! Din acest motiv sint atit de „lipiti” de functia de deputat !
  Nu trebuie sa te miri , Italia a vut si o parlamentara ex pornostar care dupa 2,5 ani de mandat de deputat a primit o pensie de 3.000 euro lunar! 🙂

  Stefan A.

  30/03/2010 at 10:19 pm

  • cine bre, ciuciulina? 🙂

   Theophyle

   30/03/2010 at 10:21 pm

   • Ciciolina , exact !

    Stefan A.

    30/03/2010 at 10:26 pm

 39. De fapt, Justitia romana traieste intr-o impostura din care nu s emai trezeste. Un asasinat continuu
  infaptuit de cei care trebuie sa pazeasca insasi inima Justitiei, CSM-ul si ICCJ-ul.

  Nu vad decit o singura cale de atac frontal, rapid, decisiv: schimbarea celor 3 judecatori de la CCR in mai-iunie cu trei judecatori corecti si sesizarea Presedintelui ca aproape 80% din CSM incalca legea pe fata. Altfel murim sufocati d eindignare si cu dreptatea in mina.

  Cetatean

  30/03/2010 at 10:21 pm

  • Cetatean, nu murim indignati. Luam advocat facem frumsel memoriu si mergem cu jalba’n bat la domnie, ca tot romanu’ nu?

   Theophyle

   30/03/2010 at 10:23 pm

   • CATEGORIC, DE UN MILIOAN DE ORI. DONEZ SI EU DACA TREBUIE, PENTRU AVOCAT.

    indignarea e de prima instanta, imi confirma faptul ca inca nu m-am rinocerizat si am reflexe corecte. cind nu ma voi mai putea indigna, va fi grav.

    Cetatean

    30/03/2010 at 10:30 pm

    • Cetatean, pentru fapte bune mai gasesc si eu in pusculita cati-va bani 😆

     Theophyle

     30/03/2010 at 10:31 pm

 40. suprize, surprize

  PDL isi va anunta miercuri candidatul pentru Colegiul 19 din capitala.

  Deocamdata numele persoanei care va fi desemnata nu este cunoscut, motiv pentru care anuntul de maine ar putea fi o surpriza.

  Doar 3-4 democrat liberali de la nivelul conducerii centrale cunosc numele persoanei desemnate

  orangeskorpion

  30/03/2010 at 10:24 pm

  • Mie surpizele astea si deciziile luate intre 3-4 membrii ai conducerii, adica intre Videanu, Berceanu si Blaga, nu imi inspira nici o incredere. 😦 Poate ma insel de data asta.

   clemycali

   30/03/2010 at 10:26 pm

   • Buna seara Clemy
    Drept ai grait 🙂

   • Ai dreptate 100%

    Theophyle

    30/03/2010 at 10:29 pm

    • UTS, Theophyle nu-mi face nici o placere sa am dreptate in ceea ce priveste derapajele PDL. De sta spun: poate de data asta sa ma insel.

     clemycali

     30/03/2010 at 10:32 pm

   • „Potrivit unor surse democrat-liberale, citate de Mediafax, Mircea Raicu (viceprimarul sect. 4) ar fi decis să intre în cursa electorală, fiind forţat de faptul că reprezintă organizaţia sectorului 4 şi are o mare notorietate datorită funcţiei deţinute la Primăria Capitalei.

    Un avantaj al său, invocat de PDL-işti, ar fi că a candidat la alegerile parlamentare din 2008 în acelaşi colegiu de deputat, pe care acum însă îl vânează şi fosta şefă a Loteriei, Liliana Ghervasuc Mincă, susţinută însă de PSD, PC şi PNL” – Ev.Z.

    ny

    30/03/2010 at 10:33 pm

    • NY

     eu stiam – umbla un zvon prin tirg – de T.Baconsky, chiar m-am mirat…

     orangeskorpion

     30/03/2010 at 10:37 pm

    • Ce dreak ? Dupa esecul din sectorul 1, astia nu gasesc o personalitate in tot partidul sau pe linga partid ?
     Nu ajunge ca s-au ferit de primarie si s-au invitat unul pe altul ca grecii la puscarie 🙂 de a cistigat Oprescu ? Nu inteleg ca daca pierd si acum vor sari tonomatele cu trendul descrescator ?

 41. Intrebare de om sanatos intr-o tara cu Justitie nebuna: unde naiba se incadreaza, penal, faptele magistratilor d ela ICCJ si CSM care si-au depasit mandatul si au uzurpat calitatea de membru nelegal si neconstitutional al CSM si ICCJ? La ce articol?

  Daca DNA-ul le face dosar (sa zicem), cine naiba ii judeca?

  Credeam ca am vazut multe, insa hidosenia zugravita de Bascaliosul intrece orice inchipuire.

  Practiv, o lovitura de stat perpetua savirsita de judecatori. LOVITURA DE STAT IN TRIBUNAL.

  Cetatean

  30/03/2010 at 10:26 pm

  • asta ziceam si eu mai sus, ca ar trebui in primul rind sa returneze banii primiti ILEGAL (probabil s-ar faca vreo citeva sute de milioane de euroi, buni la bugetul de stat(

   si in plus sa fie pedepsiti cumva pentru uzurpare !!

   orangeskorpion

   30/03/2010 at 10:29 pm

  • Am citit de dimineata, mafia adevarata 😦

   Theophyle

   30/03/2010 at 10:35 pm

  • Am citit. Uitasem de ispravile din Dolj si Mehedinti. Iti sta mintea in loc cand citesti.

   clemycali

   30/03/2010 at 10:41 pm

 42. Fratilor, faceti, daca aveti, un exercitiu, eu l-am facut acum citeva seri. Recititi in fuga postarile si ocmentariile din 4 decembrie, din timpul dezbaterii Geoana-Basescu si mai ales postarile din noaptea alegerilor. Va asigur ca se merita cu virf si indesat. 🙂

  Veti intelege mai bine de ce inclestarea a fost asa de dura si de ce noi acum putem comenta despre Voicu, ICCJ si CSM.

  Cetatean

  30/03/2010 at 10:34 pm

 43. Oare cum e la tubulatura in seara asta? Are „colege” de salon?

  turnofftheglory

  30/03/2010 at 10:35 pm

  • @TOG, cred ca i-au dat o rezerva. Adu-ti aminte cu a iesit paturiciu de acolo dupa o singura noapte 🙂

   Theophyle

   30/03/2010 at 10:37 pm

 44. O, nu, TOG, nu are colege. El e NOUA COLEGA, CATALINA VOICA. 😛

  Cetatean

  30/03/2010 at 10:37 pm

 45. costache patriciu ….plingea….
  deh, voicu nu va plinge pentru ca va trage fata de masa ca pisica….dupa el potopul, prea a fost sigur, exuberant in seara asta…stie el ce stie.

  orangeskorpion

  30/03/2010 at 10:39 pm

 46. Aloo dom Voicu, vezi ca e unu’ balaoachesh in spatele lu matale cu furculitza in mina. !!

  • TDS, ar fi bine daca ar avea doar o furculita in mina, tare mi-e teama ca altceva are in mina. Si nu e minciuna!

   Cetatean

   30/03/2010 at 10:43 pm

 47. Skorpi, sa vedem recursul. Insa cred cu tarie ca daca nu era presiunea asta pe judecatori, il lasau in libertate. Sper sa nu aiba tupeul sa il elibereze la recurs.

  Pentru prima data, procurorii de la DNA au desfacut o sampanie. Au prins un peste-unditar: avea nenumarate fire nevazute care il legau de altii pesti mai mari. Acuma, sa mearga pe fiecare fir…

  Cetatean

  30/03/2010 at 10:42 pm

  • Important este daca va canta. Daca se va simti „tradat”, el o sa cante ca o soprana.

   Theophyle

   30/03/2010 at 10:44 pm

 48. Prieteni, platforma a trecut de 100 de postari la acest subiect. Asta se intimpla doar cu ocazii deosebite! 🙂

  Cetatean

  30/03/2010 at 10:45 pm

  • Cetatean sti cum e, la razboi vin totii 😆

   Theophyle

   30/03/2010 at 10:51 pm

 49. mona pivniceru

  PREMII
  2008

  Distincţia acordată de Asociaţia Magistraţilor din România

  „Reper moral şi profesional pentru ceilalţi magistraţi”

  misto , nu???

  :mrgreen:

  orangeskorpion

  30/03/2010 at 10:45 pm

 50. cetatean, asta e: o lovitura de stat in forma cronicizata si agravata

  noradamian

  30/03/2010 at 10:46 pm

 51. Buna seara prieteni.

  Iata cum Legea atractiei functioneaza: Basescu a vrut reducerea numarului de parlamentari si i se indeplineste.

  Cum?
  1. se dau jos judecatorii de la ICCJ la care le-a expirat mandatul si se pun judecatori independent

  2. se reiau dosarele ramase pe tunelul din articolul lui Dan Tapalaga si se dau sentintele.

  3. astfel, se reduce numarul de parlamentari.

  🙂

  Andrei

  30/03/2010 at 10:47 pm

  • @Andrei salu o idee buna 😆

   Theophyle

   30/03/2010 at 10:50 pm

  • andrei,

   pai, in varianta asta raminem doar cu O SUTA DE PARLAMENTARI, NU???

   🙂

   orangeskorpion

   30/03/2010 at 10:51 pm

   • Daca vrea Theophyle sa candideze. Altfel, nici atatia! 🙂

    Andrei

    30/03/2010 at 10:53 pm

 52. A trecut de 50.000 de postari in total (50014) La mai mare 🙂

  • Tinere daca tot vorbim:
   7 luni si jumatate: Total views: 430,820

   Theophyle

   30/03/2010 at 10:49 pm

 53. skorpion,
  …ai carei protagonisti, precum pivniceru, merita distinctii ca „repere morale”! Halucinant!

  noradamian

  30/03/2010 at 10:48 pm

  • inca o dovada ca …caracatitza a functionat perfect, sper ca acum se rupe pisica DEFINITIV.

   orangeskorpion

   30/03/2010 at 10:52 pm

 54. andrei, salut! Cred ca e logic si util calculul pe care-l propui… 🙂

  noradamian

  30/03/2010 at 10:50 pm

 55. Salut toată lumea bună şi vă mulţumesc pentru aprecieri!
  Sunt foarte plăcut impresionat de reacţiile exprimate Îmi oferiţi mai mult decât satisfacţia că merită să spunem ce gândim sau simţim, cât mai aproape de adevăr.

  Incă nu am reuşit să ajung la conturul imaginii de ansamblu şi la refectarea unor elemente comparative, mai edificatoare. Sunt convins de existenţa unor unghiuri de vedere mai favorabile, după ce întregul le va permite.

  @TDS- Am fost un admirator al lui Cristi Danileţ. Banii mai vorbesc şi ce nu (ne) trebuie. La capitolul Danileţ am fost mulţumit de sincronizarea mea cu Theophyl.
  @Nora, Dora, salut voios de pioner!
  @Casandra-despre implicaţiile şi pasivitatea complice a CC am avut nenumărate ocazii să luăm cunoştinţă. Maniera de pregătire a revizuirii şi transformarea inamovibilităţii într-o armă de manevră internă (la îndemâna castei) ne pot oferi motive de îndoială ce se pot acutiza pe parcurs. Poate judecătorii CC vor găsi de cuviinţă să-şi mai redreseze din contribuţii în ceasul al 13-lea.

  Băşcăliosul

  30/03/2010 at 10:50 pm

 56. theophyle, un blog cat un ziar de succes! 🙂

  noradamian

  30/03/2010 at 10:51 pm

  • Nora, este aproape o datorie, nu pot sa o numesc altfel. O DATORIE!

   Theophyle

   30/03/2010 at 10:55 pm

 57. Băşcăliosule a fost de foarte bine. Mergem mai departe, cel putin eu 🙂

  Theophyle

  30/03/2010 at 10:53 pm

 58. Iaca si Inspectia Judiciara din cadrul CSM: http://www.realitatea.net/inspectia-judiciara-a-sesizat-comisia-de-discplina-a-csm-in-privinta-judecatorilor-din-cazul-voicu_707000.html#

  Pare-mi-se ca se incearca o limitare a pagubelor la CSM, acum, dupa postarea monumentala alui Bacsliosul si mai ales dupa toate rarurile pe Justitie, e posobil ca CSM-ul sa incerce niste manevre de eschiva la suprafata, pentru salvarea sistemului la adincime.

  Cetatean

  30/03/2010 at 10:53 pm

 59. @Băşcăliosul & Theophyle

  Foarte bun articolul, felicitări autorului și gazdei pentru inspirație! Cu adevărat sinistru ce se întâmplă, parcă e un scenariu din „La Piovra”.

  Niciodată mai mult decât atunci când citesc – aproape exclusiv pe bloguri – astfel de articole incisive, documentate și mai ales revelante, nu resimt lipsa cronică a presei și mai ales televiziunii de calitate din România.

  sym

  30/03/2010 at 10:55 pm

  • @sym, salut. Eu citesc numai agentii 😆

   Theophyle

   30/03/2010 at 10:56 pm

 60. ma mir ca f.costiniu + jipa si eventual altii nu si-au dat pina acum demisia!

  ce asteapta????

  orangeskorpion

  30/03/2010 at 10:56 pm

 61. Bascaliosule, rca nu ai scris aceasta postare inainte de raportul UE pe Justitie. Te-am fi citit in cadru oficial, aia de la UE si-ar fi insusit concluziile tale, cu siguranta 😉

  Cetatean

  30/03/2010 at 10:57 pm

  • Cetăţean,
   M-am gandit într-un fel la asta în ziua respectiva. A fost o consolare faţă de lipsa mea de operativitate.
   N-ajungem noi să avem o ţară pe conştiinţă. Alţii au probleme de natura asta şi sunt bine,sănătoşi. Cred că dorm mai liniştiţi decât visau.

   Băşcăliosul

   30/03/2010 at 11:06 pm

 62. Erata: s/revelante/relevante/, cu scuze cititorului.

  sym

  30/03/2010 at 10:57 pm

 63. Catalin Voicu este „detasamentul precursor”: ia pulsul din arest pentru Jipa si Costiniu. Iar Jilava se va numi „Primaverii 2” 🙂

  Andrei

  30/03/2010 at 10:59 pm

 64. @sym – blogurile fata de presa aservita sunt cum era Europa Libera fata de Radio romania acum 3jdeani 🙂

 65. Nu uitati ca raportul Ue mentioneaza la primul punct ca restanta exact problema CSM.

  Cred ca Basescu are acum motive sa puna tunurile pe CSM, insa ii trebuie neaparat o mina de ajutor (de fapt 5 din 9) din partea CCR.

  Cetatean

  30/03/2010 at 11:00 pm

 66. Bascaliosule
  uita-te la rubrica top articole in partea dreapta a monitorului sub categorii ai sa vezi ca in exact doua ore ai ajuns pe „Top articole” ai 1400 de vizionari in 2 ore si un sfert 🙂

  Theophyle

  30/03/2010 at 11:02 pm

  • Foarte bun articolul. Merita locul 1.

   Andrei

   30/03/2010 at 11:06 pm

   • Bineinteles, numai eu stiu cat de greu a lucrat Bascaliosul la aceasta serie 😯

    Theophyle

    30/03/2010 at 11:08 pm

    • E chiar ceva special, nu-mi aduc aminte de asa un inpact de dupa 6 decembrie 🙂
     nu am avut de atunci asa ceva:

     Busiest day: 11,529 — Sunday, December 6, 2009

     Theophyle

     30/03/2010 at 11:10 pm

  • Theophyle,
   Bine te-ai mai gândit… să dai vina pe mine.

   Băşcăliosul

   30/03/2010 at 11:16 pm

   • Băşcăliosule, din lumea din care vin eu creditul se da cui il merita 😆

    Theophyle

    30/03/2010 at 11:21 pm

 67. Poate doar cind l-o aresta pe Bombonel si lo duce la -2 la conducte. Sau cind o muri Ilici de inima rea 🙂

  • N-avem noi norocul ala, sa moara ilici de inima rea 😆

   ny

   30/03/2010 at 11:13 pm

   • Ba da, l-am vazut nervos tare-tare pentru ca se va adopta leega lustratiei. Speranta moarte ultima! 😉

    Cetatean

    30/03/2010 at 11:16 pm

 68. Off-topic intern:

  1. Legea lustratiei. Nu am urmarit decit in fuga si nu stiu prea multe lucruri. Vasemnalez insa faprtul ca va fi adoptata si ca Iliescu e Dunare d enervos. Tineti minte un principiu deinterpretare: de cite ori Iliescu e nervos, e d ebine pentru noi. Cind e el vesel si binedispus, e de rau pentru noi.

  2. Zid in jurul lui Sassu:
  a) contestarea votului la CCR
  b) mentinerea contolului cu ajutorul oamenilor din Consiliul de Administratie http://www.antena3.ro/stiri/politica/controlul-pdl-udmr-asupra-presei-de-stat-in-mainile-reprezentantilor-angajatilor-srr-si-srtv_95831.html

  Cetatean

  30/03/2010 at 11:13 pm

  • Mda, interesant si de urmarit ce se va intampla.

   clemycali

   30/03/2010 at 11:19 pm

 69. Theophyle

  30/03/2010 at 11:15 pm

 70. Este normal, deoarece firma lui Vantu a primit terenuri de-amoaca de la primarie in ideea ca distribuie presa- activitate ce trebuie incurajata,

 71. Uau, acuma unde naiba mi-am lasat floricelele? :-p

  E clar, baietii sunt in gaura financiara, au datorii si acus vine scadenta la amindoi. Asa ca isi dau pumni in vazul lumii, ca s apara inca tari. Oare Patricuu e nervos ca Vintu nu ii mai vinde Realitatea?

  Cetatean

  30/03/2010 at 11:20 pm

  • Cetatean, din cate sti eu, si cred ca sursa e sigura. Vantu l-a tzepuit pe conu costache cu 10 mil de euro 🙂

   Theophyle

   30/03/2010 at 11:23 pm

  • Poate saupoate l-au intrebat de sanatate partenerii de afaceri din Kazahstan.

   clemycali

   30/03/2010 at 11:23 pm

   • Clemy, baietii ai nu sunt de loc sentimentali, si nici nu au mari dubii legate de drepturile omului 🙂

    Theophyle

    30/03/2010 at 11:25 pm

  • Pe conu’ Costache il da probitatea morala afara din casa: „Cum isi administreaza afacerile de media dl. Sorin Ovidiu Vantu este la urma urmei treaba sa. Un observator atent nu a putut insa sa nu remarce prestatia Realitatii TV in preajma alegerilor din 2009 […]”

   ny

   30/03/2010 at 11:27 pm

   • Dar ce imi place cum se ataca sacalii intre ei 🙂 La mai mare.

    clemycali

    30/03/2010 at 11:28 pm

 72. casandra,cred ca ThPh a vrut sa spuna ca per total bizonii ar trebui educati, iar politicienii corupti indiferent de la ce partid……..hingheriti
  🙂

  orangeskorpion

  30/03/2010 at 11:29 pm

  • De acord.

   casandra

   31/03/2010 at 12:07 am

 73. iliescu este nervos -> este bine pentru noi,
  sacalii moguli nervosi -> este bine pentru noi,
  300 magistrati revoltati -> bine pentru noi…

  te pomenesti ca incepe sa rasara soarele si pe ulita noastra??!!!

  mama lor de sandei, noapte buna
  🙂

  orangeskorpion

  30/03/2010 at 11:31 pm

  • skorpi noapte buna 😆

   Theophyle

   30/03/2010 at 11:33 pm

 74. Noapte buna, Skorpi! 🙂

  Soarele rasare greu, insa lumina, odata ce lumineaza in intuneric, intunericul nu o (mai) cuprinde.

  Cetatean

  30/03/2010 at 11:33 pm

 75. Prieteni astazi am avut o zi buna 🙂 Martea Mare pilda celo 10 fecioare. interesanta conjunctura religioasa 🙂

  Theophyle

  30/03/2010 at 11:35 pm

  • La primul post de azi am spus ca sunt 21 de ceasuri bune, Theophyle. 🙂

   Andrei

   30/03/2010 at 11:39 pm

 76. Sa incheiem intr-o nota optimista (sau 8imista). S-a inventat dispozitivul automat de ciocnit ouale de paste: http://www.trombon.ro/sci-tech/s-a-inventat-dispozitivul-care-ciocneste-ouale-singur

  🙂

  Andrei

  30/03/2010 at 11:37 pm

 77. @Theophyle – si la mai mare cu blogul 🙂
  @orange – sa rasara soarele + o zi senina imi doresc 🙂

  Diana

  30/03/2010 at 11:40 pm

 78. Theophyle, fiindca tot am vorbit de Justitie, si suntem in saptamina Patimilor, reamintesc aici faptul ca Biserica Ortodoxa spune, profetic, desore Justitie, urmatoarele:

  „şi judecătorilor fără de lege pe Tine, Judecătorul cel drept, Te-a dat” (asta in Joia mare).

  Sa luam aminte, de atunci si pina acum, parca nu prea s-a schimbat mare lucru cu judecatorii nostri…

  Cetatean

  30/03/2010 at 11:41 pm

 79. Ok prieteni, astazi chiar am avut o zi foarte buna. sper ca si maine vom avea una si mai buna 🙂

  Multumesc pentru vizita, multumesc Bascaliosului pentru truda si postarea minunata si va urez o noapte buna 🙂

  Sper ca ne vom citi si maine 😆

  Theophyle

  30/03/2010 at 11:42 pm

  • Noapte bună, Theophyl!
   Noapte bună pentru toată lumea şi gânduri limpezi!

   Băşcăliosul

   30/03/2010 at 11:48 pm

   • Băşcăliosul, numai bine prietene 😆

    Theophyle

    30/03/2010 at 11:49 pm

 80. Noapte buna si inima asemenea tuturor! 🙂

  Cetatean

  30/03/2010 at 11:46 pm

  • Dumnezeu e Mare si peste tot 🙂

   Theophyle

   30/03/2010 at 11:47 pm

 81. Noapte buna Theo, noapte buna prieteni, a fost o zi minunata! Theo, la mai mare cu blogul!

  ny

  30/03/2010 at 11:46 pm

  • o zi frumoasa si o seara buna @ny 🙂

   Theophyle

   30/03/2010 at 11:48 pm

 82. Noapte buna si multumesc @Theophyle si @Bascaliosule 🙂

  Diana

  30/03/2010 at 11:49 pm

  • Diana, noapte buna 😆

   Theophyle

   30/03/2010 at 11:50 pm

 83. Hop si eu!

  Noapte buna tuturor!
  🙂

  noradamian

  30/03/2010 at 11:51 pm

 84. noapte buna @nora 🙂

  Theophyle

  30/03/2010 at 11:51 pm

 85. Noapte buna prieteni!

  Andrei

  30/03/2010 at 11:57 pm

 86. Buna dimineata,
  Aseara n-am intervenit in discutie fiind practic uluit de cele prezentate in materialul lui Bascaliosu.
  Nu mi-am imaginat ca se poate merge atat de departe cu ilegalitatile.
  Dupa parerea mea, ar trebui schimbati toti din aceste organisme ale justitiei pentru ca sunt „imbatraniti in rele” cum se zice in popor.
  Toata admiratia pentru munca de documentare si prezentarea clara si sintetica realizate de Bascaliosu.
  In acest mod, ne inlesneste si noua (celor mai putin cunoscatori) intelegerea gravitatii fenomenului coruptiei in justitie.
  P.S.Catalin Voicu isi continua recitalul si in arest. Iar are probleme de sanatate si a fost transferat la spitalul penitenciar Jilava.

  cedric

  31/03/2010 at 8:32 am

 87. Neatza
  TOG, ce idee minunata
  Sa faci puscarie privata
  Ne inspiram de la americani
  Bagam in cort pe bibani
  Lenjerie roz le dam
  La lopata ii bagam
  Tu ai sa le predai pictura
  Iar Casandra literatura
  Eu am sa le fac cenaclu
  Cu Tzepe…au dat de dracu
  Picatura chinezeasca
  Din somn o sa ii trezeasca
  Skorpionul acu-si baga
  Iar cu Theophyl se roaga
  Andrei le spune de imobiliare
  Tanarul de indatoriri sociale
  Cetateanul le spune de civism
  Turambur de liberalism
  Prieteni! va rog completati
  Daca vreti sa va bagati

  Creanga

  31/03/2010 at 10:28 am

 88. […] articolul publicat ieri de Politeía am primit un comentariu de la judecatorul Cristi Danilet, pe care-l consideram drept la replica si-l […]

 89. Buna Dimineata la toata lume 🙂
  Postare noua 🙂

  Theophyle

  31/03/2010 at 10:39 am

 90. […] articolul publicat ieri de Politeía am primit un comentariu de la judecatorul Cristi Danilet, pe care-l consideram drept la replica si-l […]

 91. Va salut cu drag din coltisorul meu de Ardeal!

  @Bascaliosul,numai sinceritatea mea si admiratia ce ti-o port m-au determinat sa intervin.Ma bucur ca n-ai dat crezare diversiunii cu „cainele vagabond”,care nu tie ti-a fost adresat. 🙂

  @theophfile,imi fac mea culpa ca n-am fost prezenta in ultimul timp pe blogul tau.Tu nu ai nici o vina,n-am simtit nici o restrictie din partea ta,dimpotriva mereu incurajata.Este o poveste mai complicata si nu tin s-o relatez aici.Fiecare din noi manifesta sensibilitati proprii,de autoaparare,utilizand mijloace dupa capacitatea sa intelectuala.Am fost si raman adepta dialogului sincer,fara subtilitati si ironii desuete,care ma deprima.Si asta s-a petrecut pe un alt blog,drag mie si unde sper sa revin cat de curand.(e vorba de blogul prietenei mele nora).Trebuie sa depasesc o anumita stare provocata de o anumita „prietena” ,prezenta si acolo si aici.Atat! 🙂

  Dora

  31/03/2010 at 12:30 pm

  • Dora,
   Nu te mai agita! Nu-i bai, cu toate că nu ştiu de unde ai tras concluzia despre ce cred eu în legătură cu adresantul.

   Băşcăliosul

   31/03/2010 at 4:15 pm

 92. Se rezolva si problema candidaturii in circ.19

  Pd-l a optat pt.Teo Trandafir,o vedeta tev.bine cunoscuta si apreciata.

  Sa nu va imaginati ca n-au aparut si atacurile din partea candidatului principal PC ,fosta sefa de la Loto -scuze ca i-am uitat numele.Mi-a atras atentia motivul atacului ei,cica T.Trandafir nu este om politic si deci nu e potrivita pt.un loc in Parlament.Ba,mai mult iese in evidenta lipsa expertilor pedelisti in lupta politica.Eu n-as merge atat de departe.Poate ca Teo este luata ca din oala,dar nu cred ca este lipsita de motivatii si putere de a apara interesele cetatenilor,ceea ce conteaza de fapt.

  Dora

  31/03/2010 at 2:36 pm

 93. Theophile,

  scuze ca numai acum am observat postarea 9.

  Dora

  31/03/2010 at 2:37 pm

 94. […] Săndeii mamii lor – I  ***  Săndeii mamii lor – II *** Săndeii mamii lor – III […]


Comentariile sunt închise.